Pospíšil Josef

Zařízení ke zkoušení dynamické únavy pásů ohybem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260545

Dátum: 15.12.1998

Autori: Machek Václav, Pospíšil Josef

MPK: G01N 3/20

Značky: pásu, ohybem, únavy, dynamické, zařízení, zkoušení

Text:

...vynálezu je jeho jednoduchá konstrukce, levná výroba jakož i údržba během provozu. zařízení je lehké, vhodné pro přemistoväní dle potřeby. přičemž umožňuje zkoušení více pásu najednou o stejné tlouštce. Upínací desky jsou libovolně nastavitelné podle tlouštky serie pásu. zařízení umožňuje zkoušet tenké pásy v rozsahu do 3 mm tlouštky.Přikladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu v kosoúhlém pohledu.Zařízení...

Způsob výroby hydrochloridu selegilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269271

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pospíšil Josef, Ferenc Milan, Hájíček Josef, Hrbata Jiří, Pihera Pavel, Křepelka Jiří, Brůnová Bohumila, Kvapil Lubomír

MPK: C07C 87/29, C07C 85/04

Značky: hydrochloridu, selegilinu, výroby, způsob

Text:

...kryatallsoce sloučenlny vzorce 1 probihá J vysokou výtěžnoeti, o rozpoučtědlo ná zároveň vysokou čistící schopnost. Pro kryotnllzacl je možno dále s přijatelnýu výsledkom použít I aceton.Při olkylačni reakci je možno použít se stejný výsledken recemické aloučeniny vzorce II i obou jejích Inantionerů.zjistili jsme, že sloučeniny vzorce I je možno vyrábět 9 vysokou výtěžnostl a ve vysoké člstotě za mirných podmínek bez použití silných host,...

Způsob termické separace prachových, jemných nebo kusových odpadových materiálů od kapalných fází a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268237

Dátum: 14.03.1990

Autori: Fotul Ilja, Pospíšil Josef, Bečvář Jaroslav

MPK: B01D 43/00

Značky: separace, fázi, prachových, zařízení, jemných, kapalných, způsob, odpadových, materiálů, kusových, termické, provádění

Text:

...při zpracovávání těchto odpadových materiálů, přínosem je i značná ekonomická efektivnost řešení dle Vynálezu.Konkretní příklad provedení zařízení dle vynálezu je zobrazen scheoaticky na přiloženém výkresu.Zařízení dle vynálezu sestává Z rotační kovové rezorty L, plynotěsně uzevřené ttsněním á, která je šikmo uložena na hnacích kontaktních kladkách g. Kontaktní kladky g jsou připojeny na výkonový transfonnátor 2 s regulátorem 19 a...

Způsob výroby Mannichových bazí 3,3-dimethyl-2-butanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267606

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kvapil Lubomír, Pospíšil Josef, Minář Luděk, Grepl František

MPK: C07C 97/02

Značky: výroby, způsob, bázi, 3,3-dimethyl-2-butanonu, mannichových

Text:

...reakce provádí v prebylku J.)-Uimclhyl-2-butanonu až 20 H hmot. vzhledem k paraíormaldehydu.Reakce je katalyzována silnými kyselinami, jako je kyselina sírová. chlorovodlková, (os.forećná a pltoluensultonová, s výhodou se používá kyselina sírová. Reakční smês se udr žuje pri teplotách nad 70 °C, s výhodou pri teplotách varu reakćnl směsi. po dobu 1,5az 7 hodin. Ke konci reakce se reakční směs zrod( vodou a plebytecný, nezreagovaný...

Zařízení k výrobě profilů plněných prachovými či jemnozrnnými přísadami do kovových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 265718

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bečvář Jaroslav, Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Štulc Václav

MPK: C21C 7/04

Značky: zařízení, jemnozrnnými, přísadami, kovových, profilů, prachovými, plnených, lázni, výrobe

Text:

...bez rizika rozevírání spoje. Jednoonem kalibru zaručuje optimál úspora investič zpracovávat méně přesné pasy. zařízení, při zpevnění lemu a pláště, duchá a spolehlivá synchronizace vynášecího dopravníku s pohní plnění profilu. zvýšila se produktivita práce až o 50 B jelikož lze použít vyšších techno logických rychlostí.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojeném výkresuna obr. 1 ve schematickém nárysu, na obr. 2...

