Radüchel Bernd

Perfluóralkylované komplexy s polárnymi zvyškami, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286239

Dátum: 07.05.2008

Autori: Weinmann Hanns-joachim, Radüchel Bernd, Niedballa Ulrich, Platzek Johannes, Mareski Peter, Misselwitz Bernd

MPK: A61K 49/00, A61K 49/04, A61K 38/00...

Značky: zvyškami, polárnymi, přípravy, perfluóralkylované, použitie, komplexy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa perfluóralkylované komplexy s polárnymi skupinami všeobecného vzorca (I), kde R je polárny zvyšok, Rf je perfluorovaný uhľovodíkový reťazec, K je kovový komplex a Z je spojovacia skupina. Tieto zlúčeniny sú vhodné na intravenóznu lymfografiu, na diagnostiku nádorov a na imaging infarktov a nekróz.

Spôsob výroby cyklénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285372

Dátum: 06.11.2006

Autori: Radüchel Bernd, Platzek Johannes, Hoyer Karsten, Graske Klaus-dieter

MPK: C07D 257/00

Značky: cyklénu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby cyklénu, pri ktorom pri jednonádobovom postupe pri teplote v rozmedzí 20 °C až 80 °C reaguje trietyléntetramín so 40 % glyoxalom v polárnom protickom rozpúšťadle počas 4 až 40 hodín, takto vzniknutý intermediárny tricyklus sa po odstránení rozpúšťadla alkyluje počas 2 až 24 hodín na oboch sekundárnych amínových dusíkových atómoch pomocou 1,2-difunkčného alkylačného činidla X(CH2)2X, kde X znamená nukleofugnú skupinu, v polárnom...

Oligonukleotidové konjugáty, spôsob detekcie cieľovej štruktúry, použitie týchto zlúčenín a diagnostický kit

Načítavanie...

Číslo patentu: 284598

Dátum: 16.06.2005

Autori: Speck Ulrich, Dinkelborg Ludger, Gold Larry, Niedballa Ulrich, Hilger Christoph-stephan, Pieken Wolfgang, Radüchel Bernd, Platzek Johannes

MPK: A61K 41/00, A61K 51/04

Značky: spôsob, oligonukleotidové, zlúčenín, konjugáty, diagnostický, struktury, použitie, detekcie, cieľovej, týchto

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oligonukleotidové konjugáty obsahujúce oligonukleotidový zvyšok N a n substituentov (B-K), kde táto zlúčenina má všeobecný vzorec (I), v ktorom N znamená oligonukleotid s 15 až 100 nukleotidmi, ktorý sa viaže špecificky s vysokou väzbovou afinitou k cieľovým štruktúram a vykazuje modifikácie, ktoré zabraňujú alebo aspoň významne zmenšujú degradáciu prirodzene sa vyskytujúcimi nukleázami, n je číslo v rozmedzí od 1 do 10, B znamená...

Komplexy kaskádových polymérov, spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 283838

Dátum: 17.02.2004

Autori: Schmitt-willich Heribert, Platzek Johannes, Radüchel Bernd, Mühler Andreas, Frenzel Thomas

MPK: A61K 49/00, A61K 49/04

Značky: komplexy, prostriedok, polymérov, obsahujúci, látky, spôsob, tieto, výroby, farmaceutický, kaskádových

Zhrnutie / Anotácia:

Komplexy kaskádových polymérov obsahujú: a) komplexotvorné ligandy všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená dusík obsahujúci kaskádové jadro bazálnej multiplicity, X a Y znamenajú nezávisle od seba priamu väzbu alebo kaskádovú reprodukčnú jednotku reprodukčnej multiplicity x, prípadne y, Z a W znamenajú nezávisle od seba kaskádovú reprodukčnú jednotku reprodukčnej multiplicity z, prípadne w, K znamená zvyšok komplexotvornej látky, a znamená...

Perfluóralkylové skupiny obsahujúce kovové komplexy, spôsob ich výroby, prostriedky tieto látky obsahujúce a ich použitie v NMR-diagnostike

Načítavanie...

