Procházka Vladimír

Způsob výroby krystalického silybinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266809

Dátum: 12.01.1990

Autori: Procházka Vladimír, Moural Jaroslav, Mazač Rudolf

MPK: A61K 31/35

Značky: způsob, krystalického, výroby, silybinu

Text:

...extraktu a dosaženi koncentrace acetonu asi 60 začíná spontánně krystalovat silybín, který spolu s vyloučeným olejem vytváří složitou směs. Při odtučňování petroletherem vznikají stabilní emulze a oddělování fází je značně ztíženo. Z technologického hlediska nelze stávajícíl postup používat ke zpracováníUvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby krystalického silybinu z přírodní neodtučněné drogy obsahující komplex flavanolignanů s...

Bezpečnostní zařízení pro kontrolu bdělosti osob

Načítavanie...

Číslo patentu: 266427

Dátum: 12.01.1990

Autori: Procházka Vladimír, Valenta Jiří, Beránek Vladimír, Eret Václav

MPK: G08B 21/00, G08B 23/00

Značky: bezpečnostní, zařízení, bdělosti, kontrolu

Text:

...Nspříklad 24 sec pro signální světelně obvody lg, 30 sec pro obvod zvukové návěäti lg,s 36 sec pro zspůsobení elektropneunstického ventilu vozidlové brzdy lg, popřípsdě hlavního vypínače zařízení §. Tyto časy získáme vhodným zpracovánín výstupních signálů výstupů §,g,Q binárního čítačs 2 v kombinačních logických obvodech 5. Výstupní signály 13,g,13 kombinačních logických obvodu 3 přes tranzistorové releové spínače Ž ovládsjí všechny...

Zapojení k rozpoznávání zhoršených mechanických vlastností výrobků hromadné výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265925

Dátum: 14.11.1989

Autori: Engelthaler Jiří, Procházka Vladimír, Žižka Jaroslav

MPK: G01N 33/00

Značky: hromadné, výrobků, vlastností, mechanických, rozpoznávání, zhoršených, zapojení, výroby

Text:

...vlastnostíVýhodou tohoto řešení je to, ž í je nedestruktivní a lzeje prováděno objektivním měřením bez subjektivního vlivu. Zkoušen jej uplatnit i u výrobků, u kterých.ne 1 ze použít metodu elektrického průrazu.zapojení k rozpoznávání zhoxšených mechanických vlastností výrobků je příkladně blokově schematicky znázorněno na obr. 1, přičemž na obr. 2 je v blokovém schématu znázorněno případné zapojení bloku 3 vyhodnocení...

Způsob výroby imunomodulačních peptidů thymosinu frakce 5

Načítavanie...

Číslo patentu: 264100

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dlouhá Jiřina, Procházka Vladimír, Bártl Václav, Jehlička Stanislav, Durdil Petr, Schwarz Vladimír, Trofimová Ludmila, Hýlová Jarmila, Vácha Přemysl, Rahm Jan, Buchvaldek Tomáš

MPK: C07K 15/06, C07K 1/14

Značky: peptidů, výroby, thymosinu, imunomodulačních, způsob, frakce

Text:

...mdsolený thymosin, který se převede acetonüm na stabilní práškovitý mam ziproäukbTen se gelovou filtrací a chromatografii na měnii kationtů zpracuje přímo na konečný Komplex imunomoůulačníoh peptiůů thymüsinu frakce 5. Způsob podle vynúlezu se výhodné prováäi tak, že se lipidy vyextxamuji zuprspanolem nebo 1 » nbutanolem a okyaeleni ultrafiltrátu se pxovede kyselinou eau tovou na hodnotu pH 4,0. Autory vynálezu bylo takto zjištčnu,že je...

