Postava Miroslav

Zvuková izolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 268263

Dátum: 14.03.1990

Autori: Smělý Zdeněk, Postava Miroslav, Podešva Milan

MPK: C08L 23/02, C08L 9/00

Značky: izolační, zvuková, hmota

Text:

...stálost fólie je nutná zejména pro výrobu předtvarovaných zvukoizolačních dílů, které jsou v praxi kombinovány s textilními zvukopohltivými materiály. Pro zvláště extrémní požadavky na tvarovou stálost fólie a zároveň pro tepelnou odolnost je výhodné kombinovat použitý kaučuk s regenerovaným kaučukem nebo s pryžovou drtí, s výhodou do průměru částic 0,5 mm. Průřez částic drtě nad 0.5 mm je vhodný u tlustších vrstev zvukoizolační fólie....

Způsob výroby dopravních pásů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265004

Dátum: 12.09.1989

Autori: Taraba Vladimír, Cekota Bohuslav, Hajský Milan, Postava Miroslav

MPK: B29D 29/06

Značky: dopravních, zařízení, provádění, tohoto, pásu, způsobu, výroby, způsob

Text:

...u vyrábčného pásu a dále zjednoduší technologicky postup při konfekci pásu.Příkladné provedení výrobního zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkreau, kde výrobní linka sestává1, napínacího za ze zásohníku pogumovaných textilních vložekzeni 7 . Požadované rovnoměrne Konstantní napětí pogumovanjchtextilních Vložek i nosné kostry pásu pri jejím obxláduní je pro~Vádàno V úoąu muzi niĺnucĺm zu 2 nm 3 ü rvunm zrxrznnwmjn Poeno...

Třecí materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263235

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cekota Bohuslav, Postava Miroslav

MPK: B29C 35/02

Značky: výroby, materiál, třecí, způsob

Text:

...materiálu. Zajiětění těchto požadavků je u této materiálové báze velmi obtížné a prakticky téměř nedosažitelné. Vznikají technické obtíže,a to jak při přípravě plstěných desek přesné t 1 ouštky,tak i při zamezení změny tlouštky vliven opakovaného stlačování obložení při funkční činnosti stroje. Extrěmní případ vzniká v takových aplikacích, kde jsou plstěným materiálem opatřeny lamely v počtu několika desítek a uloženy na společné nosné...

Prostředek pro spojování pryže se zinkem a mosazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261200

Dátum: 12.01.1989

Autori: Červinka Karel, Postava Miroslav, Skalský Jiří

MPK: C09J 3/00

Značky: pryže, prostředek, zinkem, mosazi, spojování

Text:

...z 30 až 69 hmotnostních dílů minerálního oleje ropného původu s bodem vzplanutí nad 145 OC a o kinematické viskozitě při 50 °C v rozmezí od 5 do 50 cst a z 1 až 5 hmotnostnich dílů chlorovaného uhlovodíku, obsahujícíhc v uhlíkovém řetězci či jádře 1 až 6 atomů uhlíku. Použitá kobaltová sloučenina obsahuje pak pouze 1,18 až 4,12 mol. mastné kyseliny nad přesný stechiometrický poměr. Ropný olej je s výhodou jakostní olej ložiskový bez...

Ztužující plnivo pro kaučukové směsi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261187

Dátum: 12.01.1989

Autori: Podešva Milan, Postava Miroslav

MPK: C07J 5/06, C08K 7/02, C08L 21/00...

Značky: kaučukové, ztužující, výroby, směsi, plnivo, způsob

Text:

...v podmínkách našich výrobních závodu. Tuzemská řešení umožňují podstatné vyšší zpracovatelské teploty pro kaučukové směsi obsahující tento výztužný materiál, což je příznivé pro stávající výrobní zařízení, která jsou v gumárenských podnicích v současné době k dispozici. Při výhodě vyšších zpracovatelských tep 1 ot je jejich nedostatkem, že v určitých speciálních druzích pryže snižují fyzikálně-mechanické vlastnosti pryžového materiálu....

Způsob regenerace oxidačně-redukčniho pracího roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243546

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tintira Milan, Cekota Bohuslav, Postava Miroslav

MPK: C10K 1/08

Značky: pracího, oxidačně-redukčniho, regenerace, roztoku, způsob

Text:

...kyslíku.Výhoda způeobu podle vynálezu spočívá v tom, že je podstatne urychlena oxidace, jakožto nejpomalejší váze vypíracího cyklu, a to tím, že oxldace probíhá jednak při styku kapaliny s plynem, obsahujícím kyslík, jež je vynášena v náplní při pohybu kotoučů z kapalinové lázně do plynu obsahujícího kyslík, jednak při styku plynu obsahujícího kyslík, zadrženého porézní náplní s regenerovanou kapalinou.Další výhody podle vynálezu spočívají v...

