Pošta Antonín

Způsob měření průtočného množství pevného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247119

Dátum: 28.09.1987

Autori: Cvak Ladislav, Pošta Antonín, Eerný Antonín, Bárta Milan, Stuchlík Josef, Didek Václav, Krajíeek Alois, Schreiberová Magdalena, Svánovský Miloslav, Kejzlarová Jana, Buchta Otakar

MPK: G01F 1/74

Značky: průtočného, pevného, materiálů, způsob, měření, množství

Text:

...cnaöoro nowoka, rue B Kaqecrse«Beymeñ nennqunm uns pePynHpoBKH Maccoaqro-nowoxa nana ncnonnsyewcx nponYKT nnoTHocTu Tsepuoro Mawepuanay usuepnrennuoň Toqxn H pasunuu Mexy 05 beMHmM noroxom rasa-Hocnrenx u cpaaanwenauum noxaaawenem. H őea TOPO, B swom cnocoöe He Bosmomuocrn cenaTb Konuqecrneunoe Bmcxasmnaune oTHocnTenbnoMaccoBoro HOTOKa umnn. BKauecrne H 3 MEpHTeHbHOP 0 Mewona uns onpeneneunn nnoradcwn Taeporo Marepnana B cycnensun...

Způsob přípravy čistého tetrachlordifluorethanu z technického nebo surového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238290

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hemer Ivan, Bárta Milan, Hrubý Václav, Pošta Antonín, Fikar Jiří, Dědek Václav, Müller Karel

MPK: C07C 19/00

Značky: přípravy, tetrachlordifluorethanu, produktů, čistého, surového, způsob, technického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spočívá v rafinací technického tetrachlor-l,2-difluorethanu /Ia/ a/nebo tetrachlor-l,l-difluorethanu /Ib/, které obsahují zejména trichlortrifluorethan /II/, dichlordífluorethan /III/, trichlordifluorethan /IV/, tetrachlorethylen /V/ a pentachlorfluorethan /VI/, v případě surového produktu ještě chlortrifluorethan /VII/, dichlordifluorethylen /IX/ a dichlorfluorethan /X/ tak, že se nežádoucí látky odstraní působením chloru uváděným do...

Způsob přípravy hydrografitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237710

Dátum: 15.04.1987

Autori: Peka Ivo, Pošta Antonín, Klouda Karel, Dědek Václav

MPK: C01B 31/00

Značky: hydrografitu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemické přípravy hydrografitu reakcí fluorografitu s hydridy nebo s Grignardovými činidly. Principem je nukleofilní atak H- nebo v menší míře i R- uhlíkového skeletu fluorografitu, který má deficit elektronů. Hydrografity jsou černé barvy, velmi málo rozpustné v organických rozpouštědlech, tepelně stálé do 300 °C. Vodík je v hydrografitech vázán kovalentní vazbou. Vedle již dříve popsaných kovalentních sloučenin grafitu, oxidu...

1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl estery kyseliny akrylové a methakrylové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249095

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hrabák František, Pošta Antonín

MPK: C07C 69/653

Značky: způsob, akrylové, kyseliny, estery, methakrylové, jejich, výroby, 1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl

Text:

...polymerace do reakční směsi.249 095 výsledné monomery mohou být izolovány z reakční směsi frakCionací za snížsného tlaku nebo jen oddestilováním rozpouštědla z reakční směsi po jejím případném promytí vodou nebo vodným alkalickým roztokem.Způsob výroby esterů kyseliny akrylové a methakrylové obecného vzorce l je objasněn dále v příkladech.benzenu,(vysušeného nad sodíkem), ochlazenému ledovou vodou, byl za intenzívního michání přidán...

Způsob přípravy fluorovaných derivátů tetrachlormetanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237613

Dátum: 16.02.1987

Autori: Pácha Jaroslav, Vachta Jaromír, Měkota František, Roh Zdeněk, Šiler Jaroslav, Grunt Miloslav, Bárta Milan, Krasl Karel, Pošta Antonín

MPK: C07C 19/08

Značky: fluorovaných, derivátů, způsob, přípravy, tetrachlormetanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy fluorovaných derivátů tetrachlormetanu. Fluorace tetrachlormetanu bezvodým fluorovodíkem se provádí v plynné fázi na katalyzátoru aktivním uhlím impregnovaným cca 25 % hmot chloridu železitého při teplotě cca 300 °C. Aktivita tohoto katalyzátoru klesá v čase ztrátou aktivních center a těkáním zakotveného chloridu železitého. Cílem vynálezu je zvýšení stupně konverze vstupních složek nebo zachování stupně...

