Prokopová Irena

Houževnatý modifikovaný polyamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 256326

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brummel Michal, Neuhäusl Emil, Králíček Jaroslav, Prokopová Irena, Černá Zdeňka, Ducháček Vratislav, Kuta Antonín

MPK: C08L 9/00, C08L 77/00

Značky: houževnatý, modifikovaný, polyamid

Text:

...nebo jejich směsi a-dále některým z uvedených elastomerů nebo jejích směsi, obsahuje dále aditíva upravujicí tekutost taveniny nebo modifikujíoí i strukturu s užitné vlastnosti polymeru. K těmto adítivům patří zejména organické barviva nebo pigmsnty, maziva, jako jsou mastné kyseliny, soli a estery mast ných kyselín a jejích směsi, práškovítá a vláknitá plniva na příklad skleněné, čedičová, polyesterová apod., nebo dále iniťiátory...

Složení ochanného, elektricky vodivého povkaku elektrografického papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247134

Dátum: 28.09.1987

Autori: Prokopová Irena, Kondelíková Jaroslava, Králíeek Jaroslav, Kašáková Radka

MPK: G03G 5/14

Značky: elektrografického, vodivého, složení, ochanného, povkaku, papíru, elektricky

Text:

...sa cqer xunuqecxoro asaunoneäcmaua Memny Monexynxpnmun uenzuu cuonm ymensmaer ewekruocrb u pumnocrb n 0 KpHTHH,qro npnnouw K yuenbmenm nnnrumaeuocmn HM opraunqecxux.pacrBopTeneú.B KaľleCTBe öapbepuoro areI-ľra MOPYT Óbľľb HCIIOIIBSOBaI-łbł ramxe ram-le BemecwB 8, xax SMYHBCHH Ha ocuose nonnáuuunauerara, nuuunmneuxnopnna, nonnaxpunauua, nonncrnpona, óyranneacruponbuue narexcu, nonnnununonuň CHHpT,. amnpu uennmnosu, excrpnn, KpaxMan Hnn...

Způsob přípravy práškových polyesteramidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230696

Dátum: 01.06.1986

Autori: Králíček Jaroslav, Kondelíková Jaroslava, Kubánek Vladimír, Prokopová Irena, Veruovič Budimír, Karhan František

MPK: C08G 69/44

Značky: polyesteramidů, přípravy, práškových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy práškových polyesteramidů, polymerací a kopolymerací laktamů w- aminokyselin obecného vzorce II, kde x je 3 až 11, iniciovanou bezvodou kyselinou fosforečnou ve formě jejich ekvimolárních sloučenin s laktamy obecného vzorce I, kde x je 3 až 11 o koncentraci 0,1 až 20 mol %, který spočívá v tom, že se provádí v přítomnosti 0,1 až 20 % hmot. alifatických aromatických nebo směsných polyesterů eventuelně jejich...

Způsob výroby práškového sorbentu na bázi polyamidů a porézního kysličníku křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 227471

Dátum: 15.04.1986

Autori: Prokopová Irena, Veruovič Budimír, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav, Kondelíková Jaroslava, Karhan František

Značky: porézního, křemičitého, sorbentu, bázi, způsob, práškového, výroby, kysličníku, polyamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby práškového sorbentu na bázi polyamidů a porézního kysličníku křemičitého, vyznačující se tím, že se polymerace a kopolymerace laktamů omega-aminokyselin obecného vzorce I, kde x je 3 až 11 nebo jejich oligomerů provádí při teplotách 200 až 330 °C v přítomnosti 0,1 až 50 % hmot. porézního kysličníku křemičitého do maximálně 80 % konverze a výsledný produkt se promývá vodou nebo rozpouštědly do úplného odstranění nezreagovaného...

Způsob výroby práškového polyamidového sorbentu na bázi ligninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227470

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kondelíková Jaroslava, Medonos Vladimír, Veruovič Budimír, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav, Karhan František, Prokopová Irena

Značky: ligninu, práškového, polyamidového, způsob, bázi, sorbentu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby práškového polyamidového sorbentu, obsahujícího vázaný lignin, vyznačující se tím, že se laktamy omega-aminokyselin obecného vzorce kde x je 3 až 11 nebo jejich oligomery polymerují nebo kopolymerují při teplotách 200 až 330 °C v přítomnosti 0,1 až 50 % hmot. ligninu, výsledný reakční produkt se promývá rozpouštědly do úplného odstranění nezreagovaného laktamu nebo směsi laktamů a ligninu a vysuší.

Způsob výroby aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227989

Dátum: 15.04.1986

Autori: Frimlová Blanka, Kondelíková Jaroslava, Prokopová Irena, Králíček Jaroslav, Marek Petr, Dvořák Vladimír

Značky: způsob, aminoplastů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby aminoplastů při teplotách 80 až 120 °C v jedné operaci ve vznosu, vyznačený tím, že polykondenzace je katalyzována ekvimolární sloučeninou kyseliny fosforečné s laktamy omega-aminokarboxylových kyselin obecného vzorce H3PO4.NH(CH2)nCO, kde n = 3 až 11 v množství 0,1 až 5 % hmot. na výchozí polykondenzační suroviny.