Míchadlo s pádly pro čiřiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263737

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vostrčil Josef, Procházka Vladimír

MPK: B03D 3/06

Značky: pádly, čiřiče, míchadlo

Text:

...roste, dosahuje se zkrácení flokuĺačnís 5 Ťho času a vytvářejí se vločky s lepšími separečními vlastnostmi,mají větší velikost i větší měrnou hmotnost, než při použití dosud známých míchadel. Rovněž příkon energie je mnohem niž ší, nebot konstrukce podle vynálezu klade vodě pouze minimální odpor, nutný k vytvoření potřebného viření.Na připojeném výkresu je na obr. l znázorněno míchadlo podle vynálezu s pádly z mřížoví a na obr. 2 míchadlo s...

Čiřič s mechanickým mícháním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263736

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vostrčil Josef, Procházka Vladimír

MPK: B03D 3/06, C02F 1/52, C02F 1/00...

Značky: mechanickým, čiřič, mícháním

Text:

...flokulační komoru l vymezenu dvojici vnitřníoh dělíoích stěn g sbíhajících se směrem vzhůru. Tyto vnitřní dělící stěny g ji oddělují ve spodní části od usäzovacíoh prostorů Ž a v horñí části od z 5 ny§vyčiřená vody. Usazovaoí prostory Q jsou nevie z vnějšístrany odděleny dvojici směrem dolů se sbíhajícich vnějších dělících stěn 5 od čiříoího prostoru É, který směrem vzhůru přechází v zónu A vyčiřené vody. Flokulační prostor l je spojen s...

Způsob zjišťování matných nebo nedovoleně šikmých míst na lesklém povrchu výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262258

Dátum: 14.03.1989

Autori: Žižka Jaroslav, Procházka Vladimír, Chlup Jiří

MPK: G01N 21/57, G02B 27/06

Značky: povrchu, způsob, matných, lesklém, šikmých, zjišťování, nedovolené, míst, výrobků

Text:

...povrchu výrobků, zejména keramických obkladů za účelem vzhledového jakostníhotřídění vyznačený tím, že místo povrchu výrobku je kontrolováno pres objektiv pod ůhlem odrazu fotoelektrickým čidlem a osvětlováno pod stejným úhlem dopadu zdrojem svetla rczděleným do nejméně tří částí, které se postupně cyklicky rozsvěcují. Svítivost těchto částízdroje je taková, že ůhrnný světelný tok dopadající na kontrolované místo povrchu jeV každém...

Pojízdný stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262019

Dátum: 10.02.1989

Autor: Procházka Vladimír

MPK: A47B 31/00

Značky: pojízdný, stolek

Text:

...straně a natáčecími koly na straně druhé.U tohoto řešení nebude bez dalších technických opatření možné pevné postavení stolku v klidovém stavu.U řešení jen s natáčecími koly bude manipulace snadná,ale pevné postavení stolu nebude možné,pokud jednotlivé kola nebudou opatřena dokonalou aretací.Výše uvedené nedostatky odstraňuje pojízdný stolek podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom,že na dvou protilehlých nohách jsouv umístěna pevně...

Způsob izolace insulinu z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261994

Dátum: 10.02.1989

Autori: Buchvaldek Tomáš, Čihák Zdeněk, Bártl Václav, Braunsteinová Milena, Procházka Vladimír, Bárta Zdeněk, Hedrlínová Olga, Klančík Jaromír

MPK: C07K 7/40

Značky: roztoku, insulinu, izolace, způsob, vodných

Text:

...připřiuio bez izolace ki otaliĺokéhty Áťll-I x g před chro.rnratogiwafu tim so iratirocliiito~mfo již- zísjiž z vysolonélm Illüzĺpľüćĺłlkĺłl roliv.nč vysoce čistý insulín, v. průIilyslin/úizi niêłřítku zpria(oxteto.| 11 ý no finální sub . msšlníini rzltznni, so nri.ij.zxrriji) vyznaniný 1 n zvýš ním, výt u žádzinxáh-o lgczirluktu při som .mont suiížowii uałrokfi im pnaouosií. zařízení a spotřebu SllNtVÍll i on iAutolćy VVlWĺlilztl...

