Poór Robert

Prostriedok na ničenie embryonálnych štádií prezimujúcich škodcov ovocných a okrasných drevín a viniča hroznorodého

Načítavanie...

Číslo patentu: 278101

Dátum: 07.09.1994

Autori: Elchinger Robert, Paško Štefan, Haug Edgar, Frajšták Pavol, Mosná Jana, Poór Robert

MPK: A01N 57/10

Značky: hroznorodého, drevín, viniča, prostriedok, embryonálnych, okrasných, ovocných, ničenie, štádií, prezimujúcich, škodcov

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje 10 až 100 g/l 0,0-dietyl-0-(2-chinoxalyl)tiofosfátu, 500 až 900 g/l metylesterov vyšších mastných kyselín obsiahnutých v rastlinných olejoch, 100 až 230 g/l aspoň jedného neionogénneho emulgátora a prípadne 10 až 200 g/l nepolárneho rozpúšťadla.

Suzpenzný koncentrát abrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270504

Dátum: 12.07.1990

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 25/04, A01N 43/70

Značky: suzpenzný, abrazínu, koncentrát

Text:

...66 1725 (1944) doporučujú pri prvom reakčno stupni výroby atrazínu teplotu okolo O °C a druhý reakčný stupeň pri teplotách 30 - 50 °C. Pri prvom reakčnom stupni sa ako reakčné prostredie používa zmes vody a ladu, prípadne voda, Iad a organické rozpúštadlo.Technická účinná látka 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-ohlór-s-triazín sa finalízuje do formy dispergovatelného prášku obsahujúoeho 50 hm. účinnej látky a podla ČSAO 237 107 obsahujúceho až...

Kombinovaný herbicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 270183

Dátum: 13.06.1990

Autori: Škrdlová Zlatica, Bocán František, Poór Robert

MPK: A01N 25/30

Značky: herbicídny, prípravok, kombinovaný

Text:

...je volený nasle n dovne.Do predlohy vody cca 40 hmot. dielov sa dávkujú roztavené emulgátory v množstve 0,5 až 2 hmotu. diely Slovazolu 3 L a 0,1 a 0,5 hmot.dielov Slovenku Il 640. Po ich rozpustení sa dávkuje 40 a 55 hmot. dielov technického atrazínu, ktorý je vopred zomletý a jeho čistota je v rozsahu 89 ał 98 ž. Po ukončení procesu rozplavovenia se pridá 5,5 - 10 hmot. dielov etylenglykolu spolu s 0,1 ai 0,2 hmot. dielni polyaacharidu...

Biodispergátor na inhibíciu heterotrofných a autotrofných nitrifikačných baktérií v cirkulačných chladiacich okruhoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 269504

Dátum: 11.04.1990

Autori: Malý Klement, Waradzin Walter, Poór Robert, Oravec Eduard, Sandtner Stanislav

MPK: C02F 5/14

Značky: nitrifikačných, heterotrofných, okruhoch, autotrofných, inhibíciu, cirkulačných, chladiacich, biodispergátor, bakterií

Text:

...proti elizu znamená prevenciu proti heterotroíným baktériam a zníženie, alebo úplná inhibícia metabolizmu autotrofných nitrifikačných baktérií smeruje k dezinfekčným, alebo inhibičným prostriedkom.Najčastejšie používané dezinrekčné proetriedkyna heterotrorné baktérie sú chlôre jeho deriváty, novšie brőmově propionáty. Tieto tvoria skupinu oxidačných biocidov, toré nevratne oxidujú proteinově skupiny. výsledkom čoho je strate normálnej...

Sposob úpravy odpadnej kyseliny chlorovodíkovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 266960

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Poór Robert

MPK: C01B 7/07

Značky: kyseliny, spôsob, chlorovodíkovej, odpadnej, úpravy

Text:

...sa robi, ak je požiadavky, aby výsledná hodnota pH bola v blizkosti 7 alebo nad hodnotou 7. Hodnotu pH po doneutralizovani určujú pri vypúštani do vodných tokov príslušné Vodohospodárska orgány. Niekedy sa hodnote pH po doneutralizovaní určí z toho, do akej miery sa majú z odpadnej kyseliny chlorovodlkovej odstánił znečisćujúce látky, napriklad kationy Fe, Mg, zn a pod. Výhodne je možné predneutralizáciu odpadnej kyseliny ohlorovodikovej robiť...

