Poon Daniel

Zlúčeniny a kompozície ako inhibítory proteín kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16807

Dátum: 27.08.2010

Autori: Jin Xianming, Huang Shenlin, Poon Daniel, Wan Yongqin, Wang Xing, Xie Yongping, Liu Zuosheng, Tellew John

MPK: A61K 31/506, C07D 401/14, A61P 35/00...

Značky: proteín, kompozície, zlúčeniny, inhibitory, kinázy

Text:

...podávanie živočíchovi terapeuticky účinného množstva zlúčeniny Vzorca I alebo jej Noxidového derivátu, jednotlivých izomérov a zmesi izomérov, alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli.0020 Tiež je tu opísané použitie zlúčeniny Vzorca Ina výrobu lieku na liečenie ochorenia u živočícha,uktorého kinázová aktivita, najmä B-Raf aktivita, zvlášť mutantného B-raf (napríklad VGOOE), prispieva k patológii a/alebo symptomatológii ochorenia.0021 Je...

Pyrimidínové deriváty používané ako inhibítory kinázy PI-3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8233

Dátum: 22.01.2007

Autori: Burger Matthew, Zhang Yanchen, Pecchi Sabina, Verhagen Joelle, Smith Aaron, Iwanowicz Edwin, Knapp Mark, Louie Alicia, Ng Simon, Ni Zhi-jie, Barsanti Paul, Atallah Gordana, Poon Daniel, Pfister Keith, Pick Teresa, Frazier Kelly, Bartulis Sarah, Wagman Allan, Hendrickson Thomas, Fantl Wendy

MPK: A61K 31/506, A61P 35/00, C07D 401/04...

Značky: inhibitory, deriváty, pyrimidinové, kinázy, používané

Text:

...(Cantley et al., Cell 642281 (l 99 l) Escobedo and Williams, Nature 33585 (1988) Fantl et al., Cell 694 l 3 (1992.0003 Vmnohých prípadoch PIP 2 a PIP 3 dopĺňajú Akt, produkt humánnej homológie vírusového onkogénu v-Akt, do plazmovej membrány, kde pôsobí ako uzlový bod pre množstvo intracelulámych signálnych dráh dôležitých pre rast a prežitie (Fantl et al., Cell 69413-423(l 992) Bader et al., Nat Rev. Cancer 52921 (2005) Vivanco and...

Pyrimidínové deriváty používané ako inhibítory kinázy PI-3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14778

Dátum: 22.01.2007

Autori: Atallah Gordana, Ni Zhi-jie, Ng Simon, Barsanti Paul, Louie Alicia, Smith Aaron, Poon Daniel, Pick Teresa, Wagman Allan, Knapp Mark, Pecchi Sabina, Iwanowicz Edwin, Verhagen Joelle, Frazier Kelly, Fantl Wendy, Bartulis Sarah, Zhang Yanchen, Hendrickson Thomas, Pfister Keith, Burger Matthew

MPK: C07D 401/04, A61K 31/506, A61P 35/00...

Značky: kinázy, pyrimidinové, používané, deriváty, inhibitory

Text:

...v-Akt, do plazmovej membrány, kde pôsobí ako uzlový bod pre množstvo intracelulámych signálnych dráh dôležitých pre rast a prežitie (Fantl et al., Cell 694 l 3-423(l 992) Bader et al., Nar Rev. Cancer 592 (2005) Vivanco and Sawyer, Nat. Rev. Cancer 22489 (2002. Aberantná regulácia PI 3 K, ktorá často zvyšuje prežitie prostredníctvom aktivácie Akt, je jedným z najčastejších prípadov pri rakovine u ľudí a bolo preukázané, že sa vyskytuje na...

Substituované benzimidazoly ako inhibítory kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10679

Dátum: 30.08.2006

Autori: Stuart Darrin, Amiri Payman, Pick Teresa, Mcbride Christopher, Poon Daniel, Dove Jeffrey, Renhowe Paul, Ramurthy Savithri, Subramanian Sharadha, Levine Barry Haskell, Aikawa Mina, Shafer Cynthia

MPK: A61P 35/00, C07D 401/14, A61K 31/435...

Značky: benzimidazoly, substituované, kináz, inhibitory

Text:

...exprimovaným Grb 2 (adaptorovým proteínom, ktorý umožňuje stimuláciu Ras prostredníctvom SOS výmenného faktora) rovnako ako i nádorom, ktoré zahŕňajú aktivačné mutácie samotného Raf. Pri ranných klinických skúškach sa javili inhibítory Raf kinázy, ktoré sa tiež inhibujú B-Raf sľubné ako terapeutické látky pri liečbe rakoviny (Crump, Current Pharmaceutical Design 822243-2248, 2002 Sebastien et al.,Current Pharmaceutical Design 8...

Substituované benzimidazoly a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9619

Dátum: 30.08.2006

Autori: Ryckman David, Gu Danlin, Stillwell Brady, Siesel David, Poon Daniel, Swiftney Tyson, Diaz Brian, Miller Bridget, Van Dyck Jonathan, Pick Teresa, Dimitroff Martin

MPK: C07D 401/14

Značky: benzimidazoly, přípravy, spôsoby, substituované

Text:

...813-822, 1999). Nedávne štúdie preukázali, že mutácia BRaf v kožných névach je rozhodujúcim faktorom pre iniciáciu melanocytárnych kožných nádorov (Pollock a kol., ,Nature Generics, 25 str. 1-2, 2002). V poslednom čase bolo navyše pozorované, že k mutácii kinázovej domény B-Raf dochádza pri asi 66 ° o prípadov inelanómu, 12 prípadov karcinómu hrubého čreva a 14 prípadov rakoviny pečene (Davies a kol., Nature, 417 str. 949-954, 2002) (Yuen a...

Substituované benzazoly a ich použitie ako inhibítorov Raf kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7904

Dátum: 31.03.2003

Autori: Levine Barry Haskell, Ramurthy Savithri, Renhowe Paul, Subramanian Sharadha, Sung Leonard, Fantl Wendy, Poon Daniel, Amiri Payman

MPK: C07D 401/00, A61K 31/00, A61P 35/00...

Značky: benzazoly, substituované, kinázy, inhibítorov, použitie

Text:

...u približne 30 všetkých nádorov sa aktivuje dráha Raf/MEK/ERK (Bos et. al Cancer Res. 4914682-4689, 1989) (Hoshino et. al., Oncogene 18813-822. 1999). Pri nedávnych štúdiách sa ukázalo. že mutácia B-Raf v kožných névach je kritickým stupňom v iniciácii melatocytovej neoplázie (Pollock et. al Nature Genetics 25 1-2. 2002). Pri najnovších štúdiách sa ďalej ukázalo. že približne u 66 melanómov, 12 karcinómov hrubého čreva a 14 prípadov...