Poneváč Ján

Roštové zariadenie pre bubnový chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 266958

Dátum: 12.01.1990

Autori: Racek Štefan, Majerčik Štefan, Poneváč Ján, Škultéty Teodor

MPK: F28D 11/02, C22B 1/26

Značky: bubnový, chladič, roštové, zariadenie

Text:

...zariadenia pre bubnový chladič.Roštové zariadenie pre bubnový chladič podľa vynalezu pracuje takto zrnitý materiál, napriklad vypálené palety, postupuje v smere osi otáčajúceho sa bubna až do priestorus inštalovaným roštovým zariadením pre bubnový chladič. Na roštniciach l sa presýpajúci materiál vytvára vrstvu v priečnom reze vo forme kruhového odseku. Pod túto vrstvu materiálu je privádzaný chladiaci vzduch z ventilátora g cez privodné...

Samospekavý troskotvorný aglomerát

Načítavanie...

Číslo patentu: 264822

Dátum: 12.09.1989

Autori: Poneváč Ján, Majerčák Štefan, Brilla Michal

MPK: C21C 5/00

Značky: aglomerát, samospekavý, troskotvorný

Text:

...kaly a úlety z výroby feromangánu uhlíkového. skusovatie sa fletovaný kazivec, ktorý V pôvodnom stave pre svoj vysoký stupeň disporzie nemože byt použitý priamo v oceliarskom procese. Výroba takéhoto aglomerátu nepotrebuje pridávať žiadné palivo. Aglomeračná zmes sa spéká na úkor uhlíka obsiahnutého v použitých odpadoch. Použitie takéhoto aglomerátu, oproti podobnému na báze surových ocieľkov a surového magnezitu dovolí skujňonat...

Kruhový chladič aglomerátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259374

Dátum: 17.10.1988

Autori: Poneváč Ján, Liba Bohumil, Racek Štefan

MPK: F28D 21/00

Značky: aglomerátu, kruhový, chladič

Text:

...žiadanú teplotu pri výhodnom využití ohriateho vzduchu pri ďalších technologiách, čo prináša podstatnú úsporu energie ako i in. vestícií na výstavbu ohrievačov vzduchu.Získaný horúci vzduch sa s výhodou môžepoužit priamo pri aglomeračnom procese pri úspora nákladov a prisúčasnom zvýšení produktivity aglomeračného zariadenia.Na pripojenom obr. 1 je znázornený kruhový chladič podľa vynálezu vo zvislom reze, na obr. 2 je znázornená praktické...

Aglomeračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254004

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čižmár Ján, Liba Bohumil, Poneváč Ján

MPK: F27B 21/00

Značky: zariadenie, aglomeračné

Text:

...zariadenie pozostáva zo spekacieho pásu 1 na vstupnom konci s prira 4deným zásobníkom 3 a zapaľovacou hlavou 4. l( výstupnému koncu spekacieho pásu J je priradený drvič 6 a triedič 7. Za triedičom 7 je umiestnený chladiaci pás 8. Priestor spekacieho pásu 1 je napojený na odsávací systém 5 usporiadaný pod nim a napojený cez prašníky 18 na exhaustor 19. Nad výstupným koncom spekacieho pásu 1, drvičom ü, triedičom 7 a nad prilahlou častou...

Magnezitový aglomerát

Načítavanie...

Číslo patentu: 238836

Dátum: 15.05.1987

Autori: Poneváč Ján, Majerčák Štefan

MPK: C04B 35/04

Značky: magnezitový, aglomerát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru hutníctva. Podstatou magnezitového aglomerátu pre intenzifikáciu tvorby trosky v oceliarskych agregátoch je, že pozostáva zo surového magnezitu, odpadu z výroby kazivcového koncentrátu, úletu z výroby feromangánu, odpadu z výroby ocele a paliva. Troskotvorný magnezitový aglomerát s obsahom kazivca a mangánu slúži ako intenzifikátor tvorby trosky v oceliarenských agregátoch, umožňuje zvýšenie obsahu Mn v oceli bez strát...