Pykal Miloš

Zapojení svařovacího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257510

Dátum: 16.05.1988

Autor: Pykal Miloš

MPK: H02M 7/08, H02M 7/521

Značky: usměrňovače, zapojení, svařovacího

Text:

...podle vynálezu dociluje vyhlazení výstupního napětí, které před zapálením svařovacího oblouku dosahuje špičkové hodnoty střĺdavého napájecího napětí. To má příznivý vliv na stabilní a snadné zapalování svařovacího oblouku. Procházející proud přes pomocnou vyhlazovací tlumivku účinné stabilizuje hoření svařovacího oblouku napájeného z diodového usměrňovače bez vyhlazovací tlumivky.Vynálezem se dociluje snížení spotřeby aktivních materiálů a...

Zařízení k oddělování prstenců z trubek rozválcováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 243177

Dátum: 15.07.1987

Autori: Piškula František, Pykal Miloš

MPK: B21B 31/00

Značky: zařízení, oddělování, trubek, prstenců, rozválcováním

Text:

...desce l opatřené výstupkem 3 je bybně uložen hlavní suport 3 sestávající z přímočarého vedení, vřeteníku 3 s volně otočným trnem § a opěry ll. Na horní ploše hlavního 2 je s možností relativního pohybu vůči hlavnímu suportu 3 uložen suport ll nesoucísuportu skříñ 1 s hřídelem Q. Na jednom konci hřídele § je uchycen rozválcovací kotouč g a na druhémkonci hnací kolo gg. Mezi výstupkem lg a vřeteníkem 3 je umístěn hlavní silový prvek É amezi...

Chladič výkonových polovodičových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251302

Dátum: 11.06.1987

Autori: Pykal Miloš, Vasilev Ljudmil, Csányi Anton

MPK: H01L 23/34

Značky: prvkov, chladič, výkonových, polovodičových

Text:

...prvku je trvale dotláčané pružiacou podložkou o pritlačnú dosku zabezpečuje sa to, aby sa nezvyěoval tepelný odpor medzi puzdrom polovodíčového prvku a prítlačnou doskou, čim sa dosiahne predĺženie životnosti polovodičovýoh prvkov. Týmto sa taktiež docieli zníženie elektrického prechodováho odporu medzi puzdrom polovodičového prvku a podložkou.Na priložených obrázkoch je znázornená niekoľko príkladov vyhotovenia chladiča podľa...

Zapojenie na stabilizáciu výstupného napätia riadeného zváracieho jednosmerného zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 233208

Dátum: 17.04.1987

Autor: Pykal Miloš

MPK: B23K 9/06

Značky: napätia, zváracieho, zapojenie, jednosmerného, výstupného, zdroja, riadeného, stabilizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zváracej techniky a týka sa zapojenia na stabilizáciu výstupného napätia riadeného zváracieho zdroja. Podľa vynálezu zapojenie je opatrené spätnoväzobným zdrojom pripojeným na svorky zváracieho transformátora a pozostávajúcim z malovýkonových tyristorov. Napätie spätnoväzobného zdroja sa stabilizuje regulátorom cez impulzné transformátorčeky. Sekundárne vinutia impulzných transformátorčekov sú rozdelené na dve galvanicky...

Upínací a závěsný pásek cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242934

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zapletal Jaromír, Pykal Miloš, Slípek Stanislav, Pelikán Jaroslav, Dedera Josef, Maixner Václav

MPK: A47F 7/00, G11B 23/02

Značky: pásek, cívek, závěsný, upínací

Text:

...opetřen nálitky k uzsmknutí na protisměrný nálitek na pásku.Řeäení podle vynálezu přindlí zlepšení v tom, že menipąlace při nasezování pásku na cívku s optěná uvolnění oívky z pásku je enadnějäí a rychlejší, taktéž přináší úspory na materiálu.K podrobnějěímu objaenění vynálezu slouží delší popis a přiložené výkresy, kde na- obr. l je celkové sestevení upínacího pásku v otevřené poloze. Obr. 2 řež uzavřeným upína cím páskou obsahující cívku...

Zapojení pomocného proudového zdroje svařovacího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249659

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pykal Miloš, Vasilev Ljudmil

MPK: B23K 9/06

Značky: zapojení, proudového, zdroje, svařovacího, usměrňovače, pomocného

Text:

...tívnš projevuje při ovořovňní na nízkých proudeoh.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje zapojení pomocného proudováho zdroje podle přodloženáho vynálozu. Podstatou vynálozu je, že v sérii s napájooím vinutím-pomooněho můetkováho diődového uomorñovačo je zapojon omozujíoí kondenzátor.zapojení podle vynálozu dociluje fázový posuv mezi napě tím pomoonáho zdnojo o mezi napätím hlavního svořovooího no. 249 ess měrňovače. Tímto se dooílí...

