Přikryl Josef

Jílový vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 260143

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pichrt Aleš, Vyhnálek Vít, Přikryl Josef, Kotyza Radomír, Mjartan Viliam, Vališová Irena

MPK: C09K 7/02

Značky: jílový, vrtný, výplach

Text:

...us 3 332 872/. Čínidla použitá v těchto výplaších se vyznačují molekulárni hmotnosti 80 000 a vyšší, snížuji hodnoty reologic kých vlastností výplachů, avšak jejích účinek na snížení filtro vatelnosti výplachů je relativně nízký.Nedostatky uvedených jílových výplachů odstraňuje jilový vrtný výplach podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že obsahuje 0,05 až 1,00 hmotnostní procento alkalické nebo amonné soli kyseliny polyakrylové o...

Zařízení pro nastavení tuhosti válcové šroubovité pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267108

Dátum: 12.02.1990

Autor: Přikryl Josef

MPK: D03D 49/14

Značky: zařízení, pružiny, nastavení, šroubovitě, tuhostí, válcové

Text:

...druhé koncové části pružiny vlivem vibrací za chodu stroje.Výhodou zařízení je jeho univerzálnost použití při menším nároku na zestavěný prostor. Rovněž seřizování pružiny na potřebnou tuhoet je pohotové a jednoduääí.Príklad zařízení pro nastavení počtu činných závitů u váleové šroubovitě pružiny je uveden na výkrese, kde obr. 1 předu etevuje nárys zařízení, na obr. 2 je bokorys , na němž jsou koncové závity v pohledu a ostatní v řezu e...

Způsob přípravy termostabilních disperzních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 264488

Dátum: 14.08.1989

Autori: Přikryl Josef, Vyskočil František

MPK: C09B 29/036

Značky: přípravy, způsob, barviv, termostabilních, disperzních

Text:

...roztoku diaaoniově soli nechá přitéci roztok pasivni komponenty připraveny rozpcuštěnim 58 dilů draselně solí 1-ety 1-3-kyan-4-màty 1-6-hydroxy-2-pyriâonu v 250 dilech vody. Výsledná pH reakce lze otupit přídavkem 350 dílúroztoku 2,5 N octanu sodného. Poté se micha 2 hodiny, vyhřeje se na a 5 °c, při této teplotěse drží 15 minut, horké se odsaje a promyje 100 díly studené vody do nentrální reakce a ztráty reakce na chlcridově ionty.Výtěžek...

Způsob výroby vodorozpustných kopolymerů styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263841

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kudrna Stanislav, Poláček Karel, Přikryl Josef

MPK: C08F 222/08

Značky: způsob, vodorozpustných, kopolymerů, styrenu, výroby

Text:

...podstata spočíva v tom, že se za varu polymeruje směs 4 už 7 hmoinostliicli dilů styrenu, 3 až 6 hmotnostních dílů maleinahydridiz ainiciátoiwi, s výhodou azo-N-Nľbis-isobutyronitrilu, v 50 až 90 hmotnostních dilech dichlormetanu po dobu 2 až 6 hodin. Pak se přidá 15 až 25 hmotnostních dílů monoľunkčniho alkoholu s počtem atomů uhliku 1 až 6, s výh» »don etylalkoholu a polymerace se dokončí za varu během 8 až 12 hodin. Vzniklý kopolymer se...

Emulgátorový prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263642

Dátum: 11.04.1989

Autori: Exner Bedřich, Pípal Jiří, Růžička Karel, Přikryl Josef

MPK: B01F 17/22

Značky: emulgátorový, prostředek

Text:

...monoetanolamidu kyseliny olejové s 8 jednotkami E 0. Poté se přidá za micháni 3 hmot. díly dodecylbenzensulfokyseliny. Dále se přidá 0,2 hmot. dílu tríetanolaminu jako pufrační přísada. Uvolněným neutralizačnim teplem se směs samovolně ohřeje na teplotu cca 60 až 70 °C a při této teplotě se dokonale zhomogenizuje. Vzniklý emulgátorový systém lze použit k přípravě přenašeče pro barvení polyesterových materiálů disperznimi barvivy.Smísenim...

Emulgátorový systém pro textilní aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262708

Dátum: 14.03.1989

Autori: Růžička Karel, Přikryl Josef

MPK: D06M 13/20, B01F 17/00

Značky: aplikace, textilní, systém, emulgátorový

Text:

...a 1,5 dilu oxyetylované k 2 Ž 70 Bseliny olejové s 20-ti etylenoxidovymi jednotkami a směs se při teplotě cca 50 °C dokonale zhomogenizuje. Vzniklý emulgátorovy systém lze použit pro připravu například přenššeče pro barvení PES disperzními barvivy snísenim 13 dilů hm. technického xylenu,5,7 dílu naftalenu, 8,3 dilů bifenylu a 9 dílů emulgátorové ho systému připraveného vyše uvedeným postupem. Takto připraveny přenášeč vytváří Ve vodném...

Vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 258945

Dátum: 16.09.1988

Autori: Přikryl Josef, Kudrna Stanislav, Svoboda Zdeněk, Vyhnálek Vít

MPK: C09K 7/02

Značky: výplach, vrtný

Text:

...benzenovém jâdru.Výhodou vrtného výplachn podle vynálezu je, že vykazuje potřebné reologické i strukturně mechaníckéviastnosti, sníženou filtrovatelnost a vysokou termostabilitu Kopolymer sulfonovaný na postranním řetězci styrenu, vytvořeném na hehzenovém jádru, je dobře rozpustný V širokém inteŕvalu hodnot pH, a proto jeho rozsah účinnosti a reaktivni schopnost jsou výraznější. Vyšší-účinky vrtného Výplachu podle vynálezu byly zjištěny a...

Žlutý azopigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258820

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mužík Ferdinand, Vyskočil František, Přikryl Josef, Marhan Jiří, Ružička Jaroslav

MPK: C09B 29/03

Značky: přípravy, azopigment, žlutý, způsob

Text:

...podle tohoto vynálezu. Pokud není jinak uvedeno, v přikladech udávané díly se vztahují na díly hmotnostní.20.9 dilů aminodimethyltereftalátu se rozpustí v 80 ohj. dílech vody a 46 obj. dílech kyseliny chlorovodikové 5 (HC 1) 5 mol/1. získá se suspenze hyárochloridu, do která se během 30 až 40 minut připustí 21,7 obj. dilu vodného roztoku dusitanu sodného 5 (NaN 02) 5 mol/l tak, aby byl stále v přebytku, který se po skončené...

Barvivový přípravek pro barvení syntetických textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254574

Dátum: 15.01.1988

Autori: Přikryl Josef, Růžička Karel, Pípal Jiří, Ružička Jaroslav

MPK: C09B 67/22

Značky: přípravek, materiálů, barvivový, textilních, barvení, syntetických

Text:

...přípravek podle vynálezu může být připraven mísením základních disperzí komponent I a II ve výše uvedeněm poměru v práškové nebo tekuté formě a doplněním pomocnými látkami na požadovanou koloristickou sílu nebo simultánní finalizaci směsi výchozích azobarviv I a II ve výše uvedeném poměru mletím na perlových mlýnech za přítomnosti pomocných látek a sušením na rozprašovací sušárně.Výhodou barvivového přípravku podle vynâlezu je...

Přípravek pro barvení syntetických textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253235

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pípal Jiří, Růžička Karel, Vyskočil František, Přikryl Josef

MPK: C09B 67/22, C09B 29/42, D06P 1/18...

Značky: barvení, materiálů, syntetických, textilních, přípravek

Text:

...mísením základních disperzí komponent I a II v práškové nebo tekuté formě a doplněním pomocnými látkami na požadovanou koloristickou sílu nebo simultánni finalizací směsi výchozích azobarviv I a II ve výše uvedeném poměru mletím na perlových mlýnech za přítomnosti pomocných látek a sušením na rozprašovací sušárně.Výhodou barvivového přípravku podle vynálezu je možnost jeho aplikace ve vytahovacích vysokoteplotních barvicích postupech...

Barvivový přípravek pro barvení syntetických textilních materiálů rychlobarvicími postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253231

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vyskočil František, Růžička Karel, Přikryl Josef, Pípal Jiří

MPK: C09B 67/22, C09B 29/085, D06P 1/18...

Značky: materiálů, postupy, přípravek, rychlobarvicími, syntetických, barvení, textilních, barvivový

Text:

...na bázi ligninsulfonanü, dispergátory tamolového typu, neionogenní povrchově aktivní látky nebo jejich směsi, dále prostředkysnižující prášivost finálního produktu.Barvivový přípravek podle vynálezu může být připraven mísením koncentrovaných disperzí základních komponent I a II V pevné nebo tekuté formě a doplněním pomocnými látkami na požadovanou koloristickcu sílu nebo simultánní finalizací směsi azobarviv I a II disperzním mletím...

Plastické mazivo pro hloubení jádrových vrtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253155

Dátum: 15.10.1987

Autori: Skalský Jiří, Přikryl Josef, Hladík Jaromír

MPK: C10M 3/00, E21B 3/00

Značky: hloubení, mazivo, vrtů, plastické, jadrových

Text:

...hloubení vrtu.změnou koncentrace jednotlivých složek plastického maziva se dosahuje jeho různé konzistence s ohledem na vrtnou horninu, aniž by se při tom narušila jeho mazací účinnost. Film si zaohovává mazací účinnost i ve vodě, v roztocích solí i organických polymerů.Účinnost filmu plastického maziva se zvyšuje i vhodnou volbou odpovídající vrtné kapeli ny. Příklady praktického použití vynálezu ukazují jeho použitelnost pro různé druhy...