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265751

Dátum: 14.11.1989

Autori: Poór Robert, Demovič Stanislav, Marchalín Miroslav, Ondejka Vojtech, Zervan Ivan, Hauskrecht Petr

MPK: C07C 51/41

Značky: 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, dimetylamínovej, spôsob, výroby, kyseliny

Text:

...drahších neutralizačných činidiel napr. dimetylamínu.Vyššie uvedené nedostatky sú odstrámaá .zpôsobom výroby dimetylamínovej soli 2-metyl 4-chlórfenoxyoctovej kyseliny. Kyselina 2-metyl-4-chlôrfenoxyoctoyá sa pripraví chloráciou 2-metylfenoxyoctanu sodného s Naclo v prítomnosti minerálnej kyseliny. Zo získaného roztoku sa získa 2-metyl-4-chlörfenoxyoctová kyselina vyzrážaním V prebytočnej minerálnej kyseline. zo suspenzie sa vyzrážaná...

Spôsob neprášivej úpravy gumárenského urýchlovača na báze N-cyklohexyl-2-benztiazolyl sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264959

Dátum: 12.09.1989

Autori: Podmanický Stanislav, Poór Robert, Kvasnička Jozef, Poór Alexander, Koleda Ľubomír, Krška Štefan, Luby Peter, Kapusta Tomáš, Hudák Jozef, Krištofčák Jozef, Máťuš Štefan

MPK: B01J 2/28

Značky: úpravy, neprášivej, sulfénamidu, báze, spôsob, n-cyklohexyl-2-benztiazolyl, urýchlovača, gumárenského

Text:

...°c, o bode tuhnutia najviac -12 °C, o kinematickej viskozite pri 50 °C 26 až 36 mmz/s, 0 viskozitnom indexe najmenej 90, vo forme hmly. Filtračný koláč sa potom vysuši a zgranuluje.Nový a vyšší účinok takejto úpravy gumárenského urýchlovača spočíva v tom, že hydrogenačne rafinovaný olej pridaný do suspenzie, alebo na povrch filtračného koláča zvyšuje kompaktnosť a celistvost produktu lisovaného v granulačnej sústave, znižuje tak vznik...

Spôsob kontinuálnej prípravy N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263560

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kvasnička Jozef, Kačáni Stanislav, Jaroš Alois, Poór Robert, Krška Štefan, Hanuš Milan, Leška Štefan, Kerata Ján, Krištofčák Jozef, Holčík Ján, Hanák Miroslav, Zelený Otto, Važan Peter, Podmanický Stanislav, Pridala Lubomír, Riška Miloslav

MPK: C07D 277/80

Značky: spôsob, kontinuálnej, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, přípravy

Text:

...časový interval ínkrustácie tepiosłnennej plochy oxiclafínéhno reaktore.l/liorl isť spôsobu. lšołitimiá nej piĺl)l 8 ~/ N-CwKÍDHGXYĚĎOLJZOÍMZDŤyĺ-Ž-Sil 1 ĺéi 7,âllĺ(l|.i v ZRW e vynálezu ilvsfiwr aule vzhlľxloxzi E možrémn Ikolisaniu knonc ácir nlsítĺvnych látok v nêtolçzrch, ne .zhmedzujiĺi, oesšerlovnć príklady.1,459 knííől Z-merlept e .zctíazolu vo § 11 me Sľľůí/Šhů produktu wrsnlíliñlalíol/íłj realr cie enilínu, sírozihlřka a siry,...

Spôsob výroby kombinovaného herbicídneho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263175

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hauskrecht Peter, Poór Robert, Svitek Imrich, Bratislava, Markusek Július

MPK: A01N 31/00

Značky: přípravků, herbicídneho, spôsob, kombinovaného, výroby

Text:

...Realizácia kombinovaného herbicídneho prípravku je nenáročná na strojné zariadenie a dá sa prakticky robiť na strojnom zariadenímá výrobok rovnaké vlastnosti ako dimetylamínová soľ 2-metyl-4-chlőrfenoxyoctovej kyselinya dimetylamínová sol 9-hydroxyfluorenkarhoxylovej kyseliny /Anitenu MF/ s kvapalným fosforečným hnojivom polyfosforečňanového typu.Kyselina 2-metyl-4-chlörfenoxyoctová sa vyrobila podľa československého A 0 179 200....