Zapojení k ovládání navíjecího zařízení drátů nebo profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264362

Dátum: 12.07.1989

Autori: Fotul Ilja, Štulc Václav, Pospíšil Josef

MPK: B66D 1/46

Značky: ovládání, zařízení, profilů, zapojení, navíjecího, drátu

Text:

...§. Provozní tlak v tlakové části je udržován druhým přepouštěoím ventilem Za a je měřen manometrem Ž. Do odpadního potrubí je vřazen olejový filtr g. AKroutící moment hydromotoru 1 je vyvozen hydrogenerátorem § poháněným elektromotorem §. V hydraulickém obvodu hydromotoru 1je vřazen redukční ventil gp. Do tlakove části obvodu vřazený pom 00 nÝ ľ 0 ZVaděč 23 paralelně propojuje přímočarý hydraulický motor 3 se zdrojem tlakové kapaliny a...

Navíjecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262928

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štulz Václav, Pospíšil Josef, Fotul Ilja

MPK: B21C 47/02

Značky: zařízení, navíjecí

Text:

...Nedociluje se plynulý axiální posuv během otáčky cívky. Krokový posuv se pro plněné profily neosvědčią nebot přerušovaný pohyb způsoboval nepřesnost navíjení, křížení až boroení navíjeného plněného profilu.Uvedené nevýhody odstraňuje navíjecí zařízení dlouhgch polotovarů,např. drátů či profilů, tvořené cívkou uloženou na hřídeli a pevně spojenou s rotorem hydromotoru, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hřídel cívky pevně...

Přísada k legování a rafinaci kovových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 262330

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bečvář Jaroslav, Fotul Ilja, Pospíšil Josef

MPK: C21C 7/04

Značky: prísada, rafinaci, legování, kovových, lázni

Text:

...provedení vynálezu 1 až 50 S hmotnosti náplně je tvořeno jemnozrnnou prachovou složkou o velikosti zrna do 3 mm, např. hliníkovou krupicí, zbytek děleným hliníkovým drátem.Přísada hliníku podle vynálezu, tvořená drátem, děleným např. sekáním a opatřeným opláštěním umožňuje přldávání hliníku jako souvislého drátu s vysokou, až 98 účinností,na zpracovávaný kov nebo slltinu, což je trikrát vyšší než doposud při použití pouze sekaného drátu...

Topný transformátor velkého výkonu pro konduktivní ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 257250

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fotul Ilja, Pospíšil Josef, Křiváček Ladislav

MPK: H01F 29/04, H01F 27/10

Značky: velkého, ohrev, konduktivní, výkonu, transformátor, topný

Text:

...vodiče g je volen s ohledem na požadovaný sekundární proud a jeho průměr vyplňuje spolu s izolační vrstvou lg celý vnitřní prostor transformátorovýoh sekci l. Jeho délka je shodná se vzdálenosti připojovacich míst požadovaného odběru sekundárního proudu. Primární vinuti je měděné nebo hliníkové a je vinuté z dynamopásů nebo ploštěného pletiva. Sekundární vinutí, vytvořené průvlekem chlazeného vodiče 3 transformátorovými sekcemi l, je...

Zapojení k regulaci teploty přímotopných odporových ohřevů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257232

Dátum: 15.04.1988

Autori: Křiváček Ladislav, Fotul Ilja, Klasna Miloš, Pospíšil Josef

MPK: G05D 23/19

Značky: regulaci, ohřevu, zapojení, přímotopných, odporových, teploty

Text:

...kontaktním přenosovým zařízením 5 a napěčovým čidlem Q. Kontaktní přenosové zařízení l propojuje ohřívaný materiál ll. zářivá energie z ohřívaného materiálu gg je přenášena do teplotního čidla A s tím, že výstup teplotního čidla 1 je spojen s třetím vstupem ll konutačního obvodu lg a výstup čidla 3 efektivní hodnoty proudu, případně napěíového čidla § je spojen s prvním vstupem ll komutačního obvodu lg. K druhému vstupu lg komutačního obvodu...