Způsob výroby benzamidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261400

Dátum: 10.02.1989

Autori: Procházka Vladimír, Vácha Přemysl, Schwarz Vladimír

MPK: C07C 123/00

Značky: způsob, benzamidinu, výroby

Text:

...na benzonitril za katalýzy bezvodýmchlorovodíkem se provádí ve směsi s bezvodým cyklickým éterem typu diozanu nebo tetrahydrofuranu na teploty od O do 5 °C,přičemž vzájemný hmotnostní poměr benzonitrilu a směsi činí1 1,2 až 1 2,2 a vzájemný poměr objemu alkoholu a cyklického éteru činí 2 3, načež se isoluje sůl iminoéteru, která pak reaguje za varu reakční směsi s 1 až 2 násobným přebytkem amoniaku V bezvodém alifatickém alkoholu s 1...

Čidlo optických vad na hranách keramických plošných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258828

Dátum: 16.09.1988

Autori: Procházka Vladimír, Žižka Jaroslav, Chlup Jiří

MPK: G01J 1/44

Značky: optických, keramických, čidlo, plošných, výrobků, hranách

Text:

...zdroje 1, který může být realizován žárovkou opatřenou rozptylovým sklem a vyhodnocovacím blokem l. Obdélníková snímací stopa § může být tvořena optickým obrazem snímacího prvku obdélníkového tvaru umístěného uvnitř optické snímaci hlavice 3. Hrana obkládačky g je v místě nastavení stopy § osvětlována světelným zdrojem 1, přičemž hlavní výstup 3 snímací hlavice g je spojen s pracovní vstupní svorkou šl vyhodnocovacího bloku l, jehož...

Křeslo nebo židle

Načítavanie...

Číslo patentu: 256105

Dátum: 15.04.1988

Autor: Procházka Vladimír

MPK: A47C 7/02

Značky: židle, křeslo

Text:

...proudí kapalina od stěny směrem ke středu nádoby. Takovýto pohyb kapaliny však nevyhovuje požadavkům na vznos, kdy je žádoucí, aby kapalina proudila právě naopak, tj. u dna od středu ke stěně nádoby. Ze stejných důvodů je nepoužitelné i uspořádání se statorem, kde je výtok kapaliny radiální.Potřebného cirkulačního proudění, které je příznivé jak pro homogenizaci a vznos partikulární fáze v kapalině, tak i pro zajištění požadované vysoké...

Filtrační přepážka pro objemovou filtraci jemně dispersních suspensí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241889

Dátum: 01.12.1987

Autori: Eapek Karel, Kotek Bohuslav, Vaněk Josef, Procházka Vladimír, Vitvar Milan, Stanik Vladimír

MPK: B32B 13/02

Značky: objemovou, suspensí, filtrační, přepážka, jemné, dispersních, filtrací

Text:

...zrn, ale umožňující prostup tuhých částí ze suspenze do střední vrstvy, na níž uskutečnuje objemová filtrace. Zpraccvání do formy archů nebo nekonečného pásu umožnuje aplikaci jak diskontinuálních, tak i kontinuálních filtračních zařízeních, V nichž je možnost nepřetržitě obnovovat filtrační povrch a objem odvíjením nasycené filtrační přepážky.Konkrétní provedení podle vynálezu je schematicky znázor~ něno na přiloženém výkresu, kde je...

Sedačka s kompaktní opěrou pro záda a pro nohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253172

Dátum: 15.10.1987

Autor: Procházka Vladimír

MPK: A47C 3/026

Značky: sedačka, záda, opěrou, kompaktní

Text:

...podle varibility telesných rozměrů sedící osoby. přičemž rozsah nastavení je vymezen nastavením délky podélníku tvořícího kompaktní konstrukční spoj mezi opěradlem a prostorovou opěrou pro nohy.Kompaktní spoj prostorové nožní opěry a opěry zad může být tvožen jedním nebo více různě profilovunými podélníky rovnoběžně nebo různoběžně uspožádsnými. Část kompaktního spoje určená pro opření zad může nést jednu nebo i více opěr zad rúzného...