Číslo patentu: 283576

Dátum: 18.08.2003

Autori: Misselwitz Bernd, Weinmann Hans-joachim, Schlecker Wolfgang, Platzek Johannes, Frenzel Thomas, Ebert Wolfgang, Niedballa Ulrich, Radüchel Bernd

MPK: A61K 49/00

Značky: skupiny, obsahujúce, prostriedky, použitie, výroby, spôsob, tieto, látky, kovové, nmr-diagnostike, perfluóralkylové, komplexy

Zhrnutie / Anotácia:

Monomérne, perfluóralkylsubstituované paramagnetické kovové komplexy a komplexné soli všeobecného vzorca RF-L-A, v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti. Farmaceutické prostriedky tieto zlúčeniny obsahujúce, použitie týchto komplexov ako kontrastných činidiel v 1H-NMR-diagnostike a spektroskopii, röntgenovej diagnostike, rádiodiagnostike a rádioterapii, ako i spôsob výroby týchto zlúčenín a prostriedkov.

Komplexy kaskádových polymérov, spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 283334

Dátum: 02.05.2003

Autori: Schmitt-willich Heribert, Platzek Johannes, Radüchel Bernd, Frenzel Thomas, Mühler Andreas, Ebert Wolfgang, Weinmann Hans-joachim, Misselwitz Bernd

MPK: A61K 49/00, A61K 49/04

Značky: spôsob, komplexy, obsahujúci, kaskádových, farmaceutický, tieto, prostriedok, výroby, polymérov, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Komplexy kaskádových polymérov obsahujú a) komplexotvorné ligandy všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená dusík obsahujúce kaskádové jadro bazálnej multiplicity a, X a Y znamenajú nezávisle od seba priamu väzbu alebo kaskádovú reprodukčnú jednotku reprodukčnej multiplicity x, prípadne y, Z a W znamenajú nezávisle od seba kaskádovú reprodukčnú jednotku reprodukčnej multiplicity z, prípadne w, K znamená zvyšok komplexotvornej látky, a znamená...

Spôsob prípravy prípadne alkylsubstituovaných derivátov cyklénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281972

Dátum: 23.07.2001

Autori: Nickisch Klaus, Graske Klaus, Radüchel Bernd, Petrov Orlin, Platzek Johannes, Prelle Annette

MPK: C07D 257/02

Značky: přípravy, případně, derivátov, cyklénu, spôsob, alkylsubstituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava prípadne alkylsubstituovaných derivátov cyklénu cyklotetramerizáciou prípadne alkylsubstituovaných derivátov benzylaziridínu, pri ktorej sa derivát benzylaziridínu pripraví in situ z prípadne alkylsubstituovaného derivátu benzyletanolamínu reakciou s kyselinou sírovou a nasledujúcou reakciou zodpovedajúceho esteru kyseliny sírovej s vodným lúhom, bez izolácie derivátu benzylaziridínu sa pridaním 0,25 až 0,35 mól silnej kyseliny na mól...

Způsob výroby methylesteru a/nebo ethylesteru kyseliny arachidonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 244002

Dátum: 16.11.1987

Autori: Bürli Martin, Dahl Helmut, Skuballa Werner, Loge Olaf, Vorbrüggen Helmut, Radüchel Bernd

MPK: A61K 31/23, C07C 177/00, C07C 69/587...

Značky: arachidonové, kyseliny, způsob, methylesteru, ethylesteru, výroby

Text:

...Pak byla přes vpichovou kolonu pomalu oddeetilovdna aaeotropická nie blbe 4 hodin sa občasnćho dodúvant allsi ethanol-benaen 2 1.Nakonec byla se enílendho tlaku oddestilována slls rospoultldal a slutek spracovdn postupe popaenýu v příkladu 1. ąrlo isolováno 0,86 g (51 i) allai lathylesterd, ve která bylo podle analýzy na plynová chrmsatografu saiitäno 8,75 i kyselinu srachidonovó.Do extrakční pstrow v Soxhletovł prístroji bylo naviieno 12,506...