Způsob přípravy N-allylovaných derivátů aromatických aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237067

Dátum: 01.10.1987

Autori: Růžička Karel, Přikryl Josef, Vyskočil František

MPK: C07C 87/66, C07C 87/52

Značky: způsob, derivátů, n-allylovaných, aminu, přípravy, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

N-allylované aromatické aminy podle tohoto vynálezu mají obecný vzorec I, kde R = naftyl nebo fenyl, případně substituovaný v poloze 2 chlorem, alkyl nebo alkoxyskupinou, kde alkyl obsahuje Cl- 2 a v poloze 5 chlorem, acetyl aminoskupinou, nebo propionylaminoskupinou a X je H, alkyl Cl-4' allyl ?-kyanetyl, ?-hydroxyetyl, nebo ? -acetoxyetyl, a podstata jejich přípravy spočívá v tom, že se na výchozí aminy obecného vzorce II kde R a X mají výše...

Vrtný výplach s asfaltickou přísadou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250513

Dátum: 15.04.1987

Autori: Přikryl Josef, Svoboda Zdeněk, Vyhnálek Vít

MPK: C09K 7/02

Značky: vrtný, asfaltickou, přísadou, výplach

Text:

...ne jeho emulgaci Ve vodě. Po aplikací tohoto činidla je asfalt Ve Vrtném Výplachu pouze dispergován. Tekuté asfaltické činidlo je způsobilé vytvářet emulzi astaltu s vodou, avšak pro získání takové emulze, která je způsobilá snižovat flltroVateln-ost vrtného Výplachu při vrtání V jílových břidlicích je nutný synerglcký účinek určitého tenzidu. Samotné činidlo nesnižuje filtrovatelnost Výplachu na požadovanou míru.Uvedené ilevýhody odstraňuje...

Směsné barvivo pro barvení a potisk syntetických textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236048

Dátum: 01.02.1987

Autori: Budíková Jana, Přikryl Josef, Růžička Karel, Kudrnová Taťána

Značky: barvivo, textilních, syntetických, materiálů, barvení, potisk, směsné

Zhrnutie / Anotácia:

Směsné azobarvivo pro barvení syntetických textilních materiálů a potisk syntetických textilních materiálů kde X znamená COOCH3 a COOC2H5 se připraví tak, že jako diazotační komponenta je použito směsi etyl a metylesteru kyseliny p-aminobenzoové v molárním poměru 2 : 1 až 1 : 2. Barvivo je aplikačně použitelné pro barvení polyesterových, polyamidových, acetátových a triacetátových textilních materiálů klasickými postupy a pro barveni těchto...

Způsob přípravy N-etyl-N/ß-kyanetyl/-anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233064

Dátum: 01.01.1987

Autori: Přikryl Josef, Suk Jiří, Růžička Karel, Lorenc Josef, Maxa Milan

MPK: C07C 87/52, C07C 87/62

Značky: přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-etyl-N/?-kyanetyl/-anilinu reakcí akrylonitrilu a N-etylanilinu v kapalné fázi, tak, že se reakce provádí v prostředí kyseliny octové v hmotnostním poměru k N-etylanilinu 0,05 : 1 až 1 : 1 za přítomnosti katalytického množství kyseliny fluoroborité, popřípadě Lewisových kyselin na bázi halogenidů hliníku, zinku nebo boru, za normálního tlaku, při teplotě varu reakční směsi nepřesahující 125 °C, popřípadě v přebytku...

Štěpicí kapalina na bázi polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235624

Dátum: 15.11.1986

Autori: Oliva Ladislav, Kubát Vladislav, Přikryl Josef

MPK: C09K 7/02

Značky: štěpicí, polymerů, kapalina, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Štěpicí kapalina na bázi polymerů obsahuje 1,5-2,5 hmotnostních procent polyvinylalkoholu o molekulární hmotnosti 40 000 až 100 000, 0,2 až 0,5 hmotnostních procent boraxu, 16 až 40 hmotnostních procent alkoholu s 1 až 4 uhlíky v řetězci a 82,3 až 57 hmotnostních procent vody. Štěpicí kapalina se používá v naftovém průmyslu při hydraulickém štěpení. Je způsobilá pro použití za vyšších teplot, snadno se vymývá ze zájmového horizontu.

