Pospíšil Josef

Zařízení ke zkoušení dynamické únavy pásů ohybem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260545

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pospíšil Josef, Machek Václav

MPK: G01N 3/20

Značky: únavy, zařízení, zkoušení, ohybem, pásu, dynamické

Text:

...vynálezu je jeho jednoduchá konstrukce, levná výroba jakož i údržba během provozu. zařízení je lehké, vhodné pro přemistoväní dle potřeby. přičemž umožňuje zkoušení více pásu najednou o stejné tlouštce. Upínací desky jsou libovolně nastavitelné podle tlouštky serie pásu. zařízení umožňuje zkoušet tenké pásy v rozsahu do 3 mm tlouštky.Přikladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu v kosoúhlém pohledu.Zařízení...

Způsob výroby hydrochloridu selegilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269271

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pihera Pavel, Brůnová Bohumila, Kvapil Lubomír, Ferenc Milan, Pospíšil Josef, Hájíček Josef, Hrbata Jiří, Křepelka Jiří

MPK: C07C 85/04, C07C 87/29

Značky: selegilinu, hydrochloridu, výroby, způsob

Text:

...kryatallsoce sloučenlny vzorce 1 probihá J vysokou výtěžnoeti, o rozpoučtědlo ná zároveň vysokou čistící schopnost. Pro kryotnllzacl je možno dále s přijatelnýu výsledkom použít I aceton.Při olkylačni reakci je možno použít se stejný výsledken recemické aloučeniny vzorce II i obou jejích Inantionerů.zjistili jsme, že sloučeniny vzorce I je možno vyrábět 9 vysokou výtěžnostl a ve vysoké člstotě za mirných podmínek bez použití silných host,...

Způsob termické separace prachových, jemných nebo kusových odpadových materiálů od kapalných fází a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268237

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Bečvář Jaroslav

MPK: B01D 43/00

Značky: prachových, fázi, separace, jemných, kapalných, provádění, termické, materiálů, způsob, odpadových, zařízení, kusových

Text:

...při zpracovávání těchto odpadových materiálů, přínosem je i značná ekonomická efektivnost řešení dle Vynálezu.Konkretní příklad provedení zařízení dle vynálezu je zobrazen scheoaticky na přiloženém výkresu.Zařízení dle vynálezu sestává Z rotační kovové rezorty L, plynotěsně uzevřené ttsněním á, která je šikmo uložena na hnacích kontaktních kladkách g. Kontaktní kladky g jsou připojeny na výkonový transfonnátor 2 s regulátorem 19 a...

Způsob výroby Mannichových bazí 3,3-dimethyl-2-butanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267606

Dátum: 12.02.1990

Autori: Grepl František, Pospíšil Josef, Kvapil Lubomír, Minář Luděk

MPK: C07C 97/02

Značky: mannichových, výroby, způsob, bázi, 3,3-dimethyl-2-butanonu

Text:

...reakce provádí v prebylku J.)-Uimclhyl-2-butanonu až 20 H hmot. vzhledem k paraíormaldehydu.Reakce je katalyzována silnými kyselinami, jako je kyselina sírová. chlorovodlková, (os.forećná a pltoluensultonová, s výhodou se používá kyselina sírová. Reakční smês se udr žuje pri teplotách nad 70 °C, s výhodou pri teplotách varu reakćnl směsi. po dobu 1,5az 7 hodin. Ke konci reakce se reakční směs zrod( vodou a plebytecný, nezreagovaný...

Zařízení k výrobě profilů plněných prachovými či jemnozrnnými přísadami do kovových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 265718

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fotul Ilja, Štulc Václav, Pospíšil Josef, Bečvář Jaroslav

MPK: C21C 7/04

Značky: přísadami, profilů, prachovými, zařízení, plnených, lázni, výrobe, kovových, jemnozrnnými

Text:

...bez rizika rozevírání spoje. Jednoonem kalibru zaručuje optimál úspora investič zpracovávat méně přesné pasy. zařízení, při zpevnění lemu a pláště, duchá a spolehlivá synchronizace vynášecího dopravníku s pohní plnění profilu. zvýšila se produktivita práce až o 50 B jelikož lze použít vyšších techno logických rychlostí.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojeném výkresuna obr. 1 ve schematickém nárysu, na obr. 2...