Zapojení k ovládání podavače přísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 256511

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štulc Václav, Fotul Ilja, Bečvář Jaroslav, Pospíšil Josef

MPK: C21C 7/00

Značky: zapojení, přísad, podavače, ovládání

Text:

...kapaliny se reguluje kroâtíoí moment a tím i teh. Boční a výškové fixaoe cívky je prováděna přímočarými hdraulickýml motory. V režimu zpětného chodu se hydromotory podávaoích kladek zkratují pomocí šoupátkotého reąvaděče a hydromotor odvíječky se rovněž přepne do funkce motoru, který po překonání hydraulického odporu hydromotorů podávacíohkladekpnavine plněný profil 9 potřebnou délku zpět na cívku.W ľříklad konkrétního provedení zařízení...

Jádrový transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254374

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pospíšil Josef, Křiváček Ladislav, Fotul Ilja

MPK: H01F 27/08, H01F 15/10

Značky: transformátor, jadrový

Text:

...pomoci chladicich desek, které jsou svisle orientovány, způsobuje tzv. kominový efekt takto vytvořeného chladiče jadrového transformátoru. Počet chladícich desek odpovídá počtu vývodnich pásníc, přičemž plocha chladícich desek se volí co největší, jak to umožňuje konstrukce nebo obrys jádrového transformátoru. Mezery mezi jednotlivými chladicími deskami odpovídají nejméně tlouštce vývodních pásnic sekundárního vinuti jadrového...

Spôsob prípravy syntetického mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247292

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tikovský Lubomír, Toíska Vojtich, Prucha Jaroslav, Ambrož Jaroslav, Koleš Jioí, Hyka František, Pšeolka Emil, Holub Jaroslav, Pospíšil Josef, Mlejnek Vladimír

MPK: C10M 105/32, C07C 67/00, C10M 109/02...

Značky: spôsob, mazadla, syntetického, přípravy

Text:

...kyseli-na dodecylbenzénsulfónová a zvlášť sulfonované p-olyměry, ako sultonovaná styrén-divinylbenzénová živica,zvlášť teplostály kationit-sultopolyfenylenketón, ktorý možno použit na esteriiikácie a polyesterifikácie i pri teplotách 180 až 220 stupňov Celsia. Okrem tohto teplostálebo kationitu pri vyšších teplotách sú vhodné aj katalyzátory na báze zlúčenín titánu, germánia, lítia, cínu, antimónu, uránu, zirkónia, mangánu a...

Způsob výroby solí mono(1,1-dimethylethyl)esterů kyseliny uhličité

Načítavanie...

Číslo patentu: 253840

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pospíšek Jan, Kakáč Bohumil, Michalský Jiří, Chromík Jindřich, Pospíšil Josef, Jančik Fedir, Hrubý Milan, Trojánek Jan, Šturc Antonín, Křepelka Jiří, Míčková Růžena, Ferenc Milan, Borovička Miloš, Novák Pavel, Lukáč Juraj, Bláha Karel

MPK: C07C 69/96

Značky: uhličité, výroby, mono(1,1-dimethylethyl)esterů, solí, kyseliny, způsob

Text:

...podle vynálezu spočívá v tom, že se na suepenzi terc. butoxidu alkalickeno kovu v inertním rozpouštědle, např. v alifatických nebo aromatických uhlovodicích,5 výhodou toluenu a xylenu, o koncentraci 5 až 20 8 hmot., s výhodou 10 až 20 hmot., působí oxídem uhličitým za tlaků C 02 0,1 až 6 MPa, s výhodou 0,15 až 0,5 MPa a v rozmezi teplot O až 90 °c. .Při způsobu výroby podle vynálezu se využívá terc. butoxidů, výhodně připravených podle...

