Rafaj Robert

Pomocná hnacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6441

Dátum: 03.06.2013

Autor: Rafaj Robert

MPK: B60K 17/30

Značky: pomocná, hnacia, jednotka

Text:

...znova uskutočniť mechanicky alebo automaticky, ale iba do rýchlosti, ktorá je stanovená. To znamená, že zapnutie jednotky je jednorazové ajej vypnutie sa uskutoční automaticky po dosiahnutí zvolených parametrov (zaradenie vyššieho prevodového stupňa, ako je nastavené, prekročení maxi málnej nastavenej rýchlosti alebo uplynutím nastaveného časového limitu) alebo sa dá vypnúť i predčasne obsluhou vozidla.Prehľad obrázkov na...

Rotačné teleso najmä na pohon generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5146

Dátum: 05.03.2009

Autor: Rafaj Robert

MPK: F03B 3/00, F03B 13/00

Značky: pohon, těleso, rotačné, najmä, generátora

Text:

...enej s rotačným úchytom 4, na ktorú je z jednej strany napojená veľká plocha 32 a z druhej strany malá plocha 33, na prenos pohonnej sily F. Detaily úchytov 4 a dorazov 5 sú znázomené na obr. 3 a a obr. 3 b. Každý úchyt 4 pozostáva z osky 41 spojenej so strednou časťou 31 lopatky 3. Táto oska 41 je osadená vo vedení 42 vytvorenom v tele 2. Každý doraz 5 pozostáva z kolíku 51 upevneného kolmo na oske 41 úchytu 4 lopatky 3. Tento kolik 51 je...

Ručný tepelný elektrický spotrebič s časovým vypínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5141

Dátum: 05.03.2009

Autor: Rafaj Robert

MPK: D06F 75/00, G05B 9/00, H01H 71/00...

Značky: vypínaním, elektricky, časovým, spotrebič, ručný, tepelný

Text:

...Toto zariadenie 1 obsahuje elektrický prívod 11 umiestnený na zadnej homej časti tela 22. Z elektrického prívodu 11 vedie vnútrom tela 22 elektrické vedenie 15 do dotykového vypínača 12, časového vypínača 13 a tepelnej špirály 14, ktoré sú taktiež vzájomne prepojené elektrickým vedením 15 a tvoria ostatné súčasti zariadenia 1 na časové vypinanie. Dotykový vypínač 12, slúžiaci na rozpojenie kontaktov pri pusteni rúčky, je upevnený na...

Lyža najmä na kĺzanie po snehu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5045

Dátum: 05.12.2008

Autor: Rafaj Robert

MPK: A63C 5/00

Značky: najmä, kĺzanie, lyža, sněhu

Text:

...jazdy po svahu aj jej menší klzný odpor z dôvodu absencie oblúkov v stredovej časti lyže, a preto je dosahované rýchlosť vyššia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, na ktorých znázorňuje obr. la rovnú lyžu zo spodného pohľadu, obr. lb rovnú lyžu z vrchného pohľadu, obr. lc rovnú lyžu z bočného pohľadu. obr. 2 a zaoblenú lyžu zo spodného pohľadu, obr. 2 b zaoblenú lyžu z vrchného...

Odpruženie nápravy vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5036

Dátum: 06.11.2008

Autor: Rafaj Robert

MPK: B60G 11/00

Značky: odpruženie, nápravy, vozidla

Text:

...slúžiaci na presmerovanie pružiacich síl z vertikálneho na horizontálny smer, je umiestnený medzi spoduýrn ramenom 7 a pružiacou jednotkou 6, ktoré vzájomne prepája, pričom je otočne upevnený v úchyte 21 karosérie 2. Presmerovací čap 3 je znázornený na obr. 4 a a 4 b. Tvorí ho telo 31 vo vyhotovení dvoch trojuholníkových dielcov, ktoré sú vzájomne spojené prostredníctvom vrchného čapu 32, spodného čapu 33 a úchytného čapu 34 uchytených vo...

Mobilný telefónny prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2979

Dátum: 08.10.2001

Autor: Rafaj Robert

MPK: H04M 1/02, H04B 1/38

Značky: prístroj, telefónny, mobilný

Text:

...iného operátora.Sieťové karty g sú uložené vedľa seba v dvoch lôžkach 3 a sú prepojené s batériou g, prepojovacími koncovkami Z i s displejom Q (viď obr.1 b) a ovládacími prvkami á.V pravom homom horu prednej časti mobilného telefónneho prístroja l je umiestnený prepínaci prvok i.Mobilný telefónny prístroj 1 sa uvedie do prevádzky prvým stlačením prepínacieho prvku Q, na základe ktorého sa na displeji Q okrem iného, zobrazí ľavá prerušovaná...

Pružný spojkový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2020

Dátum: 02.12.1998

Autor: Rafaj Robert

MPK: F16D 13/00

Značky: spojkový, mechanizmus, pružný

Text:

...odpruženými segmentmi na zotrvačníku a prítlačnom kotúči.obr.2- znázorňuje treciu vrstvu prítlačného kotúča alebo zotwačnikasumiesmenýrmi dvomi odpmženými segmentmi, upevnenými čapmiobr.3 - predstavuje upevnenie segmentov, umiestnenie pružín a pohyb segmentov, čo je zrejmé z detailných pohľadov A, B, C.obr.4- znázorňuje treciu vrstvu prítlačného kotúča alebo zotrvačníka sumiestnenými tromi odpruženými segmentmi, upevnenými dvojicoutíňov v...