Poon Daniel

Zlúčeniny a kompozície ako inhibítory proteín kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16807

Dátum: 27.08.2010

Autori: Jin Xianming, Xie Yongping, Wan Yongqin, Wang Xing, Liu Zuosheng, Huang Shenlin, Poon Daniel, Tellew John

MPK: C07D 401/14, A61K 31/506, A61P 35/00...

Značky: inhibitory, proteín, kinázy, zlúčeniny, kompozície

Text:

...podávanie živočíchovi terapeuticky účinného množstva zlúčeniny Vzorca I alebo jej Noxidového derivátu, jednotlivých izomérov a zmesi izomérov, alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli.0020 Tiež je tu opísané použitie zlúčeniny Vzorca Ina výrobu lieku na liečenie ochorenia u živočícha,uktorého kinázová aktivita, najmä B-Raf aktivita, zvlášť mutantného B-raf (napríklad VGOOE), prispieva k patológii a/alebo symptomatológii ochorenia.0021 Je...

Pyrimidínové deriváty používané ako inhibítory kinázy PI-3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8233

Dátum: 22.01.2007

Autori: Hendrickson Thomas, Barsanti Paul, Louie Alicia, Bartulis Sarah, Zhang Yanchen, Pecchi Sabina, Smith Aaron, Pick Teresa, Frazier Kelly, Knapp Mark, Ni Zhi-jie, Iwanowicz Edwin, Wagman Allan, Ng Simon, Atallah Gordana, Burger Matthew, Fantl Wendy, Poon Daniel, Verhagen Joelle, Pfister Keith

MPK: A61P 35/00, C07D 401/04, A61K 31/506...

Značky: inhibitory, kinázy, používané, pyrimidinové, deriváty

Text:

...(Cantley et al., Cell 642281 (l 99 l) Escobedo and Williams, Nature 33585 (1988) Fantl et al., Cell 694 l 3 (1992.0003 Vmnohých prípadoch PIP 2 a PIP 3 dopĺňajú Akt, produkt humánnej homológie vírusového onkogénu v-Akt, do plazmovej membrány, kde pôsobí ako uzlový bod pre množstvo intracelulámych signálnych dráh dôležitých pre rast a prežitie (Fantl et al., Cell 69413-423(l 992) Bader et al., Nat Rev. Cancer 52921 (2005) Vivanco and...

Pyrimidínové deriváty používané ako inhibítory kinázy PI-3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14778

Dátum: 22.01.2007

Autori: Fantl Wendy, Pick Teresa, Louie Alicia, Iwanowicz Edwin, Pecchi Sabina, Smith Aaron, Knapp Mark, Verhagen Joelle, Ng Simon, Barsanti Paul, Bartulis Sarah, Burger Matthew, Wagman Allan, Zhang Yanchen, Hendrickson Thomas, Atallah Gordana, Frazier Kelly, Poon Daniel, Ni Zhi-jie, Pfister Keith

MPK: A61P 35/00, A61K 31/506, C07D 401/04...

Značky: inhibitory, pyrimidinové, deriváty, kinázy, používané

Text:

...v-Akt, do plazmovej membrány, kde pôsobí ako uzlový bod pre množstvo intracelulámych signálnych dráh dôležitých pre rast a prežitie (Fantl et al., Cell 694 l 3-423(l 992) Bader et al., Nar Rev. Cancer 592 (2005) Vivanco and Sawyer, Nat. Rev. Cancer 22489 (2002. Aberantná regulácia PI 3 K, ktorá často zvyšuje prežitie prostredníctvom aktivácie Akt, je jedným z najčastejších prípadov pri rakovine u ľudí a bolo preukázané, že sa vyskytuje na...

Substituované benzimidazoly ako inhibítory kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10679

Dátum: 30.08.2006

Autori: Stuart Darrin, Shafer Cynthia, Renhowe Paul, Subramanian Sharadha, Aikawa Mina, Amiri Payman, Poon Daniel, Levine Barry Haskell, Pick Teresa, Mcbride Christopher, Dove Jeffrey, Ramurthy Savithri

MPK: C07D 401/14, A61P 35/00, A61K 31/435...

Značky: benzimidazoly, kináz, inhibitory, substituované

Text:

...exprimovaným Grb 2 (adaptorovým proteínom, ktorý umožňuje stimuláciu Ras prostredníctvom SOS výmenného faktora) rovnako ako i nádorom, ktoré zahŕňajú aktivačné mutácie samotného Raf. Pri ranných klinických skúškach sa javili inhibítory Raf kinázy, ktoré sa tiež inhibujú B-Raf sľubné ako terapeutické látky pri liečbe rakoviny (Crump, Current Pharmaceutical Design 822243-2248, 2002 Sebastien et al.,Current Pharmaceutical Design 8...

Substituované benzimidazoly a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9619

Dátum: 30.08.2006

Autori: Diaz Brian, Gu Danlin, Pick Teresa, Van Dyck Jonathan, Ryckman David, Swiftney Tyson, Poon Daniel, Miller Bridget, Stillwell Brady, Siesel David, Dimitroff Martin

MPK: C07D 401/14

Značky: substituované, spôsoby, benzimidazoly, přípravy

Text:

...813-822, 1999). Nedávne štúdie preukázali, že mutácia BRaf v kožných névach je rozhodujúcim faktorom pre iniciáciu melanocytárnych kožných nádorov (Pollock a kol., ,Nature Generics, 25 str. 1-2, 2002). V poslednom čase bolo navyše pozorované, že k mutácii kinázovej domény B-Raf dochádza pri asi 66 ° o prípadov inelanómu, 12 prípadov karcinómu hrubého čreva a 14 prípadov rakoviny pečene (Davies a kol., Nature, 417 str. 949-954, 2002) (Yuen a...

Substituované benzazoly a ich použitie ako inhibítorov Raf kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7904

Dátum: 31.03.2003

Autori: Levine Barry Haskell, Renhowe Paul, Fantl Wendy, Amiri Payman, Subramanian Sharadha, Sung Leonard, Poon Daniel, Ramurthy Savithri

MPK: A61K 31/00, A61P 35/00, C07D 401/00...

Značky: substituované, použitie, benzazoly, kinázy, inhibítorov

Text:

...u približne 30 všetkých nádorov sa aktivuje dráha Raf/MEK/ERK (Bos et. al Cancer Res. 4914682-4689, 1989) (Hoshino et. al., Oncogene 18813-822. 1999). Pri nedávnych štúdiách sa ukázalo. že mutácia B-Raf v kožných névach je kritickým stupňom v iniciácii melatocytovej neoplázie (Pollock et. al Nature Genetics 25 1-2. 2002). Pri najnovších štúdiách sa ďalej ukázalo. že približne u 66 melanómov, 12 karcinómov hrubého čreva a 14 prípadov...