Silnoprúdová tlmivka obzvlášť pre zváracie striedavé zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233361

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vasilev Ljudmil, Pykal Miloš

MPK: H01F 29/00

Značky: silnoprúdová, zváracie, striedavé, zdroje, obzvlášť, tlmivka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zváracej techniky a týka sa konštrukčného riešenia silnoprúdovej tlmivky obzvlášť pre striedavé zváracie zdroje, u ktorých magnetický obvod výkonového transformátora pozostáva z dvoch kruhových prstencov z pásu transformátorového plechu, ktoré sú vovinuté do vinutia obdĺžnikového tvaru. Podľa vynálezu na vonkajší valcový povrch prstencov sú navinuté závity, tvoriace vinutie silnoprúdovej tlmivky.

Zapojenie vinutia rozptylového tranformátora najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227707

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vasilev Ljudmil, Pykal Miloš, Hanák Stanislav, Soukaný Jozef

Značky: najmä, oblúkové, rozptylového, zapojenie, vinutia, tranformátora, zváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie vinutia rozptylového transformátora najm( pre oklúkové zváranie, kde transformátor pozostáva z dvojjadrového magnetického obvodu s pracovnými vinutiami vyššieho napätia a nižšieho napätia a regulačným vinutím, ktoré je umiestnené mimo okna magnetického obvodu a pozostáva z dvoch cievok, z ktorých jedna cievka je umiestnená ne hornú spojku a druhá cievka na dolnú spojku, vyznačujúce sa tým, že aspoň k časti pracovného vinutia (31)...

Zariadenie na odvíjanie zváracieho drôtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223090

Dátum: 15.03.1986

Autori: Koniar Michal, Bouška Miloslav, Kozel Jaromír, Pykal Miloš

Značky: zváracieho, odvíjanie, drôtu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zváracej techniky a týka sa zariadenia na odvíjanie zváracieho drôtu. Kotúč zváracieho drôtu je umiestnený na zásobníku, ktorý je pripevnený o podávač zváracieho drôtu. Cez povrch kotúča zváracieho drôtu je umiestnený ochranný pás, ktorý jedným koncom je pevne pripevnený o podávač a druhý koniec je opatrený pružiacim mechanizmom, cez ktorý je druhý koniec pripevnený o podávač zváracieho drôtu.

Zapojenie vinutia rozptylového transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 228006

Dátum: 01.12.1985

Autori: Vasilev Ljudmil, Hanák Stanislav, Soukaný Jozef, Pykal Miloš

Značky: rozptylového, zapojenie, transformátora, vinutia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zváracej techniky a týka sa zapojenia vinutia rozptylového transformátora najmä pre oblúkové zváranie u ktorého regulačné vinutie je umiestnené mimo okna magnetického obvodu a je zapojené v sérii s jedným z pracovných vinutí. Podľa vynálezu je regulačné vinutie samo, alebo spolu s časťou pracovného vinutia premostené fázovo regulovateľným dvojcestným ventilom.

Zapojenie synchrónneho regulátora teploty s triakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 225728

Dátum: 15.10.1985

Autori: Pykal Miloš, Šimčisko Igor, Krátký Ivan, Markovič Peter

Značky: synchrónneho, teploty, triakom, regulátora, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie synchrónneho regulátora teploty s triakom a integrovaným obvodom pre fázové riadenie typu TESLA MAA 436, ktorý regulátor je obzvlášť vhodný pre reguláciu teploty ohrievačov vody, chladničiek a piecok. Riešeným problémom je použitie uvedeného integrovaného obvodu pre nespojitú reguláciu teploty tak v ohrievacích, ako aj chladiacich zariadeniach, čo sa dosahuje najmä tým, že na deviaty vývod integrovaného obvodu je pripojený ochranný...

Spôsob výroby vinutých jednofázových dvojjadrových magnetických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227122

Dátum: 01.01.1985

Autori: Vasilev Ljudmil, Pykal Miloš

Značky: vinutých, obvodov, výroby, jednofázových, spôsob, magnetických, dvojjadrových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vinutých jednofázových dvojjadrových magnetických obvodov, pri ktorom sa základný materiál, pozostávajúci z pásu transformátorového plechu, vyhotoví do navinutých na seba závitov obdĺžnikového tvaru, regeneračne sa vyžíha, napustí tvrditeľnou živicou a rozbrúsi na dve časti tvaru písmene C, vyznačujúci sa tým, že pre vyhotovenie navinutých na seba závitov obdĺžnikového tvaru sa najprv pás transformátorového plechu volne navinie do...

Rozptylový zvárací transformátor najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 216888

Dátum: 31.10.1984

Autori: Soukaný Jozef, Pykal Miloš, Hanák Stanislav, Vasilev Ljudmil

Značky: zváranie, najmä, oblúkové, rozptylový, zvárací, transformátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zváracej techniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia zváracieho transformátora pre oblúkové zváranie s plynulou reguláciou zváracieho prúdu. Transformátor pozostáva z dvojjadrového magnetického obvodu, vinutí vyššieho a nižšieho napätia a regulačného vinutia. Regulačné vinutie pozostáva z dvoch cievok, ktoré sú jednotlivo umiestnené na spojkách magnetického obvodu mimo okna magnetického obvodu a zachytávajú rozptylový...