Prakash Thazha

Nukleozidové deriváty, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286630

Dátum: 22.01.2009

Autori: Carroll Steven, Eldrup Anne, Maccoss Malcolm, Cook Phillip Dan, Bhat Neelima, Bhat Balkrishen, Prhavc Marija, Olsen David, Song Quanlai, Prakash Thazha

MPK: C07H 19/00, A61K 31/7042, A61P 31/00...

Značky: deriváty, prostriedok, použitie, farmaceutický, nukleozidové, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú nukleozidové deriváty všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sú inhibítormi RNA vírusovej polymerázy závislej od RNA a inhibítormi RNA vírusovej replikácie závislej od RNA a sú vhodné na liečenie RNA infekcie závislej od RNA. Sú zvlášť vhodné ako inhibítory NS5B polymerázy vírusu hepatitídy C (HCV), ako inhibítory HCV replikácie a/alebo na liečenie infekcie hepatitídy C. Opísané sú tiež farmaceutické...