Rada Josef

Způsob ohřevu drátů a tyčí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269647

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jakeš Jan, Křiváček Ladislav, Kovařík Oskar, Rada Josef

MPK: H05B 6/10

Značky: provádění, zařízení, tohoto, tyčí, drátu, způsobu, způsob, ohřevu

Text:

...vzhledem k nízké účinnosti stávajících měničů kmitočtu přináší toto řešení výrazné úspory elektrické energie a odstraňuje nevýhody kontaktního přívodu rotujicích elektrod.Přiklad provedení vynàlezu je znázorněn na výkresoch, kde na obr. 1, 2 a 3 je znázorněno zařízení pro ohřev dvou materiálů, kdy je žádéna malá vzdálenost os ohřívaných materiálů. Na obr. 1 je řez A-A zařízením podle obr. 2, na obr. 3 je znâzorněn pohled S. Na obr. 4, 5 a...

Rohové pancíře ventilátorových mlýnů a drtičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269431

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ticha Jiří, Rada Josef

MPK: B02C 13/26

Značky: drtičů, pancíře, rohové, mlýnů, ventilátorových

Text:

...až 0,3.Výhoda řešení podle vynálezu spočívâ v tom, že rovné plochy vytvořené komolýmí výstupky vytváří kolmé plochy, ne které naráží mlecí mědíum při velkých ůhlech dopadu.Tím je kínetíckà energie mletých částíc výužívána k účinku, který je potřebný k zpevnění 13 manganové-austenítícké oceli.Řešením podle vynàlezu se zvýši počet provozních hodín rohových pancířů. Výhodou řešení je 1 to, že komolý výstupek může být využít při odlévání poncířů...

Toroidní jádro pro trojfázové transformátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269192

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jakeš Jan, Kovařík Oskar, Rada Josef

MPK: H01F 3/02

Značky: toroidní, transformátory, trojfázové, jádro

Text:

...v podstatné snížení pracnosti . jádro a v možnosti použití pro napájení velkoplošrxýoh topných článků.Příklady provedení toroidního jádro podle vynálezu jsou znázoměny na výkresoch,kde obr. 1 značí řez A-Lpohledu obr. 2, obr. 3 řez A-A pohledu obr. 4 a obr. 5 řez A-A pohledu obr. 6. Každý ze tří příklądů provedení má toroidy J, n 2 nsvinutá z transIormátorových pleohů, mezi nimiž jsou pro vedení magnetického toku mezi toroidy uspořádány...

Plochá pec pro žíhání desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268072

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rothbauer Miloš, Rada Josef, Tomiak Zdeněk

MPK: F27B 17/02

Značky: žíhání, desek, plocha

Text:

...chladící deska. S výhodou jsou ve vyhřívací desce a/nebo krycí desce vytvořeny kanály pro ohřev pracovního plynu.Plochá pec podle vynálezu zajišťuje velkou rychlost ohrevu i chlazení polovodíčové desky, čímž je splněn základní požadavek na dosažení nízkeho kontaktního odporu kovové vrstvy na polovodičové desce. Homogenní rozložení teploty v celé štěrbině pece a nesporně větší tepelná kapacita pece než polovodičové desky zaručují rychlé a...

Mechanická ochrana hutnické pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 266758

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jakeš Jan, Rada Josef, Kovařík Oskar, Jakeš František

MPK: B22D 41/00, B22D 1/00

Značky: ochrana, mechanická, pánve, hutnické

Text:

...provedení oodle vynále 2 u.je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je podelný řez průzařnou hutnickou oánví s ochranným pláštěm a na obr. 2 je příčný řez v rovtně A - A touto pánví s ochranným pláštěm.Průzařná hutnická pánev oozůstává z vlastní nádoby Š, obr. 1, tvorené keramickou vyzdívkou, opatřenou kovovými žebry 1, mezi kterými jsou keramická vložky 1, obr. 2. Vlastni nàdobag, které má ve své horní části připevněny závesné...

Varná plotýnka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265726

Dátum: 14.11.1989

Autor: Rada Josef

MPK: H05B 3/68

Značky: plotýnka, varná

Text:

...používání v domácnosti. Sálavý topný vodič lze ovšem snadno vyměnit, nebočmůže být dodáván jako náhradní díl.varná plotýnka podle vynálezu je po stránce možnosti úrazu elektrickým proudem bezpečná, protože je napájena maximálním napětím jen 42 V ze zvláštního bezpečnostního oddělovacíhoregulačního transformátoru s vysokou enerqetickou účinností až 96 . Transformátor má normál u životnost. Do plotýnky může přímo natéci i Slaná voda, polévka,...

