Poór Alexander

Spôsob izolácie N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu zo suspenzie reakčnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278586

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jasenovec Milan, Vaštag Štefan, Leška Štefan, Kačáni Stanislav, Krištofčák Jozef, Poór Alexander, Podmanický Stanislav

MPK: C07D 277/80, B01D 29/38, B01D 29/66...

Značky: zmesí, spôsob, suspenzie, izolácie, reakčnej, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Zhrnutie / Anotácia:

N-Cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamid sa izoluje zo suspenzie reakčnej zmesi získanej reakciou 2-merkaptobenzotiazolu s molárnym nadbytkom cyklohexylamínu a chlórnanom sodným tlakovou alebo vákuovou filtráciou tak, že fáze oddeľovania materských roztokov od N-cyklohexyl-benzotiazolyl-2-sulfénamidu sa predradí fáza regenerácie filtračnej priehradky koncentrovaným cyklohexylamínom v množstve najmenej 10 l/m2, výhodne 50 l/m2.

Spôsob výroby N-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278347

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jurkovič Karol, Poór Alexander, Leška Štefan, Krištofčák Jozef, Jasenovec Milan, Kačáni Stanislav, Podmanický Stanislav

MPK: C07D 277/80, C07C 313/22

Značky: výroby, spôsob, n-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamidu

Zhrnutie / Anotácia:

N-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamid je pripravený reakciou 2-merkaptobenzotiazolu s cyklohexyl-amínom dávkovaným v pomere 1,5 až 5,0 molov na mol 2-merkaptobenzotiazolu a chlórnanom sodným dávkovaným v pomere 1,0 až 1,5 molov na 1 mol 2-merkaptobenzotiazolu v jednom miešanom reaktore so súčasným dávkovaním všetkých troch reakčných komponentov pri teplote 20 až 80°C, prípadne v dvoch nadväzných kontinuálnych miešaných reaktoroch. V prvom stupni...

Spôsob výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu kontinuálnou oxidáciou cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280365

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jurkovič Karol, Podmanický Stanislav, Krištofčák Jozef, Katušin Jozef, Kačáni Stanislav, Poór Alexander

MPK: C07D 277/80, C07C 313/22

Značky: spôsob, kontinuálnou, cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu, výroby, oxidáciou, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Zhrnutie / Anotácia:

N-Cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamid pripravený kontinuálnou oxidáciou cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu, reakciou 2-merkaptobenzotiazolu s cyklohexylamínom a chlórnanom sodným v molárnom pomere 1 : 1,5 až 5,0 : 1,0 až 1,5 v jednom miešanom reaktore súčasným dávkovaním všetkých troch reakčných komponentov, prípadne v dvoch náväzných kontinuálnych miešaných reaktoroch tak, že sa v prvom stupni pri teplote 30 až 80 °C pripravuje...

Spôsob výroby ekologicky nezávadnej prísady do cestných a stavebno-izolačných bitumenových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270540

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hanák Miroslav, Leška Štefan, Poór Alexander, Krištofčák Jozef, Kleinová Zuzana, Krajíček Štefan, Holčík Ján, Jaroš Alois, Kačáni Stanislav, Podmanický Stanislav

MPK: C07D 277/80, C10C 3/06

Značky: ekologicky, materiálov, bitúmenových, spôsob, cestných, stavebno-izolačných, přísady, výroby, nezávadnej

Text:

...po rozdelení na vodnú fázu s obsahom cyklohexylamínu a benzotiazolovú fázu vrecia do procesu výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénemidu a smolovitý destilečný zvyšok se odoberá ako prísada do cestných a stavebne-izolačných bituoenových materiálov. Proces deetilácie spodnej fázy primárneho emolovitého pätového produktu je možné viest i v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni se pri tlaku 5 až 20 kPa a teplote 20 ° až 100 °C izoluje vodná...