Přestavitelná sedačka s překlopným opěradlem a základnou stojanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253159

Dátum: 15.10.1987

Autor: Procházka Vladimír

MPK: A47C 3/026

Značky: sedačka, stojanu, prestaviteľná, překlopným, základnou, opěradlem

Text:

...funkcí sedačky proti řadě specializovaných sedacích prvků. Zvýšená celková stabilita je zajištěna kompaktností soustavy tohoto uspořádání, která při menších nárazech zajištuje zvýšenou bezpečnost osob, např. při podtržení sedačky při nárazu, jejím zachycení apod. Výsuvná část základny, která je nedílnou součástí této soustavy je předurčena také k samostatné aplikaci i u jiných druhů sedaček a židlí.Překlopné opěradlo podobně jako výsuvná...

Způsob výroby 4-nitroacetamidoacetofenonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247407

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eížek Stanislav, Cechner Václav, Straka Oldoich, Lieser Miroslav, Procházka Vladimír

MPK: C07C 49/78

Značky: 4-nitroacetamidoacetofenonu, výroby, způsob

Text:

...obsluhy.Další nevýhoda uvedeného postupu souvisí s kapacitou zařízení. Jedním z limitujících faktorů je právě množství hydrogenuhličitanu sodného suspendovaného ve vodě.Uvedené nedostatky odstraňuje postup podle předkládaného vynálezu. Podle vynálezu se acetylace provede v prostředí, které obsahuje acetanhydrid a/nebo kyselinu s disociační kon stantou menší než 1 .102. Amin vzorce IV se z hydrochloridu vzorce III uvolňuje působenímalkálie s...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241742

Dátum: 15.09.1987

Autor: Procházka Vladimír

MPK: F16H 1/10

Značky: vlnovým, převodovka, reduktorem

Text:

...s vlnovým reduktorem, jejíž točně uložený vnější plášť s ložisky navlečeííými na vnějäm průměru vnitřního pláště dále spojeného s pevným ozubeným kolem a obklopujĺcího plášť pružného ozubeného kola podle vynálezu odstraněna tím, že v dutině pružného ozubené 4ho kola je zabudován osazený náboj souose pevne spojený s pružným ozubeným kolem a vnějším pláštěm. Osazený náboj umožňuje přenos točiveho momentu a jeho umístění v dutině pružného...

Způsob výroby práškovitého hydridu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252264

Dátum: 13.08.1987

Autori: Procházka Vladimír, Prchlík Jaroslav, Kříž Petr

MPK: C01B 6/04

Značky: hydridů, způsob, výroby, horečnatého, práškovitého

Text:

...až do ukončení spotřeby vodíku.Při reakci hořčíku s vodíkem za uvedených podmínek se v prvním stupni dosáhne stupně přeměny zhruba 0,5 při kterém se reakce zastaví v důsledku pokrytí povrchu kovu neprostupnou vrstvou hydridu Produkt vzniklý V této fázi reakce je šedá hmota s nízkým obsahem hydridu hořečnatého, ulpívající na vnitřních stěnách reakčního autoklávu a míchacích tělesech v podobě pevné vrstvy, která se obtížné separuje.Po...

Způsob přípravy imunomodulačních peptidů thymosinu frakce 5

Načítavanie...

Číslo patentu: 250631

Dátum: 15.04.1987

Autori: Procházka Vladimír, Richter Josef, Dlouhá Jiřina, Rahm Jan

MPK: C07K 1/14

Značky: přípravy, imunomodulačních, peptidů, thymosinu, frakce, způsob

Text:

...T lymfocytů, a jednu neůčinnou složku s isoelektrickým bodem o hodnotě pH 6,7, nazvanou polypeptid/31.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy imunomodulačnich peptidů thymosinu frekce 5 způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se zbytky brzlíkové tkáně a balastní bílkoviny odstraní současně. Poté se přímým vysolenim filtrátu síranem amonným izolují imunomodulační peptidy thymosinu frakce 5, přičemž se neůčinný...

