Püschel Petr

Filtračná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1131

Dátum: 08.05.1996

Autori: Formánek Zdeněk, Püschel Petr, Trýzna Pavel, Maloch Jan, Petříková Vlasta

MPK: B01D 39/10, C01B 37/00

Značky: látka, filtračná

Text:

...uvedené nedostatky rieši ñltračná látka podľa predloženého technického riešenia, obsahujúca zlúčeniny kremíka, hliníka, železa, vápnika a ďalších prvkov,vzniknutá spaľovaním uhlia pri teplote minimáhie 800 °C. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že ñltračná látka obsahuje minimálne 0,5 hmoüi. uhlíka,minimálne 3 hmotu. P 8303, maximálne 65 hmotu. SiO a minimálne l 5 hmotu.A 130 v sušine ajej koeficient rozpusmostí je minimáhie...

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278047

Dátum: 14.10.1992

Autori: Maloch Jan, Formánek Zdeněk, Püschel Petr, Trýzna Pavel, Petříková Vlasta

MPK: B01J 20/22, B01J 20/28, B01J 20/30...

Značky: rádioaktívnych, látok, fixáciu, sorbent, znečisťujúcich, toxických

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok, je tvorený popolom vzniknutým spaľovaním tuhých palív pri teplote vyššej ako 1 000°C, ktorý obsahuje aspoň 30 % hmotnostných častíc s veľkosťou menšou ako 3 mm a maximálne 10 % hmotnostných častíc menších ako 0,01 mm. Obsah vodou vylúhovateľných toxických prvkov má nižší ako 1 mg.1-1 a aktivitu rádia nižšiu ako 100 Bq.kg-1. Okrem toho obsahuje od stopového množstva až do 20 %...

Kovový elektrotermický atomizátor pro bezplamennou atomovou absorpční spektrometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 270351

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hlaváč Robert, Doležal Jiří, Formánek Zdeněk, Püschel Petr, Kolihová Dana, Sychra Václav

MPK: G01N 21/31

Značky: atomovou, bezplamennou, kovový, atomizátor, elektrotermický, spektrometrii, absorpční

Text:

...podla vynálezu eeetévející z kovového epodního tvorovenaho pásku e horního tverovaného pásku, tyto pásky Jeou ve etřední čéati opetřeny příćnými proliey tvoňícímí vdloovítou dutinu pro přívod proudu. Podototo vynélezu epoäívé v tom. že nejméne Jedno rameno epodního tvaroveného Püeku a horního tvoroveneho péeku etcmizétoru mé menlí příčný průřez. hež je Jeho přićný pruřez v míaté příčného prolieu. Podle dalšího význeku vyndlszu mé apodní...

Způsob atomizace v elektrotermickém atomizátoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263787

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sychra Václav, Formánek Zdeněk, Püschel Petr, Kolihová Dana, Vyskočilová Olga, Hlaváč Robert, Doležal Jiří

MPK: G01N 33/18

Značky: způsob, provádění, atomizace, tohoto, elektrotermickém, atomizátoru, způsobu, zařízení

Text:

...a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v płíkladu jeho provedení pomocí pripojených výkresů. Na obr. 1 je snázorněn schematioky pohled a na obr. 2 je hokorysný pohled na zařízení podle vynalezu. Na obr. 3 jsou snisornäny průbšhy atomizačních signálu promäłovaná ho vzorku.Způsob atomlzace v elektrotermickém atomizátoru pro bezplamennou techniku atomové absorpční sektrometrie podle vynálezu byl příkladně ealizován na dále popsaném...

Zařízení pro mineralizaci uhlíkatých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263302

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pokorný Antonín, Formánek Zdeněk, Stuchlíková Alena, Vlasáková Anna, Püschel Petr, Křivánek Václav

MPK: G01N 1/28

Značky: zařízení, uhlíkatých, materiálů, mineralizaci

Text:

...kapiláry přechází do trubkové části.Při použití chloru ve směsi mineralizačních plynů je rozvod směsi plynů opatřen přívodem chloru.Směšovaoi trubice, odlučovač kondenzátu, chladič, rozvod směsi plynů, přivod chloru, mineralizační nádoby e pŕivodni kapiláry a jejich spojovací prvky jsou zhotoveny z materiálu vzdorujícího oxidaci, například z křemone, skla, teflonu.Zařízení pro mineralizaci uhlíkatých materiálů podle vynálezu umožňuje...

