Procházka Miloš

Rekuperačné zariadenie na následné využitie odpadového tepla vznikajúceho pri prevádzke turboagregátu so spaľovacou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5657

Dátum: 04.03.2011

Autori: Doležal Lubomír, Poslušný Gustav, Strejček Jaroslav, Procházka Miloš, Klusáček Jiří, Veselý Stanislav, Toth Alexandr, Sláma Jiří

MPK: F02C 7/00, F28F 1/00

Značky: spaľovacou, následné, zariadenie, rekuperačné, turbínou, využitie, tepla, vznikajúceho, odpadového, prevádzke, turboagregátu

Text:

...na napojenie na výfukový trakt turboagregátu.Vo výhodnom uskutočnení je rúrkový výmenník tepla uložený (v závislosti na miestnych podmienkach a dispozícií stávajúceho zariadenia) na nosnej konštrukcii výmenníkov. Na rúrkový výmennik nadväzujúci spalinový a vzduchový potrubný systém je usporiadaný vnútri haly s minimálnym počtom ohybov a tepelnej dilatácie tohto systému sú kompenzované vlnovcovýrni kompenzátorrni.V inom výhodnom uskutočnení...

Ložisko rotora spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3026

Dátum: 06.11.2001

Autori: Strejček Jaroslav, Veselý Stanislav, Klusáček Jiří, Janištin Václav, Procházka Miloš, Sláma Jiří

MPK: F01D 25/26, F01D 25/16

Značky: turbiny, spaľovacej, ložisko, rotora

Text:

...turbíny, ktorý by ipo zvýšení teploty umožnil súčasnú dilatáciu tak úložných turbín, tak aj ložiska, a aby sa tým zamedzilo poškodeniu britových upchávok.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery ložiska rotora spaľovacej turbíny podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že ložiskový stojan jeuchytený na spodnej ploche nosičov uložených v deliacej rovine skrine turbíny.Prehľad obrázkov na ýkreseTechnické...

Ovládacie zariadenie na dávkovanie paliva pri spaľovacej turbíne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2992

Dátum: 08.10.2001

Autori: Veselý Stanislav, Strejček Jaroslav, Chronek Oldřich, Sláma Jiří, Ecler František, Procházka Miloš

MPK: F02C 7/232, F02C 9/28

Značky: zariadenie, spaľovacej, ovládacie, paliva, dávkovanie, turbíne

Text:

...krokovo prestaviteľný elektromotor, ktorý je napojený na palivový regulačný ventil. Toto usporiadanie umožní riadiť všetkyprevádzkovéy režimy sústroja tak, že prietok paliva do spaľovacej komory je regulovaný za všetkých režimov plynulo a teplota pre turbínou nekolíše viac nežPrehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je ďalej opísanć pomocou výkresu, na ktorom obr. l predstavuje schému ovládacieho zariadenia podľa stavu techniky a obr. 2...

Spaľovacia turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2990

Dátum: 08.10.2001

Autori: Ecler František, Sláma Jiří, Procházka Miloš, Veselý Stanislav, Chronek Oldřich, Strejček Jaroslav

MPK: F02C 7/268

Značky: spaľovacia, turbina

Text:

...systém je teda predstavovaný dvomi samostatnými zariadeniami, ktoré majú v priebehu najazdenia každý svoju presne určenú úlohu, ktorú plnia v danom poradí. Sú súčasťou jedného (predného) ložiskového stojanu. Každé je vybavené svojim elektromotorom, svojim zasúvacím avysúvacím zariadením na pripojenie krotoru turbiny a svojim ovládaním.Cieľom technického riešenia je predstaviť štanovacie zariadenie, ktoré by boloschopné plynule prechádzať aj...

Zariadenie na prerozdeľovanie tepelného spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2989

Dátum: 08.10.2001

Autori: Procházka Miloš, Veselý Stanislav, Sláma Jiří, Toth Alexander, Strejček Jaroslav, Klusáček Jiří

MPK: F01D 5/12

Značky: tepelného, prerozdeľovanie, zariadenie, spádu

Text:

...úkreseTechnické riešenie bude ďalej opisané pomocou výkresu, na ktorom obrázokpredstavuje schematický pohľad na uloženie lopatiek na rotor spaľovacej turbíny.Na obrázku je znázomená dvojica lopatiek l zlopatkovania rotora. Lopatka l pozostáva znábehovej hrany g pri päte aodtokovej hrany ą pri špici, ktore sú spojené myslenou, ale na obrázku naznačenou spojnicou. Pri overovaní sa zistilo, že požadovaných výkonov možno dosiahnut vtedy, ak sú...

