Přehnal Arnošt

Způsob výroby diltiazemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269330

Dátum: 11.04.1990

Autori: Přehnal Arnošt, Ferenc Milan, Hrbata Jiří

MPK: C07D 281/10

Značky: diltiazemu, způsob, výroby

Text:

...navíc dochází k vylepšení pracovního prostředí s bezpečnosti práce. Další výhodou zpdsobu výroby je možnost aplikace závěrečných operací postupu k přečiětění analyticky nevyhovujíoíoh podílů aloučeniny I získaných z matečných louhů při výrobě substance.Způsob výroby podle vynálezu se provádí tak, že se sloučenina II v prostředí acetonu a v přítomnosti uhličitenu draselného alkyluje Z-(dímetłwlaminohthylobloridem. Po proběhnutě reakoi se...

Způsob přípravy 1,2-0-isopropyliden-3,5,6-tri-0-benzyl-alfa-D-glukofuranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268631

Dátum: 14.03.1990

Autori: Strojil Ladislav, Přehnal Arnošt, Ferenc Milan, Potěšil Tomáš

MPK: C07H 15/18

Značky: přípravy, 1,2-0-isopropyliden-3,5,6-tri-0-benzyl-alfa-d-glukofuranózy, způsob

Text:

...Neznisto pevného hydroxid elkalic~ kého kovu se vezme do reakce jeho vodný roztok, což odstraňuje potíže při dávkováni rozemleté pevné aubstąnce. Voda použitá k rozpuštěnąí hydroxidu alkaliokého kovu ee .společně s vodou vznikajici při benzylaci odstraňuje ezootropxxi destilaoi. Takto lze dosáhnout podstetného zkráoeni rcakčni doby. Tím se omezi konkurenčni reakce nato 1 ik,že za zvolených reakönioh podmínek dojde k totálni benzylaci...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264648

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dvořáková Alena, Fišnerová Ludmila, Přehnal Arnošt, Ferenc Milan, Michalský Jiří, Grimová Jaroslava, Brůnová Bohumila

MPK: C07D 209/28

Značky: výroby, indometacinu, tropovou, způsob, esterů, kyselinou

Text:

...v prostředí toluenu V přítomnosti cyklického amidu typu laktamů thionylchloridem připraví chlorid indometacinu, který,aniž by se izoloval, reaguje dále ve stejném prostředí s kyselinou tropovou při teplotě 20 až 50 °C na žádaný ester. Produkt se izoluje bud odsátím a hydrochlorid laktamu se odstrañuje promýváním pevné substance vodou, nebo se reakčni směs po skončené reakci zředí toluenem a hydrochlorid se odstraňuje promýváním...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264470

Dátum: 14.08.1989

Autori: Michalský Jiří, Přehnal Arnošt, Ferenc Milan, Brůnová Bohumila, Dvořáková Alena, Pihera Pavel, Grimová Jaroslava, Fišnerová Ludmila, Hájíček Josef

MPK: C07D 209/28

Značky: výroby, tropovou, esterů, indometacinu, způsob, kyselinou

Text:

...přids benzin, produkt se odsaje a promývá ee v pevném stavu. Surový este se čistí krystalizací z methylalkoholn, výtěžky čistého produktu se pohybují v rozmezí 65 až GB E.Provedení zpúsobu podle vynálezu je velmi jednoduchá a technologický a ekonomický prínos je evidentní.Bliłši podrobnosti jsou patrné 2 pŕlkledů provedení, které způsob podle vynálezu pouze dokládají, ale neomezují. .K suspenzi 17,9 g indometeoinu v B 0 ml toluenu se pridá...

Způsob přípravy di-terc.butyldikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257157

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Pavel, Bláha Karel, Jančik Fedir, Křepelka Jiří, Chromík Jindřich, Lukáč Juraj, Kakáč Bohumil, Strojil Ladislav, Míčková Růžena, Pospíšek Jan, Hrubý Milan, Michalský Jiří, Ferenc Milan, Trojánek Jan, Borovička Miloš, Přehnal Arnošt, Šturc Antonín

MPK: C07C 69/96

Značky: způsob, přípravy, di-terc.butyldikarbonanu

Text:

...a chlorid organické sulfokyaeliny obecného vzorce I,kde R znamená fenyl nebo tolyl, přidá kvarterní amoniová sůl obecného vzorce II, Ť 1 3 R //R Z/N 4 (II) R R kde R 1 je alkyl s 1 až 4 atomy uhliku, nebo fenyl či benzyl, R 2 je alkyl s 1 až 20 atomy ugliku, nebo fenyl či benzyl, R 3 je alkyl 5 1 až 4 atomy uhlíku, nebo fenyl či benzyl, R je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo fenyl či benzyl a X je anion anorganické, zejména...