Požár Vojmír

Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262921

Dátum: 11.04.1989

Autori: Požár Vojmír, Lapeš František, Horňák Bohuslav

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, zanašečů, tkacího, útkové, pohonné, ústrojí, příze, stroje

Text:

...a tim výrazné zvýšení životnosti ložisek řetězových kol. Další výhodou je značné snížení hlučnosti a možnost ustavení řetězu bez předpěti. Řešení také uožňuje snadnou montáž i demontáž zakřive. ných uzaviracich dílů tvořícíoh vnější vodicí dráhu ře tězu.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr l představuje schematícký pohled na pohonné ústrojí zanašečů útkové přize v půdorysu se znázorněním ŕetězu v poloze stávající a...

Zařízení pro vedení dopravního řetězu u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262386

Dátum: 14.03.1989

Autori: Požár Vojmír, Jansa Miloš, Modrijan František, Lapeš František, Crhonek Oldřich, Novotný Jiří

MPK: D03D 47/26

Značky: zařízení, strojů, dopravního, řetězů, vedení, textilních

Text:

...být na dopravnú řetězu připevnäny. například v provedení pro víceprošlupní tkací stroj, kdy k dopravníum řetězu je připevněn například dávkovací systém útkového materiálu do zanašeče se jeho tíha přenáší lépe do vedení s docílením nízkych pasivních odporů. při velké rovnomêrnosti pohybu. Zvyšuje se tak životnost celého zařízení. čištění stroje zejména ofukování dráhy kladek je zjednodušene.Na. připojeném výkrese je znázorněno zařízení pro...

Valivé uložení řetězu zanašečů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255944

Dátum: 15.03.1988

Autori: Požár Vojmír, Crhonek Oldřich, Sichler Jan, Modrijan František, Fňukal František

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, valivé, řetězů, zanašečů, tkacího, stroje, uložení

Text:

...probíhající po celém vnějším obvodu. Natomto obvodu vnějšího kroužku je připojen vstřikovým litím prs-í tenec z plastická hmoty, například z polyamidu. Další podstatavynálezu je v tom, že vnější okraj prstence je připojen svou vnitřní mezikruhovou plochou k öelu vnějšího kroužku ložiską.Tímto provedením je zeruňeno bezporuchové uložení článkůV řetězu zanašečů u tkacích strojů při celkem nízkých pořizova cích nákladech. Dále je dosaženo...

Vzduchem chlazený kondenzátor vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 243531

Dátum: 15.12.1987

Autor: Požár Vojmír

MPK: F28B 1/06

Značky: páry, chlazený, vzduchem, kondenzátor, vodní

Text:

...tepla při kondenzaci je nejvyšší. Proto také tepelný tok z kondenzující páry je dostatečně velký, aby zabránil podchlazení kondenzátu a jeho případnému namrzání i při velmi nízkych teplotách vzduchu /-40 až -50 °C/.Dochlazovací trubky jsou umístěny v proudu ohřátěho vzduchu, jehož teploty dosahují při správněm vedení provozu kondenzátoru nadnulových hodnot i při najnižších teplotách okolního vzduchu. V letním období při vysokých teplotách...

Zařízení k podélnému polohování krycího pásu víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252760

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fňukal František, Bartoš Ervín, Požár Vojmír, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/26

Značky: polohování, podélnému, zařízení, pásu, stroje, krycího, tkacího, víceprošlupního

Text:

...obr. 2 znázorňuje krycí pás s vložkami a obr. 3 znázorňuje krycí pás vytvořený jako hadice.Příkladné provedení je znázorněno na obr. 1, kde na neznázorněném víceprošlupním tkaoím stroji je upevněno vedení 1 hnacího ústrojí, na jehož vnější straně jsou vytvořeny podélné drážky 5, ďkteré jsou s výhodou tvořeny alespoň třemi rovnými plochami, pří padně mohou být vytvořeny jako kruhová úseč. V příkladnêm provedení je jedna podélná drážka 2...

Vzduchová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 246688

Dátum: 15.10.1987

Autori: Požár Vojmír, Modrijan František, Bartoníeek Miroslav, Gryc Václav

MPK: F16F 9/04

Značky: vzduchová, pružina

Text:

...celkové koncepce pružiny při vypuštění kovových dílů a snížení hmotnosti a pracnosti tohoto výrobku.Další výhodou je, že na vnější části opěrného čela je zároveň vytvořen aretační čep a vnitřní část opěrného čela má směrem ke středu zesílené dno, které ve středové části přechází ve výstupek, jenž má funkci dorazu pružiny.Tímto je rovněž podstatné zjednodušen technologicko-výrobní postup oproti známým vzduchovým pružinám. využívaných zvláště...