Vrtný výplach se zvýšeným mazacím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220669

Dátum: 15.12.1985

Autori: Vališová Irena, Kotyza Radomír, Skalský Jiří, Přikryl Josef

Značky: účinkem, mazacím, vrtný, zvýšeným, výplach

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru hlubinného vrtání především průzkumných a těžebních vrtů. Řeší problém vrtného výplachu s mazacím účinkem za účelem zmenšování otěru vrtného nástroje a snižování tření vrtné kolony, zejména pro vrtání v přítomnosti minerálních solí a dispergovaných pevných částic. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vrtný výplach obsahuje 0,1-5 obj. % mazací kompozice, která sestává z 40-50 obj. % triglyceridů vyšších nenasycených...

Egalizační prostředek pro barvení syntetických textilních materiálů ve vodě nerozpustnými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225587

Dátum: 30.09.1985

Autori: Přikryl Josef, Burgert Vladimír, Pípal Jiří, Růžička Karel

Značky: barvivy, egalizační, nerozpustnými, textilních, syntetických, prostředek, materiálů, barvení, vodě

Zhrnutie / Anotácia:

Egalizační prostředek pro barvení syntetických textilních materiálů ve vodě nerozpustnými barvivy, vyznačený tím, že je tvořen směsí výše oxyethylovaných pryskyřičných kyselin na bázi alkylhomo1ogů fenantrenu, kde alkyl obsahuje 1 až 5 atomů uhlíku, mastných kyselin s 12 až 24 atomy uhlíku nebo glyceridů mastných kyselin s 6 až 24 atomy uhlíku vždy s oxyethylačním stupněm 20 až 40 jednotek ethylenoxidu a níže oxyethylovaných pryskyřičných...

Vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 225077

Dátum: 01.12.1984

Autori: Káňa Josef, Přikryl Josef, Vališová Irena, Kudrna Stanislav, Vyhnálek Vít

Značky: vrtný, výplach

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtný výplach na bází parciální alkalické soli kopolymeru sloučeniny styrenu a ethylenicky nenasycené dvojsytné kyseliny se 4 atomy uhlíku nebo jejího anhydridu, vyznačený tím, že obsahuje 0,1 až 10 % hmotnostních soli alkalického kovu a vysoko molekulární kyseliny vzniklé kopolymeraci styrenu nebo (-metylstyrenu s kyselinou maleinovou, jejím anhydridem anebo kyselinou fumarovou a neutralizací vzniklého kopolymeru z 52 až 75 % alkalickým...

Polymerový gel pro těsnění ztrátových obzorů hlubinných vrtů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214117

Dátum: 01.07.1984

Autori: Cink Jiří, Bednařík František, Přikryl Josef, Oliva Ladislav

Značky: hlubinných, způsob, vrtů, těsnění, přípravy, polymerový, ztrátových, obzorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru hlubinného vrtání, zejména na naftu a zemní plyn. Řeší problém těsnění ztrátových horizontů chemickými kompozicemi přidávanými do vrtného výplachu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že polymerový gel na bázi polyvinylalkoholu síťovaného boraxem nebo kyselinou boritou obsahuje přídavek hydroxidů nebo uhličitanů alkalických kovů a mikromletého vápence. Předmětem vynálezu je také postup přípravy plymerového gelu. Vynález může...

Způsob výroby míčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224348

Dátum: 01.07.1984

Autori: Koza Zdeněk, Švub Věroslav, Tavík Jaromír, Jakl Jindřich, Zedníček Josef, Přikryl Josef, Obhlídal Vlastislav

Značky: výroby, míčů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby míčů sešíváním pláště z usňových dílů, do něhož se vkládá pryžová vzdušnice, vyznačující se tím, že sešitý plášť s vloženou vzdušnicí se uzavře do formy, jež je vyhřátá na 80 - 90° a jejíž obvod kulové tvarovací dutiny je o 4 - 8 % větší než obvod kulové plochy vloženého pláště, načež se vzdušnice nahustí nad provozní hodnotu tlaku a takto se na míč působí tlakem a teplem alespoň po dobu tří minut, pak se tlak ve vzdušnici sníží...

Způsob výroby sulfitové antifiltrační přísady vrtného výplachu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 216069

Dátum: 15.05.1984

Autori: Staník Vojtěch, Přikryl Josef, Esterka František

Značky: vrtného, výroby, antifiltrační, způsob, sulfitové, přísady, výplachu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby antifiltrační přísady vrtného výplachu pro velmi hluboké vrty. Přísada se vyrábí ze sulfitových výluhů nebo výpalků, zvláště bentonitové suspenze. Účelem vynálezu je snížit filtraci vrtného výplachu do stěn vrtu i při vysoké teplotě ve vrtu a v přítomnosti kationů vápníku, hořčíku, mědi a železa. Sulfitové výluhy nebo výpalky se nejdříve dekalcinují pomocí H2SO4 nebo Na2SO4 nebo Na2SO3. Po oddělení se získaný čirý roztok nechá...