Suspenzno-emulzný kombinovaný herbicídny prostriedok a spôsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262633

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pátková Marta, Poór Robert, Gahér Stanislav, Nádvorník Róbert, Staňková Aurélia

MPK: A01N 25/02

Značky: suspenzno-emulzný, spôsob, kombinovaný, přípravy, herbicídny, prostriedok

Text:

...kryštálov, ktorých prítomnosť narušuje fyzikálne kvalitatívne parametre /zhoršenie vytekavosti a suspendovatelnosti/.Fyzíkálnu nestálosć prejavujúcu sa rozdelovaním fáz /kvapalná-tuhá/ možno znížiť alebo odstrániť zvýšením obsahu zmesného tenzidu vo finálnom prípravku. zistila sa však, že prísadou stabilizátora na báze oxidu horečnatého a/alebo práškového sulfitového výluhu možno uvedenérozdelenie fáz odstrániť i pri zníženom obsahu...

Spôsob prípravy dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262625

Dátum: 14.03.1989

Autori: Poór Robert, Hauskrecht Peter

MPK: C07C 103/76

Značky: přípravy, spôsob, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, dimetylamínovej, kyseliny

Text:

...BO hmot. fenoxyoctových kyselín, pričom zvyšok do 100 3 hmot. tvorí prevažne matečný roztok minerálnych kyselín s koncentráciou 0,2 až 2 hmot. minerálnej kyseliny. Koncentrácie minerálnych kyselín v matečnom roztoku sa v uvedenom rozmedzí udržiava z toho dôvodu, že suspenzia 2-metyl-4-chlőrfenoxyootovej kyseliny je v tomto rozmedzí dobre filtrovatelná. Premývanie filtračného koláča sa nerobí z toho dôvodu,že 2-metyl-4-chlőrfenoxyoctová...

Kombinovaný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 262605

Dátum: 14.03.1989

Autori: Koutná Viera, Pátková Marta, Svitek Imrich, Markusek Július, Nádvorník Róbert, Poór Robert

MPK: A01N 25/04

Značky: prostriedok, herbicídny, kombinovaný

Text:

...s funkciou ochranného koloidu.Aktívny oxid kremičitý v zmesi szkaolínom má i funkciu absorbenta, ktorým sa kvapalné tenzidy menia na pralkovú formu. akombinovaný herbicídny prostriedok podla vynalezu predstavuje formu dispergovateľného prášku a vysokou jemnostou častíc a stabilitou suspenzie.Aplikuje sa preemergentne alebo pred vysievaním v dávke 5 až 6,5 kg.ha-1. Jeho účinok je ovplyvnený podľa druhu a vlhkosti pôdy.Vysoká stálosť a...

Spôsob výroby selektívneho herbicídneho prípravku na báze MCPA, fluorenolu a dicamby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261689

Dátum: 10.02.1989

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 37/10

Značky: fluorenolu, mcpa, herbicídneho, báze, spôsob, výroby, selektívneho, přípravků, dicamby

Text:

...po neutrailizácii MCPA, dicamby a fluorenolu sa jednotlivé roztoky dímetylamínových soli MCPA, dicavmby a flu orenolu miešajú vo vzájomných pomeroch.Zistili sme, že spôsob výroby kombinovaného herbicídííeho prípravku nia báze MCPA,fluorenolit a dicamby níožno» zjednodušiť nasledovne podľa predmetu vynáiezu, ktorého podstatou je, že do vodného roztoku dimetylamínovej soli z-metyl-i-chlórtenoxyoctovej kyseliny obsahujúcej voľný dimetylaimín sa...