Způsob přípravy 3-fluornitrobenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245198

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pavlica Ivo, Bahno Jozef, Postava Miroslav

MPK: C07C 79/12

Značky: přípravy, způsob, 3-fluornitrobenzenu

Text:

...soli kyselinou fosfornou probíhá podle reakcePokud je x anion kyseliny sírové HSOZ, je HX rovno HZSO 4 a jedinou plynnou zplodinouje dusík postup je tedy ~ při nejmenším v této fázi - velmi příznivý i z hlediska životního prostředí. V dále uvedeném příkladu popsaný postup sestává ze tří fází a/ z pŕípravy roztoku kyseliny nitrosylsírové, b/ z diazotace a o/ z redukce diazoniové soli a isolace produktu. Fáze a/ je známá a představuje...

Zapojení elektronické ochrany proti skluzu a smyku trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 242297

Dátum: 15.09.1987

Autori: Postava Miroslav, Mioanský Jioa

MPK: B60L 3/10

Značky: smyku, ochrany, trakčních, proti, skluzu, vozidel, elektronické, zapojení

Text:

...nahrazen derivační člen zpčtnovazebním jednosměrným integrátorem 10, 11 brzdy nebo jízdy. Integrační konstanta RC vytvořena integračním odporom 38 a íntegračním kapacitním prvkem 4 U je zvolena tak,aby integrátor 10, 11 brzdy a jízdy stačil sledovat vstupní analogovou hodnotu rychlosti do mezní hodnoty, která je v případěintegrátoru 11 jízdy dan-a maximálním zrychlením vozidla, n-apř. Zmsů. Výstup 112 integrrátoru jízdy 11 sieduje bez zpoždění...

Způsob přípravy obuvnického materiálu pro výrobu podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 245663

Dátum: 15.09.1987

Autori: Cekota Bohuslav, Schmuck Eduard, Postava Miroslav

MPK: C08L 27/06, C08L 9/02

Značky: výrobu, materiálů, způsob, obuvnického, podešví, přípravy

Text:

...postupně vníchlvá změkčovadlo, mazadlo a stabilizátor, až do vytvoření hrudkovitě směsi, kdy teplota vystoupí na 110 až 125 °c. Mato se hrudkovitá směs zavede do chladnáho aíchacího prostředí. kde se ochladí na teplotu 60 až 80 °c. Poté se hrudková směs ze~ vede do ěnekového panulátoru, lode pri zvýšené teplotě 130 až 150 °C dojde k dalším navázění zaěkčovsdle na molekuly polyvinylchloridu a přípraví se granule pro aícháni směsi v...

Způsob spojování dopravních pásů s textilní výztuží vulkanizací za zvýšené teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251561

Dátum: 16.07.1987

Autori: Postava Miroslav, Podešva Milan, Krejcar Miloš

MPK: B29D 29/00

Značky: teploty, pásu, zvýšené, spojování, textilní, dopravních, vulkanizací, způsob, výztuží

Text:

...kdy se nejprve připraví směs pastotvorného polyvinylchloridu s estery dikarbonových kyselín, popřípadě s dalšími přísadami nebo plnivy a touto směsi, mající charakter kapaliny až pasty, se vyplní nerovnoměrně opotřebená krycí vrstva pásu V místě spoje, který se potom uzavře do Vulkanizačního lisu a zvyšováním teploty topných desek vulkanizačního lisu se provede želatinace polyvinylchloridu před dosažením vlastní vulkanizační teploty, čímž...

Kaučukové směsi s vysokou adhezí k pozinkovanému nebo pomosazenému povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250838

Dátum: 14.05.1987

Autori: Skalský Jiří, Postava Miroslav, Mosorjak Štefan

MPK: C08L 7/00, C08L 9/00, C08K 5/09...

Značky: směsi, povrchu, pozinkovanému, vysokou, kaučukové, pomosazenému, adhezí

Text:

...pomosazenému povrchu,obsahující na 100 hmotnostních dílů kaučuku 1 až 7 hmotnostních dílů roztoku, kterýje složen ze 40 až 60 hmot. 2-etylhexanoátu kobaltnatého, 40 až 60 hmot. minerálního oleje a 1 až 5 hmot. chlorovaného uhlovodíku. Kaučuková směs se po zamíchání navulkanizuje za zvýšené teploty na pozinkované ocelové lano nebo pomosazený ocelový kord, čímž se dosáhne vysoké soudržnosti mezi pryží a kovovým výztužným materiálem.Při...

Dopravní pás s ocelovými lany vyztužený krátkými celulózovými vlákny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250192

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mosorjak Štefan, Podešva Milan, Taraba Vladimír, Postava Miroslav

MPK: B29D 29/06

Značky: vlákny, celulózovými, dopravní, krátkými, ocelovými, vyztužený

Text:

...pásů s ocelovými lsny je možno zabezpečit dezorientaci vláken až v průběhu konfekce pryžového jádro pásu, kdy dochází k obtékání lan kaučukovou směsí při navalovávání nebo nalisovávání adhezimích kaučukových vrstev na nepnutou nesneu kostru lan.Tokem kaučukové směsi se poruěí původní orientnce vláken, která se vytvořils při válcování adhezivních kaučukovýoh vrstev a doaáhne se požadovaná dezorientace vláken v prylovém jádře...