Způsob výroby nových karbacyklinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252481

Dátum: 17.09.1987

Autori: Skuballa Werner, Nickolson Robert, Radüchel Bernd, Haberey Martin, Stürzebecher Claus-steffen, Vorbrüggen Helmut, Loge Olof

MPK: C07C 177/00

Značky: výroby, způsob, karbacyklinů, nových

Text:

...acylových ochranných skupin se provádí tak, že se sloučenina obecnéhó vzorce I o sobě známým způsobem nechá reagovat s derivátem karbcxylové kyseliny, jako je napříkladUvolnění funkčné obměněných hydroxylových skupin pro získání sloučeniny obecného vzorce I se provádí o sobě známými metodami. Napríklad se odštěpení etherových ochranných skupin provádí ve vodném roztoku organické kyseliny, jako je například kyselina octová,kyselina...

Způsob výroby derivátů 5-fluor-3-oxa-6a-karbaprostaglandinu I2

Načítavanie...

Číslo patentu: 236890

Dátum: 15.04.1987

Autori: Skubala Werner, Vorbrüggen Helmut, Casals - Stenzel Jorge, Radüchel Bernd, Town Michael Harold, Mannesmann Gerda

MPK: C07C 59/13

Značky: derivátů, způsob, 5-fluor-3-oxa-6a-karbaprostaglandinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 5-fluor-3-oxa-6a-karbaprostaglandinu I2 obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená zbytek OR2, kde R2 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo zbytek vzorce Ia nebo R1 znamená zbytek vzorce NHR3, kde R3 znamená vodík nebo alkanoylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R4 znamená alkylovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku, R5 znamená volnou nebo funkčně přeměněnou hydroxylovou skupinu, A znamená skupinu...

Způsob výroby nových derivátů 2,3,4-trinor-1,5-inter-m-fenylen-6a-karba-prostaglandinu-I2

Načítavanie...

Číslo patentu: 250247

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schillinger Ekkehard, Radüchel Bernd, Stürzebecher Claus-steffen, Vorbrüggen Helmut, Skuballa Werner

MPK: C07C 177/00

Značky: způsob, výroby, 2,3,4-trinor-1,5-inter-m-fenylen-6a-karba-prostaglandinu-i2, nových, derivátů

Text:

...reagovat s dihydropyranem v methylenchloridu nebo chloroformu za použití kýselého kondenzačního prostředku,jako například kyseliny p-toluensulíonové. Dihydropyran se použije V přebytku, výhodně ve čtyř až desetinásobnéní množství teoretické potřeby. Při 0 C - 30 °C je reakce normálně ukončená po 15-30 minutách.Oxidace l-hydroxyskupiny se provádí metodami odborníkům známými. ako oxldační prostředky mohou například sloužit Pyridiniumdichromat...

Způsob výroby derivátů 9-fluorprostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236484

Dátum: 16.03.1987

Autori: Vorbrüggen Helmut, Elger Walter, Schwarz Norbert, Town Michael Harold, Loge Olaf, Skuballa Werner, Radüchel Bernd

Značky: 9-fluorprostaglandinů, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 9-fluorprostaglandinů obecného vzorce I, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II nechá reagovat přes intermediární ester kyseliny sulfonové s tetraalkylamoniumfluoridem s 1 až 4 atomy uhlíku v každé alkylové skupině a popřípadě se potom v libovolném pořadí chráněné hydroxyskupiny esterifikují a/nebo se esterifikovaná karboxyskupina ve významu R1 ve sloučenině obecného vzorce I zmýdelní a/nebo se volná...