Zařízení pro vedení nápichového klínu pod tkací rovinou víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252611

Dátum: 17.09.1987

Autori: Požár Vojmír, Horňák Bohuslav, Lapeš František

MPK: B03D 47/26

Značky: zařízení, stroje, tkací, nápichového, klínu, tkacího, víceprošlupního, vedení, rovinou

Text:

...výkresech, kde na obr. 1 je podélný řez zařízením pro vedení nápichového klínu, na obr. 2 je příčný řez vedení nápichového klínu.Zařízení pro vedení nápichového klínu podle obr. l a 2 sestává z tělesa l vedení, v němž je vytvořena drážka 3 ve tvaru U k vedení nápichového klínu Ä, v jehož spodní části je vybrání 5. Nápichový klín Q je posuvný v otvoru Ž článku É článkověho řetězu 1. Jednotlivé články É jsou spojený momooíčepů Q .Na bočních...

Bezkontaktní zarážka, zejména víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251614

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bezděk Miloslav, Požár Vojmír, Spišiak Juraj, Lev Stanislav

MPK: D03D 47/26, D03D 51/18, D03D 51/28...

Značky: zarážka, víceprošlupního, bezkontaktní, zejména, stroje, tkacího

Text:

...ústrojí s čidlem polohy oenovních nití, zatímco induktivní čidlo je uloženo v herním vedení v bezprestřední blízkosti vybrení.Výhody bezkontektní urážky víceproälupního tkacího stroje podle vynálezu spočívají v nízkych výrobních nékledech, nízkých udržovscích neklsdech. meteriílové nenlročnoeti pri výrobě, spolehlivosti s bezpečnosti při provozu i odolnosti vůči otreoům.vynález bude dále blíže popsán podle priložených výkresů, kde ne obr. 1...

Soukací zařízení útkové příze pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248610

Dátum: 12.02.1987

Autori: Požár Vojmír, Malášek Jaromír, Gryc Václav, Suchánek Bořivoj, Novotný Jiří, Jansa Miloš, Ferdus Stanislav, Modrijan František

MPK: D03D 47/26, D03D 47/34

Značky: stroj, zařízení, tkací, víceprošlupní, soukací, příze, útkové

Text:

...trysek, jejichž přívodní kandlky jsou přes ventil propojeny se zdrojem tlakoveho vzduchu.Výhodou soukacího zařízení podle vynálezu je výrszná urychlení soukaoího procesu vlivom působení tlekového vzduchu na lopetkovou turbinku cívky seneseče útkove příee s přípsdným součesným působením podtlaku. Tlekovy vzduch také zemezuje nežádoucímu usszoviní textilního úletu v oblasti eoukecího prostoru.Příkledné provedení soukecího zařízení podle...

Dávkovací ústrojí útku pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248602

Dátum: 12.02.1987

Autori: Malášek Jaromír, Nespěšný Zbyněk, Dodrijan František, Požár Vojmír, Gryc Václav, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/34

Značky: útku, stroj, víceprošlupní, dávkovací, tkací, ústrojí

Text:

...útku pro víoeprošlupní tkecí stroj. tvořeněho tělesem s dvojici rovnoběłně uspoŕádaných svislých vodicích čepü. na nichž je suvně uložene soukací hlavice. přičemž dávkovací ústrojí je opatřeno vodičem a vodicím očkem pro navedenĺ začátku útku na oívku sonašeče útku do vlnováho prošlupu, podle vynalezu. jehož podstatou je, že vodič je připevněn k jednomu vodicímu če pu.Vyhodou dávkovaoího ústrojí podle vynelezu je naprosto spolehlivá zavedení...

Krycí pás víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247641

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fňukal František, Směták Vincenc, Požár Vojmír, Bartoš Ervín

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacího, krycí, víceprošlupního, stroje

Text:

...prodřením.Výše uvedená nevýhody odstraňuje krycí pás podle vynálezu, jehož podstatou je, že krycí pás je vytvořen jako dutinný pás jednolícní pleteniny, jejíž řádky jsou kolmě k podělné ose dolního vedení zanašečů.Takto zhotovený krycí pás má výrazně vyšší životnost než původní krycí pás. současně se snížily náklady na výrobu krycího pásu a to zejména snížením počtu výrobních operací. Výrobu krycího pásu je možno pak realizovat ve...

Ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 215250

Dátum: 15.10.1984

Autori: Požár Vojmír, Špička Jaromír, Matuška František, Sichler Jan

Značky: ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ložiska, umožňujícího přibrzďování jeho navzájem otáčejících se částí konstantním brzdným momentem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že u jednoho z čel ložiska jsou upraveny zdroje magnetického pole tvořené jednak vnějším přiloženým kroužkem pevně spojeným s vnějším kroužkem ložiska a jednak soustředným vnitřním příložným kroužkem ložiska. Vnější průměr vnitřního příložného kroužku je menší, než průměr otvoru ve vnějším...