Poór Alexander

Spôsob izolácie N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu zo suspenzie reakčnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278586

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jasenovec Milan, Krištofčák Jozef, Leška Štefan, Podmanický Stanislav, Vaštag Štefan, Kačáni Stanislav, Poór Alexander

MPK: B01D 29/38, C07D 277/80, B01D 29/66...

Značky: suspenzie, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, reakčnej, spôsob, zmesí, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

N-Cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamid sa izoluje zo suspenzie reakčnej zmesi získanej reakciou 2-merkaptobenzotiazolu s molárnym nadbytkom cyklohexylamínu a chlórnanom sodným tlakovou alebo vákuovou filtráciou tak, že fáze oddeľovania materských roztokov od N-cyklohexyl-benzotiazolyl-2-sulfénamidu sa predradí fáza regenerácie filtračnej priehradky koncentrovaným cyklohexylamínom v množstve najmenej 10 l/m2, výhodne 50 l/m2.

Spôsob výroby N-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278347

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kačáni Stanislav, Jurkovič Karol, Jasenovec Milan, Krištofčák Jozef, Poór Alexander, Leška Štefan, Podmanický Stanislav

MPK: C07C 313/22, C07D 277/80

Značky: výroby, n-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamidu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

N-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamid je pripravený reakciou 2-merkaptobenzotiazolu s cyklohexyl-amínom dávkovaným v pomere 1,5 až 5,0 molov na mol 2-merkaptobenzotiazolu a chlórnanom sodným dávkovaným v pomere 1,0 až 1,5 molov na 1 mol 2-merkaptobenzotiazolu v jednom miešanom reaktore so súčasným dávkovaním všetkých troch reakčných komponentov pri teplote 20 až 80°C, prípadne v dvoch nadväzných kontinuálnych miešaných reaktoroch. V prvom stupni...

Spôsob výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu kontinuálnou oxidáciou cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280365

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jurkovič Karol, Podmanický Stanislav, Poór Alexander, Kačáni Stanislav, Krištofčák Jozef, Katušin Jozef

MPK: C07C 313/22, C07D 277/80

Značky: n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu, kontinuálnou, oxidáciou, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

N-Cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamid pripravený kontinuálnou oxidáciou cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu, reakciou 2-merkaptobenzotiazolu s cyklohexylamínom a chlórnanom sodným v molárnom pomere 1 : 1,5 až 5,0 : 1,0 až 1,5 v jednom miešanom reaktore súčasným dávkovaním všetkých troch reakčných komponentov, prípadne v dvoch náväzných kontinuálnych miešaných reaktoroch tak, že sa v prvom stupni pri teplote 30 až 80 °C pripravuje...

Spôsob výroby ekologicky nezávadnej prísady do cestných a stavebno-izolačných bitumenových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270540

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hanák Miroslav, Leška Štefan, Jaroš Alois, Kleinová Zuzana, Podmanický Stanislav, Poór Alexander, Holčík Ján, Krištofčák Jozef, Krajíček Štefan, Kačáni Stanislav

MPK: C07D 277/80, C10C 3/06

Značky: spôsob, cestných, bitúmenových, přísady, nezávadnej, materiálov, ekologicky, výroby, stavebno-izolačných

Text:

...po rozdelení na vodnú fázu s obsahom cyklohexylamínu a benzotiazolovú fázu vrecia do procesu výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénemidu a smolovitý destilečný zvyšok se odoberá ako prísada do cestných a stavebne-izolačných bituoenových materiálov. Proces deetilácie spodnej fázy primárneho emolovitého pätového produktu je možné viest i v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni se pri tlaku 5 až 20 kPa a teplote 20 ° až 100 °C izoluje vodná...