Způsob výroby 6a-karbaprostaglandinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232719

Dátum: 15.01.1987

Autori: Schillinger Ekkehard, Radüchel Bernd, Skuballa Werner, Vorbrüggen Helmut, Casals - Stenzel Jorge, Town Michael Harold, Schwarz Norbert

MPK: C07C 59/60

Značky: způsob, výroby, 6a-karbaprostaglandinových, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6?-karbaprostaglandinových derivátů obecného vzorce I, vyznačující se tím, že se etherifikuje sloučenina obecného vzorce II, popřípadě po chránění volných hydroxyskupin, působením derivátu kyseliny halogenoctové obecného vzorce III za přítomnosti zásady, a popřípadě se poté v libovolném pořadí od sebe oddělí isomery a/nebo se uvolní chráněné hydroxyskupiny a/nebo se volné hydroxyskupiny esterifikují nebo etherifikují a/nebo se...

Způsob výroby derivátů 3-oxa-6a-karbaprostaglandinu l2

Načítavanie...

Číslo patentu: 235329

Dátum: 15.01.1987

Autori: Skuballa Werner, Vorbrüggen Helmut, Mannesmann Gerda, Radüchel Bernd, Town Michael Harold, Casals - Stenzel Jorge, Schillinger Ekkehardt

MPK: C07C 59/13

Značky: výroby, způsob, 3-oxa-6a-karbaprostaglandinu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-oxa-6a-karbaprostaglandinu I2 obecného vzorce I, a v případě, že R2 znamená atom vodíku, jejich solí s fyziologicky vhodnými zásadami přičemž se sloučenina obecného vzorce II éterifikuje, popřípadě po chránění přítomných hydroxylových skupin, halogenketalem obecného vzorce III v přítomnosti zásady a vzniklý ketal se rozštěpí kyselinou, a popřípadě se pak v libovolném pořadí vzniklé isomery od sebe oddělí a/nebo se...

Způsob výroby derivátů 6a-karbaprostaglandinu-l2

Načítavanie...

Číslo patentu: 235307

Dátum: 15.01.1987

Autori: Radüchel Bernd, Casals - Stenzel Jorge, Mannesmann Gerda, Vorbrüggen Helmut, Town Michael Harold, Skuballa Werner

MPK: C07C 59/46

Značky: způsob, derivátů, 6a-karbaprostaglandinu-l2, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob výroby 13,14-didehydro-18,18,19,19-tetradehydro-6a-karba-prostaglandinu-I2 reakcí (1R,5S,6R,7R)-7-(tetrahydropyran-2-yloxy)-6-(3S,4RS)-2-brom-3- (tetrahydropyran-2-yloxy)alk-1-en-6-inyl bicyklo 3,3,0 oktan-3-onu s aniontem 4-karboxybutyltrifenylfosfoniumbromidem (jakožto Wittigovým činidlem) obecného vzorce III. Deriváty karbaprostaglandinu-I2 vyrobené způsobem podle vynálezu mají vlastnosti typické pro prostacykliny. Mimoto...

Způsob výroby derivátů 3-oxa-6a-karbaprostaglandinu I2

Načítavanie...

Číslo patentu: 226448

Dátum: 15.05.1986

Autori: Skuballa Werner, Vorbrüggen Helmut, Schillinger Ekkehard, Radüchel Bernd, Západní Berlín (západní Berlín), Nieuweboer Bob, Mannesmann Gerda

MPK: Casals/stenzel Jorge

Značky: 3-oxa-6a-karbaprostaglandinu, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-oxa-6a-karba-prostaglandinů I2 obecného vzorce I ve kterém značí X atom kyslíku nebo skupinu -CH2, A skupinu -CH2-CH2 nebo skupinu trans -CH = CH, W volnou nebo funkčně obměněnou hydroxymethylenovou skupinu nebo volnou ne b.o funkčně obměněnou skupinu přičemž skupiny OH mohou být v poloze ? nebo ß, D alkylenovou skupinu s 1 až 10 atomy uhlíku s přímým řetězcem nebo alkylenovou skupinu se 2 až 10 atomy uhlíku s...