Spôsob výroby selektívneho herbicídneho prípravku na báze MCPA, fluorenolu a dicamby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261687

Dátum: 10.02.1989

Autori: Paško Štefan, Mihály František, Gahér Stanislav, Poór Robert

MPK: A01N 37/10

Značky: mcpa, výroby, selektívneho, báze, fluorenolu, přípravků, spôsob, herbicídneho, dicamby

Text:

...dicamby a fluorenolu miešajú vo vzájomných pomeroch.Zistili sme, že spôsob výroby kombinovaného herbicídneho prípravku na báze MCPA, fluorenolu a dicamby možno zjednodušiť nasledovne podla predmetu vynálezu, ktorého podstatou je, že do vodného roztoku dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenokynoctovej kyseliny obsahujúcej voľný wdimetylamín sa pridá 3,6-dichlór-2-metoxybenzoová kyselina a Q-hydroxytlunorenkarboxylová kyselina na obe...

Zariadenie k dvojstupňovej syntéze N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261448

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hanuš Milan, Kvasnička Jozef, Podmanický Stanislav, Kačáni Stanislav, Krška Štefan, Hanák Miroslav, Jaroš Alois, Leška Štefan, Holčík Ján, Krištofčák Jozef, Pridala Lubomír, Riška Miloslav, Poór Robert, Važan Peter, Mašek Ján

MPK: C07D 277/80

Značky: dvojstupňovej, syntéze, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, zariadenie

Text:

...miešaním taveniny surového z-merkaptobenzotiazolu so zriedeným cyklohexylamínom. Z rozpúšťacieho priestoru 1 sa roztok cyklohexylamóniumbenzotiazolyl-Z-merkaptidu dopravuje samospadom alebo čerpadlem do reaktora s mechanickým miešadlom 5, kde za podmienok ízotermického režimu dochádza k jeho oxidácii chlórnanu sodným privädzaným otvormi 7 nad alebo pod hladinu raakčnej zmesi za vzniku suspenzte...

Koncentrovaný emulgovatelný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 261417

Dátum: 10.02.1989

Autori: Poór Robert, Nádvorník Róbert, Pátková Marta, Frajšták Pavol

MPK: A01N 25/04, A01N 37/22

Značky: koncentrovaný, emulgovatelný, herbicídny, prostriedok

Text:

...za vyhovujúce, ak objem vylúčeného sedimentu vo forme krému po 2 hodinovej sedimentácii neprevyšoval 1 cm 3.Do 7 dielov hmot. cyklohexanónu sa za miešania pridá 3,8 dielu hmot. 79 -ného roztoku vápenatej soli alkyibenzénsulfónovej kyseliny Ca-soli ABSK, 16,2 dielu hmot. kopolyméru etylénoxidu s propylénoxidom kopolymér a 73,0 dielov hmot. technického metolachlóru, ktorý obsahuje 96 °/o úč. l.Reakčná zmes sa mieša cca 30 minút pri teplote...

Spôsob izolácie 4-fenolsulfonanu sodného z odpadovej vody pri výrobe 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260767

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zervan Ivan, Lacko Juraj, Kovačič Henrich, Pašteka Peter, Klučovský Pavol, Poór Robert, Sohler Ervín, Vanek Juraj, Nasko Vladimír

MPK: C07C 143/46, C07D 237/22

Značky: 4-fenolsulfonanu, sodného, izolácie, 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu, spôsob, výrobe, odpadovej

Text:

...vynálezu spočíva v t-om, že k ,odpadovej vode obsahujúcej chlorid amónny,tł-tenolsulfónan. sodný a iné organické nečistoty sa pridá hydroxid sodný V mólovom pomere k prítomnému chloridu amónnemu 0,05 až 1,2 ku 1 a 0,05 až 0,8 0/0 hąmot. adsorhenta voči odpadovej vode. Ako adsorbent sa môže používat bieliaca hlinka, aktívneuhlie a pod. Zmes sa potom zahustíďia 20 až 50 °/o pôvodného objemu a filtruje sa-.priteplote 60 až 100 °C, čím s.a...