Zapojení k ovládání navíjecího zařízení drátů nebo profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264362

Dátum: 12.07.1989

Autori: Štulc Václav, Fotul Ilja, Pospíšil Josef

MPK: B66D 1/46

Značky: zařízení, profilů, zapojení, ovládání, navíjecího, drátu

Text:

...§. Provozní tlak v tlakové části je udržován druhým přepouštěoím ventilem Za a je měřen manometrem Ž. Do odpadního potrubí je vřazen olejový filtr g. AKroutící moment hydromotoru 1 je vyvozen hydrogenerátorem § poháněným elektromotorem §. V hydraulickém obvodu hydromotoru 1je vřazen redukční ventil gp. Do tlakove části obvodu vřazený pom 00 nÝ ľ 0 ZVaděč 23 paralelně propojuje přímočarý hydraulický motor 3 se zdrojem tlakové kapaliny a...

Navíjecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262928

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štulz Václav, Fotul Ilja, Pospíšil Josef

MPK: B21C 47/02

Značky: zařízení, navíjecí

Text:

...Nedociluje se plynulý axiální posuv během otáčky cívky. Krokový posuv se pro plněné profily neosvědčią nebot přerušovaný pohyb způsoboval nepřesnost navíjení, křížení až boroení navíjeného plněného profilu.Uvedené nevýhody odstraňuje navíjecí zařízení dlouhgch polotovarů,např. drátů či profilů, tvořené cívkou uloženou na hřídeli a pevně spojenou s rotorem hydromotoru, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hřídel cívky pevně...

Přísada k legování a rafinaci kovových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 262330

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bečvář Jaroslav, Fotul Ilja, Pospíšil Josef

MPK: C21C 7/04

Značky: rafinaci, lázni, kovových, legování, prísada

Text:

...provedení vynálezu 1 až 50 S hmotnosti náplně je tvořeno jemnozrnnou prachovou složkou o velikosti zrna do 3 mm, např. hliníkovou krupicí, zbytek děleným hliníkovým drátem.Přísada hliníku podle vynálezu, tvořená drátem, děleným např. sekáním a opatřeným opláštěním umožňuje přldávání hliníku jako souvislého drátu s vysokou, až 98 účinností,na zpracovávaný kov nebo slltinu, což je trikrát vyšší než doposud při použití pouze sekaného drátu...

Topný transformátor velkého výkonu pro konduktivní ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 257250

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fotul Ilja, Křiváček Ladislav, Pospíšil Josef

MPK: H01F 27/10, H01F 29/04

Značky: konduktivní, výkonu, velkého, ohrev, topný, transformátor

Text:

...vodiče g je volen s ohledem na požadovaný sekundární proud a jeho průměr vyplňuje spolu s izolační vrstvou lg celý vnitřní prostor transformátorovýoh sekci l. Jeho délka je shodná se vzdálenosti připojovacich míst požadovaného odběru sekundárního proudu. Primární vinuti je měděné nebo hliníkové a je vinuté z dynamopásů nebo ploštěného pletiva. Sekundární vinutí, vytvořené průvlekem chlazeného vodiče 3 transformátorovými sekcemi l, je...

Zapojení k regulaci teploty přímotopných odporových ohřevů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257232

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klasna Miloš, Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Křiváček Ladislav

MPK: G05D 23/19

Značky: teploty, regulaci, odporových, ohřevu, zapojení, přímotopných

Text:

...kontaktním přenosovým zařízením 5 a napěčovým čidlem Q. Kontaktní přenosové zařízení l propojuje ohřívaný materiál ll. zářivá energie z ohřívaného materiálu gg je přenášena do teplotního čidla A s tím, že výstup teplotního čidla 1 je spojen s třetím vstupem ll konutačního obvodu lg a výstup čidla 3 efektivní hodnoty proudu, případně napěíového čidla § je spojen s prvním vstupem ll komutačního obvodu lg. K druhému vstupu lg komutačního obvodu...

