Prandorfy Milan

Tesniaci vyrovnávací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4980

Dátum: 05.02.2008

Autori: Novodomský Milan, Prandorfy Milan, Kabina Gabriel

MPK: G21D 1/00, E06B 5/10, F16K 17/00...

Značky: tesniaci, ventil, vyrovnávací

Text:

...kontrolným priestorom a teda nie je možné na stávajúcom telese ventilu realizovať lokálne skúšky tesnosti.Doterajší stav neumožňoval lokálne odskúšanie tesnosti uloženia vyrovnávacích ventilov v záštitohermetických dverách.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že tesniaci vyrovnávaci ventil je tvorený telesom, po ktorého obvode je aspoň jedna drážka, v ktorej je urniestnené...

Pružinový záves s konštantnou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234248

Dátum: 01.03.1987

Autori: Szegvári Viliam, Prandorfy Milan

MPK: B66C 1/00

Značky: pružinový, charakteristikou, konštantnou, závěs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti výroby energetických, chemických, alebo potravinárskych zariadení. Rieši pohyblivé zavesenie, resp. podopretie rozmerných bremien, ktoré sa vplyvom vonkajších síl, napr. dilatáciou,posúvajú vo zvislom smere, pričom toto posunutie nesmie vplývať na veľkosť zaťaženia závesu alebo podpery. Podstata vynálezu je technické riešenie kulisového mechanizmu, pri ktorom vodorovné zložky polovičného bremena sú pri každom posunutí...

Způsob vytváření ochranných povlaků na podložce, ze slitin ušlechtilých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239339

Dátum: 15.11.1986

Autori: Berta Michal, Lach Kamil, Rusko Jozef, Blaha Marián, Prandorfy Milan, Rybár Alojz, Štaudner Ján

MPK: C23C 4/00

Značky: podložce, vytváření, ochranných, ušlechtilých, kovů, povlaků, slitin, způsob

Text:

...Hann.uxenmň nopomox na Z 2 02, craózamsnponaanoňvcao, n or.ueamrmmn panaomepao pacnpenenesamm 30 mm Ha 1/3 monepxaocrn mmmmcu aanocar caxoñ noupurna rommnoü 20 mm. Bemnna mnepxnocmn, mmzepraeuoů Hammemm, peryJmpyerca coomomeaneu cmpocren ramena nnasmorpona n cocyAa. ILILE mmxepxanm reuneparypn 350 °C npnueaxerca B 03 mmaoe oxnaąueane cocyzxa nsayrpn. ,Ilamaemnee Hapammsanne roman mnpurna nponsnonxr m Bceü nonepxaocm c 0150 BpeMGHEHM...

Kliešte na prenášanie ťažkých bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: 230280

Dátum: 15.10.1986

Autor: Prandorfy Milan

MPK: B66C 1/10

Značky: prenášanie, bremien, ťažkých, kliešte

Zhrnutie / Anotácia:

Kliešte na prenášanie ťažkých bremien, vyznačujúce sa tým, že pozostávajú z nosníka (1) s centrálnym otvorom, ktorého os je kolmá na pozdĺžnu os nosníka (1), v ktorom sú proti sebe pevne zasunuté ozubená ružica (5) a drážkovaná objímka (7) s ozubením, pričom na ramenách nosníka (1) je pomocou nosných čapov (11) otočne uložená dvojica čeľusťových pák (2) opatrená vymeniteľnými čeľusťami (13) a dlhšími ramenami zavesená v čapoch (15) cez lamely...