Prokeš Josef

Potravinový doplnok s vysokým obsahom rastlinnej vlákniny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4416

Dátum: 06.04.2006

Autor: Prokeš Josef

MPK: A23L 1/308, A23L 1/29

Značky: obsahom, doplnok, vlákniny, vysokým, rastlinnej, potravinový

Text:

...je výhodné, že nesladovanou obilnínou je aspoň jedna obilnina vybraná zo skupiny ovos, nahý jačmeň,pšenica, žito, kukurica, ryža, pohanka, špalda, triticale, tritordeum.Pohanka obsahuje cca 15 - 30 hmotn. rutiny, ktorá zabezpečuje aj liečivý účinok technického riešenia. Technické riešenie je možné vyhotoviť v práškovej forme, v granulovanej fonne alebo v medovej konzistencii, ktoré je možné dávkovat do iných potravin alebo tvaroval do...

Sestava pro ohřívání pracovního plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 244252

Dátum: 01.05.1988

Autori: Velebil Jaroslav, Kopeený Miroslav, Prokeš Josef

MPK: B65G 51/08

Značky: ohřívání, media, sestava, pracovního, plynného

Text:

...chod vysoké pece s výrobními parametry dosahovanými při nepřetržitém provozu třech ohřívačů větru, čímž je zamezeno kolísání jak v množství vyráběněho surového železa, tak i v nákladech na jeho výrobu. Vychází se přitom z poznatku, že náhlé poruchy ohřívače velkého rozsahu a závažného charakteru spojené s jeho dlouhodobým odstavením jsou velmi řídkým jevem. Odstavení ohřívače na delší čas, spojené s opravou nebo výměnou jeho teplojemné...

Čidlo průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239046

Dátum: 01.11.1987

Autor: Prokeš Josef

MPK: G01F 1/075

Značky: průtoku, čidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení čidla průtoku při současném zvýšení spolehlivosti, přesnosti a velikosti měřicího rozsahu při možnosti indikovat jedno nebo více průtočných množství. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že měřicí prostor čidla průtoku je válcového tvaru a tím, že v jeho stěně jsou provedeny podélné drážky různé délky. Rovněž plovák je válcového tvaru a je tvořen permanentním magnetem. Poloha plováku je indikována sepnutím příslušného...

Zařízení k dělení kapalných a pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253076

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lamač Jaroslav, Prokeš Josef

MPK: A23N 1/00

Značky: látek, dělení, zařízení, pevných, kapalných

Text:

...koše k objemu lisované látky. To se příznivé projevuje na rychlosti lisování a tím i na kvalitě vylisované štávy při lisování zemědělských produktů. Přitom se dosahuje vysoké výtěžnosti lisování.Na připojených výkresech je na obr. 1 příkladné provedení celého zařízení v otevřeném stavu. Na obr. 2 je zařízení v osovém řezu znázorněno ve funkci. Na obr. 3 je detail spojení víka s lisovacím košem pomocí čelistí. Na obr. 4 je zařízení využito jako...

Způsob kontinuálního vrstvového hvozdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238311

Dátum: 01.10.1987

Autori: Prokš Zdeněk, Jelínek Vojtěch, Prokeš Josef, Hradil Čestmír

MPK: C12C 1/04

Značky: kontinuálního, hvozdění, způsob, vrstvového

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuální vrstvové hvozdění je způsob hvozdění maximálně využívající hvozdicího vzduchu a zaručující rovnoměrný tepelný režim pro každou hvozděnou vrstvu. V pravidelných časových intervalech je odstraňována spodní odhvozděná vrstva sladu a doplňována další vrstva zeleného sladu. Každá hvozděná vrstva tedy v pravidelných časových intervalech prochází postupně stejnými tepelnými zónami, což zaručuje shodný hvozdicí režim pro všechny vrstvy...

Zařízení pro zatěžování objektu s elektrohydraulickým přenosem energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237192

Dátum: 01.10.1987

Autori: Prokeš Josef, Velebil Jaroslav

MPK: F15B 21/02

Značky: objektu, zařízení, přenosem, zatěžování, elektrohydraulickým, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno generátorem (2) střídavého proudu kapaliny, který je nejméně dvoufázový a spřažený s hnacím motorem (1) a jehož výstup kapaliny je připojen ke každému pohonu (3) větví s přepínacím blokem (18), k němu je připojen elektrohydraulický převodník (5) s regulátorem (6) a ovládacím členem (7). Regulátor (6) je připojen k jednomu nebo ke každému snímači (14), k řídicímu členu (4), ke generátoru (2) a k dalšímu snímači (15) který je...

Zařízení k vyvozování synchronního pohybu strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232177

Dátum: 01.04.1987

Autori: Dvořáková Eva, Prokeš Josef, Přikryl Ivo, Peterka Miroslav

MPK: F15B 11/22

Značky: součástí, pohybu, vyvozování, synchronního, strojních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyvozování synchronního pohybu strojních součástí, opatřené dvoufázovým hydraulickým generátorem střídavého proudu kapaliny se vyznačuje tím, že dvoufázový hydraulický generátor střídavého proudu kapaliny je spojen nejméně dvěma hlavními kanály se dvěma přímočarými hydromotory napojenými tuhou vazbou na nejméně dvě strojní součásti, kinematicky spojenými s tuhým členem, uchyceným na rámu stroje a se dvěma synchronizačními ventily,...