Způsob vločkování a separace ve vločkovém mraku v čiřičích úpraven vody a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 249673

Dátum: 15.04.1987

Autori: Procházka Vladimír, Tesařík Igor, Vostrčil Josef

MPK: C02F 1/52

Značky: zařízení, vločkovém, vločkování, úpraven, separace, mraku, čiřičích, způsob, provádění

Text:

...zvlněné zprohýbaně a obr. 5 deflektory umístě né na bocích dílčích prostoru vločkového mraku.- 3 249 573 Způsob vločkování a separaco ve vločkovém mraku v číři čich úpraven vody se podle vynálezu provádí tak, že se suspenze vody s vločkovaci přísadou zavádi zeepodu do plochých dí 1 ~ čích prostoru vločkového nraku, v těchto se suspenze nechá stoupat vzhůru, přičemž se svislé vrstva stoupajici suspenze zvlňuje udilenim bočních nárazů...

Zařízení pro průběžné zavádění zejména obkládaček ke kontrole rovnoběžných hran

Načítavanie...

Číslo patentu: 249069

Dátum: 12.03.1987

Autori: Procházka Vladimír, Široký Oldřich, Chlup Jiří

MPK: G01B 5/04

Značky: obkládaček, rovnoběžných, zařízení, zejména, zavádění, kontrole, průběžné

Text:

...vodítka e výrobkom zaručuje hladkou prúchodnost a současně etálou možnost kontroly hran čidlem. To je s výhodou uchyceno přímo k vodítku, což umožňuje požadované nastavení od hrany udržet pro všechny výrobky ve stejné vzdálenosti.Na připojeném výkreeu je znázorněn příklad provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. l je znázorněno zařízení v půdorysu a na obr. 2 je znázarněn řez rovinou A - A.Po stranách dopravníku l linky ( obr. l ) jsou...

Zařízení pro regulaci odtoku, zejména vody z otevřených pískových a vícevrstvých rychlofiltrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249058

Dátum: 12.03.1987

Autori: Procházka Vladimír, Poledna František, Káňa Milan

MPK: G05D 7/00

Značky: vícevrstvých, zařízení, regulaci, otevřených, rychlofiltrů, odtoku, zejména, pískových

Text:

...že zařízení ovláda režim celého filtračního cyklu i přechodové fáze, a tím je dosaženo provozu při optimálních hodnotách filtrační rychlosti i úrovně hladiny. Samostatná vazba od čidla průtoku na re- gulátor výrazně vyrovnáva nerovnoměrnosti v přítoku surové vody tím, že využívá celý objem vody nad filtrační vrstvou. Dalším účinkem je podstatné zefektivnění provozu filtru tím,že se odstraňuje periodické uzavírání a otevírání regulační...

Způsob výroby fungicidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248901

Dátum: 12.03.1987

Autori: Procházka Vladimír, Cechner Václav, Čížek Stanislav

MPK: C12P 1/06

Značky: výroby, fungicidinu, způsob

Text:

...8,0 fruktosového sirupu, 0,5 dusičnanu amonného a 1,0 mikromletého vápence, byla zaočkována 3 ml veqetativního inokula kmene Streptomyces noursei, starého 28 hod., připraveného na půdě,ve které byl kukuŕičný extrakt úplně nahražen sušenými kvasnicemi.složení inokulační půdy 1,0 sušených kvasnic, 0,5 sojové mouky, 4,4 glukczy,0,5 dusičnanu amonného, 0,5 mikromletého vápence, 0,2 chloridu sodného. Fermentováno na reciprokem tŕepacím...

