Raab Anna Elisabeth

Spôsob výroby kaleného profilového konštrukčného dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18084

Dátum: 09.06.2004

Autori: Landl Gerald, Kolberger Siegfried, Eibensteiner Herbert, Raab Anna Elisabeth, Faderl Josef, Fleischanderl Martin, Brandstätter Werner

MPK: B21D 22/00, B21D 22/04, B21J 5/00...

Značky: konštrukčného, dielů, profilového, kaleného, výroby, spôsob

Text:

...opotrebovaniu nástroja.0019 W 0 03/035922 Al a EP 1439240 Al ozrejmujú postup na výrobu kaleného proŕilového konštrukčnćho dielu z ocele s katodickou ochranou proti korózii, pričom sa galvanizovaný oceľový plech zahreje, následne sa rozhorúči na austenitizačnú teplotu a následne sa vytvaruje lisovaním za horúca. Tavenina Zn vytvárajúca vrstvy môže obsahovať prvky ako 0,08 - 0,4 Al.0020 US 6,564,604 B 2 má za cieľ poskytnúť oceľové plechy,...

Spôsob výroby kalených konštrukčných dielov z oceľového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8114

Dátum: 09.06.2004

Autori: Brandstätter Werner, Stall Wolfgang, Fleischanderl Martin, Landl Gerald, Faderl Josef, Raab Anna Elisabeth, Kolnberger Siegfried, Vehof Robert

MPK: B21D 22/04, B21J 5/00, C21D 1/02...

Značky: konštrukčných, plechů, výroby, dielov, ocelového, kalených, spôsob

Text:

...prieťahu naEP 1 651 789 B 1 konštrukčnom dieli. Tento môže negatívne vplývať na ďalšie výrobné operácie, kvôli čomusa vytvárajú referenčné body na plechovom profile.0011 ZDE 197 23 655 Al je známy postup na výrobu výrobkov zoceľového plechu,pričom sa výrobok z oceľového plechu tvaruje v páre chladených nástrojov, pokiaľ je horúci anevytvrdne do martenzitickej štruktúry, zatial čo sa ešte stále nachádza V nástroji, takže nástroje slúžia...

Konštrukčný diel z oceľového plechu s galvanizovanou ochrannou vrstvou proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14764

Dátum: 09.06.2004

Autori: Fleischanderl Martin, Stall Wolfgang, Landl Gerald, Raab Anna Elisabeth, Faderl Josef, Vehof Robert, Kolnberger Siegfried, Brandstaetter Werner

MPK: B21J 5/00, B21D 22/04, C21D 1/02...

Značky: korózii, proti, vrstvou, ocelového, plechů, galvanizovanou, ochrannou, konštrukčný

Text:

...sú potrebné dodatočné pracovné kroky. Na uskutočnenie je naplánované, že potom, čo boloceľový kus zahriaty na teplotu, ktorá mu privodí jeho austenitický stav, sa oceľový kus vloží medzi pár súčinných tvarovacích prvkov, na čo sa kus vylisuje a súčasne sa od kusu do výliskov rýchlo odvádza teplo. Výlisky sú počas celého procesu udržiavaná na teplote chladenia, takže na kus pôsobí účinok prudkćho ochladenia za pôsobenia tvámiaceho...