Psota Milan

Zařízení pro přípravu aktivovaného katalytického komplexu chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263707

Dátum: 11.04.1989

Autori: Filip Petr, Psota Milan, Maršík Jaroslav, Mazura Vítězslav, Čejka František

MPK: C07C 15/073, B01J 21/02, B01J 27/08...

Značky: hlinitého, aktivovaného, chloridů, přípravu, komplexu, katalytického, zařízení

Text:

...pracuje tak, že v nádrži 3 se shromažčuje vode nasycená chlorovodíkem z vodní pračky odplynu. Přebytek vody odchází přepadovym potrubím lg k zařízení na neutralizaoi, které není součástí vynálezu. Ostatní voda odcnazí odváděcím potrubím g do regulačního orgánu Ž, .například dávkovacího čerpadla, nebo regulačního ventilu, dále výstupním potrubím à pro odvod dávkované vody do míchaného reaktoru l přes dispergační zařízení §, umístěné v...

Zařízení pro zpracování alkylačních produktů vypírkou při výrobě etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263706

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rychtrmoc Karel, Maršík Jaroslav, Filip Petr, Psota Milan, Mazura Vítěslav

MPK: B01J 19/00, C07C 15/073

Značky: zpracování, produktů, zařízení, etylbenzenu, vypírkou, výrobe, alkylačních

Text:

...produkty a vodnou fázi do kyselé pračky na dispergační zařízení, umístěné nad hladinou. V dispergačním zařízení dochází k intenzivnímu smíchání obou přiváděných proudů, přičemž vzniklý chlorovodík uniká do odplynů. V kyselé pračce, rozdělené provedenou svislou vestavbou s otvory v horní a dolní třetině na dopírací a uklidňovací prostor,se alkylační produkty nejdříve dopírají a pak společně s vodnou fází uklidňují. Potrubím vyvedeným...

Zařízení pro výrobu syté páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 259343

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tichý Vladimír, Jankovec Jan, Psota Milan, Rychtrmoc Karel, Navara Milan, Hrubý Augustin, Krupička Michal, Dvořák Luděk, Nájemník Jiří, Oháňka Vlastimil

MPK: F22B 31/02

Značky: páry, zařízení, výrobu, syté

Text:

...odstraňuje některé jejich nevýhody. Výhody navrhovaného zařízení lze shrnout do následujících bodů- dobré odloučení čisté syté páry od kapiček vody uvnitř vyvíječe páry,- k vylučování solí z vody nedochází na teplosměnných plochách, ale ve vyvíječi páry,který lze snadno odluhovat,- napájecí voda může být podstatně horší kvality, než je tomu u klasických systémů,k odpařování na výměnných plochách a k následnému zasolování,- odpadá...

Hořák pro trubkové pyrolýzní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257718

Dátum: 15.06.1988

Autori: Nájemník Jiří, Rychtrmoc Karel, Psota Milan, Hrubý Augustin, Jankovec Jan, Dvořák Luděk, Tichý Vladimír

MPK: F23D 14/66, F23D 13/42

Značky: pyrolýzní, trubkové, horák

Text:

...při spalování k energetickým ztrátám. Uvedené nedostatky řeší hořák podle vynálezu. Hořák pro trubkové pyrolyzní pece, který je upraven ve dnu trubkové pece v samostatných hořákových skříních,vybavených kanály s requlačními žaluziemi pro přívod vzduchu je podle vynálezu konstruován tak, že boční vzduchové kanály 3 pro přívod vzduchu k hlavě hořáku g hořákové skříni A jsou opatřeny teplosměnnými registry 1 pro nepřímý ohřev vstupujícího...

Přírubový spoj tepelně izolovaných trubek pro vedení hořlavých nebo výbušných tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254775

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rychtrmoc Karel, Psota Milan, Jankovec Jan, Asník Jaroslav

MPK: F16L 59/14

Značky: izolovaných, trubek, vedení, výbušných, tekutin, přírubový, tepelně, hořlavých

Text:

...řezu nakreslens plynotěsně umístěná keramická nebo azbestová tepelně izolační vložka, umístěná na potrubí nebo apará tu mimo vlastní přírubový spoj. Na obr. 2 je v řezu nakreslen na tepelně izolační vložka plynotěsně umístěná na potrubí nebo aparátu s tím, že částečně překrývá vlastní přírubovýPřírubový spoj tepelně izolovaných trubek provedený podle obr. 1 je zhotoven tak, že na potrubí g se plynotěsně umístí dvě keramické nebo azbestové...