Spôsob neprášivej úpravy gumárenského urýchlovača na báze N-cyklohexyl-2-benztiazolyl sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264959

Dátum: 12.09.1989

Autori: Koleda Ľubomír, Poór Alexander, Kvasnička Jozef, Podmanický Stanislav, Luby Peter, Kapusta Tomáš, Hudák Jozef, Poór Robert, Krška Štefan, Máťuš Štefan, Krištofčák Jozef

MPK: B01J 2/28

Značky: neprášivej, úpravy, n-cyklohexyl-2-benztiazolyl, gumárenského, urýchlovača, báze, spôsob, sulfénamidu

Text:

...°c, o bode tuhnutia najviac -12 °C, o kinematickej viskozite pri 50 °C 26 až 36 mmz/s, 0 viskozitnom indexe najmenej 90, vo forme hmly. Filtračný koláč sa potom vysuši a zgranuluje.Nový a vyšší účinok takejto úpravy gumárenského urýchlovača spočíva v tom, že hydrogenačne rafinovaný olej pridaný do suspenzie, alebo na povrch filtračného koláča zvyšuje kompaktnosť a celistvost produktu lisovaného v granulačnej sústave, znižuje tak vznik...

Zariadenie na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobenzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261692

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kvasnička Jozef, Poór Alexander, Pridala Lubomír, Hanák Miroslav, Holčík Ján, Kačáni Stanislav, Jaroš Alois, Zelený Otto, Fučík Vendelín, Krištofčák Jozef, Vybora Jaroslav

MPK: C07D 277/80

Značky: oxidáciu, zariadenie, solí, amínových, 2-merkaptobenzotiazolu, kontinuálnu

Text:

...pr-oduktu a na následne operacie filtráciu).Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobe-nmtiazcnu podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že zariadenie pozostáva z centrálnej rúry so zabudovaným rýchlobežným miešsadlom s prevažujúcou axialnou zložkou prúdenia, kde cirkuluje reakčná zmes, opatrenej 2 až 4 narážkami, z prívodov surovín, usmerňujúcich ich nátok do centrálnej rúry z...

Kontejner na prevoz smolovitých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 256168

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ružička Karol, Leška Štefan, Poór Alexander, Hauskrecht Peter

MPK: B65D 88/74, B65D 88/72

Značky: látok, kontejner, převoz, smolovitých

Text:

...vhodný na prevoz smolovitých odpadov na skládky chemického odpadu. V prípade ak nie je na závadu obsah vody v smolovitých látkach, môže sa použit na vyhrievanie obsahu priamy ohrev s parou. Abs-orpčná kolonka sa používa ak odplyn obsahuje zapächajúce látky, napr. amíny, ktoré sa absorbujú v absorpčnej náplní. Ak smolovité látky obsahujú ľahko horľavé látky, môže sa Inanipulovať s nimi v prostredi inertného plynu. Potrubia pre manipuláciu sú...

Míchací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242694

Dátum: 01.04.1988

Autori: Poór Alexander, Balaš Ján Elen Korešpondent, Zahradnak Miloslav, Pospech Dušan

MPK: B01F 7/24

Značky: zařízení, míchací

Text:

...proudění v míchacím zařízení je týž jakou zařízení opatřeného šnekomým míchadlem s usměrňovacím válcem. Uvážíme-li takový smysl otáčení šneku, kdy látka je čerpána od hladiny ke dnu, vstupuje u dna látka do prostoru narážky a odtud proudí zěásti protisměrně proti otáčení šneku směrem ke hladině. Vzhledem k tomu, že pracovní prostory šneku i narážkyjsou propojeny, dochází přitom k intenzívní výměně látky mezi oběma těmito prostory. Míjí-li...

Sposob na finálnu úpravu vlhkých sypkých urychľovačov vulkanizácie kaučuku a zariadenie na vykonávanie tohto sposoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 237191

Dátum: 01.10.1987

Autori: Jaššo Igor, Molnár Alexander, Poór Alexander, Czimcsik Vojtech

MPK: B29B 7/60, B29B 7/52

Značky: zariadenie, kaučuku, tohto, spôsob, vlhkých, vulkanizácie, urýchľovačov, finálnu, vykonávanie, úpravu, spôsoba, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka finálnej úpravy urýchľovačov vulkanizácie kaučuku do formy granulátu kontinuálným postupom v spracovateľskej linke zhutňovaním medzi dvomi protibežne sa pohybujúcimi valcami s následným dotvarovávaním za pohybu vo vrstve, ktorého podstatou je, že východzí materiál s obsahom vlhkostí do 30 % hmot. je privádzaný gravitačne alebo nútene medzi dve protibežne sa pohybujúce valcové, obvodovo profilované alebo hladké plochy, kde takto...