Pospíšek Jan

Analogy enkefalinu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270617

Dátum: 12.07.1990

Autori: Barth Tomislav, Anzenbacherová Eva, Pospíšek Jan, Mašková Hana-patricia, Titov Michail, Bespalova Žanna

MPK: C07K 7/12

Značky: způsob, přípravy, analogy, enkefalinu, jejich

Text:

...účinek.K roztoku 0,72 9 (l,13 mmo 1) p-nitrofenylssteru (0-tercbutyloxykarbonyl)-L-tyrosy 1-D-alanyl-glycinu v 10 ml dimetyltormamidu bylo za michání přidáno 0,48 g (1,13 mmol) L-fenylalanyl-D, L-neopentylglycyl-L-argininu. Reakční směs byla michána 24 hodin pri laboratorní teplotě. Potom byl dimetyltormamid odpařen ve vakuu e zbytek byl rozpuštěn vchloroformu a ohrometogrefován přes kolonu silikagalu v soustavě chlorororm-matanol...

Způsob získávání jiker lipana podhorního (Thymallus thymallus L.)

Načítavanie...

Číslo patentu: 265943

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kouřil Jan, Štěpán Jan, Pospíšek Jan, Krchňák Viktor, Příhoda Juraj, Filla František, Flegel Martin, Barth Tomislav

MPK: A01K 61/00

Značky: způsob, získavání, thymallus, podhorního, lipana, jiker

Text:

...V případě podání samotného peptidu či peptldu e hypofysou došlo 1 k výraznému snížení doby nutné k úspešnému výtěru a to z 9 dní na 7,2, resp. 5,2 dní.Technicky byly pokusy provedeny tak, jak je uvedene v příkladu lĺ Jikernačky byly o váze 180 až 220 g, pokus byl proveden na farmě Príbovce při teplotě vody pohybující se mezi 2 až 9 °C. Výsledky jsou uvedeny V tabulce 2, kde úspěšnost je zachycena jak v denních stupních,tak V relativní...

Způsob přípravy des-alanin B30 – vepřového inzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265179

Dátum: 13.10.1989

Autori: Barthová Jana, Svoboda Ivan, Braunsteinová Milena, Buchvaldek Tomáš, Barth Tomislav, Pospíšek Jan

MPK: C07K 7/40

Značky: des-alanin, přípravy, inzulínu, vepřového, způsob

Text:

...ze změn absorbance při 225 nm v třicetisekundových intervalech podobu tří minut. specifické aktivita enzymu se pohybovala kolem 0,5 pkat/mg. P ř í k l a d 2stanovení potenciálni kontaminující tryptické a chymotryptické aktivity karboxypeptidasy A.Pro stanovení byly připraveny následující roztoky A - 1 mmol/l roztok enzymu v 10 hmot. chloridu draselného B - 50 mmol/1 Tris/HC 1 pufr pH 7,5 v 1 mal/l chloridu sodného C - roztoky substrátů...

Způsob výroby hydrochloridů nižších alkylesterů alfa-L-asparyl-L-fenylalaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261262

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ferenc Milan, Hrubý Milan, Novák Pavel, Kakáč Bohumil, Křepelka Jiří, Míčková Růžena, Šturc Antonín, Michalský Jiří, Trojánek Jan, Lukáč Juraj, Bláha Karel, Borovička Miloš, Pospíšek Jan, Jančik Fedir

MPK: C07K 5/06

Značky: alfa-l-asparyl-l-fenylalaninu, způsob, hydrochloridu, alkylesterů, nižších, výroby

Text:

...alkylesterů alfa-L-aspartyl-L~fenylalaninu obecného vzorce I, v němž R má shore uvedený význam,působením koncentrovaného vodného roztoku chlorovodíku v prostředí vhodného rozpouštědla,např. jednosytné karboxylové kyseliny s 1 až 3 atomy uhlíku, s výhodou v kyselině octové,nebo etylacetátu, který kyselinu ootovou v reakčním prostředí generuje. V uvedeném prostředí dochází rychle k úplnému odštěpení chránicí BOC skupiny z aminové funkce....