Zařízení na nedestruktivní stanovení kvality materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249367

Dátum: 12.03.1987

Autori: Skrbek Břetislav, Procházka Vladimír

MPK: G01N 29/00

Značky: kvality, materiálů, zařízení, nedestruktivní, stanovení

Text:

...což umožňuje rychlé zmapování kvality zejména velkých a složitých odlitkůVýsledek měření, který je vyjádřen polohou a velikosti vektoru, se dostaví okamžitě. Lze jej vyhodnotit po stanovení dovolených mezí polohy koncového bodu vektoru podle proporcionality s mechanickými vlastnostmi udanými výkresem a státní normou.Příklad konkrétního provedení zařízení podle vynálezu je uveden na přiloženém výkresu,kde je znázorněno blokové schéma...

Způsob izolace digoxinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233669

Dátum: 01.07.1986

Autori: Trtík Bohumil, Cvak Ladislav, Elis Tomáš, Procházka Vladimír, Štěrba Jiří, Cvaková Marcela, Andrýsek Stanislav

MPK: C07H 15/24

Značky: izolace, digoxinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Digoxin je důležité léčivo. Získává se izolací, obvykle ze sušených listů náprstníku vlnatého. Extrakcí se získá surový extrakt obsahující souhrn primárních i sekundárních náprstníkových glykosidů a balastních látek. Vynález řeší jednoduchou a ekonomickou cestu izolace digoxinu ze surového extraktu, využívající zejména kapalinovou extrakci. Postup spočívá v dezacetylaci primárních glykosidů a současném odstranění části balastů v systému...

Držák spotřebiče pro interiéry

Načítavanie...

Číslo patentu: 227991

Dátum: 15.04.1986

Autor: Procházka Vladimír

Značky: držák, interiéry, spotřebiče

Zhrnutie / Anotácia:

Držák spotřebiče pro interiéry umístěného u stropu nebo u stěny místnosti, např. ventilátoru, topného tělesa atd., vyznačený tím, že sestává z dvojice bočnic (2) kruhového tvaru pro uchycení obou konců spotřebiče, z nichž každá bočnice (2) zasahuje dovnitř krytu (4) pevně spojeného se stropem nebo se stěnou místnosti a je na svém obvodu opatřena nejméně jedním obepínajícím kroužkem (5) z pružného materiálu, přičemž bočnice (2) je spojena s...

Zapojení pro zjišťování prasklin v plochých keramických výrobcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 218235

Dátum: 15.02.1985

Autori: Chlup Jiří, Procházka Vladimír

Značky: zjišťování, prasklín, výrobcích, zapojení, keramických, plochých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zjišťování prasklin v plochých keramických výrobcích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k řiditelnému zdroji jsou připojeny zkušební elektrody, blok vyhodnocení praskliny s výstupním klopným obvodem a napěťový dělič, jehož výstup je spojen přes blok odezvy měřicího impulsu a blok zadání zkušebního impulsu s prvním hodnotovým vstupem přepínacího bloku. Jeho druhý hodnotový vstup je spojen s výstupem bloku zadání...

Způsob izolace silymarinového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216997

Dátum: 15.02.1985

Autori: Štěrba Jiří, Stuchlík Josef, Cvak Ladislav, Spáčil Jiří, Procházka Vladimír, Kolářová Hana, Horák Pavel, Krajíček Alois

Značky: způsob, komplexu, silymarinového, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace silymarinového komplexu z plodů ostropestřece mariánského (Silybum marianum /L./ Gaertn.) extrakcí vodným etanolem za zvýšené teploty nebo vodným acetonem za normální až mírně zvýšené teploty, zahuštěním extraktu a převedením látek do 60 % obj. vodného etanolu, odtučněním roztoku nepolárním organickým rozpouštědlem, jako petroléterem nebo benzinem a následnou extrakcí silymarinu chloroformem. Ze zahuštěného chloroformového...