Zapojení k ovládání podavače přísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 256511

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štulc Václav, Pospíšil Josef, Bečvář Jaroslav, Fotul Ilja

MPK: C21C 7/00

Značky: podavače, zapojení, přísad, ovládání

Text:

...kapaliny se reguluje kroâtíoí moment a tím i teh. Boční a výškové fixaoe cívky je prováděna přímočarými hdraulickýml motory. V režimu zpětného chodu se hydromotory podávaoích kladek zkratují pomocí šoupátkotého reąvaděče a hydromotor odvíječky se rovněž přepne do funkce motoru, který po překonání hydraulického odporu hydromotorů podávacíohkladekpnavine plněný profil 9 potřebnou délku zpět na cívku.W ľříklad konkrétního provedení zařízení...

Jádrový transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254374

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fotul Ilja, Pospíšil Josef, Křiváček Ladislav

MPK: H01F 27/08, H01F 15/10

Značky: transformátor, jadrový

Text:

...pomoci chladicich desek, které jsou svisle orientovány, způsobuje tzv. kominový efekt takto vytvořeného chladiče jadrového transformátoru. Počet chladícich desek odpovídá počtu vývodnich pásníc, přičemž plocha chladícich desek se volí co největší, jak to umožňuje konstrukce nebo obrys jádrového transformátoru. Mezery mezi jednotlivými chladicími deskami odpovídají nejméně tlouštce vývodních pásnic sekundárního vinuti jadrového...

Spôsob prípravy syntetického mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247292

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tikovský Lubomír, Toíska Vojtich, Holub Jaroslav, Ambrož Jaroslav, Koleš Jioí, Prucha Jaroslav, Mlejnek Vladimír, Pšeolka Emil, Hyka František, Pospíšil Josef

MPK: C07C 67/00, C10M 105/32, C10M 109/02...

Značky: spôsob, přípravy, syntetického, mazadla

Text:

...kyseli-na dodecylbenzénsulfónová a zvlášť sulfonované p-olyměry, ako sultonovaná styrén-divinylbenzénová živica,zvlášť teplostály kationit-sultopolyfenylenketón, ktorý možno použit na esteriiikácie a polyesterifikácie i pri teplotách 180 až 220 stupňov Celsia. Okrem tohto teplostálebo kationitu pri vyšších teplotách sú vhodné aj katalyzátory na báze zlúčenín titánu, germánia, lítia, cínu, antimónu, uránu, zirkónia, mangánu a...

Způsob výroby solí mono(1,1-dimethylethyl)esterů kyseliny uhličité

Načítavanie...

Číslo patentu: 253840

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pospíšek Jan, Michalský Jiří, Šturc Antonín, Novák Pavel, Borovička Miloš, Lukáč Juraj, Trojánek Jan, Ferenc Milan, Bláha Karel, Kakáč Bohumil, Chromík Jindřich, Křepelka Jiří, Míčková Růžena, Pospíšil Josef, Hrubý Milan, Jančik Fedir

MPK: C07C 69/96

Značky: výroby, uhličité, způsob, solí, kyseliny, mono(1,1-dimethylethyl)esterů

Text:

...podle vynálezu spočívá v tom, že se na suepenzi terc. butoxidu alkalickeno kovu v inertním rozpouštědle, např. v alifatických nebo aromatických uhlovodicích,5 výhodou toluenu a xylenu, o koncentraci 5 až 20 8 hmot., s výhodou 10 až 20 hmot., působí oxídem uhličitým za tlaků C 02 0,1 až 6 MPa, s výhodou 0,15 až 0,5 MPa a v rozmezi teplot O až 90 °c. .Při způsobu výroby podle vynálezu se využívá terc. butoxidů, výhodně připravených podle...