Způsob výroby di-terc.butyldikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260076

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šturc Antonín, Novák Pavel, Borovička Miloš, Trojánek Jan, Jančik Fedir, Kakáč Bohumil, Bláha Karel, Lukáč Juraj, Pospíšek Jan, Hrubý Milan, Ferenc Milan, Křepelka Jiří, Michalský Jiří, Míčková Růžena

MPK: C07C 69/96

Značky: výroby, způsob, di-terc.butyldikarbonanu

Text:

...jsme, že za přítomnosti pyridinu probíhá táž reakce již za laboratorní teploty s výtěžkem 43,7 S teorie na p-toluensulfochlorid. Reakční doba je však dlouhá (70 h). zvýšení teploty na 40 °C má sice za následek její zkrácení na 33 h, ale výtěžek klesne na 13,9 8Reakční dobu však výrazně zkrátí a výtěžek zvýši přídavek tzv. katalyzátorú fázového přenosuV.Podstata vynálezu spočívá v tom, že se k reakčni směsi, obsahující terc.buty 1...

Způsob přípravy di-terc.butyldikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257157

Dátum: 15.04.1988

Autori: Michalský Jiří, Přehnal Arnošt, Křepelka Jiří, Lukáč Juraj, Trojánek Jan, Strojil Ladislav, Kakáč Bohumil, Bláha Karel, Jančik Fedir, Chromík Jindřich, Míčková Růžena, Hrubý Milan, Novák Pavel, Šturc Antonín, Borovička Miloš, Ferenc Milan, Pospíšek Jan

MPK: C07C 69/96

Značky: di-terc.butyldikarbonanu, přípravy, způsob

Text:

...a chlorid organické sulfokyaeliny obecného vzorce I,kde R znamená fenyl nebo tolyl, přidá kvarterní amoniová sůl obecného vzorce II, Ť 1 3 R //R Z/N 4 (II) R R kde R 1 je alkyl s 1 až 4 atomy uhliku, nebo fenyl či benzyl, R 2 je alkyl s 1 až 20 atomy ugliku, nebo fenyl či benzyl, R 3 je alkyl 5 1 až 4 atomy uhlíku, nebo fenyl či benzyl, R je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo fenyl či benzyl a X je anion anorganické, zejména...

Druhově specifické analogy gonadoliberinů (GnRH) a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254850

Dátum: 15.02.1988

Autori: Krojidlo Milan, Krchňák Viktor, Kouřil Jan, Píchová Drahomíra, Pospíšek Jan, Pícha Josef, Trefil Pavel, Barth Tomislav, Flegel Martin

MPK: C12P 21/02

Značky: přípravy, jejich, analogy, gnrh, specifické, gonadoliberinů, způsob, druhově

Text:

...anhydrídy nebo hydroxybenztríazolové /HUJt/ estery. Po ukončené syntéze byly peptídy2 pryskyřice odštěpeny a současně byly odstraněny chránící skupí ny vícefunkčních aminokyselín acídolytícky, s výhodou působením kapalného HF nebo Írífluormethansulfonovou kyselinou /T 5 M 3 AI vesměsi s trífluoroctovou kyselinou /TFA/ a thíoanísolem. surové produkty byly číštěny pomoci sloupcové chromatografíe na nosíčích používaných v chemíí...

Způsob výroby solí mono(1,1-dimethylethyl)esterů kyseliny uhličité

Načítavanie...

Číslo patentu: 253840

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kakáč Bohumil, Ferenc Milan, Chromík Jindřich, Novák Pavel, Michalský Jiří, Trojánek Jan, Bláha Karel, Lukáč Juraj, Hrubý Milan, Míčková Růžena, Šturc Antonín, Pospíšil Josef, Borovička Miloš, Jančik Fedir, Křepelka Jiří, Pospíšek Jan

MPK: C07C 69/96

Značky: kyseliny, solí, způsob, uhličité, výroby, mono(1,1-dimethylethyl)esterů

Text:

...podle vynálezu spočívá v tom, že se na suepenzi terc. butoxidu alkalickeno kovu v inertním rozpouštědle, např. v alifatických nebo aromatických uhlovodicích,5 výhodou toluenu a xylenu, o koncentraci 5 až 20 8 hmot., s výhodou 10 až 20 hmot., působí oxídem uhličitým za tlaků C 02 0,1 až 6 MPa, s výhodou 0,15 až 0,5 MPa a v rozmezi teplot O až 90 °c. .Při způsobu výroby podle vynálezu se využívá terc. butoxidů, výhodně připravených podle...