Sposob izolácie 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259207

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sohler Ervín, Kačáni Stanislav, Lacko Juraj, Holčík Ján, Kovačič Henrich, Zervan Ivan, Uderman Stanislav, Poór Robert

MPK: C07D 237/22

Značky: 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu, spôsob, izolácie

Text:

...aktívna látka v množstve 0,05 až 3 hmotnostných v pomere k technickému 4-amino-1-feny 1-S-chlôr-6-oxo-la-pyridazinu.Povrchovoaktivnymi látkami môžu byt spo 1 ion založený na báze dialkylsulfojantaranu,Abeson na báze kombinácii alkalickej soli kyseliny dodecylbenzánsulfônovej, alkylpolyglykolétersulfátu alkalického s obsahom rozpúštadiel, Ddpeňovač T na báze živičných kyselín a etylénoxidu a pod.Výhodou postupu podľa vynálezu - okrem...

Krystalizátor zařízení pro horizontální lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 246391

Dátum: 01.08.1988

Autori: Podmolak Jaroslav, Poór Robert

MPK: B22D 11/07, B22D 11/04

Značky: kryštalizátor, zařízení, horizontální, lití, oceli

Text:

...naUspořádání krystalizátoru také umožňuje upravit množstvív maziva v závislosti na velikosti zatížení v různých částechŘešení také umožňuje kombinaci známé preparace porézních grafitových dílců uhlíkatou látkou a použití skleněných výlisků. Rovněž tak uožňuje kombinaci mazání práškovitým skloms mazáním sklem ze skleněných výlisků.Příkladné provedení vynálezu je zřejmě z příklndu a dále rez z výkresu, kde obrk 1 představuje...

Sposob prípravy 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258211

Dátum: 15.07.1988

Autori: Leška Štefan, Svitek Imrich, Mravec Ján, Markusek Július, Hauskrecht Peter, Vavrinec Ferdinand, Poór Robert

MPK: C07D 251/50

Značky: přípravy, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, spôsob

Text:

...sa aplikujú vo forme vodných roztokov pripravených z ich koncetrovaných roztokov zriadením s vodou, pričom dochádza k vyzrážaniu solí zapričíñujúcich trvdosť vody vo forme jemnej, tažkofiltrovateľnej zraženiny. Vyzrážené soli sa najčastejšie oddelujú sedimentáciou a odkalením zásobníkov, pričom dochadza k stratám časti reakčných komponentov. Po ukončení reakcie sa atrazím odfiltruje od matečného roztoku obsahujúceho ohlorid sodný. Matečný...

Spôsob získavania 0,0-dimetyl-0-(3-metyl)-4-nitrofenyl-tiofosfátu z vodných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256712

Dátum: 15.04.1988

Autori: Balag Miroslav, Černý Peter, Poór Robert, Žitňanský Jozef

MPK: C02F 1/26

Značky: roztokov, 0,0-dimetyl-0-(3-metyl)-4-nitrofenyl-tiofosfátu, vodných, získavania, spôsob

Text:

...ktorý sa predtým ziskal niekoľkostwpñovou syntězou.Po premytí sa fenitrotion delí od odpadných vôd bežnými separačnými metódami.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob získavania D,0-dimetyl-O-B-metyl-é-nitro-fenyi-thivofosfátu z vodných roztokov, ktoré vznikajú z premývania technického fenitrotionu vodou alebo alkalickým roztokom hydroxidu či uhličitanu.Zistili sme, že podľa predmetu vynálezu, Príklad 2 množstvo odpadných vôd l 2 000...

Spôsob výroby diaminodifenyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256573

Dátum: 15.04.1988

Autor: Poór Robert

MPK: C07C 149/42

Značky: spôsob, diaminodifenyldisulfidu, výroby

Text:

...hydrolýzou čistej zložky v. prostredíalkallckého lúhu za vzniku sodnej soli 2-amínotioíenolu KŠK ,my-ny l š. Tl VNrrraxŕr ~J s s oNa.355 1949 se uvádza možnosť otvorenia tiazolového kruhu hydrazínhydrátoní V prostredí alkoholu za vzniku Z-amínotiofenolu a vedľajších produktov ako N 2 a formaldehyd.Spracovanie Z-amínotiofenolu, prípadne jeho» sodnej soli na 2,Zťdiamínodífenyldisulfid oxidáciou dvojchromanom draselným popisuje už Hoffman Ber....

