Pscheidt Jiří

Listová plastová pružina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260557

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zeman Lubomír, Zámyslický Luděk, Hejtmánek Karel, Sucharda Zbyněk, Pscheidt Jiří, Hanke Miroslav

MPK: F16F 1/18

Značky: způsob, plastová, výroby, listová, pružina, její

Text:

...B-B podle obr. 13, obr. 16 znázorňuje sohemstícky alternative způsobu výroby pružiny podle vynálezu, obr. 17, 18 jeou zchematioká znázornění lisování a vytvrzování pružiny.Listovd plastová pružina 1 v pžíkledu podle obr. 1 až 5 sestává z křížového návinu3 z kompozitního materiálu tvořeného vlákny ve tvrditelně matrici. V oblastí neutrálníosy 5 namáhání má dutinu 5. ktera je po celé délce pružiny 1 a která má proměnlivý příčný průžez ve směru...

Způsob stabilizace emulzního koncentrátu herbicidních přípravků na bázisubstituovaných biskarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260416

Dátum: 15.12.1998

Autori: Chadimová Naděžda, Špác Jaroslav, Pscheidt Jiří, Sádlo Luboš

MPK: A01N 25/02

Značky: emulzního, koncentrátů, stabilizace, přípravků, bázisubstituovaných, způsob, herbicidních, biskarbamátů

Text:

...nový způsob stabilizace emulzního koncentrátu herbicidních připravků na bázi substituovaných biskarba 4mátú v organickem ro-zpouštědle s obsahom povrchové aktivní látky a stabilizätoru. Podstata spočívá V tom, že se stabilizace provede přídavkem 0,1 až 10 0/0 hmot kyselíny m-nitrobenzensulíonové neb-o p-nitrotoiuensulfonové.Přídavel těchto stabilízujících látek má nejen plně srovnetelnou stabilizující účinnost nebo dokonce lepší...

Způsob výroby cyklických anhydridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268969

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pícha František, Stibor Ivan, Orlt Jan, Včelák Josef, Sucharda Zbyněk, Navara Milan, Pscheidt Jiří

MPK: C07D 307/87

Značky: výroby, cyklických, anhydridu, způsob

Text:

...podle vynćlezu lze například použít přímo produkt, nebo aněaí produktů z pyrolýzy které vedle vhodného pouěru obou žádoucích raakčních komponentů obsahují navíc aměa aromatíckých uhlovodíků, tj. benzen, toluen a xyleny, které při reokcí a maleíncnhydridem působí jako ínertní rozpouätědlo. Tinto způsobem se provedení podle vynálezu ještě dále zjednoduší. Řešení podle vynálezu umožňuje vysoce ekonomický postup při zpracování směsi uhlovodíku...

Bidlen tkalcovského tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267730

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pscheidt Jiří, Humen Vladimír, Keil Milan, Suchara Zbyněk, Hruš Miroslav

MPK: D03D 49/60

Značky: tkacího, bidlen, stroje, tkalcovského

Text:

...uzavřený. Toto řešení má výhodu nízkou hmotnost při zachování vysoké tuhosti, což je důsledkem charakteristických vlastností těchto kopozítních materiálů. Další předností řešení je výhodný utlum stacionárního i nestacíonárního dynamického zatížení a vysoká životnost celého dílu. Uzavřenost průřezu poskytuje vysokou tuhost a umožnuje jednoduchou aplikaci vysoce pevných a tuhých vláken na bázi uhlíku a aramidu v místech předpokládnného...

Způsob čištění surového bis-allyldiethylénglykolkarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263803

Dátum: 12.05.1989

Autori: Toman Jaromír, Pscheidt Jiří, Latinák Josef, Žmolil Přemysl

MPK: C07C 69/96

Značky: způsob, bis-allyldiethylénglykolkarbonátu, surového, čištění

Text:

...však rozklad chlormzravenčanu velmi pomalý. S rostoucí bazicitou prostředí však již hydro-lyzuje i žádaný produkt. Při tom samostatný uhličitan sodný v koncentraci do 5 ještě hydrolýzu nezpťisobuje, v koncentrovaných roztocích pak již hydrolýza postupně narůstá. Pevný uhličitan sodný reaguje s chlormravenčanem poměrně pomalu a při ředění reakční směsi dochází rozpouštěcím a hydratačním teplom k místnímu překoncenttrování a přehřátí, s čímž je...