Způsob výroby alkoxidů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252637

Dátum: 17.09.1987

Autori: Míčková Růžena, Chromík Jindřich, Bláha Karel, Novák Pavel, Jančik Fedir, Borovička Miloš, Hrubý Milan, Pospíšek Jan, Trojánek Jan, Šturc Antonín, Pospíšil Josef, Michalský Jiří, Křepelka Jiří, Lukáč Juraj, Ferenc Milan, Kakáč Bohumil

MPK: C07C 31/30

Značky: alkalických, výroby, způsob, alkoxidů, kovů

Text:

...kontrole procesu podle tlaku vznikajíciho vodíku.Japonské postupy jsou nevýhodné pro nutnou prvotní dispergaci kovu a pro poměrněznačné množství katalysátoru při navrhovaných nízkych teplotách reakce. Nutné pomocnéoperace snižují kapacitu výroby.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se v jediné operací připravují v prakticky kvantitativním výtěžku alkoxidy alkalických kovů reakcí příslušných...

Konstrukce tlumivek se svislou osou pro stejnosměrné silnoproudé obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243372

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pospíšil Josef, Zíma Vojtich

MPK: H01F 39/00, H0F3 7/00

Značky: tlumivek, silnoproudé, konstrukce, svislou, obvody, stejnosměrné

Text:

...plochami patek dvou sousedních tlumivek umísténe dlstenční mozivložka.Konstrukce tlumivek podle vynálezu je oproti známým konstrukcí jednodušěí, snižuje spotřebu materiálu a výrobní pracnost. Další její výhodou je, že v případě potřeby umožňuje snadno sestavitelné vertikální uspořádání několika tlumivek nad sebou.Ve atejnosuérných silnoproudých obvodech nedochásí v provozních podmínkách tlumivek k dynamickým silám a proto i jejich...

Zařízení k obalování a zhutňování prachových a jemnozrnných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251717

Dátum: 16.07.1987

Autori: Řehák Boris, Karnovský Miloš, Šváb Roman, Bečvář Jaroslav, Fotul Ilja, Pospíšil Josef

MPK: C21C 7/04

Značky: zařízení, obalování, jemnozrnných, zhutňování, materiálů, prachových

Text:

...umístění kladek s různým funkčním zaměřením se společným pohonem na jednom kompaktním rámu. Docílilo se snížení energetické náročnosti jakož i úspory na nákladech, snížila se mezi~ provozní manipulacą jakož i prašnost prostředí.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je schematický nárys zařízení,na obr. 2 a 3 jsou dvojice tvarovacích kladek, na obr. 4 a 5 dvo~ jice pěchovacích...

Způsob výroby opticky homogenního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243862

Dátum: 15.06.1987

Autori: Beeváo Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Fotul Ilja, Pospíšil Josef

MPK: C03C 3/32

Značky: opticky, způsob, homogenního, výroby

Text:

...než 20 °C. Po napaření je nutno chalkogenidovou vrstvu temperovat po dobu 0.5 až 10 hodin a pote ochladit na teplotu místnosti.způsob přípravy homogenního chalkoqenidového skla bude vysvětlen na příkladu 1. P ř 1 k 1 a d 1směs prvků arzénu a síry odpovídající složení Aszss je zatavena do kšmenné ampule a temperována 50 hodin při teplotě 700 °C. Potom je její teplota snížena na 110 °C lišící se od teploty měknutí o 5 °C. Při této teplotě je...

Uložení hřídele spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243022

Dátum: 15.05.1987

Autori: Fotul Ilja, Pospíšil Josef, Pošta Jan

MPK: D01H 7/04, D01H 1/12

Značky: uložení, spřádacího, rotoru, hřídele

Text:

...elektrickým motorom, jehož obrátky řídí menič frekvence elektrického proudu. Rotor elektrického motoru je na vnějším průměru obklopen statorem elektrického motoru s jeho vinutím, čímž zaujímá velký prostor.Problémom je velivé uložení hřídele elektromotoru e pružné uložení dvou trojic odvelovacích kladek, aby bylo zajištěno odpovídající uložení hřídele 1 přítlek odvelovacíoh H kladek .Uvedený problém je řeěen uložením hřídele spřádacího rotoru...

