Procházka Jiří

Zařízení pro zastavení pohonu zásobníku při přerušení podávaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265364

Dátum: 13.10.1989

Autori: Blaha Miroslav, Procházka Jiří

MPK: G05D 13/04

Značky: pohonů, přerušení, zastavení, podávaného, zařízení, zásobníku, pásu

Text:

...přerušení a rychlost pásu a není závislé na změně časového průběhu linky a dává informaci o poruše i v přechodových stavech. Další výhodou je, že se využívá dvou čidel, která jsou použite pro regulaci pohonu a jejich funkce je nutná,a tím tedy i neustále kontrolována.Zanoáení pro zastavení pohonu zásobníku při přerušení podáva ného pásu podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno blokovým schěmatem na připojeném výkresu.žanoâení podle...

Zařízení na výrobu slévárenských jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 264535

Dátum: 14.08.1989

Autori: Duda Josef, Zavřel Jiří, Procházka Jiří

MPK: B22C 9/10, B22C 7/06

Značky: slévárenských, výrobu, zařízení, jader

Text:

...nepodstatná, je nutno pouze z bezpečnostních důvodů vyřadit vstřelovací stroj před založením pískováku z provozu a poté opět zapnout. Konstrukční úprava vstřelovacího stroje je nenáročná a prodloužení doby zhotovení jádra je nepatrné.Zařízení podle vynálezu je dále blíže popsáno na příkladu provedení a podle připojeného výkresu, na němž na obr. l je schematicky znázorněn podélný řez částí kovového jaderníku a obr. 2 detail z obr. l.jak je...

Nástroj pro tvarování pružně deformovatelných drážkových izolací elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 232055

Dátum: 01.04.1987

Autori: Procházka Jiří, Čechovský Emanuel

MPK: H02K 15/02

Značky: strojů, nástroj, deformovatelných, pružné, točivých, tvarování, izolaci, elektrických, drážkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nástroje pro tvarování pružně deformovatelných drážkových izolací elektrických strojů točivých tepelných tříd F, H a C, sestávajícího z matrice, opatřené na vrchní straně ve směru od sebe přestavitelnými vodicími deskami pro opravení vnějšího tvaru profilu drážkových izolací, a z protilehlého, směrem k vodicím deskám matrice přemistitelného lisovníku, tvořeného upínacím čepem pro uchycení lisovníku na pohybové ústrojí, opatřeným...

Způsob výroby koncovek u vodou chlazeného ohebného vodiče elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221073

Dátum: 15.01.1986

Autori: Procházka Jiří, Burda Václav, Jareš František, Regner Karel

Značky: výroby, elektrického, chlazeného, proudu, ohebného, koncovek, způsob, vodiče, vodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby koncovek u vodou chlazeného ohebného vodiče elektrického proudu s jádrem tvořeným měděným lanem nebo svazkem měděných pásků. Vynález řeší problém vodivého spojení konců jádra s měděnými přívodními nátrubky. Způsobem podle vynálezu se výroba koncovek u vodou chlazeného ohebného vodiče elektrického proudů s jádrem, tvořeným měděným lanem nebo svazkem měděných pásků, kde konce jádra se zavedou do měděných přívodních...

Zapojení k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pro indukční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 218211

Dátum: 15.02.1985

Autori: Konečný Jiří, Jareš František, Procházka Jiří, Burda Václav, Regner Karel

Značky: vysokofrekvenčního, zapojení, indukční, rozběhu, generátoru, ohrev, řízení, chodu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pro indukční ohřev a řeší problém dosažení klidného startu a chodu vysokofrekvenčního generátoru i při velmi zatížených stavech. Účelu se dosahuje tím, že do obvodu k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pomocí mřížkového obvodu, který obsahuje žárovky, je mřížkový odpor složený pouze ze žárovek, doplněn do série zapojeným neměnným lineárním...

Zapojení pro úpravu zatěžovací charakteristiky vysokofrekvenčního generátoru pro indukční nebo dielektrický ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 215415

Dátum: 01.01.1985

Autori: Regner Karel, Jareš František, Procházka Jiří, Burda Václav

Značky: zatěžovací, vysokofrekvenčního, indukční, generátoru, charakteristiky, úpravu, zapojení, dielektrický, ohrev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vysokofrekvenčních generátorů a řeší úpravu zatěžovací charakteristiky vysokofrekvenčních generátorů. Zapojení pro úpravu zatěžovací charakteristiky vysokofrekvenčního generátoru, u něhož mezi elektronku spojenou s oscilačním obvodem a anodový zdroj s mezním anodovým napětím Vamax. a s mezním anodovým proudem Iamax., obsahující vysokonapěťový transformátor, usměrňovač a regulátor Va, je vřazen dělič připojený na napětí Va,...

Zapojení generátoru, zejména pro vysokofrekvenční indukční ohřev, s větším počtem elektronek než jedna

Načítavanie...

Číslo patentu: 214989

Dátum: 15.09.1984

Autori: Jareš František, Regner Karel, Andras Jiří, Burda Václav, Procházka Jiří

Značky: generátoru, jedna, počtem, elektronek, indukční, vysokofrekvenční, větším, ohrev, zejména, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká generátorů pro vysokofrekvenční indukční ohřev s větším počtem elektronek než jedna, paralelně napájejících jediný pracovní oscilační obvod, a řeší problém snížení hladiny parazitních kmitů. Úkol je řešen tak, že každá elektronka je spojena s vlastním anodovým zdrojem, skládajícím se z vysokanapětového transformátoru spojeného s usměrňovačem, přičemž usměrňovače anodových zdrojů jsou spojeny navzájem jednopólově a každá...

Zapojení obvodu pro vyhodnocení průměru svitku navíjeného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227428

Dátum: 01.06.1984

Autori: Procházka Jiří, Blaha Miroslav

Značky: navíjeného, svitku, zapojení, obvodů, pásu, vyhodnocení, průměru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro vyhodnocení průměru svitku navíjeného pásu, sestávajícího ze součtového bloku, součinového bloku, integračního bloku, ovládacího bloku, dvou řídicích bloků, spínacího bloku, paměťového bloku, čidla rychlosti pásu a čidla otáček bubnu navíjedla, vyznačující se tím, že výstup čidla (9) rychlosti pásu je připojen paralelně na řídicí vstup (a) součtového bloku (1) a na řídicí vstup (1) ovládacího bloku (4), jehož výstup je...

Výstupní transformátor pro vysokofrekvenční indukční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 213981

Dátum: 01.06.1984

Autori: Procházka Jiří, Burda Václav, Regner Karel, Jareš František

Značky: indukční, ohrev, vysokofrekvenční, transformátor, výstupní

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupní transformátor pro vysokofrekvenční indukční ohřev, sestávající z primárního vinutí ve tvaru cívky, souose vložené do sekundárního vinutí válcového tvaru, přičemž obojí vinutí je oddělitelně upevněno na nosném mechanismu pro činitele vazby osovým vysouváním primárního vinutí ze sekundárního vinutí, vyznačující se tím, že primární vinutí(1) má tvar komolého kužele, k jehož krajnímu závitu (2) s větším průměrem je připojen uzemněný pól...