Způsob přípravy methyl-N-(-(N-(3-methylfenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)-karbamátu nebo ethyl-N-(3-(N-fenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)karbamátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260916

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sádlo Luboš, Láska Jan, Pscheidt Jiří, Sopuch Tomáš

MPK: C07C 125/075

Značky: ethyl-n-(3-(n-fenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)karbamátu, způsob, přípravy, methyl-n-(-(n-(3-methylfenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)-karbamátu

Text:

...Produkt byl usušen při teplotě 20 až 75 °c à tlaku 0,000 1 MPa. Bylo ziskáno 1 028 g methyl-N-(3-EN-(3-methylfenyl)-karbamoy 1 oxy~fenyb-karbamátu. tj.ve výtěžku 96,2 teorie. Kaplinovou chromatografií byl stanoven v produktu obsah methyl-N-(3-hydroxyfenylD-karbamâtu 0,1 a obsah sym. N,N-bis-(m-tolyl)-močoviny 0,04 .Teplota táni produktu byla 143 až 144 °C.Postup byl analogický jako v příkladu 1 s tím rozdílem, že byl použit chlorbenzenový...

Listová plastová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 258097

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pscheidt Jiří, Zámyslický Luděk, Sucharda Zbyněk, Hanke Miroslav, Hejtmánek Karel, Zeman Lubomír

MPK: F16F 1/18

Značky: plastová, pružina, listová

Text:

...plocha na povrchu pružiny l je tvořeno vnějším ramenem 5 třnenu 1 jehož vnitřní rameno Q Je upevněno mezi horní vrstvou 3 a spodný vrstvou J. Spojovací rameno 1 třmenu A prochází kolem koncového čela § pružiny l. Vnitřní rameno § probíhé až k vložce Q připojovacího oka pružiny l a je e ní spoje-u noo S vložkou 2 je spojene i druhé vnitřní rameno lg, kte~tré prochází mezi vnitřním ramenem §a spodní vrstvou 1. Me ži vnitřním ramcnem §.a druhým...

Listová plastová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 256785

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hejtmánek Karel, Zámyslický Luděk, Pscheidt Jiří, Sucharda Zbyněk, Zeman Lubomír, Krmenčík Jan, Hanke Miloslav

MPK: F16F 1/18

Značky: pružina, plastová, listová

Text:

...Je tvořena horní vrstvou g, epodni vrstvou 1 e koncovými oky 1. Tyto části vytvářeji nepřerušovaný uzavřený podélný průřez a Jsou tvořeny kompozitem, který ve vytvrditelné metrici.obsahuJe vlákna orientovaná ve eměru podélné osy pružiny l. Kolem neutrálr ni osy takto vytvorené pružiny łeje mezi horní vrstvou g a epodní vrstvou 3 uspořádáno jádro Q, které může být plhê5) nebo otevřená (obr. 6). Jädro Q spojuje trubkové vložky 5,které mohou být...

Způsob stabilizace alkyl-N-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu v systému organické rozpouštědlo-voda

Načítavanie...

Číslo patentu: 256020

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pscheidt Jiří, Sádlo Luboš, Sopuch Tomáš, Láska Jan

MPK: C07C 125/063

Značky: systému, organické, stabilizace, způsob, alkyl-n-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu, rozpouštědlo-voda

Text:

...při azeotropickéćiestilaoi, jehož podstata spočíva v tom, že se azeotropické odvodnění provede za přítomnosti 0,01 až 0.5 organické nebo anorganické kyseliny, například kyseliny octovê benzoové, oitronově, štavelové, benzensulfonové, ftalové, sírová,chlorovodíkové, fostorečné, vztaženo na hmotnost alkyl-N-(3-hydrcxyfenyl)-karbemátu. Použitím přídavku organické nebo anorganické kyseliny při azeotropickém odvodnování lze docílit při...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253327

Dátum: 12.11.1987

Autori: Váňová Marie, Pscheidt Jiří, Špác Jaroslav

MPK: A01N 47/36

Značky: synergický, herbicidní, prostředek

Text:

...plevelů závisí jak na druhu účinné látky, tak na podmínkách použití připravku konkrétní formulace. současný účinek na ošetřovanou kulturní plodinu a reziduální působení účinných látek na následné plodiny jsou významné zvláště u látek obecného vzorce III. Proto je snaha tato nebezpečí omezit.Uvedené nevýhody odstraňuje synergický herbicidní prostředek, který je předmětem vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jako účinné látky obsahuje...