Způsob výroby derivátu 9-chlorprostaglandinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226442

Dátum: 15.05.1986

Autori: Loge Olaf, Radüchel Bernd, Elger Walter, Schillinger Ekkehard, Západní Berlín (západní Berlín), Skuballa Werner, Vorbrüggen Helmut

Značky: výroby, derivátů, 9-chlorprostaglandinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca I, kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Pri tomto spôsobe sa zlúčenina všeobecného vzorca II (symboly v opise) nechá reagovať prostredníctvom intermediárneho esteru kyseliny sulfónovej s chloridom všeobecného vzorca III (symboly v opise). Prípadne sa v získaných reakčných produktoch uvoľní v ľubovoľnom poradí chránené hydroxyskupiny a/alebo sa voľné hydroxyskupiny...

Způsob výroby derivátů 9-chlorprostaglandinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226419

Dátum: 15.05.1986

Autori: Elger Walter, Skuballa Werner, Schillinger Ekkehard, Radüchel Bernd, Západní Berlín (západní Berlín), Vorbrüggen Helmut, Loge Olaf

Značky: způsob, 9-chlorprostaglandinu, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby 9-chlorprostaglandinu obecného vzorce I, kde význam symbolů je uveden v opise. U tohoto způsobu se sloučenina obecného vzorce II chloruje činidlem představovaným směsí tetrachlormethanu a trifenylfosfinu a popřípadě se potom v získaných reakčních produktech uvolní v libovolném pořadí chráněné hydroxyskupiny a/nebo se volné hydroxyskupiny esterifikují a/nebo se dvojné vazby hydrogenují, volné hydroxyskupiny se etherifikují...

Zapojení automatického radiotelefonního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 241454

Dátum: 22.08.1985

Autori: Radüchel Bernd, Vorbrüggen Helmut, Felix Raymond Anthony, Berschauer Friedrich, Rebsdat Siegfried, Rosseels Gilbert, Mannesmann Gerda, Skubala Werner, Polster Peter, Nieuweboer Bob, Town Michael Harold

MPK: H04M 7/04

Značky: automatického, zapojení, radiotelefonního, systému

Text:

...je ještě doplněna telefonním adaptérom 46, který je bezprostředně spojen přes generátor. 42 se spojovací jednotkou 38 a s druhou jednotkou .Blokové schéma volící automatíky 2 D je znázornčno na obr. 3. Účastnický přístroj 24 je připojen na vstup spínací jednotky BB,kterák voiani rádiové ústředny zajišťuje bezprostřerlní spojení mezi účastníckým přístrojeína mezi první telefonní cerítrtílou 14 potom přepíná volící ton snímač 64 spínací...

Způsob výroby prostacyklinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219260

Dátum: 15.07.1985

Autori: Vorbrüggen Helmut, Skuballa Werner, Losert Wolfgang, Mannesmann Gerda, Casals Jorge, Radüchel Bernd

Značky: výroby, prostacyklinových, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby prosta cyklinových derivátů obecného vzorce I kde R1 značí atom vodíku, C1-C10-alkylovou, nebo C4-C10-cykloalkylovou skupinu, 5- nebo 6členný heterocyklický zbytek s 1 atomem dusíku, kyslíku nebo síry, nebo fluorem, chlorem, C1-C4-alkoxy-, CF3- nebo OH-skupinou substituovaný fenyl nebo naftyl, A -CH2CH-, trans-CH = CH- nebo -CH ? CH-skupinu, W volnou nebo funkčně přeměněnou hydroxymethylenovou skupinu nebo volnou...

Způsob výroby prostacyklinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216217

Dátum: 15.12.1984

Autori: Radüchel Bernd, Losert Wolfgang A Casals Jorge, Skuballa Werner, Mannesmann Gerda, Vorbrüggen Helmut

Značky: výroby, prostacyklinových, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby prostacyklinových derivátů obecného vzorce I, ve kterém značí R1 atom vodíku, C1-C4-alkylovou nebo fenylovou skupinu, W volnou nebo funkčně přeměněnou hydroxymethylenovou skupinu nebo volnou nebo funkčně přeměněnou skupinu přičemž hydroxylová skupina je v ?-poloze, R3, R4, R5, R6 atom vodíku nebo C1-C5-alkylovou skupinu, R2 volnou nebo funkčně přeměněnou hydroxylovou skupinu, a v případě, že R1 značí atom vodíku, jejich...