Způsob výroby alkoxidů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252637

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pospíšek Jan, Chromík Jindřich, Michalský Jiří, Křepelka Jiří, Míčková Růžena, Hrubý Milan, Trojánek Jan, Novák Pavel, Kakáč Bohumil, Lukáč Juraj, Ferenc Milan, Jančik Fedir, Bláha Karel, Borovička Miloš, Pospíšil Josef, Šturc Antonín

MPK: C07C 31/30

Značky: způsob, výroby, alkoxidů, kovů, alkalických

Text:

...kontrole procesu podle tlaku vznikajíciho vodíku.Japonské postupy jsou nevýhodné pro nutnou prvotní dispergaci kovu a pro poměrněznačné množství katalysátoru při navrhovaných nízkych teplotách reakce. Nutné pomocnéoperace snižují kapacitu výroby.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se v jediné operací připravují v prakticky kvantitativním výtěžku alkoxidy alkalických kovů reakcí příslušných...

Konstrukce tlumivek se svislou osou pro stejnosměrné silnoproudé obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243372

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pospíšil Josef, Zíma Vojtich

MPK: H0F3 7/00, H01F 39/00

Značky: konstrukce, svislou, silnoproudé, stejnosměrné, obvody, tlumivek

Text:

...plochami patek dvou sousedních tlumivek umísténe dlstenční mozivložka.Konstrukce tlumivek podle vynálezu je oproti známým konstrukcí jednodušěí, snižuje spotřebu materiálu a výrobní pracnost. Další její výhodou je, že v případě potřeby umožňuje snadno sestavitelné vertikální uspořádání několika tlumivek nad sebou.Ve atejnosuérných silnoproudých obvodech nedochásí v provozních podmínkách tlumivek k dynamickým silám a proto i jejich...

Zařízení k obalování a zhutňování prachových a jemnozrnných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251717

Dátum: 16.07.1987

Autori: Karnovský Miloš, Fotul Ilja, Pospíšil Josef, Šváb Roman, Bečvář Jaroslav, Řehák Boris

MPK: C21C 7/04

Značky: prachových, materiálů, zařízení, obalování, zhutňování, jemnozrnných

Text:

...umístění kladek s různým funkčním zaměřením se společným pohonem na jednom kompaktním rámu. Docílilo se snížení energetické náročnosti jakož i úspory na nákladech, snížila se mezi~ provozní manipulacą jakož i prašnost prostředí.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je schematický nárys zařízení,na obr. 2 a 3 jsou dvojice tvarovacích kladek, na obr. 4 a 5 dvo~ jice pěchovacích...

Způsob výroby opticky homogenního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243862

Dátum: 15.06.1987

Autori: Fotul Ilja, Pospíšil Josef, Beeváo Jaroslav, Zamastil Jaroslav

MPK: C03C 3/32

Značky: opticky, způsob, homogenního, výroby

Text:

...než 20 °C. Po napaření je nutno chalkogenidovou vrstvu temperovat po dobu 0.5 až 10 hodin a pote ochladit na teplotu místnosti.způsob přípravy homogenního chalkoqenidového skla bude vysvětlen na příkladu 1. P ř 1 k 1 a d 1směs prvků arzénu a síry odpovídající složení Aszss je zatavena do kšmenné ampule a temperována 50 hodin při teplotě 700 °C. Potom je její teplota snížena na 110 °C lišící se od teploty měknutí o 5 °C. Při této teplotě je...

Uložení hřídele spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243022

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pošta Jan, Fotul Ilja, Pospíšil Josef

MPK: D01H 1/12, D01H 7/04

Značky: rotoru, spřádacího, uložení, hřídele

Text:

...elektrickým motorom, jehož obrátky řídí menič frekvence elektrického proudu. Rotor elektrického motoru je na vnějším průměru obklopen statorem elektrického motoru s jeho vinutím, čímž zaujímá velký prostor.Problémom je velivé uložení hřídele elektromotoru e pružné uložení dvou trojic odvelovacích kladek, aby bylo zajištěno odpovídající uložení hřídele 1 přítlek odvelovacíoh H kladek .Uvedený problém je řeěen uložením hřídele spřádacího rotoru...