Způsob výroby alkoxidů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252637

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jančik Fedir, Pospíšil Josef, Ferenc Milan, Bláha Karel, Borovička Miloš, Kakáč Bohumil, Křepelka Jiří, Míčková Růžena, Chromík Jindřich, Hrubý Milan, Michalský Jiří, Pospíšek Jan, Šturc Antonín, Lukáč Juraj, Novák Pavel, Trojánek Jan

MPK: C07C 31/30

Značky: alkoxidů, kovů, alkalických, způsob, výroby

Text:

...kontrole procesu podle tlaku vznikajíciho vodíku.Japonské postupy jsou nevýhodné pro nutnou prvotní dispergaci kovu a pro poměrněznačné množství katalysátoru při navrhovaných nízkych teplotách reakce. Nutné pomocnéoperace snižují kapacitu výroby.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se v jediné operací připravují v prakticky kvantitativním výtěžku alkoxidy alkalických kovů reakcí příslušných...

Způsob přípravy di-terc.butyl-dikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247846

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ferenc Milan, Kakáč Bohumil, Novák Pavel, Pospíšek Jan, Bláha Karel, Křepelka Jiří, Michalský Jiří, Míčková Růžena, Lukáč Juraj, Borovička Miloš, Trojánek Jan, Šturc Antonín, Hrubý Milan, Chromík Jindřich, Jančik Fedir

MPK: C07C 69/96

Značky: di-terc.butyl-dikarbonanu, přípravy, způsob

Text:

...chloridü kyselin byl použit oxychlorid fosforećný, který však v důsledku stechiometrie reakce dává nízkć výtěžky vzhledem k surovinám /V. F. Pozdněv Ž. Obšč. Chim. 51, 491 /1981/.Vedlejší produkt, ktery při této reakci vzniká, je sice také možno použít při syntéze N-terc. butyloxykarbonylamlnokyselin, ale jeho izolace V čistém stavu je obtížná, izoluje se nestandardní produkt se znaćným množstvím soli.Při postupu podle vynálezu se...

Způsob výroby di-terc.butyl-dikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247845

Dátum: 15.01.1987

Autori: Míčková Růžena, Jančik Fedir, Šturc Antonín, Chromík Jindřich, Hrubý Milan, Trojánek Jan, Kakáč Bohumil, Ferenc Milan, Michalský Jiří, Křepelka Jiří, Pospíšek Jan, Bláha Karel, Borovička Miloš, Lukáč Juraj, Novák Pavel

MPK: C07C 69/96

Značky: výroby, di-terc.butyl-dikarbonanu, způsob

Text:

...přičemž k přípravě terc. butylátu sodného se s výhodou použije hydrid sodný.Při postupu podle vynálezu se reakcí hydridu sodného /s výhodou disperze v minerálním oleji/ 5 ekvivalentem terc. butylalkoholu v inertním rozpouštědle /vyšší alifatické uhlovodíky, s výhodou toluen/ při teplotě 20 až 110 OC, s výhodou 60 OC. získaná reakční směs se syté oxidem uhličitým za atmosférickeho tlaku při teplotě 0 až 100 OC, s výhodou 60 °C.Po nasycení se...

Analogy releasing faktoru pro luteinisační a folikuly stimulující hormon

Načítavanie...

Číslo patentu: 230614

Dátum: 15.05.1986

Autori: Píchová Drahomíra, Pícha Josef, Krojidlo Milan, Pospíšek Jan, Flegel Martin

MPK: A61K 37/38

Značky: hormon, releasing, analogy, luteinisační, stimulující, folikuly, faktoru

Zhrnutie / Anotácia:

Analogy releasing faktoru pro luteinisační a folikuly stimulující hormon s vysokou gonadotropní aktivitou obecného vzorce ve kterém X značí atom vodíku nebo chránící skupinu, zejména p-toluensulfonylovou.