Zařízení k vyvozování synchronního pohybu strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232176

Dátum: 01.04.1987

Autori: Přikryl Ivo, Dvořáková Eva, Peterka Miroslav, Prokeš Josef

MPK: F15B 11/22

Značky: zařízení, strojních, součástí, pohybu, synchronního, vyvozování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyvozování synchronního pohybu strojních součástí, opatřené dvoufázovým hydraulickým generátorem střídavého proudu kapaliny se vyznačuje tím, že dvoufázový hydraulický generátor střídavého proudu kapaliny je spojen nejméně dvěma hlavními kanály s dvoufázovým kývavým hydromotorem, jehož vahadlo je spojeno s nejméně dvěma strojními součástmi a dvěma synchronizačními ventily, spojenými s vahadlem pomocí délkově měnitelných táhel. Oblast...

Elektronický prahový přepínač se zpožděným zapojením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244513

Dátum: 16.02.1987

Autori: Peterka Miroslav, Hagen Vladislav, Prokeš Josef, Stoklasa Karel

MPK: H03K 17/30

Značky: elektronický, prahový, zapojením, přepínač, zpožděným

Text:

...c saxepmñoñ P-4 Hun. Komapum Mame HGHOHBBOBBTBCH c saaepmxoü Bxnmqeawa H des age. KOT 0 pUM oóecneumnaer OTHOCMTBĽBHO BHCOHOG saauenue nxonaoro conpowmaneaua npu onuonpeuenaom npmneneamm (corna~ conuunm) yponun M cnnmra norenumana, nuropun oäecneąunaer Heaanmcuuym ycmauonxy nopora Bunmueamn M Bunnmueumñ. a raxne pevynupoäxy aaepmxm Bnnmueuna B mnpoxou nuanasone.Sanaua cornacao usoópeweumm pemaerca nocpencrnou roro. umo nonnemamnñ...

Zapojení kapesního hledače kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233143

Dátum: 01.01.1987

Autor: Prokeš Josef

MPK: G01V 3/00, G01D 1/00

Značky: předmětů, hledače, kovových, zapojení, kapesního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení zapojení kapesního hledače kovových předmětů při zachování citlivosti, snížení spotřeby a zvýšení zřetelnosti světelné indikace. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že napájecí vodič je s kladným pólem elektrického zdroje spojen srážecím odporem. LC-oscilátor je prvním připojovacím bodem spojen s napájecím vodičem přes paralelní RC-člen a druhým připojovacím bodem se záporným polem elektrického zdroje. První...

Obvod pro spínání polovodičového spínacího prvku rozpínacím kontaktem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232415

Dátum: 15.07.1986

Autori: Janda František, Prokeš Josef

MPK: H05B 1/02, H03K 17/68, H01H 37/00...

Značky: rozpínacím, polovodičového, obvod, spínacího, prvků, spínání, kontaktem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší obvod pro spínání polovodičového spínacího prvku rozpínacím kontaktem. Účelem vynálezu je realizace jednoduchého, levného a spolehlivého obvodu pro spínání polovodičového spínacího prvku rozpínacím kontaktem. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že mezi řídicí elektrodu (9) a anodu (8) polovodičového spínacího prvku (1) je připojen obvod (3) fázového natočení řídicího proudu. Rozpínací kontakt (4) je připojen mezi řídicí elektrodu (7)...

Zapojení hydraulického kladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 221228

Dátum: 15.01.1986

Autori: Reinhold Miroslav, Prokeš Josef

Značky: kladiva, hydraulického, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že generátor střídavého proudu kapaliny je spojen vedeními s hydromotorem, jehož pístní tyč tvoří současně úderník. Ve vedeních jsou zapojeny hydraulické akumulátory a propojovací člen, spojený kanálem s doplňovacím a jisticím blokem. Pohyb propojovacího členu, umožňujícího propojení vedení, je odvozen od generátoru střídavého proudu kapaliny prostřednictvím kinematické vazby.

Obvod pro spínání tyristoru při průchodu napětí nulou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225219

Dátum: 01.12.1984

Autori: Prokeš Josef, Janda František

Značky: obvod, nulou, průchodu, tyristorů, napětí, spínání

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod pro spínání tyristoru při průchodu napětí nulou obsahující sériovou kombinaci zátěže a tyristoru, řídící stupeň, ovládací stupeň a stabilizační stupeň, vyznačující se tím, že mezi prvou napájecí svorkou /16/ a druhou napájecí svorkou /17/ jsou připojeny zátěž /18/ a tyristor /1/, přičemž anoda /2/ tyristoru /1/ je spojena přes blokovací odpor /19/ s bází /6/ ovládacího tranzistoru /5/, která je dále spojena s kolektorem /12/ řídícího...

Převodový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 223113

Dátum: 01.04.1984

Autori: Prokeš Josef, Talacko Jaroslav

Značky: převodový, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodového mechanismu, u něhož je uplatněn hydraulický přenos energie. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z generátoru střídavého proudu kapaliny, jenž je spojen vedeními s hydromotorem, jehož výstupy jsou ve styku s hřebenem a polohy výstupů jsou vzájemně fázově posunuty. Buď hydromotor, nobo hřeben je zakotven na rámu mechanismu, popřípadě je hydromotor i hřeben volný.