Spôsob neprášivej úpravy gumárenského urýchlovača na báze N-cyklohexyl-2-benztiazolyl sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264959

Dátum: 12.09.1989

Autori: Poór Alexander, Krška Štefan, Máťuš Štefan, Poór Robert, Koleda Ľubomír, Kvasnička Jozef, Hudák Jozef, Krištofčák Jozef, Luby Peter, Kapusta Tomáš, Podmanický Stanislav

MPK: B01J 2/28

Značky: sulfénamidu, báze, urýchlovača, spôsob, gumárenského, neprášivej, úpravy, n-cyklohexyl-2-benztiazolyl

Text:

...°c, o bode tuhnutia najviac -12 °C, o kinematickej viskozite pri 50 °C 26 až 36 mmz/s, 0 viskozitnom indexe najmenej 90, vo forme hmly. Filtračný koláč sa potom vysuši a zgranuluje.Nový a vyšší účinok takejto úpravy gumárenského urýchlovača spočíva v tom, že hydrogenačne rafinovaný olej pridaný do suspenzie, alebo na povrch filtračného koláča zvyšuje kompaktnosť a celistvost produktu lisovaného v granulačnej sústave, znižuje tak vznik...

Zariadenie na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobenzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261692

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zelený Otto, Pridala Lubomír, Kačáni Stanislav, Hanák Miroslav, Fučík Vendelín, Jaroš Alois, Poór Alexander, Krištofčák Jozef, Kvasnička Jozef, Vybora Jaroslav, Holčík Ján

MPK: C07D 277/80

Značky: solí, zariadenie, amínových, 2-merkaptobenzotiazolu, kontinuálnu, oxidáciu

Text:

...pr-oduktu a na následne operacie filtráciu).Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobe-nmtiazcnu podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že zariadenie pozostáva z centrálnej rúry so zabudovaným rýchlobežným miešsadlom s prevažujúcou axialnou zložkou prúdenia, kde cirkuluje reakčná zmes, opatrenej 2 až 4 narážkami, z prívodov surovín, usmerňujúcich ich nátok do centrálnej rúry z...

Kontejner na prevoz smolovitých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 256168

Dátum: 15.04.1988

Autori: Poór Alexander, Leška Štefan, Ružička Karol, Hauskrecht Peter

MPK: B65D 88/74, B65D 88/72

Značky: převoz, látok, smolovitých, kontejner

Text:

...vhodný na prevoz smolovitých odpadov na skládky chemického odpadu. V prípade ak nie je na závadu obsah vody v smolovitých látkach, môže sa použit na vyhrievanie obsahu priamy ohrev s parou. Abs-orpčná kolonka sa používa ak odplyn obsahuje zapächajúce látky, napr. amíny, ktoré sa absorbujú v absorpčnej náplní. Ak smolovité látky obsahujú ľahko horľavé látky, môže sa Inanipulovať s nimi v prostredi inertného plynu. Potrubia pre manipuláciu sú...

Míchací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242694

Dátum: 01.04.1988

Autori: Balaš Ján Elen Korešpondent, Pospech Dušan, Zahradnak Miloslav, Poór Alexander

MPK: B01F 7/24

Značky: zařízení, míchací

Text:

...proudění v míchacím zařízení je týž jakou zařízení opatřeného šnekomým míchadlem s usměrňovacím válcem. Uvážíme-li takový smysl otáčení šneku, kdy látka je čerpána od hladiny ke dnu, vstupuje u dna látka do prostoru narážky a odtud proudí zěásti protisměrně proti otáčení šneku směrem ke hladině. Vzhledem k tomu, že pracovní prostory šneku i narážkyjsou propojeny, dochází přitom k intenzívní výměně látky mezi oběma těmito prostory. Míjí-li...

Sposob na finálnu úpravu vlhkých sypkých urychľovačov vulkanizácie kaučuku a zariadenie na vykonávanie tohto sposoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 237191

Dátum: 01.10.1987

Autori: Molnár Alexander, Jaššo Igor, Poór Alexander, Czimcsik Vojtech

MPK: B29B 7/60, B29B 7/52

Značky: spôsob, kaučuku, sypkých, finálnu, zariadenie, úpravu, tohto, vykonávanie, spôsoba, vulkanizácie, vlhkých, urýchľovačov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka finálnej úpravy urýchľovačov vulkanizácie kaučuku do formy granulátu kontinuálným postupom v spracovateľskej linke zhutňovaním medzi dvomi protibežne sa pohybujúcimi valcami s následným dotvarovávaním za pohybu vo vrstve, ktorého podstatou je, že východzí materiál s obsahom vlhkostí do 30 % hmot. je privádzaný gravitačne alebo nútene medzi dve protibežne sa pohybujúce valcové, obvodovo profilované alebo hladké plochy, kde takto...