Přímotopná pec pro ohřev kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250504

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křiváček Ladislav, Fotul Ilja, Pospíšil Josef

MPK: F27B 5/14, F27D 13/00

Značky: materiálů, ohrev, kusového, přímotopná

Text:

...na obr. 2 se dvěma topnýmí transformátory, na obr. Sa, b je nakreslena přívodní pásnice s chladičem tvo-řeným trubkou, kterou protéká voda a na obr. 4 a, b je znázorněn jiný způsob chlazení přívodních päsnic.Na retortu 1 jsou připojeny první 5 a druhá přívodní pásoice 7 nebo i třetí přívowdní pásnice 6. Přívodní pásnice 5, 6, 7 jsou pripojeny na sekundärní vinutí prvního 2 a druhého topneho transformátoru 8. V primarních okruzích...

Zapojení stykové funkční jednotky s funkcí vysílání dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 239781

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pospíšil Josef

MPK: G06F 3/00

Značky: stykové, zapojení, funkční, jednotky, funkcí, vysílání

Text:

...23 pro rozvod napětí popř. kmitočtů gä. Účelemtohoto uspořádání je možnost vícenásobněho využití společných stykových obvodů lg, napájecích zdrojů a konstrukce stykové jednotky.Jak ukazuje obr. 2, společné stykové obvody lg obsahují stykovou funkci zdroj přejímky, jejíž výstup 231 stavu čekání na nový cyklus je spojen se vstupy 231 n-tých přístrojových stykových obvodů in a jejíž vstup 233 aktivní stav mluvčího je spojen s výstupy233...

Zařízení k výrobě jemných přesných kovových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250174

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fotul Ilja, Obst Oldřich, Pospíšil Josef

MPK: B21B 9/00

Značky: kovových, přesných, jemných, profilů, zařízení, výrobe

Text:

...nepäivádí ochranná atmosféra dochází uvnit k vytvoůení vlastního mikroklimatu, s obdobąým dčinkem jako je účinek ochranné atmosféry.výhodou zařízení podle vynálezu je dále docilování dokonalych výrobků e presným hranami bez obtíží v plynulém vyrobním postupu, bez tepelrüch ztrát. V zaäízení podle vynálezu nedošlo k oduhličení ani oxidaci materiálu. Kysličníky na povrchu vetupujícího materiálu se vyredukují v ochranná atmoeféže a...

Rozptýlená výztuž do betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231330

Dátum: 15.05.1986

Autori: Obst Oldřich, Pospíšil Josef, Fotul Ilja

MPK: B21F 21/00

Značky: výztuž, rozptýlená, betonů

Zhrnutie / Anotácia:

Rozptýlená výztuž do betonu, sestávající z ocelových vláken o průřezu 0,1 až 1 mm a opatřených kotvicími prvky se vyznačuje tím, že kotvicí prvky jsou tvořeny vybráními, jejichž směr k podélné ose ocelového vlákna je kolmý, šikmý nebo je kombinací obou uvedených směrů.

Nové kopolymery akrylonitrilu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246703

Dátum: 17.04.1986

Autori: Pospíšil Josef, Patoeka Radoslav, Doubek Rudolf, Kubíeek Jioí, Jirkal Eenik, Stuchlik Peter, Novák Jaroslav, Šváb Roman

MPK: C08F 220/48

Značky: způsob, akrylonitrilu, výroby, jejich, kopolymery, nové

Text:

...na reakční teplote, se reakční směs smísí s organickou nebo anorganiokou kyselinou nebo kyselou solí ve vodném roztoku,čímž se dosáhne vyšší účinnosti karboxylových kyselín a zabráni se rozkladu výsledného polymeru.Množstv-í kyselín se pohybuje mezi ekvimolarním množstvím a až stonasobným molárnim přebytkem, vztaženo na zásadu, ktera se užije při reakci polyakrylonitrilu s dlkyanamidem.zpracování působením kyseliny se provadí až 10 hodin...