Způsob výroby koagulačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239490

Dátum: 15.04.1987

Autori: Palík František, Postava Miroslav, Novotný Bohumil, Ružieka Jan

MPK: C01G 49/10

Značky: výroby, koagulačního, činidla, způsob

Text:

...nich zechytává, jak vyplýva z následující rovnicepodle které můžeme oxid-disíren-dizelezitý psát jako stechiometrickou eměs oxidu e síranu železitého.Podstatné výhodnájäím ee jeví způsob vyroby koagulsčního činidla na bázi trojmocného železa podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se síren železnetý zoxiduje kelcinecí při teplotě 200 až 500 °C e produkt kelcinace se rozpustí v kyselině sírová o koncentreci 10 až 60 a přebytečně ionty...

Kaučuková směs na bázi přírodního butadienstyrénového kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232274

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mosorjak Štefan, Podešva Milan, Postava Miroslav

MPK: C08L 7/00, C08L 9/06

Značky: bázi, směs, butadienstyrénového, kaučuku, kaučuková, přírodního

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou kaučukové směsi, umožňující po jejich zvulkanizování za zvýšené teploty dosáhnout vysokou adhezi k zinku, pozinkovanému a nebo zinek obsahujícímu povrchu. Směs obsahuje kromě adhezivních přísad a obvyklých gumárenských chemikálií i termoreaktivní fenolformaldehydovou pryskyřici, která podstatně zvyšuje odolnost spoje pryže s kovem proti tepelnému stárnutí. Vynález je možno použít při výrobě dopravních pásů s...

Kaučuková změs

Načítavanie...

Číslo patentu: 231042

Dátum: 15.06.1986

Autor: Postava Miroslav

MPK: C08K 5/17, C08L 9/00

Značky: změs, kaučuková

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o skladbu speciální kaučukové směsi, která umožňuje vyčištění vulkanizačních forem od usazených zbytků kaučukových směsí a nečistot. Vysoké čisticí schopnosti je dosaženo použitím aktivní chemické látky 1,6 hexandiamínu, která je spolu s dalšími přísadami vmíchána do příslušného elastomeru nebo do kombinace elastomerů. Čisticí kaučukovou směs dle vynálezu lze použít zejména k čištění vulkanizačních forem u vstřikolisů, ale také k...

Způsob spojování kaučukových vulkanizovatelných směsí se zinkem, pozinkovanými anebo zinek obsahujícími povrchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222737

Dátum: 15.03.1986

Autori: Postava Miroslav, Skalský Jiří

Značky: pozinkovanými, kaučukových, povrchy, anebo, směsi, spojování, způsob, vulkanizovatelných, obsahujícími, zinek, zinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování kaučukové vulkanizovatelné směsi se zinkem, pozinkovanými anebo zinek obsahujícími povrchy, při kterém se do kaučukové směsi, obsahující obvyklé přísady, vmíchá produkt adsorpce koloidního kysličníku křemičitého a 2-etylhexanátu nebo naftenátu kobaltnatého a takto připravená směs se navulkanizuje za zvýšené teploty a tlaku na kovový povrch. Vynález je možno použít při výrobě dopravních pásů s pozinkovanými ocelovými lany, anebo...

Způsob přípravy prostředku pro spojování pryže se zinkem na bázi kobaltnatých sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 222736

Dátum: 15.03.1986

Autori: Postava Miroslav, Skalský Jiří

Značky: přípravy, sloučenin, pryže, bázi, zinkem, prostředků, způsob, kobaltnatých, spojování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy prostředku pro spojování pryže se zinkem na bázi kobaltnatých sloučenin mastných kyselin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do roztoku kobaltnaté soli rozvětvené mastné kyseliny o 6 až 12 atomech uhlíku v řetězci v organickém rozpouštědle se vnese koloidní kysličník křemičitý za stálého míchání, v míchání se pokračuje a po dokonalém rozmíchání se z disperze odstraní rozpouštědlo destilací. Vzniká sypký...

Způsob opravy podélně rozříznutého dopravního pásu s ocelovými lany

Načítavanie...

Číslo patentu: 222561

Dátum: 01.02.1984

Autor: Postava Miroslav

Značky: podélné, ocelovými, opravy, pásu, rozříznutého, dopravního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o způsob opravy podélně rozříznutého pryžového dopravního pásu, jehož kostra je tvořena ocelovými lany.Opravy je dosaženo tím, že spojované okraje se podélně upraví do úkosů, vloží se mezi ně prokládací pásek a provede se konfekce spoje kaučukovými spojovacími materiály tak, že spojovací materiály vyplní úkosy obou částí pásu, čímž se dosáhne konfekčního spojení. Po vulkanizaci spoje za zvýšené teploty a tlaku ve vulkanizačním zařízení...