Přikryl František

Způsob výroby zahuštěného mléka s maltodextrinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267827

Dátum: 12.02.1990

Autori: Přikryl František, Stuchlík Jaroslav, Pilař Josef, Nejedlý Bedřich, Kodet Josef

MPK: A23C 9/154

Značky: způsob, mléka, zahuštěného, maltodextrinem, výroby

Text:

...nepřijmou dostatek živín, zejména bílkovín.Je rovněž dobrým zdrojem energie pro sportovce a fyzicky vice zatéžované osoby, umožňuje ryohlé doplnění svalového glykogenu, ale je také vhodné pro běžné použití do ká~ vy, čaje, při přípravě kakaa, omâček, salátů, koktejlů apod.Vynález se týká průmyslového způsobu výroby zahuštěného sterilovaného mléka 5 maltodextrínem vhodného pro tekutou výživu. Výrobek může být aplíkovàn zejména k odstranění...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl) piperidinu nitrofenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 264634

Dátum: 14.08.1989

Autori: Součková Libuše, Halámek Emil, Přikryl František

MPK: G01N 21/79

Značky: 1-(1-fenylcyklohexyl, nitrofenoly, způsob, analýzy, piperidinů

Text:

...relativní směrodatnou odchylkou 3 5 . P ř í k l a d 1Byl imitován reálný provozní vzorek moči tak, že k 1,0 cms moči bylo přidáno po 0,1 cm 3 vodného roztoku 1.103 mol.dm 3 roztoku vzorku a přidáno 1,6 cms tlumivého citrátového roztoku o pH 3, 0,2 cma vodného roztoku 4.l 04 mol.dm 3 3-methyl-4-nitrofenolu a třepáno s 2 cms ohloroformu 1 minutu. Po odstranění vodné vrstvy byla měřena absorbance při vlnové délce 380 nm. Minimální stanovitelná...

Způsob analýzy diethyllysergamidu nitrofenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 261316

Dátum: 12.01.1989

Autori: Přikryl František, Halámek Emil, Součková Libuše

MPK: G01N 21/00, G01N 21/75

Značky: analýzy, diethyllysergamidu, nitrofenoly, způsob

Text:

...3 a R je methyl, halogen nebo fenyl,při pH 1 až 3 a extrahuje seuhlovodikovým rozpouštědlem, chloroformem, tetraohlormethanem nebo 1,l,2,2-tetrachlorethanem a zbarvený extrakt se měří kolorimetrícky při vlnové délce 385 až 405 nm.Výhodou vypracovaného postupu je možnost stanovení diethyllysergamidu až do koncentrace 2.10-6 mol.dm 3. Použití extrakčně spektrofotometrického způsobu analýzy diethyllysergamidu nitrofenoly je nové, protože...

Způsob analýzy indolu a indolylalkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236173

Dátum: 01.12.1987

Autori: Souček Jan, Přikryl František, Kremlička Antonín, Kellner Josef, Halámek Emil

MPK: G01N 21/25

Značky: indolylalkylaminů, způsob, analýzy, indolu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zdokonalení stávajících metod stanovení indolu a indolylalkylaminu způsobem analýzy, který zabezpečuje vyšší selektivitu a dovoluje stanovit desetiny mikrogramů účinné složky ve vzorku. Uvedeného účelu se dosáhne působením tetrajodfluoresceinu v tlumivém roztoku o pH 2 až 4 na vzorek indolu a indolylalkylaminu, například indolu a N, N, -diethyllysergamidu, až se objeví červenofialové zbarvení nebo fluorescence, odlišné od...

Způsob analýzy halogendibenzo-p-dioxinů kyselinou sírovou při spolupůsobení komplexu železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 224275

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kellner Josef, Veverka Václav, Přikryl František, Halámek Emil, Souček Jan

Značky: analýzy, železa, sírovou, kyselinou, způsob, spolupůsobení, halogendibenzo-p-dioxinů, komplexu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob analýzy halogendibenzo-p-dioxinů kyselinou sírovou při spolupůsobení komplexu železa, vyznačený tím, že vzorek halogendibenzo-p-dioxinů, například 2,3,7,8 tetrachlorodibenzo-p-dioxinu, nebo 1,2,3,4 tetrachlorodibenzo-p-dioxinu se působí roztokem soli troj mocného železa v 50 až 75 % kyselině octové a 96% kyselinou sírovou kdy vzniká zbarvený produkt stanovitelný spektrofotometricky.

Způsob analýzy substituovaných fenoxyoctových kyselin trifenylmethanovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225083

Dátum: 01.12.1984

Autori: Přikryl František, Halámek Emil, Veverka Václav, Kellner Josef, Souček Jan

Značky: fenoxyoctových, způsob, kyselin, substituovaných, barvivy, analýzy, trifenylmethanovými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob analýzy substituovaných fenoxyoctových kyselin trifenylmethanovými barvivy vyznačený tím, že se na vzorek substituované fenoxyoctové kyseliny, například monohalogenfenoxyoctové, dihalogenfenoxyoctové a trihalogenfenoxyoctové působí vodným roztokem trifenylmethanového barviva o pH 6 až 9 a extrahuje se směsí uhlovodíkových lipofilních rozpouštědel, například chloridu uhličitého, chloroformu a 1,1',2,2'-tetrachlorethanu v objemovém poměru...