Způsob mineralizace uhlíkatých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261575

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vlasáková Anna, Püschel Petr, Stuchlíková Alena, Formánek Zdeněk

MPK: G01N 1/28

Značky: způsob, mineralizace, materiálů, uhlíkatých

Text:

...limitujícím pŕesnost analýzy. Spalování vzorku na vzduchu za teploty 500 až 850 °C, případně za přitomnosti kyseliny sírové, jak je popisuje Feinberg a Ducauze v Analytical chemistry 52, str. 207- 3 281 575 zur. l 980,způsobuje ztráty těkavých elementů jako Cd, Pb a As, spalování V proudu vzduchu s parami kyseliny dusičnâ za teploty 55 o°c, publikované Gagem v Analyst eo, str. 789 z r. 1955,by 1 o ověřeno jen pro olovo, navíc byly...

Způsob výroby katalyzátoru pro termooxidační metodu stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 255624

Dátum: 15.03.1988

Autori: Püschel Petr, Formánek Zdeněk, Doležal Jiří, Kolihová Dana, Sychra Václav, Hlaváč Robert

MPK: B01J 23/74, G01N 21/31, B01J 23/34...

Značky: metodu, výroby, způsob, katalyzátoru, termooxidační, rtuti, stanovení

Text:

...množství vyrobeného katalyzátoru.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby katalyzátoru pro termooxidační metodu stanovení rtuti podle A 0 219 209, jehož podstatou je, že produkt spalování směsi paliva a okysličovadla je žihán na teplotu 1 100 až 1 200 °C po dobu nejméně 20 minut.Katalyzátor pro termooxidační metodu stanovení rtuti podle A 0 219 209 vyrobený způsobem podle vynálezu má menší vnitřní povrch a větší pevnost, pamětový efekt je...

Způsob úpravy žáruvzdorné náplně amalgamátorů pro stav stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254813

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kolihová Dana, Doležal Jiří, Hlaváč Robert, Formánek Zdeněk, Sychra Václav, Püschel Petr

MPK: C01G 13/00

Značky: úpravy, žáruvzdorné, stanovení, náplne, rtuti, způsob, amalgamátorů

Text:

...zlata zasa hují jen povrchovou vrstvu materiálu, galvanické pozlacení neníW možné pro nevodivost materiálu. Pozlatit materiál přímo chemicky 1 není možné, protože zlato při redukci netvoří povlak na povrchuvloženého materiálu, ale tvoří krystalky, které při dalším průbě Š hu redukce rostou, takže jejich specifický povrch nedosahuje po třebné velikosti. Uvedený nedostatek odstraňuje způsob pokovování žáruvzdornénáplně amalgamátorů pro...

Zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238233

Dátum: 01.06.1987

Autori: Püschel Petr, Šedý Václav, Sychra Václav, Hlaváč Robert, Doležal Jiří, Formánek Zdeněk, Valenta Svatopluk, Král Jan, Kolihová Dana

MPK: G01J 3/42

Značky: rtuti, zařízení, spektrometrie, atomové, obsahu, metodou, stanovení, absorpční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie v anorganických a organických materiálech, sestávajícího z měřicích kyvet (9, 10) a zdroje (14) záření. Meřicí kyvety (9, 10) jsou spojeny s amalgamátorem (8), který je napojen na spalovací trubici (3), do které je připojen přívod (1) oxidačního plynu a zaváděcí zařízení (6) pro zavádění vzorků. Měřicí kyvety (9 10) jsou umístěny mezi zdrojem (14) záření...

Zařízení pro měření obsahu rtuti atomovou absorpční spektrofotometrií metodou studených par

Načítavanie...