Způsob přípravy práškových polyamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223318

Dátum: 15.03.1986

Autori: Veruovič Budimír, Prokopová Irena, Gomola Rudolf, Kondelíková Jaroslava, Králíček Jaroslav, Maňák Miloslav, Karhan František, Kubánek Vladimír

Značky: způsob, polyamidů, přípravy, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy práškových polyamidů a kopolyamidů polymerací a kopolymerací laktamů ?-aminokyselin za iniciace bezvodé kyseliny fosforečné ve formě jejích sloučenin s laktamy ?-aminokyselin v koncentraci 1 až 20 mol %, který spočívá v tom, že se polymerace vede maximálně do 75% konverze. Nezreagovaný laktam nebo směs laktamů se pak odstraní vypíráním vodou nebo rozpouštědly laktamů a vzniklý práškový polymer se vysuší....

Způsob hydrolytické kopolymerace 12-dodekanlaktamu se sedmi až devítičlennými laktamy w-aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218770

Dátum: 15.04.1985

Autori: Alijev Rizo, Králíček Jaroslav, Prokopová Irena, Kondelíková Jaroslava

Značky: laktamy, 12-dodekanlaktamu, sedmi, w-aminokyselin, způsob, kopolymerace, devítičlennými, hydrolytické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hydrolytické kopolymerace 12-dodekanlaktamu se sedmi až devítičlennými laktamy (-aminokyselin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se kopolymerace provádí při teplotě 280 až 330( Celsia, přičemž koncentrace 12-dodekanlaktamu ve výchozí směsi je vyšší než 30 mol. % a koncentrace komonomerního sedmi až devítičlenného laktamu (-aminokyseliny, jeho alkylsubstituovaného derivátu nebo směsi těchto laktamů je v rozmezí 0,1 až...

Způsob polymerace a kopolymerace vysušených nízkomolekulárních vodou extrahovatelných podílů z výroby polyamidu 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 217874

Dátum: 15.11.1984

Autori: Alijev Rizo, Prokopová Irena, Cupák František, Králíček Jaroslav, Gomola Rudolf, Onderišin Štefan, Krajník Václav, Karhan František, Kondelíková Jaroslava

Značky: polymerace, podílu, vodou, kopolymerace, nízkomolekulárních, způsob, výroby, polyamidů, vysušených, extrahovatelných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu polymerace a kopolymerace vysušených nízkomolekulárních vodou extrahovatelných podílů z výroby polyamidu 6 a/nebo cyklic1ch oligomerů 6-kaprolaktamu, jehož podstata spočívá v tom, že se jako iniciátoru použije soli bezvodé kyseliny fosforečné s laktamy obecného vzorce kde x je 3 až 11, v koncentraci 0,1 až 10% mol při teplotách 200 až 340 °C. Dále se polymerace může provádět v přítomnosti laktamů ?-aminokyselin obecného...

Způsob výroby práškového polyamidového sorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224119

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kondelíková Jaroslava, Prokopová Irena, Kubánek Vladimír, Veruovič Budimír, Králíček Jaroslav, Gomola Rudolf, Karhan František

Značky: způsob, sorbentu, práškového, výroby, polyamidového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby práškového polyamidového sorbentu na bazi polymerů a kopolymerů laktamů ? -aminokarboxylových kyselin vyznačující se tím, že polyamidy, resp. kopolyamidy o polymeračním stupni od 10 do 200 obsahující 0,1 až 20 mol % chemicky vázané kyseliny fosforečné a 0,01 až 2 mol/kg koncových bázických skupin, se rozpustí v tavném rozpouštědle v poměru 1:0,25 až 10 dílů hmot. při teplotě 80 až 230 °C a po ztuhnutí roztoku se tavné rozpouštědlo...

Způsob přípravy disperzí a past na bázi polyamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216594

Dátum: 01.10.1984

Autori: Karhan František, Kondelíková Jaroslava, Prokopová Irena, Alijev Rizo, Králíček Jaroslav, Gomola Rudolf

Značky: polyamidů, přípravy, bázi, způsob, disperzí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy disperzí, past, který spočívá v tom, že se 0,1 až 900 g práškových polyamidů nebo kopolyamidů na bázi laktamů (-aminokyselin, obsahující chemicky vázanou kyselinu fosforečnou v kapalinu disperguje nebo rozpustí ve 100 ml kyseliny. Kopolyamidy, obsahující chemicky vázanou kyselinu fosforečnou se rozpouští v alkoholech nebo jejich směsích při jejich bodu varu a chladí se na teplotu místnosti. Výhodné je použití...