Poon Daniel

Zlúčeniny a kompozície ako inhibítory proteín kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16807

Dátum: 27.08.2010

Autori: Poon Daniel, Liu Zuosheng, Wan Yongqin, Jin Xianming, Xie Yongping, Tellew John, Huang Shenlin, Wang Xing

MPK: C07D 401/14, A61P 35/00, A61K 31/506...

Značky: kinázy, proteín, inhibitory, kompozície, zlúčeniny

Text:

...podávanie živočíchovi terapeuticky účinného množstva zlúčeniny Vzorca I alebo jej Noxidového derivátu, jednotlivých izomérov a zmesi izomérov, alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli.0020 Tiež je tu opísané použitie zlúčeniny Vzorca Ina výrobu lieku na liečenie ochorenia u živočícha,uktorého kinázová aktivita, najmä B-Raf aktivita, zvlášť mutantného B-raf (napríklad VGOOE), prispieva k patológii a/alebo symptomatológii ochorenia.0021 Je...

Pyrimidínové deriváty používané ako inhibítory kinázy PI-3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8233

Dátum: 22.01.2007

Autori: Zhang Yanchen, Iwanowicz Edwin, Smith Aaron, Wagman Allan, Fantl Wendy, Pick Teresa, Frazier Kelly, Poon Daniel, Pecchi Sabina, Atallah Gordana, Louie Alicia, Barsanti Paul, Bartulis Sarah, Ni Zhi-jie, Pfister Keith, Knapp Mark, Burger Matthew, Verhagen Joelle, Hendrickson Thomas, Ng Simon

MPK: C07D 401/04, A61K 31/506, A61P 35/00...

Značky: kinázy, deriváty, inhibitory, používané, pyrimidinové

Text:

...(Cantley et al., Cell 642281 (l 99 l) Escobedo and Williams, Nature 33585 (1988) Fantl et al., Cell 694 l 3 (1992.0003 Vmnohých prípadoch PIP 2 a PIP 3 dopĺňajú Akt, produkt humánnej homológie vírusového onkogénu v-Akt, do plazmovej membrány, kde pôsobí ako uzlový bod pre množstvo intracelulámych signálnych dráh dôležitých pre rast a prežitie (Fantl et al., Cell 69413-423(l 992) Bader et al., Nat Rev. Cancer 52921 (2005) Vivanco and...

Pyrimidínové deriváty používané ako inhibítory kinázy PI-3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14778

Dátum: 22.01.2007

Autori: Barsanti Paul, Knapp Mark, Frazier Kelly, Poon Daniel, Atallah Gordana, Pecchi Sabina, Smith Aaron, Verhagen Joelle, Pfister Keith, Burger Matthew, Ni Zhi-jie, Wagman Allan, Ng Simon, Fantl Wendy, Louie Alicia, Iwanowicz Edwin, Pick Teresa, Zhang Yanchen, Hendrickson Thomas, Bartulis Sarah

MPK: A61P 35/00, C07D 401/04, A61K 31/506...

Značky: používané, deriváty, inhibitory, pyrimidinové, kinázy

Text:

...v-Akt, do plazmovej membrány, kde pôsobí ako uzlový bod pre množstvo intracelulámych signálnych dráh dôležitých pre rast a prežitie (Fantl et al., Cell 694 l 3-423(l 992) Bader et al., Nar Rev. Cancer 592 (2005) Vivanco and Sawyer, Nat. Rev. Cancer 22489 (2002. Aberantná regulácia PI 3 K, ktorá často zvyšuje prežitie prostredníctvom aktivácie Akt, je jedným z najčastejších prípadov pri rakovine u ľudí a bolo preukázané, že sa vyskytuje na...

Substituované benzimidazoly ako inhibítory kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10679

Dátum: 30.08.2006

Autori: Pick Teresa, Levine Barry Haskell, Mcbride Christopher, Ramurthy Savithri, Poon Daniel, Shafer Cynthia, Dove Jeffrey, Amiri Payman, Stuart Darrin, Aikawa Mina, Renhowe Paul, Subramanian Sharadha

MPK: A61P 35/00, C07D 401/14, A61K 31/435...

Značky: benzimidazoly, kináz, inhibitory, substituované

Text:

...exprimovaným Grb 2 (adaptorovým proteínom, ktorý umožňuje stimuláciu Ras prostredníctvom SOS výmenného faktora) rovnako ako i nádorom, ktoré zahŕňajú aktivačné mutácie samotného Raf. Pri ranných klinických skúškach sa javili inhibítory Raf kinázy, ktoré sa tiež inhibujú B-Raf sľubné ako terapeutické látky pri liečbe rakoviny (Crump, Current Pharmaceutical Design 822243-2248, 2002 Sebastien et al.,Current Pharmaceutical Design 8...

Substituované benzimidazoly a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9619

Dátum: 30.08.2006

Autori: Ryckman David, Siesel David, Miller Bridget, Gu Danlin, Stillwell Brady, Swiftney Tyson, Poon Daniel, Pick Teresa, Van Dyck Jonathan, Dimitroff Martin, Diaz Brian

MPK: C07D 401/14

Značky: přípravy, spôsoby, benzimidazoly, substituované

Text:

...813-822, 1999). Nedávne štúdie preukázali, že mutácia BRaf v kožných névach je rozhodujúcim faktorom pre iniciáciu melanocytárnych kožných nádorov (Pollock a kol., ,Nature Generics, 25 str. 1-2, 2002). V poslednom čase bolo navyše pozorované, že k mutácii kinázovej domény B-Raf dochádza pri asi 66 ° o prípadov inelanómu, 12 prípadov karcinómu hrubého čreva a 14 prípadov rakoviny pečene (Davies a kol., Nature, 417 str. 949-954, 2002) (Yuen a...

Substituované benzazoly a ich použitie ako inhibítorov Raf kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7904

Dátum: 31.03.2003

Autori: Sung Leonard, Renhowe Paul, Subramanian Sharadha, Ramurthy Savithri, Fantl Wendy, Amiri Payman, Levine Barry Haskell, Poon Daniel

MPK: A61K 31/00, A61P 35/00, C07D 401/00...

Značky: použitie, inhibítorov, kinázy, benzazoly, substituované

Text:

...u približne 30 všetkých nádorov sa aktivuje dráha Raf/MEK/ERK (Bos et. al Cancer Res. 4914682-4689, 1989) (Hoshino et. al., Oncogene 18813-822. 1999). Pri nedávnych štúdiách sa ukázalo. že mutácia B-Raf v kožných névach je kritickým stupňom v iniciácii melatocytovej neoplázie (Pollock et. al Nature Genetics 25 1-2. 2002). Pri najnovších štúdiách sa ďalej ukázalo. že približne u 66 melanómov, 12 karcinómov hrubého čreva a 14 prípadov...