Číslo patentu: 233981

Dátum: 01.12.1986

Autori: Doležal Jiří, Kolihová Dana, Sychra Václav, Formánek Zdeněk, Hlaváč Robert, Püschel Petr

MPK: G01N 21/31

Značky: atomovou, metodou, měření, absorpční, studených, obsahu, spektrofotometrií, rtuti, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží pro stanovení obsahů rtutí, zejména stopových. Zařízení sestává z první měřicí kyvety (1) a druhé měřicí kyvety (2), jejíž délka je 5 až 20 krát menší než délka první měřicí kyvety (1). První měřicí kyveta (1) a druhá měřicí kyveta (2) jsou souosé a jsou spojeny zpožďovací trubičkou (3), jejíž objem je roven 5 až 20 násobku objemu první měřicí kyvety (1). Poměr délek první měřicí kyvety (l) a druhé měřicí kyvety (2) určuje poměr...

Způsob měření obsahu rtuti a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233980

Dátum: 01.12.1986

Autori: Doležal Jiří, Püschel Petr, Hlaváč Robert, Kolihová Dana, Sychra Václav, Formánek Zdeněk

MPK: G01N 21/31

Značky: způsobu, měření, provádění, rtuti, zařízení, způsob, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení slouží pro měření obsahu rtuti, zejména stopových. Oblak par rtuti v nosném plynu se po proměření zředí nosným plynem a znovu proměří s citlivostí o řád nižší. Zařízení sestává z měřicí kyvety (5), opatřené vstupem (1) se vstupním ventilem (2), která je spojená se zřeďovací nádobou (6). Za zřeďovací nádobou (6).je zařazen druhý výfuk (7), opatřený druhým výfukovým ventilem (8). Ze vstupu (1) před vstupním ventilem (2) je ke...

Zařízení k přípravě volných atomů rtuti z chemicky neupravených vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227857

Dátum: 15.04.1986

Autori: Formánek Zdeněk, Püschel Petr

Značky: atomů, rtuti, volných, neupravených, chemicky, přípravě, vzorků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přípravě volných atomů rtuti z chemicky neupravených vzorků pro stanovení rtuti metodou atomové absorpční spektrofotometrie vyznačené tím, že velkoobjemový amalgamátor /1/, opatřený přívodem kyslíku /2/, je spojen s kalibračním zařízením /3/, které je křemennou trubičkou /4/, zaústěnou do spalovací trubice /5/ spojeno se sušicí kolonkou /10/, která je přes amalgamátor /11/ spojena s měřicí kyvetou /12/ a tvoří uzavřený celek...

Katalyzátor pro termooxidační metodu stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 219209

Dátum: 15.08.1985

Autori: Püschel Petr, Krameš Miloš

Značky: katalyzátor, rtuti, metodu, stanovení, termooxidační

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor pro termooxidační metodu stanovení rtuti. amalgamační technikou pomocí atomové absorpční spektrofotometrie. Katalyzátor pro termooxidační metodu stanovení rtuti sestává z produktu spalování směsi paliva a okysličovadla. Okysličovadlem je 10 hmotnostních dílů manganistanu draselného a palivem 2 až 4 hmotnostní díly vápenaté, organické sloučeniny a 4 až 6 hmotnostních dílů kobaltnaté organické sloučeniny.

Kovový elektrotermický atomizér

Načítavanie...

Číslo patentu: 225790

Dátum: 01.07.1985

Autori: Doležal Jiří, Sychra Václav, Formánek Zdeněk, Hlaváč Robert, Püschel Petr, Kolihová Dana, Mostecký Jiří

Značky: atomizér, elektrotermický, kovový

Zhrnutie / Anotácia:

Kovový elektrotermický atomizér pro atomovou absorpční spektrometrii vyznačený tím, že povrch vlastního kovového atomizéru je opatřen vrstvou 0,1 až 100 ?m dalšího kovu o bodu táni od 2500 °C do 3500 °C, například rhenia nebo iridia.