Způsob výroby tvarových profilů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224433

Dátum: 01.12.1985

Autori: Pospíšil Josef, Obst Oldřich, Fotul Ilja

Značky: způsob, provádění, tvarových, způsobu, zařízení, výroby, profilů, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tvarových profilů válcováním vstupního materiálu za teploty 800 až 1150 °C s redukcí 10 až 70 % průřezu s následujícím ochlazováním profilů, vyznačený tím, že vyválcovaný profil se z teploty 600 až 950 °C ochlazuje řízenou rychlostí 10 až 40 °C . s-1 na teplotu 200 °C v redukční nebo inertní atmosféře, přičemž se ve vyválcovaném profilu udržuje konstantní tahové napětí 5 až 50 MPa.

Zařízení pro dynamické namáhání plochého ohebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227220

Dátum: 15.11.1985

Autori: Čujan Zdeněk, Mládek Milan, Pospíšil Josef, Hlaváček Petr

Značky: namáhání, dynamické, zařízení, ohebného, plochého, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšená konstrukce zařízení pro dynamické namáhání plochého ohebného materiálu sešitého do tvaru rukávce, zejména pro zkoušení pevnosti šitého spoje. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že oba koncové čepy 41, 42 zalomeného hřídele 4 jsou opatřeny nástavci 43 v nichž jsou upeněny výstředné čepy 45. Na výstředných čepech 45 jsou uloženy deformační prstence 6 rozpěrnými kroužky 61. Jeden koncový čep je uložen v držáku 3, jemž je...

Způsob intenzifikace mechanické nebo chemické úpravy vnitřního povrchu trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219375

Dátum: 15.08.1985

Autori: Janda Emil, Mareš František, Plešek Jaromír, Heřmánek Stanislav, Pospíšil Josef

Značky: mechanické, povrchu, intenzifikace, chemické, vnitřního, úpravy, způsob, trubek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru strojírenství a řeší způsob intenzifikace mechanické nebo chemické úpravy zvláště vnitřního povrchu trubek. Podstata vynálezu spočívá v procesu, při kterém se do spodního ústí trubek nebo kapilár uložených ve svislé nebo šikmé poloze v kapalném opracovávajícím médiu zavádí inertní plyn. Vynález může být využit při mechanických procesech, jako jsou odmašťování a odstraňování ulpělých nečistot nebo jemné opracování účinkem...

Zařízení k čištění inertních plynů, zejména argonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225755

Dátum: 01.07.1985

Autori: Pospíšil Josef, Fresl Miroslav, Janda Martin

Značky: argonu, čištění, inertních, zejména, zařízení, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k čištění inertních plynů, zejména argonu, obsahující dvě samostatné čisticí kolony, z nichž první obsahuje kapalný sodík a aktivační náplň, například špony z ne rez materiálu, a druhá je naplněna šponami ze zirkonu nebo jeho slitin, např. s titanem, a vstupní a výstupní potrubí inertního plynu, vyznačující se tím, že vstupní potrubí, opatřené ventilem (1), ústí do první čisticí kolony (2) nad hladinou kapalného sodíku.

Model obráceného parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239272

Dátum: 15.05.1985

Autori: Fotul Ilja, Krneok Félix, Pospíšil Josef, Pejchal Jioí

MPK: F22B 1/06

Značky: parního, generátoru, model, obráceného

Text:

...generátoru s vestavbou v mezitrubkovém prostoru podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v prostoru mezi tlakovým pláštěm a obvodovým pláštěm jsou uspořádány příčné přepážky, přičemž jednou komorou tvořenou obvodovým pláštěm,tlakovým pláštěm a dvěma sousedními příčnými přepážkami je uspořádán jen jeden průchod vstři kovacího zařízení mezítrubkovým prostorem.Výhodou tohoto uspořádání je to, že komoru lze utěsnit ještě před...