Elektrická odporová pec s přímo tepelnou muflí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265465

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jakeš Jan, Rada Josef, Kovařík Oskar

MPK: H05B 3/62, F27D 11/00

Značky: tepelnou, muflí, elektrická, přímo, odporová

Text:

...na obr. 1 je schematický pcdélný řez elektrickou odporovou pecí šachtovou s přímo topenou muflí a na obr. 2 je příčný částečný řez touto pecí..Mužla l (obr. 1) s pracovním prostorem lg pro vsázku má kolem sebe další topený díl 3. provedený zejména jako válec z topného materiálu, oddělený od mufle l volným prostorem 5, do něhož je možno přivádět a odvádět potrubím chladící médium atp. Topený díl g je obklopen tepelnouizo 1 ací g z...

Filtry pro vyšší harmonické složky proudů v třífázových sítích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265076

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novotný Miloslav, Rada Josef

MPK: H02J 3/01

Značky: proudu, třífázových, vyšší, harmonické, složky, sítích, filtry

Text:

...soustavy. U nejvyšší harmonické, v tomto případě 11., bývá frekvenčŕíí charakteristika filtru u~avena dalšími pomocnými obvody, např. sériovým RC členem zapojeným paralelně k tlumivce g o indukčnosti Lil.Dá se jednoduše matematicky dokázat, že proudy sudých i lichých harmonických složek, jejichž pořadové číslo je dělitelné třemi, tečou v jinak synetrickém třífázovém systému ve všech třech fázích souäěžně a konfázně. Chovají se tedy obdobně,...

Lineární krokovací dopravník pro značení držátek štětců a tvarově podobných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261965

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rada Josef, Veselý František, Matějka Václav

MPK: B65G 25/04

Značky: výrobků, dopravník, značení, krokovací, podobných, tvarově, držátek, lineární, stětců

Text:

...líšt 5.1 opatřeným ve spodní části kluzným posuvovým vedením 3.1 suvně uloženým v tělese valivého vedení 2.4, přičemž pevné lišty 4 a pohyblivé lišty 5 jsou navzájem rovnoběžně uloženy. Pohyblivé lišty 5 jsou v horní části op-atřeny po celé délce prizmatickými výřezy 5.2. Pevné lišty 4 jsou shodnýníi prizmatickými výřezy 4.2 opatřeny cca v 9/10 své délky, kdy koncová část lišty 4.3 je plochá, mírně sešikmená umožňující odvelování výrobků...

Zařízení pro dávkování dvou a vícesložkových tmelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261959

Dátum: 10.02.1989

Autori: Veselý František, Stránský Karel, Rada Josef

MPK: G01F 11/02

Značky: vícesložkových, dávkování, zařízení, tmelů

Text:

...dávkovaných tmelů. Velikost dávky a prodlevy mezi jednotlívými dávkami, tj. chod ovládačů ventilů jednotlivých složek, je däna časem, po který jsou dávkovaci ventily uzavřený nebo otevřeny a složka proudí bud zpět do zásobníku složek, nebo do dávkovací a mísicí hlavy. Tento čas je řízen elektronicky přes pneumatické rozváděče. Poměr složek je měnitelný výměnou řetězových kol pohánějících davkovací čerpadla s přihlédnutím k viskozitě...

Přívod elektrického proudu k zařízení pro elektrický ohřev tyčí přímým průchodem proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261776

Dátum: 10.02.1989

Autor: Rada Josef

MPK: H05B 1/00

Značky: přívod, elektricky, zařízení, proudu, tyčí, průchodem, přímým, ohrev, elektrického

Text:

...zespodu aeunuta do koaxiálního prívodu 3 elektrického proudu, tvoženého zejména kulatou nebo vícehrannou, například čtyłhrannou, mädänou nebo hliníkovou trubkou, v ní je umíetěna tepelné izolace g. ohłívané tyč lg je tlačkami dotlačena na podélně podle délky ohłívané tyče lg uložené płívodní axiélně stavitelné elektrody 5. Koaxidlni prívod 3 elektrického proudu je rozdělen na dva díly. které jsou płípojeny na zdroj proudu a každý z nich...

Zařízení pro elektrický ohřev média v kotli

Načítavanie...