Způsob izolace o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl-)-N-arylkarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239213

Dátum: 01.08.1987

Autori: Beštová Jana, Pscheidt Jiří, Toman Jaromír, Sádlo Luboš

MPK: C07C 125/075

Značky: izolace, způsob, o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl-)-n-arylkarbamátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace čistých o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl)-N-arylkarbamátů ze směsi, která vznikne reakcí fosgenu s deriváty fenolu v polárním aprotickém rozpouštědle za přítomnosti terciárního aminu, které se používají jako účinná složka pro selektivní herbicidní prostředky. zvláště pro cukrovou řepu. Podstatou je extrakce reakcí vzniklého terc. aminhydrochloridu vodou za přídavku 0, 01 až 10 % hmotnostních anorganické nebo organické kyseliny.

Způsob přípravy derivátů N-fenyl-N,N-dimethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247568

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sádlo Luboš, Sopuch Tomáš, Pscheidt Jiří

MPK: C07C 127/19

Značky: způsob, n-fenyl-n,n-dimethylmočovin, přípravy, derivátů

Text:

...matečnými louhy, minimálně náhradou 5 8 rozpouštědla, s výhodou ale 50 až 90 organického rozpouštědla.Recykláže matečných louhů lze 5 výhodou použít u kontinuálních i násadových výrobních postupů pro přípravu derivátů N-fenyl-N,N-dimethylmočovin.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedeníDo míchané baňky bylo nasazeno 1 000 g chlorbenzenových matečných louhů z předcházejícího pokusu přípravy...

Způsob přípravy esterů N-hydroxyfenylkarbamové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235432

Dátum: 15.11.1986

Autori: Sopuch Tomáš, Pscheidt Jiří

Značky: n-hydroxyfenylkarbamové, přípravy, kyseliny, esterů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy esterů H-hydroxyfenylkarbamové kyseliny o vysoké čistotě reakcí chlorformiátu s deriváty aminofenolu ve vodném prostředí za přítomnosti neutralizačního činidla vázajícího reakční chlorovodík. Podstatou vynálezu je postupné dávkování chlorformiátu, a to ve 3 až 12 dávkách, přičemž po každé dávce je reakční chlorovodík zneutralizován tak, aby hodnota pH byla 4,5 až 7. Estery N-hydroxyfenylkarbamové kyseliny se...

Způsob přípravy substituovaných aryloxykarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229091

Dátum: 15.04.1986

Autori: Schreiber Jiří, Pscheidt Jiří

Značky: aryloxykarboxylových, způsob, přípravy, kyselin, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy substituovaných aryloxykarboxylových kyselin obecného vzorce I a II

Způsob izolace ergosterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224726

Dátum: 01.08.1985

Autori: Pscheidt Jiří, Toman Jaromír

Značky: způsob, ergosterolu, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace ergosterolu ze směsi sterolů získané získané z hydrolyzovaného droždí extrakcí organickým rozpouštědlem a buď přímým oddestilováním tohoto rozpouštědla, nebo krystalizací po částečném zahuštění z extraktu, nebo oddestilováním rozpouštědla z matečných louhů po této krystalizaci, vyznačující se tím, že se ke směsi sterolů přidá 2 až 20násobné množství alkoholu C4 až C5, s výhodou C4, nebo acetonu s voda, jejíž množství se pohybuje...

Způsob isolace a čištění 7-N,N-dietylamino-4-metylkumarinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221749

Dátum: 15.05.1985

Autori: Pašťalka Karel, Havlíček Václav, Pscheidt Jiří

Značky: isolace, 7-n,n-dietylamino-4-metylkumarinu, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace a čištění 7-dietylamino-4-metylkumarinu ze surové reakční směsi. Látka se používá jako polotovar pro výrobu opticky zjasňujících prostředků pro papírenský průmysl. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se reakční směs rozpustí v rozpouštědle jako je alifatický alkohol C1 až C3 nebo aceton, přidá se adsorbent a po kleraci se čirý filtrát smíchá s takovým množstvím vody, aby koncentrace použitého rozpouštědla byla 20...

Způsob izolace sodné soli kyseliny dietylmetanilové

Načítavanie...