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256087

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svitek Imrich, Poór Robert, Markusek Július, Hauskrecht Peter

MPK: C07C 103/76

Značky: výroby, spôsob, dimetylamínovej, kyseliny, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Text:

...pričom vzniká vdimetylamínová sol kyseliny 2-metyI 1-4-chlörfenoxyoctovej o pomerne nízkej koncentrácii. Pri neutralizácii sa Vyzrážajú vo forme kalu hydroxidy železltý, ,horečnatý, ktoré znečistujú produktVyššie uvedené nedostatky sú zmiernené spôsobom výroby dimetylamínovej soli kyseliny 2-smetyl-Ił-chlórfenoxyoctovej, podstata ktorého spočíva V tom, že sa technická kyselina 2-metyl-4-clilórierioxyoctová vo for 4me suspenzie vo vodnom...

Spôsob výroby soli s alkalickým kovom alebo kovom alkalických zemín 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255380

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mravec Ján, Vavrinec Ferdinand, Maczek Ján, Poór Robert

MPK: C07C 53/134, A01N 39/04

Značky: zemin, výroby, kyseliny, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, alkalických, alkalickým, kovom, spôsob

Text:

...použiť i kombinácie vodných roztokov alkalických hydroxidov a ebo uhličitanov. Neutralizáciu taveniny pri uvedenej teplote možno uskutočniť hydroxidom, Lihličitanom, kysličníkom alkalického kovu alebo kovu alkalických zemĺn.Počas neutralizácie pri teplote 85 až 100 stupňov Celzia sa neutralizačná Voda samovolne uvoľňuje z reakčného priestoru a odchádza z taveniny neutralizovanej Z-mety 1-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny vo forme vodných pár,...

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255350

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Poór Robert

MPK: C07C 103/76

Značky: kyseliny, dimetylamínovej, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, výroby, spôsob

Text:

...je rozpustná vo vode 2 až 10 g/l (podla teploty), čo» môže zapríčiniť straty produktu. Pri neutralizácii filtračného koláča neutralízačné čínldlo. okrem neutralizácie 2-metyl-4-chlórfenoxvoctovej kyseliny neutralizuje prednostne minerálne kyseliny, čím sa zapríčiňuje jeho strata. Toto je nevýhodné hlavne pri použití drahších neutralizačných činidiel - dimetylamínu.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernené spôsobom výroby dimetylaminovej soli...

Sposob prípravy technického 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254686

Dátum: 15.01.1988

Autori: Poór Robert, Mravec Ján, Markúsek Július Tech, Hauskrecht Peter, Vavrinec Ferdinand, Svitek Imrich

MPK: C07D 251/50

Značky: technického, spôsob, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, přípravy

Text:

...prvom reakčnom stupni sa ako reakčné prostredie používa zmes vody a ladu, prípadne voda, lad a organické rozpüšťadio.Nevýhodou vyššie uvedených postupov je,že kondenzácia prebieha v prítomnosti organického rozpúšfadia, ktoré sa musí po ukončení korndenzácie »od produktu oddeliť.Na reakciu použitý kyanurchlorid ako i vzniknutý technický atrazín sú čiastočnehydroťóbne, čo môže sťažovať reakciu kyanurchloridu s roztokmi amínov, ako i znižovať...

Kombinovaný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 254216

Dátum: 15.01.1988

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 47/36, A01N 25/04

Značky: prostriedok, herbicídny, kombinovaný

Text:

...zmesný kopolymér propylénoxidu a etylénoxidu, a neionový emulgátor vyrobený exyetyláciou vyšších mastných alkovholov. Štruktúrna lát 254216ka stabilizujúca suspenziu je heteropolysacharid získaný kultiváciou kmeňa Xynthomonas.Kombinovaný herbicidny prostriedok podla vynálezu predstavuje dispergovatelný koncentrát s vysokou jemnostou a stabilitouMá podstatne širší účinok ako atrazín.Vysoká stálosť a jemnost kombinovaněho herbicidneho...

