Pracný Dušan

Obvod bezkontaktního přepínání rozsahů měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263416

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 13/02

Značky: měřicích, rozsahu, přístrojů, přepínání, obvod, bezkontaktního

Text:

...měření malých signálů, poněvadž v signálové cestě se úroveň signálů může zvyšovat, což u známých za pojení není možné. Signál prochází stále stejnou cestoupřes operační zesilovač, jehoáěžlení se při přepínání rozsahů mění změnou zpětné vazby, která není zapojena přímo do cesty mäeného signálu. dinou výhodou obvodu podle vynálezu je, že polem řízený tranzistorý jehož ovládáním se provádí přepinání rozsahů, nevyžaduje pro své ovládání...

Zapojení ochrany poměrového ohmmetru před zničením

Načítavanie...

Číslo patentu: 263275

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 1/36

Značky: poměrového, ohmmetru, ochrany, před, zničením, zapojení

Text:

...stejnosměrnou poměrovou metodou s maximálnim úbytkem napětí na nich, které snese použitý prevodník, přičemž ochrana je velmi rychlá a naprosto spolehlivá.Na připojenem výkrese je znázorněn A/D převodník v zapojení stejnosměrného poměrového detektoru s ochrannými obvody.Mezi svorky napájení A/D převodníku l je zapojen obvod obsahující v sérii zapojený první předřadný odpor g, referenční odpor 5, první diodu 5, tavnou pojistku á, měřený odpor É...

Zapojení zdroje signálů pro automatické přepínání rozsahů měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263202

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 13/02

Značky: přístrojů, zdroje, měřicích, zapojení, signálu, rozsahu, přepínání, automatické

Text:

...paměť nastaveného rozsahu.Vynález bude dále podroonějí popsán podle příložonéhovýkresu, na němž je sohemaťicky znázorněno příkladné pro253 202 vedení zapojení zdroje ságnálů pro automatické přeinánirozsahů mčřicích přístrojů podle vynálezu.Na obr. je znázornčn analogově číslicový převodníkł,spojepý svými výstupy s přísłušnými jednotlivými vstupy zobrazovače g. Dále je analogově číslicový převodník Ä spojen svým prvním výstupom gg s...

Elektronický přístroj pro ovlivňování vegetativní nervové soustavy živých organismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253203

Dátum: 15.10.1987

Autori: Saidová Zinaida, Jandová Dobroslava, Raclavský Konstantin, Beran Vladimír, Řádková Pavla, Homola Petr, Kříž Stanislav, Jankovský Jaroslav, Táborská Danuše, Pracný Dušan, Pernica Josef, Meluzín Antonín

MPK: A61H 39/08, A61H 39/00

Značky: soustavy, vegetativní, prístroj, živých, ovlivňování, organismu, nervově, elektronický

Text:

...nebo při změnách impedance stimulovanéhoobjektu,takže intenzita ovlivnění organismu, daná velikosti stimulačníchr impulsních proudů a jejich činitelem plnění, není při změnách frekvence, které mají zase Vliv na specifické účinky ovlivnění, nechtěně měněna. Konečně dalšími výhodami jsou jednoduchost, snadná obsluha, mobilnost a prakticky univerzální použitelnost elektro nického přístroje.vynález bude dále podrobněji popsán podle přiložených...

Hydraulický rozvod tlakově kapaliny, zejména pro ovládání zvedáku nastřiženého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246185

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jankovský Jaroslav, Wiesner Ivo, Pracný Dušan, Hampel Jioí, Wiesnerová Ludmila

MPK: B23D 33/02

Značky: zejména, nastřiženého, zvedáků, kapaliny, odpadů, tlakově, ovládání, rozvod, hydraulický

Text:

...lg, která je napojena na vstup proplachovacího rozváděče 35, jehož odpadní výstup je zaslepen a jehož tlakový výstup je propojen skrze proplachovací jednosmerný škrticí ventil lg s nádrží. Na proplachovací cestu łg je jednak první odbočkou A 1 napojen tlakový spínač ł§.a jednak druhou odbočkou lg napojen tlakový ventil gg, jehož výstup je propcjen s nádrží. Na hlavní tlakovou cestu 1 je jednak tlakovou odbočkou gł přlpojen akumulátor 33 a...

Zapojení klešťového číslicového fázoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247819

Dátum: 15.01.1987

Autori: Cihlář Miloslav, Pracný Dušan

MPK: G01R 23/12

Značky: fázoměru, číslicového, klešťového, zapojení

Text:

...přístrojích.Blokově schéma zapojení obvodu je vyobrazeno na obr. 1., časový prüběh signálu je znázorněn na obr. 2.U zapojení kleštového číslicového fázměru pro přístroje se zobrazovacím tablem a A-D převodníkem je vstup prvního tvarovače ł připojen na zkoušeně napětí U 1 a vstup druhého tvarovače 3 na měřené napětí U 3. Výstupy UZ a U 4 tvarovaěů ł, 3 jsou pŕivedeny k RS obvodu 3. Výstup U 5 RS obvodu g je přes RC filtr, tvořený odporem Q...

Zapojení obvodu pro indikaci mezí napájecího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247818

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pracný Dušan, Gajdušek František, Cihlář Miloslav

MPK: G01R 19/165, G01R 19/16

Značky: obvodů, napájecího, mezí, indikaci, napětí, zapojení

Text:

...druhý odpor Ě připojen na záporný pól zdroje Uss napětí.Řídicí elektroda třetího tranzistoru É je připojena ke kolektoru čtvrtého tranzistoru Ž,který je přes třetí odpor É pŕipojen na záporný pól zdroje § 55 napětí, přičemž emitory § čtvrtého tranzistoru § i pátěho tranzistoru 1 jsou připojeny ke kladnému pőlu zdroje § 55 napětí. Řídicí elektroda čtvrtého tranzistoru Ž je připojena na katodu první Zenerovy diody ł§ a přes čtvrtý odpor łg na...

Zapojení ochranného obvodu analogo-digitálního převodníku pro měření odporů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215246

Dátum: 15.10.1984

Autori: Pracný Dušan, Krjejčí Bohuslav, Cihlář Miloslav

Značky: analogo-digitálního, zapojení, ochranného, měření, odporu, převodníku, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení ochranného obvodu analogo-digitálního převodníku, vyznačující se tím, že mezi zemnicí svorkou (8) analogo-digizálního převodníku (3) a vstupní měřící svorkou (7) analogo-digitálního převodníku (3) je připojena paralelní dvojice proti sobě zapojených napěťově závislých prvků, například ochranných diod (9 a 10), přičemž mezi vnější svorkou, (11) měření odporu a zemnící svorkou (8) analogo-digitálního převodníku (3) je zapojena tavná...

Zapojení klešťového ampérvoltohmmetru s číslicovou indikací na tablech s tekutými krystaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 214466

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pracný Dušan, Cihlář Miloslav, Krejčí Bohuslav

Značky: tekutými, tablech, indikaci, číslicovou, klešťového, zapojení, krystaly, ampérvoltohmmetru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení klešťového ampérvoltohmmetru s číslicovou indikací na tablech s tekutými krystaly, které se skládá z klešťového transformátoru, dvou usměrňovačů pro měření proudu a napětí, spínacích obvodů, obvodu analogově digitálního převodníku a obvodu paměťového kondenzátoru. Zařízení je možno využít ke zhotovení jednoduchého digitálního měřiče střídavých napětí, střídavých proudů a ohmických odporů, vybaveného jednoduchou...