Číslo patentu: 261481

Dátum: 10.02.1989

Autor: Rada Josef

MPK: B01B 1/00

Značky: kotli, ohrev, zařízení, elektricky, media

Text:

...zaslepovaoí dno Ž pomocí šřoubů 5. Elektrickou izolací zajištuje elektricky izolační a těsnící vložka Ž spolu s izolačními podložkami a e izolačnímí trubkami navlečenými na šrouby 5 ° Mezi zaelepovací dno 2 a plášt kotle l jsou připojeny, například přivařeny,topné články Q, respektive pásy z materiálu pro topné články. Tvar topných článků Q na pravé straně obr. 1 je pro případ, že ohřev může být prováděn téměř v celé výšce stěny kotle l,...

Zařízení pro elektrický indukční ohřev kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236156

Dátum: 01.12.1987

Autor: Rada Josef

MPK: H05B 6/10

Značky: kovů, ohrev, zařízení, indukční, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro elektrický indukční ohřev kovů, opatřené pánví s mechanicky pevným kovovým pláštěm obklopeným ohřívací cívkou. Plášť pánve je tvořen horním ocelovým dílem (1) a dolním ocelovým dílem (2), které jsou spolu spojeny svislými radiálně orientovanými plochými žebry (3) z nemagnetického materiálu. Délka ohřívací cívky (5) činí 30 až 80 % vzdálenosti mezi spodní hranou horního ocelového dílu (1) a horní hranou dolního ocelového dílu (2)....

Přenosná licí pánev pro metalurgii a indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238494

Dátum: 01.10.1987

Autori: Strung Ladislav, Láncoš Jozef, Rada Josef, Říha Antonín

MPK: B22D 41/00, B22D 1/00

Značky: licí, prenosná, indukčním, ohřevem, metalurgii, pánev

Zhrnutie / Anotácia:

Pánev je určena ke zpracování tavenin a jejich rafinaci v hutnictví, zejména lze ji využít při výrobě nerezavějících ocelí a slitin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že indukční systém je umístěn uvnitř licí pánve a je tvořen nejméně jednou ohřívací cívkou obklopenou transformátorovými plechy, přičemž cívka, plásť i dno pánve jsou odděleny od tekuté lázně žáruvzdorným materiálem a cívka je od tranformátoru, plechu i žáruvzdorného materiálu...

Zařízení k provádění indukčního ohřevu kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252210

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rada Josef

MPK: H05B 6/02

Značky: indukčního, provádění, ohřevu, zařízení

Text:

...3 jsou přípojeny, například svarem,elekrody §, například měděné, opatřené výustkami lg. Na elektrody § je připevněna keramická část É, V níž jsou vytvoreny kanálky lg. Tvar i prostorové uspořádání těchto kanálků lg může být libovolně, s výhodou svislé. Keramická část Q může být součástí zařízenínebo součástí nádoby na roztavený kov nebo i součástí samotnou.Pro první ponor má keramická část É V úrovni elektrod § malé odvzdušňovací otvory....

Zařízení pro indukční ohřev kovů v nádobkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 252065

Dátum: 13.08.1987

Autori: Říha Antonín, Rada Josef

MPK: H05B 6/02

Značky: kovů, nádobkách, indukční, ohrev, zařízení

Text:

...to je toroidální. Na jádru l je navinutorprimárnímÉ vinutím g ą na něm sekundárním vinutím Ž, Kolem kterého jsoupřipájeny chladící trubky 1 s vodou. Na Spodní straně zdroje ohřívacího oroudu jsou vytvořeny ohřívací elektrody §,.uvnítř kterých jsou umístěny izolační stěny Q) Na vnější straně ohřín vacích elektrod Ž, kterémají tvar kruhověho prstence, je navi~r nuta keramická izolace g, která přesahuje ohŕívacílelektrody.§ ve...

Zapojení k napájení polovodičového měniče zejména měniče kmitočtu pro indukční ohřevy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234142

Dátum: 01.10.1986

Autori: Rada Josef, Kovařík Oskar

MPK: H02H 7/10, H02M 1/10

Značky: zejména, kmitočtu, polovodičového, ohrěvy, napájení, indukční, měniče, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k napájení polovodičového měniče, zejména měniče kmitočtu pro indukční ohřevy a řeší problém připojeni polovodičového měniče přímo na síť bez oddělovacího transformátoru a ochranu před nebezpečným napětím na neživých částech celého zařízení. Účelu se dosahuje tak, že k třífázové síti je mezi měnič a hlavní pojistky připojen reaktor a zapínací prvek, k němuž je přes impedanci paralelně připojen stykač, k jehož výstupním...