Spôsob výroby cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247326

Dátum: 15.01.1988

Autori: Janeina Otakar, Lacko Juraj, Zervan Ivan, Kováeiková Magdaléna, Kovaeie Henrich, Poór Robert

MPK: C07C 13/18, C07C 5/10

Značky: výroby, cyklohexanu, spôsob

Text:

...tak, aby na 1 kg benzénu V konvertorovanej zmesi pripadalo V prvom stupni na vstupe do prvého reaktora menej ako 0,14 kg inertu prevažne dusik), na vstupe do druhého reaktore menej ako 0,730 kg inertu a V druhom stupni na Vstupe do tretieho reaktore menej ako 1,24 kg inertu.Plošné zaťaženie priepustiíého prierezu reaktore inertom prevažne dusik V smere prúdenia konvertorovanej zmesi je V prvom reaktore menšie ako 650 kg inertu/hod....

Lepený panel tepelně izolované skříně nákladního automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240825

Dátum: 01.01.1988

Autor: Poór Robert

MPK: B62D 25/12

Značky: izolovaně, lepený, skříně, panel, tepelně, automobilů, nákladního

Text:

...vypěňovací hmotou se docílí vymezení tolerance panelu a vyplnění nerovnosti izolačního jádra.Na obrázku je v.řezu znázorněn příklad provedení takového panelu.Oboustranné oplášřování l jádra g z pěnového polystyrenu má vpředu kolmým ohybem vytvořené lemy 2 pro smykové propojení plášřů l prostřednictvím rovné izolační stojiny 3. Stojina je k lemůmpanelu jednoatranným pronýtováním nýty Q.Vzadu má oplášřování zpětným °hYb°m 1 °m°V 3 né...

Spôsob výroby 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253429

Dátum: 12.11.1987

Autori: Markusek Július, Svitek Imrich, Mravec Ján, Poór Robert, Hauskrecht Peter, Vavrinec Ferdinand

MPK: C07D 251/50

Značky: 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, výroby, spôsob

Text:

...a organické rozpüštadlo.Nevýhodou vyššie uvedených postupov je,že kondenzácia prebieha v prítomnosti organického rozpúštadla, ktoré sa musí po ukončení kondenzácie od produktu oddeliť.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernenéspôsobom výroby 2-izopropylamino-4-etyla míno-G-chlór-s-triazínu, podstata ktorého spočíva v tom, že zreaguje kyanurchlorid s vodnými rouztokmi etylamínu, izopropylamínu a hydroxidu sodného. Reakcia prebiehavo vodnom...

Kombinovaný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 253417

Dátum: 12.11.1987

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 47/36, A01N 25/04

Značky: herbicídny, kombinovaný, prostriedok

Text:

...prášku s vysokou jemnostou a stabilitou. Má podstatne širší účinok ako atrazin samotný.Vysoká stálosť a jemnost kombinovaného herbicídneho prostriedku je dokumentovvaná tým, že jeho 1 -ná suspenzia po 30 min.obsahuje minimálne 70 prostriedku v suspenzii, zvyšok na site 0,04 mm maximálne 1,5 . .Kombinovaný herbicídny prostriedok podľa vynálezu je možné pripraviť z technického atrazínu, technického thiazflur-onu alebo z technického atrazinu...

Spôsob prípravy 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252898

Dátum: 15.10.1987

Autori: Markusek Július, Mravec Ján, Svitek Imrich, Poór Robert, Hauskrecht Peter, Vavrinec Ferdinand

MPK: C07D 251/50

Značky: spôsob, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, přípravy

Text:

...v pritomnosti vorganiokého rozpüšťadla, ktoré sa musí po ukončení kondenzálcie oddeliť od produktu najčastejšie destiláciou.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernejně spôsobom .prípravy 2-izropropylamíno-4-etylamino-ôwchlór-s-triazinu, podstata lktoréihospočíva v tom, že zreaguje kyanurchlorivd s vodnými roztokmi etylami-nu, izopropylaminu a hydroxidu isodného. Reakcia prebieha v-o vodnom prostredí chloridu sodněho, kit-orý sa pripraví z...