Způsob přípravy sterilního vzduchu filtrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 215538

Dátum: 15.10.1984

Autori: Urlych František, Slípka Karel, Procházka Vladimír, Čížek Stanislav, Cechner Václav, Hrouda Ladislav, Hruška Ladislav, Fiala Karel

Značky: sterilního, přípravy, vzduchu, způsob, filtrací

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy sterilního vzduchu filtrací, vyznačující se tím, že se nesterilní vzduch vede alespoň přes jednu vrstvu mikroporézní filtrační hmoty typu papíru ze skleněných mikrovláken se střední hodnotou průměru 0,5 až 3,8 ?m, přičemž mikrovlákna se středí hodnotu průměru nižší než 1,0 ?m tvoří 50 až 70 % filtrační hmoty.

Směšovací regulátor průtoku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214138

Dátum: 01.07.1984

Autori: Procházka Vladimír, Polešovský Jiří

Značky: směšovací, průtoku, regulátor, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru úpravny vody a řeší zjednodušení konstrukce regulátoru průtoku kapaliny otevřeným pískovým filtrem. Podstatou vynálezu je, že výstupní potrubí filtru je ukončeno směšovacím potrubím, jehož horní otevřený konec dosahuje nad minimální přípustnou úroveň hladiny kapaliny ve filtru, přičemž ve spodní části směšovacího potrubí je umístěn otevřený konec řídícího potrubí regulačního vzduchu.

Stabilizátor odtoku kapaliny z nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 217054

Dátum: 01.07.1984

Autori: Polešovský Jiří, Procházka Vladimír

Značky: odtoku, nádrže, stabilizátor, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru úpravy vod s do jiných oborů, kde je nutno regulovat průtok kapaliny, jako například v chemickém průmyslu. Vynález řeší zjednodušení zařízení pro stabilizaci odtoku kapaliny z nádrže, zejména s kolísavým nebo přerušovaným přítokem, s to bez spotřeby energie, kde u nádrže je konec odtokového potrubí vyveden svisle vzhůru. Podstatou vynálezu je, že svislé zakončení potrubí nádrže je opatřeno posuvně uloženou plovoucí...

Způsob výroby diboranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214026

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zapletal Vladimír, Procházka Vladimír

Značky: způsob, diboranu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru anorganické chemie, syntézy sloučenin boru, a řeší způsob výroby diboranu reakcí halogenidu boru s hybridem sodným při teplotě 150 až 395 °C. Podstata vynálezu spočívá v procesu, při němž se směs halogenidu boru a nosného plynu, obsahujícího vodík, jehož parciální tlak leží v rozmezí 0,1 až 32,5 MPa, vede přes práškovitý hydrid sodný, tvořený nejméně z 80 % částicemi, procházejícími sítem o velikostí ok 0,125 mm, a který...

Indukční čidlo polohy elektricky vodivých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 213694

Dátum: 01.04.1984

Autori: Bezděk Karel, Procházka Vladimír, Kučera Josef

Značky: vodivých, těles, indukční, polohy, čidlo, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká indukčního čidla polohy elektricky vodivých těles, určeného zejména k použití na dopravnících ve válcovnách. Řeší bezdotykové snímání polohy pohybujících se teplých nebo studených plechů. Podstatou vynálezu je zapojení elektronické části indukčního čidla polohy, kde rezonanční frekvence obvodu, jeho součástí je snímací cívka, je vzhledem k rezonanční frekvenci rozlišovacích bloků a podle okamžité hodnoty výstupního signálu...

Snímací cívka indukčního čidla polohy elektricky vodivých telěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 213693

Dátum: 01.04.1984

Autori: Bezděk Karel, Kučera Josef, Procházka Vladimír

Značky: snímací, těles, elektricky, čidla, indukčního, cívka, vodivých, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka snímací cívky indukčního čidla polohy elektricky vodivých těles a používá se ve válcovnách při dopravě plechů, bram apod. Vynález řeší takové konstrukční uspořádání snímací cívky, že lze ji použít pro snímání polohy jak studených, tak i extrémně teplých elektricky vodivých těles. Podstatou vynálezu je snímácí smyčka o jednom závitu, která je uložena suvně v úchytech podpěrných izolátorů a její oba konce jsou upevněny v úchytech...