Zapojení pro paralelní napájení najméně dvou polovodičových měničů z energetické sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 231320

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kovařík Oskar, Rada Josef

MPK: H02M 1/10

Značky: napájení, energetické, zapojení, sítě, paralelní, měničů, polovodičových, najméně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká, zapojení pro paralelní napájení nejméně dvou polovodičových měničů z energetické sítě přes jeden transformátor, zejména měničů kmitočtu pro indukční ohřevy. Problém je řešen tak, že k energetické síti je připojen jeden napájecí transformátor k němuž jsou paralelně připojeny nejméně dva měniče, přičemž mezi každý měnič a napájecí transformátor je vřazen reaktor a zapínací prvek, k němuž je přes impedanci paralelně připojen...

Zařízení pro elektrický indukční předehřev zejména koster ze železných kovů pro výrobu kruhových a mezikruhových bimetalických odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223175

Dátum: 15.03.1986

Autori: Turek Luděk, Kovařík Oskar, Rada Josef

Značky: předehřev, koster, výrobu, zařízení, kruhových, elektricky, kovů, zejména, bimetalických, železných, odlitků, indukční, mezikruhových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro elektrický indukční předehřev zejména koster ze železných kovů pro výrobu kruhových a mezikruhových bimetalických odlitků ve slévárenských elektricky nevodivých formách, kde forma s kostrami během ohřevu rotuje v dutině ohřívací cívky a řeší problém ohřevu za teploty vyšší než 700 °C, tj. vyšší než Curieho bod materiálu koster. Účelu se podle vynálezu dosahuje tím, že ohřívací cívka má jednotlivé závity v rovinách,...

Elektrická odporová pec se stabilní vsázkou nebo pec průběžná

Načítavanie...

Číslo patentu: 221578

Dátum: 15.02.1986

Autori: Rada Josef, Turek Luděk, Kovařík Oskar

Značky: stabilní, vsázkou, elektrická, odporová, průběžná

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická odporová pec se stabilní vsázkou nebo pec průběžná, sestávající z nejméně jedné sekce, vytvořené z obvodové části tepelně izolované, hranatého nebo kruhového tvaru, opatřeného topením a dvou uzavíracích, tepelně izolovaných částí, tvořících dno a víko pece nebo čela pece, vyznačující se tím, že obvodová část pece je vytvořena z tepelně izolační vrstvy (2), která je na vnitřní stěně opatřena celistvou kovovou výstelkou (1) spojenou...

Paralelní zapojení trakčních transformoven se symetrizací a kompenzací účinníku napájecích proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219396

Dátum: 15.08.1985

Autori: Matěna Štěpán, Zima Josef, Rada Josef

Značky: napájecích, kompenzaci, proudu, symetrizací, transformoven, účinníku, zapojení, paralelní, trakčních

Zhrnutie / Anotácia:

Paralelní zapojení a chod trakčních transformoven se symetrizací a kompenzací účinníku trojfázových proudů odebíraných z napájecí sítě velmi vysokých napětí. Účelem vynálezu je paralelní zapojení a chod trakčních transformoven elektrické dráhy na střídavý proud při napětí např. 25 kV, které jsou umožněny symetrizací a kompenzací účinníku napájecích trojfázových proudů odebíraných staničním transformátorem ze sítě velmi vysokých napětí. Tím je...

Elektrodový průtokový ohřívač

Načítavanie...

Číslo patentu: 225619

Dátum: 01.07.1985

Autori: Novotný František, Rada Josef

Značky: průtokový, ohřívač, elektródový

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrodový průtokový ohřívač, zejména pro ohřev užitkové vody, vyznačený tím, že jeho válcový plášť (l) opatřený na obou koncích instalačními přírubami (2), nese soustavu centricky umístěných, tandemově uspořádaných trubkových elektrod (6).

Třifázový reaktor pro silové elektrické obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 221728

Dátum: 15.05.1985

Autor: Rada Josef

Značky: elektrické, reaktor, silové, třifázový, obvody

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká třífázového reaktoru pro silové elektrické obvody a řeší problém dosažení velké reaktance využitím vzájemných indukčností. Podle vynálezu se účelu dosahuje tím, že u třífázového reaktoru jsou souose uloženy tři stejným směrem navinuté a stejně tvarované cívky, tvaru přibližně trojúhelníku, jejichž vzájemně sousedící strany jsou rovinné a třetí strana tvoří např. část kružnice. Pro účely chlazení mohou být cívky vytvořeny z...