Způsob rafinace (2-chlor-1,1,2-trifluorethyl)-difluormetyleteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228793

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šimon Jan, Pavlovská Eliška, Hemer Ivan, Bárta Milan, Lukáč Juraj, Hrabal Richard, Pošta Antonín, Chvátal Zdeněk, Fikar Jiří, Veselý Ivan, Šimek Stanislav, Liška František, Dědek Václav

MPK: C07C 41/34

Značky: rafinace, způsob, 2-chlor-1,1,2-trifluorethyl)-difluormetyleteru

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na uvedený surový éter vzorce I, obsahující /2,2-dichlor-1,1,2-trifluoretyl/difluormetyléter II, a/nebo chloroform působí práškovitými kovy v protických rozpouštědlech, a/nebo ve vodě, a/nebo v přítomnosti povrchově aktivních látek výhodně zinkem ve vodě a v přítomnosti smáčedla. Éter II se převede redukci vazby uhlík-chlor v dichlormetylové skupině kovem na éter I a chloroform se analogickou redukcí vazby...

Způsob rafinace (2-chlor-1,1,2-trifluoretyl)-difluormetyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228792

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pavlovská Eliška, Šimek Stanislav, Šimon Jan, Chvátal Zdeněk, Hemer Ivan, Dědek Václav, Lukáč Juraj, Veselý Ivan, Fikar Jiří, Liška František, Bárta Milan, Pošta Antonín, Sedláček Zbyněk

MPK: C07C 41/34

Značky: způsob, 2-chlor-1,1,2-trifluoretyl)-difluormetyléteru, rafinace

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že uvedený surový éter I, který obsahuje /2,2-dichlor-1,1,2-trifluoretyl/difluormetyléter II a/nebo chloroform ozařuje ultrafialovým zářením v přítomnosti sekundárních alkoholů, výhodně s počtem uhlíků 3 až 8, například 2-propanolu a/nebo v přítomnosti éterů, výhodně s počtem uhlíku 3 až 5, například tetrahydrofuranu, 1,3-dioxolanu a/nebo v přítomnosti organických aminů, výhodně s počtem uhlíků 3 až 12....

Oranžová 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246343

Dátum: 13.03.1986

Autori: Pošta Antonín, Didek Václav, Hemer Ivan

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, oranžová, chromokomplexní

Text:

...byla nalezeno. nová oranžová 1 . 2 chromokomplexní azobarviva obecného vzorcełkde ,o . jedno z X a Y SO 3 H a ostatní X a Y x H, přlpravitelná reakcí chromltého komplexu 1 1 monoazobarvlva obecného vzorceo/f o Y Y I N ŇN OY CH 5 NOÄ kdeBarvlvta podle vynálezu, vybanvující vlnu a polyamid ze slabě kyselé až neutrální lázně oranž-ovłými odstíny, se vyznačují Vysokou barvířskou silou, vysokou rozpustností za studena, dobrou...

Žlutá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246342

Dátum: 13.03.1986

Autori: Hemer Ivan, Smrž Rudolf, Pošta Antonín

MPK: C09B 45/26

Značky: žlutá, chromokomplexní, azobarviva

Text:

...»a prostorový/m uspo~ řádáním molekuly barevného komplexu. Nyní byla nalezeno nová 1 2 Chromokomplexní azobarviva obecného vzorcejedno X a Y z -S 03 H a ostatní X a Y z H připravitelná reuakcí chromltého komplexu 1 2 1 monoazobarviva obecného vzorce. O NN O Y Y kde jedno Y -SO 3 H ostatní Y H s mono azobarvivem obecného vzorceX COOH kde jedno X -SO 3 H, ostatní X H, při tep lotě 70 až 100 °~C a pH 6 až 11. Barviva podle vynálezu,...

Způsob přípravy tetrachlortetrafluorpropanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220740

Dátum: 15.12.1985

Autori: Štěpán Leo, Dědek Václav, Paleta Oldřich, Kvičala Jaroslav, Pošta Antonín

Značky: způsob, přípravy, tetrachlortetrafluorpropanu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížit nebezpečí nekontrolovaného průběhu reakce, při níž tetrachlortetrafluorpropan vzniká, a umožnit zlepšenou regulaci reakční teploty zejména tehdy, jestliže se syntéza tetrachlortetrafluorpropanu provádí ve větším objemu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se reakce provádí v prostředí chlorovaných uhlovodíků, přičemž se reakční složky, tj. trichlorfluormethan, chlortrifluorethen a chlorid hlinitý přidávají do reaktoru...