Zariadenie na regeneráciu tepla pri spaľovacích turbínach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2988

Dátum: 08.10.2001

Autori: Klusáček Jiří, Toth Alexander, Strejček Jaroslav, Procházka Miloš, Sláma Jiří, Veselý Stanislav

MPK: F02C 7/10

Značky: regeneráciu, spalovacích, tepla, zariadenie, turbinách

Text:

...strane spalín sa nezvýši nadPrehľad obrázkov na úkresoch Technické riešenie bude ďalej opísané pomocou výkresov, na ktorých obr. l predstavuje schému spaľovacej turbíny s umiestnením zariadenia podľa technického riešeniaa obr. 2 znázorňuje detail funkčnej časti zariadenia.Na obr. 1 je znázomená schému spaľovacej turbíny l, konkrétne spaľovacej turbíny typu GT 750-6 s plynovým kompresorom. Zo schémy je zrejmé, že sa využíva teplo obsiahnuté vo...

Rotor spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2987

Dátum: 08.10.2001

Autori: Janištin Václav, Strejček Jaroslav, Klusáček Jiří, Procházka Miloš, Sláma Jiří, Veselý Stanislav

MPK: F16B 4/00, F01D 5/00

Značky: turbiny, spaľovacej, rotor

Text:

...rotora 5 200 min. Prevádzka pri otáčkach 5 500 min by znamenala zníženie prevádzkovej bezpečnosti pomer uvoľňovacích otáčok k prevádzkovým by poklesol na hodnotu 1,1, čo je nevyhovujúce.Cieľom technického riešenia je teda predstavit vysokotlakový rotor spaľovacejturbíny, ktorý by umožnil zvýšiť jeho otáčky.-2 Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery rotor podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že rotor...

Vnútorný chladiaci systém spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2986

Dátum: 08.10.2001

Autori: Strejček Jaroslav, Klusáček Jiří, Procházka Miloš, Sláma Jiří, Veselý Stanislav, Janištin Václav

MPK: F01D 25/14, F02C 7/18

Značky: systém, vnútorný, turbiny, spaľovacej, chladiaci

Text:

...chladiaci účinok privádzaného chladiacehovzduchu aj pri jehovyššej teplote.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude priblížené pomocou výkresov, na ktorých obr. l predstavuje schému chladiaceho systému spaľovacej turbíny podľa stavu techniky aobr. 2 predstavujechladiaci systém podľa technického riešenia.Na obr. 1 je znázomený schematický rez spaľovacou turbinou s chladiacim systémom podľa stavu techniky. Sú tu vyznačené...

Zariadenie na regeneráciu tepla pri spaľovacích turbínach s vodorovným výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2669

Dátum: 09.10.2000

Autori: Veselý Stanislav, Procházka Miloš, Strejček Jaroslav, Sláma Jiří

MPK: F02C 7/08

Značky: turbinách, spalovacích, regeneráciu, zariadenie, vodorovným, výmenníkom, tepla

Text:

...vyznačuje odolnosťou proti stratetesnosti vplyvom vnútornej tepelnej dilatácie výmenníka pri opakovaných štartoch .turbíny a dlhou životnosťou. Zároveň je možné zachovat doterajšie dispozičnéPrehľad obrázkov na gkresoch Technické riešenie bude ďalej priblížené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1predstavuje schematický pohľad na zariadenie podľa technického riešenia pripohľade zhora a obr. 2 znázorňuje rovnaké zariadenie pri pohľadu zboku.Na...

Zariadenie na regeneráciu tepla vznikajúceho pri prevádzke spaľovacej turbíny GT 750-6

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2573

Dátum: 11.07.2000

Autori: Toth Alexander, Poslušný Gustav, Veselý Stanislav, Strejček Jaroslav, Klusáček Jiří, Procházka Miloš, Doležal Lubomír, Sláma Jiří

MPK: F02C 7/08, F02C 7/10

Značky: turbiny, spaľovacej, vznikajúceho, prevádzke, 750-6, tepla, zariadenie, regeneráciu

Text:

...vnútornej tepelnej dilatácie výmenníka pri štartoch turbiny adlhou životnosťou. Zároveň možno zachovat dispozičné usporiadanie aparátov, ktoré pri zachovaní umiestnenia súčasného sacieho traktu a olejových chladičov umožňuje napojenie na potrubný systém vnútri haly s minimálnym počtom ohybov.Vo výhodnom uskutočnení je rúrkový výmenník tepla postavený na valcovom predĺžení p|ášta výmenníka a naňho nadväzujúci potrubný systém je...

Ocelový komín

Načítavanie...

Číslo patentu: 226871

Dátum: 01.10.1985

Autori: Vysoudil František, Baše Rostislav, Popelka Stanislav, Procházka Miloš, Kameníková Alexandra, Foltýn František, Illek František

Značky: ocelový, komín

Zhrnutie / Anotácia:

Ocelový komín, sestávající z vnějšího a vnitřního pláště, vyznačující se tím, že díl vnitřního pláště (5) je na spodní části uvnitř opatřen pevně připojenou vložkou (7), do níž je suvně uložen horní částí výškově předcházející díl vnitřního pláště (5), který je po obvodě nosným plechem (10) usazen na rozpěrce (8), které je pevně spojena s dílem vnějšího pláště (4).