Přímotopná pec pro ohřev kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250504

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křiváček Ladislav, Fotul Ilja, Pospíšil Josef

MPK: F27B 5/14, F27D 13/00

Značky: kusového, přímotopná, ohrev, materiálů

Text:

...na obr. 2 se dvěma topnýmí transformátory, na obr. Sa, b je nakreslena přívodní pásnice s chladičem tvo-řeným trubkou, kterou protéká voda a na obr. 4 a, b je znázorněn jiný způsob chlazení přívodních päsnic.Na retortu 1 jsou připojeny první 5 a druhá přívodní pásoice 7 nebo i třetí přívowdní pásnice 6. Přívodní pásnice 5, 6, 7 jsou pripojeny na sekundärní vinutí prvního 2 a druhého topneho transformátoru 8. V primarních okruzích...

Zapojení stykové funkční jednotky s funkcí vysílání dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 239781

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pospíšil Josef

MPK: G06F 3/00

Značky: stykové, jednotky, funkcí, funkční, zapojení, vysílání

Text:

...23 pro rozvod napětí popř. kmitočtů gä. Účelemtohoto uspořádání je možnost vícenásobněho využití společných stykových obvodů lg, napájecích zdrojů a konstrukce stykové jednotky.Jak ukazuje obr. 2, společné stykové obvody lg obsahují stykovou funkci zdroj přejímky, jejíž výstup 231 stavu čekání na nový cyklus je spojen se vstupy 231 n-tých přístrojových stykových obvodů in a jejíž vstup 233 aktivní stav mluvčího je spojen s výstupy233...

Zařízení k výrobě jemných přesných kovových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250174

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Obst Oldřich

MPK: B21B 9/00

Značky: kovových, profilů, jemných, zařízení, výrobe, přesných

Text:

...nepäivádí ochranná atmosféra dochází uvnit k vytvoůení vlastního mikroklimatu, s obdobąým dčinkem jako je účinek ochranné atmosféry.výhodou zařízení podle vynálezu je dále docilování dokonalych výrobků e presným hranami bez obtíží v plynulém vyrobním postupu, bez tepelrüch ztrát. V zaäízení podle vynálezu nedošlo k oduhličení ani oxidaci materiálu. Kysličníky na povrchu vetupujícího materiálu se vyredukují v ochranná atmoeféže a...

Rozptýlená výztuž do betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231330

Dátum: 15.05.1986

Autori: Fotul Ilja, Pospíšil Josef, Obst Oldřich

MPK: B21F 21/00

Značky: výztuž, betonů, rozptýlená

Zhrnutie / Anotácia:

Rozptýlená výztuž do betonu, sestávající z ocelových vláken o průřezu 0,1 až 1 mm a opatřených kotvicími prvky se vyznačuje tím, že kotvicí prvky jsou tvořeny vybráními, jejichž směr k podélné ose ocelového vlákna je kolmý, šikmý nebo je kombinací obou uvedených směrů.

Nové kopolymery akrylonitrilu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246703

Dátum: 17.04.1986

Autori: Doubek Rudolf, Šváb Roman, Jirkal Eenik, Stuchlik Peter, Pospíšil Josef, Kubíeek Jioí, Patoeka Radoslav, Novák Jaroslav

MPK: C08F 220/48

Značky: nové, kopolymery, způsob, výroby, jejich, akrylonitrilu

Text:

...na reakční teplote, se reakční směs smísí s organickou nebo anorganiokou kyselinou nebo kyselou solí ve vodném roztoku,čímž se dosáhne vyšší účinnosti karboxylových kyselín a zabráni se rozkladu výsledného polymeru.Množstv-í kyselín se pohybuje mezi ekvimolarním množstvím a až stonasobným molárnim přebytkem, vztaženo na zásadu, ktera se užije při reakci polyakrylonitrilu s dlkyanamidem.zpracování působením kyseliny se provadí až 10 hodin...