Emulzný koncentrát s vysokým obsahom 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)-tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252895

Dátum: 15.10.1987

Autori: Žáková Ľubomíra, Poór Robert

MPK: A01N 57/14

Značky: 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)-tiofosfátu, vysokým, emulzný, koncentrát, obsahom

Text:

...a 11 - 15 tnmvot. zmesí anionoaktívnych a lkationovýcvh -povrchovoaktívnycrh látok obsahujúcich 10 ~ 20 0/0 hmot. hutanolu.Finalizäciou uvedených látok pri teplote miestnosti p~oča~s 30 až 60 minút sa zí-sika emulzný íkoncentrát s požadovanýrn ~obsa.hom účinných látok lpľĺ -stplnení podmienky nevylúčenia krému.Výhodou navrhovaného riešenia podľa.predmetu vynálezu je inovácie výrobku s vyšším obraahom účinnej látky o 3 U 0/0 hmotnostných...

Skříň počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245618

Dátum: 15.10.1987

Autori: Poór Robert, Dubalaj Ján, Machek Vladimír

MPK: H05K 5/00

Značky: počítače, skříň

Text:

...sálu. Tento způsob umožňuje vytvořit skríň počítače pomocí malého množství stejných detailů, umožňuje různé varianty uložení roštu ve skříni bez jejich uprav.Príklad provedení vynálezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde na obr. l je celkový püdorysný pohled na konstrukci dvou rámu s uchycovacími držáky. Obr. 2, 3 a 4 jsou detailní pohledy na uchycení pevného a otočněho roštu.Pro přehled jsou vynechány části, kterých není k...

Západkové zařízení pro zajištění dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240737

Dátum: 15.08.1987

Autor: Poór Robert

MPK: E21C 29/20

Značky: dobývacího, západkové, zajištění, stroje, zařízení

Text:

...stroje proti ujetí po úklonu, jehož podsta tou je, že je tvořeno lištou s výřezy, na kterou je nasazena ližina, upevněná k dobývacímu stroji a vybavená západkou, spojenou s přestavným mechanísmem, přičemž lišta je s výhodou připojena ke žlabům porubového dopravníku.Výhodou zařízení je to, že dobývací stroj je po zajištění na porubovém dopravníku pevně zaaretován a nedochází proto k jeho-dalšímu posuvu směrem po úklonu. Rovněžnedochází k...

Zmesný nesfarbujúci stabilizátor syntetických kaučukov so zlepšenou spracovatelnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252041

Dátum: 13.08.1987

Autori: Humplík Antonín, Kráľ Bohumil, Paulovič Milan, Orlík Ivo, Sandtner Stanislav, Poór Robert

MPK: C08K 5/52

Značky: nesfarbujúci, syntetických, zlepšenou, stabilizátor, zmesný, kaučukov, spracovatelnosťou

Text:

...rcvnomernej koncentrácie stabilizátora v eniulzii pri státi v zásobníku v dôsledku takmer nepatrnej sedimentácie. Ďalej sa zaznamenáva vysoká hydrolytická stabilita emulzie V rozsahu desiatok až slovak hodín- bezo zmeny kvality pripravenej emulzie.Predmetný stabilizátor pri použití v technológii výroby kaučukov znamená úsporu nákladov na emulgátoroch a príprave ich vodných roztokov a umožňuje bezproblémovú kwoaguláciu latexu. Tým, že...

Sposob výroby fungicidu na báze tetrametyltiuramdisulfidu tekutého dispergovatelného koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251953

Dátum: 13.08.1987

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 47/26

Značky: fungicidu, spôsob, výroby, tekutého, koncentrátů, báze, dispergovatelného, tetrametyltiuramdisulfidu

Text:

...vodíka, chlórňan sodný, zmes kysličníkov dusíka, alebo organické peroxidy. Výhodne sa použije na oxidáciu peroxid vodíka, alebo chlórñan sodný. Molárny pomer medzi dime 4tylditlokarbainidanom alkalickým a oxldačným činidlom napríklad HZOZ je 2 ku 1.Oxidácia dimetylditiokarbamidanu alkalického na tetrametyltiuramdisuliid prebieha pri teplote 5 až 40 C za miešania. Po oxidácii sa do vzniknutej suspenzie, ktorej koncentrácia sa výhodne pohybuje...