Provazník Josef

Elektronický zapaľovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 88

Dátum: 07.07.1993

Autor: Provazník Josef

MPK: F23Q 3/00, H01T 15/00

Značky: zapalovač, elektronický

Text:

...je zároveň spojen s anodou diody,jejíž-katoda je spojena s primárním vinutím transformátoru. Druhý konec primárního vinutí je spojen jednak s kolektorem druhéhotranzistoru a jednak uzemněn přes kondenzátor. Sekundárníje vinutí transformátoru je připojeno na vstup násobiče, jehožvýstup je připojen k jikrišti.Výhodou takto vytvoreného elektronického zapalovače je jeho vysoká životnost, - srovnatelná s jinými tranzistorovými zařízeními. jejichž...

Způsob měření tepelného a kontaktního odporu Gunnových diod a zařízení pro toto měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267811

Dátum: 12.02.1990

Autor: Provazník Josef

MPK: G01R 21/00

Značky: kontaktního, zařízení, gunnových, způsob, odporu, měření, tepelného

Text:

...co možná největší napětí. V případě Gunnových diod je nutné z hlediska možností měřící aparatury použít vždy jen podprahové napětí, které je například pro diody pro 3 cm pásmo 3 V, protože žatím nelze s požadovanou přesností měřit proudy a napětí v oblastí 10 GHz, kde by se Gunnovo dioda rozkmitala po přiložení vyššího nuž prahověho napětí. Dokonce ani V blízkosti prahového napětí není měření příjemné z hlediska automatického vyhledávání...

Rezonanční měničový zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 259140

Dátum: 17.10.1988

Autori: Provazník Josef, Áčová Alžběta

MPK: H02M 7/155

Značky: měničový, zdroj, rezonanční

Text:

...do budicího vínutí druhého výkonovéhovklíče 53. Společný bod prvního e druhého odporu gł, gg děliče je přes první diodu.vgâ napojen na budioírderivační transformátor §.Přes první výkonový klíč 2 łje přípojena první rekuperační dioda gg a přes druhý výkonový klíč žg druhá rekuperační.díoda-Sekundární vinutí výkonového transformátoru 21 je připoje 259140no přes první dvoucestný usměrňovač i tvořený druhou a třetídíodou i a łg a přes...

Způsob vzorkování a měrné vedení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258990

Dátum: 16.09.1988

Autor: Provazník Josef

MPK: G01R 29/08

Značky: způsob, provádění, měrné, vzorkování, vedení, způsobu, tohoto

Text:

...dvojice vzorkovacích klíčů g. Elektrická vzdálenost A 45 mezi vzorkovacími klíči g v jedné dvojici svou volbou určuje šířku pásma pro zobrazovaný průběh Elektrická vzdálenost A§f mezi jednot 1 i~ vými vzorkovacími klíči g na měrném vedení l musí být větší,než je šířka vzorkovacích impulzů. Tato podmínka je nutná, aby nedocházelo ke zkreslení vícenásobnými odrazy od vzorkovacích míst. snahou je pro tento případ zabezpečit opět co nejužší...

Způsob předčištění alkalických odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 242646

Dátum: 01.05.1988

Autori: Fencl Vladimír, Kadlec Karel, Provazník Josef, Resl Jaroslav

MPK: C02F 1/72

Značky: předčištění, alkalických, způsob, odpadních

Text:

...trubkového reaktoru se dodává vzduch v množství 0,5 až 10 mi/m 3 H 20, s výhodou 0,8 až 1,6 mi/m 3 H 20. Takto předčištěné vody lze již dočistit biologickým čištěním.Uvedený postup bude blíže objasněn v následujících příkladech.- 0 ADo proudu odolejované vody ze zpracování ropy v množství 220 m 3/h byla přidána alkalická odpadní voda z oxosyntezy v množství 5-m 3/h. K takto vzniklé směsi byl přídán síran.železnatý v množství 150 g/m 3 H 20...

Trnová tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 240129

Dátum: 15.06.1987

Autori: Provazník Josef, Sadílek Miloš

MPK: B21B 21/00

Značky: trnová

Text:

...povlakovaných trhových tyčí odstraňuje tr nová tyč válcovací stolice pro válcovánítrub, zejména pro poutnické válcovací sto lice k válcování trub za studena, opatřená krycí vrstvou a tvořená trnovým nastavcem, 4llpĺľlaCĺ části a koncovkou, které jsou spojeny spojovacími trubkovými částml podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že trnový nástavec, upínací část jakož i spojovacI-trubkové části jsou na povrchu opatřeny vrstvou...

Zdroj pro ultraakustická svařovací a bodovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248841

Dátum: 12.02.1987

Autori: Provazník Josef, Krajíček Vlastimil

MPK: B23K 20/10

Značky: ultraakustická, zdroj, bodovací, zařízení, svařovací

Text:

...větví, ale ustálené kmity nestanou jedině, je-li připojena předzátěž 1. Je tomu tak proto, že při malém počátečním proudu příčnou větví dochází jen k malému vybuzení budicího derivačního transformátoru Ž a výsledná frekvence je vždy vyšš V závislosti na velikosti předzátěže 1, než by odpovídale ve 1 ikosti rezonančních prvků, tedy rezonančního kondenzátor ga rezonanční indukčnosti Ž. Teprve při větším zatížení sekundárního vinutí výkonového...

Řídicí obvod pro koncový stupeň řízeného měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222475

Dátum: 01.10.1985

Autori: Vermach Josef, Provazník Josef

Značky: řídící, řízeného, měniče, koncový, obvod, stupeň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řídicího obvodu pro dvou, resp. i vícečinný koncový stupeň řízeného měniče napětí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dvě hradla logického obvodu jsou zapojena jako astabilní multivibrátor, určující dvojnásobek pracovní frekvence měniče. Další dvě hradla jsou zapojena jako monostabilní multivibrátor s dobou kmitu rovnou požadované časové prodlevě. Dále následuje dvojitý D-klopný obvod, který je zapojen tak, že pomocí...