Potuček Pavel

Zapojení pro napájení tříelektrodových svítících trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263522

Dátum: 11.04.1989

Autori: Páral Jozef, Potuček Jiří, Laštůvka Ivan, Potuček Pavel, Turan Ľubomír, Hadidom Celestín

MPK: H05B 41/14

Značky: zapojení, svíticích, napájení, tříelektrodových, trubic

Text:

...zapojení podle vynálezu je napájena stejnosměrným zvlněným napätím, jehož střídavá složka má poloviční kmitočet, než je kmitočet napětí napájecího zdroje, což se projevuje výrazným stroboskopickým jevem pozorovetelným pouze v blízkosti několika málo metrů. Z-větší vzdálenosti lidská percepce vnímá svit celé trubicejako kontinuální, neboł Světelná zvlnění. od obou částí tříelektrodové svítící trubice jsou fázově posunuta, takže vynález ľze s...

Zapojení ke spínání zátěže v nule

Načítavanie...

Číslo patentu: 257854

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kováč Ján, Potuček Pavel, Potuček Jiří

MPK: H03K 17/13, H01H 9/56

Značky: spínání, zátěže, zapojení

Text:

...napětí a kolektor spínacího tranzistoru g je připojen na vstup prvního invertoru 31, jehož výstup je připojen na vstupdruhého invertoru lg, jehož výstup je připojen jednak přes zpětnovazební odpor lg na emitor spínacího tranzistoru g, který je přes emitorový odpor ll připojen na nulový potenciál a jednak na první vstup porovnávacího obvodu NAND lg, přitom jeho druhý vstup je připojen na svorku lg pro vstupní signál a výstup...

Zařízení k magnetické úpravě vody pro zahradní konve

Načítavanie...

Číslo patentu: 257593

Dátum: 16.05.1988

Autori: Potuček Pavel, Páral Jozef, Potuček Jiří, Turan Ľubomír, Hošek Stanislav, Hadidom Celestín

MPK: A01G 25/14

Značky: úpravě, zahradní, magnetické, konve, zařízení

Text:

...plech má na svém obvodu uchycovací výčnělky, jejichž počet je roven počtu uchycovacich žeber. Uchycovacími výčnělky je pak magneticky vodivý kruhový plech připevněn k uchycovacím žebrüm pomocí šroubů například samořezných.Růžice je opatřena nemaqnetickým sítem, kterým magneticky upravená voda odtéká.Hlavní výhoda zařízení k magnetické úpravě vody pro zahradní konve podle tohoto vynálezu spočíva v tom, že magneticky upravená voda umožňuje...

Zařízení pro elektrickou desinsekci

Načítavanie...

Číslo patentu: 238321

Dátum: 01.10.1987

Autori: Laštůvka Ivan, Potuček Jiří, Potuček Pavel, Martinů Jaroslav

MPK: A01M 1/22

Značky: zařízení, elektrickou, desinsekci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro elektrickou desinsekci, jehož podstata spočívá v tom, že na primární vinutí vysokonapěťového transformátoru, je připojeno střídavé napětí sítě. Na sekundární vinutí tohoto transformátoru je připojen polovodičový zdvojovač napěti, jehož výstup je připojen na hubící mřížku. Vynález lze využít pro likvidaci obtížného a škodlivého hmyzu.

Zařízení k periodickému stmívání svíticích trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 235118

Dátum: 15.02.1987

Autori: Potuček Pavel, Laštůvka Ivan, Potuček Jiří

MPK: F21P 3/00

Značky: svíticích, periodickému, trubic, zařízení, stmívání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro periodické stmívání svíticích trubic, napájených z násobiče napětí, tvořeného alespoň dvěma diodami a dvěma kondenzátory, jehož podstata spočívá v tom, že násobič je napájen přes triak, na jehož řídicí elektrodu jsou přiváděny pravoúhlé impulsy a na výstup násobiče je připojen sběrný kondenzátor. Proud výboje je uzavřen přes tlumivku, zapojenou do série se svíticí trubicí. Vynález lze užít k reklamnímu osvětlení,...

Zapojení pro zapalování svíticí trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237574

Dátum: 15.01.1987

Autori: Martinů Jaroslav, Laštůvka Ivan, Potuček Jiří, Potuček Pavel

MPK: H05H 41/16

Značky: svíticí, zapojení, zapalování, trubice

Zhrnutie / Anotácia:

Zapalování a napájení svíticích trubic. Ke společné svorce prvního kondenzátoru a první diody násobiče napětí je přes třetí diodu připojen třetí kondenzátor, dále připojený ke společné svorce první a druhé diody, která je přes čtvrtý kondenzátor připojena jednak ke čtvrté diodě, připojené svou katodou ke společné svorce druhé diody u druhého kondenzátoru násobiče napětí a jednak svorce druhé diody u druhého kondenzátoru násobiče napětí a jednak...

Zapojení pro napájení svíticích trubic se skokovou regulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 234557

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kováč Ján, Bengyák Peter, Potuček Jiří, Potuček Pavel, Vrabec Dušan

MPK: H05B 41/29

Značky: svíticích, napájení, regulaci, zapojení, trubic, skokovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká osvětlovací techniky. Řeší skokovou regulaci příkonu svítící trubice. Podstatou vynálezu je dvou i vícestupňová skoková regulace příkonu svítící trubice, dosažená elektronickým paralelním připojováním dalších kapacit v násobiči pomocí polovodičových spínacích prvků. Všeobecná osvětlovací technika, orientační, signalizační, bezpečnostní a reklamní osvětlení.

Zdroj stejnosměrného vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237505

Dátum: 15.12.1986

Autori: Potuček Jiří, Laštůvka Ivan, Martinů Jaroslav, Potuček Pavel

MPK: H05B 41/29

Značky: napětí, vysokého, zdroj, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdroje stejnosměrného vysokého napětí, který je tvořen násobičem napětí ze čtyř diod a čtyř kondenzátorů, k němuž je připojen sériový násobič o potřebném počtu stupňů. Tento sériový násobič je při zatížení průchozí. Spotřebič je připojen ke zdroji přes tlumivku s paralelně připojeným oscilačním kondenzátorem.