Porubská Mária

Termoplastická kompozícia pre výrobu hydroizolačných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266974

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kopernický Ivan, Sáraz Jozef, Liška Milan, Krkošková Mária, Nedas Jozef, Kaššovič Vratko, Porubská Mária, Bučko Miloš, Brenner Rudolf, Ambrušová Marta, Krb Rastislav

MPK: C08L 95/00

Značky: hydroizolačných, termoplastická, kompozícia, výrobu, pásov

Text:

...koncentrácie asfaltu v zmesi, znížila by sa však ahdéziaizolačného materiálu k podkladu, ako i výhodná možnosť bezrozpúšťadlového lepenia natavovaním pomocou tepelného zdroja. znečisťovanie spodných vôd môžu spôsobiť i dalšie nízkomolekulové prísady, určené pre mäkčenie alebo mazanie zmesí popisovaných v hore uvádzaných patentoch.Tieto nedostatky odstraňuje predmet vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že kompozíçia pre výrobu...

Spôsob prípravy 1-metoxy-2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246893

Dátum: 15.01.1988

Autori: Forró Juraj, Malinarie Svetozár, Florovie Stanislav, Porubská Mária

MPK: C07C 43/13

Značky: přípravy, 1-metoxy-2-propanolu, spôsob

Text:

...katalyzátora.V dalšom je predmet vynálezu objasnený na príkladoch prevedenia, bez toho, že by sa na tieto výlučne obmedzoval.4 zmieša s 39,5 g 50 ml, 1,23 M metanolu a k zmesi sa pridá 0,5 m 1 40 -ného roztoku trimetylbenzylamónium hydroxidu. Zmes sa zahrieva V uzavretom autokláve 4 hodiny na teplotu 50 °C, 4 hodiny na teplotu 80 ° Celsia. Po skončení reakcie sa rektiiikáciou41,5 g 50 ml, 0,714 M propylénoxidu sa zmieša s 39,5 g 50...

Spôsob stabilizácie polyolefínov za súčasnej antistatickej úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232321

Dátum: 15.07.1986

Autori: Žák Karol, Porubská Mária

MPK: C08L 23/06, C08K 5/17

Značky: spôsob, polyolefínov, stabilizácie, úpravy, súčasnej, antistatickej

Zhrnutie / Anotácia:

Zníženie elektrizácie polyolefínov a zvýšenie ich stability voči oxidácii jedinou prísadou sa dosiahne použitím antistatika-neiónového tenzidu typu bis-oxyetylovaného vyššieho alifatického amínu s terciárnym dusíkom všeobecného vzorca I. Látka tohto typu významne zlepšuje dispergáciu polárnych prísad v polyméri. Podmienkou je, aby bola pred fotolýzou ultrafialovým žiarením chránená vhodným fotostabilizátorom.

Spôsob hodnotenia mechanických vlastností fólií s výhodou z termoplastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227091

Dátum: 01.01.1985

Autori: Porubská Mária, Krb Rastislav, Welnitz Ľudovít

Značky: mechanických, vlastností, výhodou, fólií, hodnotenia, spôsob, termoplastov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hodnotenia mechanických vlastností fólií s výhodou z termoplastov, vyznačujúci sa tým, že sa z pomeru maximálnej sily odčítanej pri perforácii fólie a počiatočného prierezu skúšaného elementu stanoví napätie potrebné na perforáciu fólie valcovitou ihlou s plochým hrotom o definovaných rozmeroch upevnenou v trhacom stroji za súčasného odčítania zdanlivej ťažnosti pri perforácii na krivke napätie-deformácia.

Spôsob merania viskozity roztokov polymérov pomocou ultrazvukového viskozimetra

Načítavanie...

Číslo patentu: 218164

Dátum: 15.09.1984

Autori: Burdová Katarína, Porubská Mária, Figura Zdeno

Značky: ultrazvukového, pomocou, viskozity, polymérov, spôsob, roztokov, viskozimetra, merania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hodnotenia roztokových vlastností plastických látok. Rieši spôsob merania viskozity polymérov, s výhodou zriedených roztokov pomocou ultrazvukového viskozimetra. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ultrazvuková sonda, s citlivosťou pre oblasť nízkych hodnôt viskozít sa ponorí do vytemperovaného roztoku polyméru a odčíta sa napäťový signál vyvolaný tlmením ultrazvukových kmitov prostredím, ktorý je závislý na súčine dynamickej...