Číslo patentu: 217233

Dátum: 15.03.1985

Autori: Vrána Milan, Pscheidt Jiří

Značky: dietylmetanilové, izolace, sodné, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselina dietylmetanilová a její sodná sůl se používá pro výrobu barviv, hlavně však pro výrobu m-aminofenolu, důležitého meziproduktu pro výrobu opticky zjasňujících prostředků kumarinového typu. Izolace kyseliny dietylmetanilové se provádí tak, že se z reakční směsi po etylaci oddělí filtrací chlorid sodný a filtrát se po oddestilování těkavých podílů zředí vodou a/nebo matečnými louhy tak, aby koncentrace chloridu sodného v roztoku byla...

Způsob kontinuální přípravy benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216044

Dátum: 01.09.1984

Autori: Schreiber Jiří, Janda František, Pscheidt Jiří

Značky: benzylalkoholu, kontinuální, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální přípravy benzylalkoholu hydrolýzou benzylchloridu vodným roztokem uhličitanů alkalických kovů nebo hydroxidu alkalických kovů, případně za přítomnosti pomocného inertního organického rozpouštědla, vyznačující se tím, že se hydrolýza provádí při teplotě 90 až 150 °C za tlaku atmosférického až 1,4 MPa ve 2 až 4 za sebou zapojených oddělených prostorech s mícháním reakční směsi, přičemž měrný příkon předávaný kapalině je 0,5 až...

Způsob přípravy benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216043

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pscheidt Jiří, Schreiber Jiří

Značky: způsob, benzylalkoholu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy benzylalkoholu hydrolýzou benzylchloridu vodným roztokem uhličitanu nebo hydroxidu alkalického kovu za zvýšené teploty a popřípadě tlaku. Hydrolýza se provádí za přítomnosti inertního organického rozpouštědla, které potlačuje vznik benzyléteru.

Způsob přípravy benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216042

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pscheidt Jiří, Schreiber Jiří

Značky: způsob, benzylalkoholu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy benzylalkoholu hydrolýzou benzylchloridu vodným roztokem uhličitanu nebo hydroxidu alkalického kovu za zvýšené teploty popřípadě zvýšeného tlaku. Nezreagovaný benzylchlorid obsažený v reakční směsi po hydrolýze katalyzuje během destilace dehydrataci benzylalkoholu na benzyleter. Této reakci lze zabránit rozložením zbylého benzylchloridu působením terciárních aminů C6 až C15 nebo jejich solemi.

Způsob přípravy metylesteru kyseliny 2-naftyloxyoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216485

Dátum: 01.07.1984

Autori: Schreiber Jiří, Pscheidt Jiří, Janda František

Značky: 2-naftyloxyoctové, kyseliny, způsob, přípravy, metylesteru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny 2-naftyloxyoctové, která se používá jako růstový stimulátor, kondenzací 2-naftolátu a monochloroctanu sodného v molárním poměru 1 : 0,8 až 5, přičemž při přípravě roztoku monochloroctanu sodného nebo jeho směsi s 2-naftolátem je nutno dodržovat teplotu do 40 °C. Reakční směs se rychle vyhřeje na teplotu kondenzace a teplota se udržuje 4 až 14 hodin.

Způsob přípravy metylesteru kyseliny 2-naftyloxyoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216484

Dátum: 01.07.1984

Autori: Schreiber Jiří, Janda František, Pscheidt Jiří

Značky: přípravy, kyseliny, 2-naftyloxyoctové, metylesteru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy metylesteru kyseliny 2-naftyloxyoctové, používaného jako aktivní komponenta pro herbicid na heřmánkovité plevele. Metylester kyseliny 2-naftyloxyoctové se připravuje esterifikací v nadbytku metanolu za katalytického působení kyseliny sírové, kdy po esterifikaci se reakční směs naředí vodou za intenzivního míchání a získá se produkt ve formě granulí.

Způsob výroby kompozitů s nevyztuženým jádrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214309

Dátum: 01.06.1984

Autori: Neuhäusl Emil, Pscheidt Jiří

Značky: výroby, jádrem, způsob, kompozitů, nevyztuženým

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o výrobu kompozitů zejména z vyztužených plastů kombinovaných kompaktním nebo lehčeným jádrem z termoplastu, reaktoplastu či elastomeru. Podstata řešení spočívá v tom, že teplem formy ohřáté na teplotu 50 až 250 °C, v níž jsou fixovány prepregové přířezy a vstřikovací taveniny o teplotě 60 až 350 °C tlaku 1 až 200 MPa se vyvolá v pojivu prepregu chemická reakce a za současného tváření na požadovaný tvar v tvarové dutině formy se pojivo...