Způsob výroby tvarových profilů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224433

Dátum: 01.12.1985

Autori: Fotul Ilja, Obst Oldřich, Pospíšil Josef

Značky: tohoto, způsob, profilů, tvarových, provádění, zařízení, výroby, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tvarových profilů válcováním vstupního materiálu za teploty 800 až 1150 °C s redukcí 10 až 70 % průřezu s následujícím ochlazováním profilů, vyznačený tím, že vyválcovaný profil se z teploty 600 až 950 °C ochlazuje řízenou rychlostí 10 až 40 °C . s-1 na teplotu 200 °C v redukční nebo inertní atmosféře, přičemž se ve vyválcovaném profilu udržuje konstantní tahové napětí 5 až 50 MPa.

Zařízení pro dynamické namáhání plochého ohebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227220

Dátum: 15.11.1985

Autori: Pospíšil Josef, Mládek Milan, Hlaváček Petr, Čujan Zdeněk

Značky: dynamické, namáhání, materiálů, zařízení, ohebného, plochého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšená konstrukce zařízení pro dynamické namáhání plochého ohebného materiálu sešitého do tvaru rukávce, zejména pro zkoušení pevnosti šitého spoje. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že oba koncové čepy 41, 42 zalomeného hřídele 4 jsou opatřeny nástavci 43 v nichž jsou upeněny výstředné čepy 45. Na výstředných čepech 45 jsou uloženy deformační prstence 6 rozpěrnými kroužky 61. Jeden koncový čep je uložen v držáku 3, jemž je...

Způsob intenzifikace mechanické nebo chemické úpravy vnitřního povrchu trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219375

Dátum: 15.08.1985

Autori: Janda Emil, Plešek Jaromír, Heřmánek Stanislav, Pospíšil Josef, Mareš František

Značky: intenzifikace, úpravy, mechanické, způsob, vnitřního, trubek, povrchu, chemické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru strojírenství a řeší způsob intenzifikace mechanické nebo chemické úpravy zvláště vnitřního povrchu trubek. Podstata vynálezu spočívá v procesu, při kterém se do spodního ústí trubek nebo kapilár uložených ve svislé nebo šikmé poloze v kapalném opracovávajícím médiu zavádí inertní plyn. Vynález může být využit při mechanických procesech, jako jsou odmašťování a odstraňování ulpělých nečistot nebo jemné opracování účinkem...

Zařízení k čištění inertních plynů, zejména argonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225755

Dátum: 01.07.1985

Autori: Pospíšil Josef, Fresl Miroslav, Janda Martin

Značky: zejména, zařízení, plynů, argonu, inertních, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k čištění inertních plynů, zejména argonu, obsahující dvě samostatné čisticí kolony, z nichž první obsahuje kapalný sodík a aktivační náplň, například špony z ne rez materiálu, a druhá je naplněna šponami ze zirkonu nebo jeho slitin, např. s titanem, a vstupní a výstupní potrubí inertního plynu, vyznačující se tím, že vstupní potrubí, opatřené ventilem (1), ústí do první čisticí kolony (2) nad hladinou kapalného sodíku.

Model obráceného parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239272

Dátum: 15.05.1985

Autori: Pejchal Jioí, Fotul Ilja, Krneok Félix, Pospíšil Josef

MPK: F22B 1/06

Značky: model, obráceného, generátoru, parního

Text:

...generátoru s vestavbou v mezitrubkovém prostoru podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v prostoru mezi tlakovým pláštěm a obvodovým pláštěm jsou uspořádány příčné přepážky, přičemž jednou komorou tvořenou obvodovým pláštěm,tlakovým pláštěm a dvěma sousedními příčnými přepážkami je uspořádán jen jeden průchod vstři kovacího zařízení mezítrubkovým prostorem.Výhodou tohoto uspořádání je to, že komoru lze utěsnit ještě před...