Považanec František

Prípravok na chemickú modifikáciu starého papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 288084

Dátum: 09.05.2013

Autori: Kirschnerová Soňa, Považanec František, Kazíková Jana, Vizárová Katarína, Katuščák Svetozár

MPK: C07D 211/98, D21H 25/02

Značky: prípravok, chemickú, papiera, modifikáciu, starého

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa prípravok, ktorý pozostáva z 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu v množstve 0,5 % hmotn. do 3 % hmotn., deacidifikačného činidla v množstve do 30 % hmotn. a zvyšok do 100 % hmotn. tvorí rozpúšťadlo. Prípravok môže byť vo forme roztoku a/alebo suspenzie, pričom vo forme suspenzie je tvorený aj detergentom v množstve 1 až 2 % hmotn.

Pyridoindolové deriváty s antioxidačnými vlastnosťami, spôsob ich prípravy a použitia v liečebnej praxi a farmaceutické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287506

Dátum: 22.11.2010

Autori: Štefek Milan, Považanec František, Štolc Svorad, Gajdošíková Alena, Gáspárová Zdenka, Májeková Magdaléna, Sotníková Ružena, Mihalová Danica, Bauer Viktor, Alföldi Juraj, Wilcox Allan, Šnirc Vladimír, Račková Lucia

MPK: C07D 471/00, A61K 31/00, A61P 39/00...

Značky: prostriedky, deriváty, vlastnosťami, praxi, přípravy, pyridoindolové, farmaceutické, antioxidačnými, použitia, spôsob, liečebnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa 1,2,3,4,4a,9b-hexahydro-1H-pyrido[4,3-b]indolové deriváty so všeobecným vzorcom (III), kde vodíky v polohách 4a a 9b sú v konfigurácii cis, spôsob ich prípravy, ich použitie na prípravu liečiv a farmakologické prostriedky s ich obsahom. Predmetné deriváty poskytujú antioxidačné účinky a nemajú žiadnu alebo majú len nízku alfa-adrenolytickú aktivitu, na základe čoho je navrhnuté ich použitie na prípravu liečiv na prevenciu a liečbu...

Prípravok na chemickú modifikáciu starého papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5429

Dátum: 07.04.2010

Autori: Kirschnerová Soňa, Považanec František, Vizárová Katarína, Katuščák Svetozár, Kazíková Jana

MPK: D21H 17/00

Značky: starého, papiera, chemickú, modifikáciu, prípravok

Text:

...z hľadiska zmeny molekulovej hmotnosti celulózových reťazcov a tiež mechanických vlastností.2,2,6,ó-tetrametylpiperidínové deriváty sú známe pre ich antioxídačné vlastnosti. Tieto veľmi účinne premieňajú radikálové častice na neutrálne molekuly, čím spôsobujú inhibíciu autooxidačnej degradácie polymérov. Čiastočne zdegradovaná celulóza obsahuje hydroperoxidové skupiny. Pomocou predmetného prípravku obsahujúceho 4-substituované deriváty...

Spôsob úpravy zmesových metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285189

Dátum: 14.07.2006

Autori: Cvengrošová Zuzana, Cvengroš Martin, Hóka Csaba, Považanec František, Polonec Daniel, Cvengroš Ján

MPK: C07C 67/00

Značky: zmesových, spôsob, úpravy, vyšších, mastných, kyselin, metylesterov

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín, využívané ako alternatívne palivo pre dieselové motory, sa po alkalicky katalyzovanej transesterifikácii rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov metanolom miešajú s 0,1 až 4,0 % hm. zeminy pri teplote 30 až 120 °C počas 1 až 30 minút.

Sposob prípravy aminotiazolových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257471

Dátum: 16.05.1988

Autori: Veverka Miroslav, Motáček Tomáš, Pek Rudolf, Stuchlík Jozef, Považanec František

MPK: C07D 277/40

Značky: amínotiazolových, spôsob, přípravy, derivátov

Text:

...soli. Sú známe napr. pod obchodnými značkami Slovamin S-7 alebo S-20 (CHZWP-Nováky n. ó.) Príklady anionických tenzidov, ktoré možno použiť podľa vynálezu, sú známe pod obchodnými značkami Triton, napr. Triton X-152 (Rohm, Haas C 0) Hostàpon (Hoechst) alebo Neokal (Spolek).Všeobecne je preferované použitie neionových tenzidov, s Výhodou V synergickej kombinácii s ionovými. Príklad neionových tenzidov, ktoré môžu byt použité podľa...

Substituované 3-(5-X-2-furyl)benzo[g]indolizíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230333

Dátum: 15.10.1986

Autori: Leško Ján, Pajchortová Alžbeta, Považanec František, Kováč Jaroslav, Štetinová Jarmila, Dandárová Miloslava

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, substituované, 3-(5-x-2-furyl)benzo[g]indolizíny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované 3-(5-X-2-furyl)benzo[g]indolizíny všeobecného vzorca I kde R1 je H, CN, NO2, COOCH3, COOC2H5, COC6H5
R2 je H, COOCH3, COOC2H5, C6H5, 4-nitrofenyl, 5-nitro-2-furyl a X je NO2, COOCH3. 2. Spôsob prípravy substituovaných 3-(5-X-2-furyl)benzo[g]indolizínov obecného vzorca I podľa bodu 1 vyznačený tým, že sa na N-(5-X-2-furfuryl)izochinolínium bromid vzorca II.

Spôsob chlorácie 2-metylpyridínu v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 217697

Dátum: 16.07.1985

Autori: Kováč Jaroslav, Považanec František, Rajniaková Oľga, Štibrányi Ladislav

Značky: plynnej, fáze, chlorácie, spôsob, 2-metylpyridínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technológie. Rieši spôsob chlorácie 2-metylpyridínu v plynnej fáze, ktorý sa uskutočňuje tak, že sa v kontinuálnom chlorátore vedú pary 2-metylpyridínu, vody a chlóru suprúdne tak, aby molárny pomer chlóru k metylpyridínu bol 6:1 až 19:1 s výhodou 10:1 pri teplote 39 až 500 °C, s výhodou 460 až 490 °C. Zlúčenina podľa vynálezu sa využíva ako prekurzor na syntézu 2-chlór-6-trichlórmetyl-pyridínu, prípadne na...