Polívka Ľudovít

Koncentrát antokyanínových farbív z výliskov modrých odrôd hrozna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1928

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kintlerová Anna, Kováč Milan, Polívka Ľudovít, Šilhár Stanislav

MPK: B01D 11/04

Značky: odrôd, antokyanínových, koncentrát, hrozna, výliskov, farbív, modrých

Text:

...stále väčšie uplatnenie v medicíne. Na trhu s liečivami je celý rad prípravkov obsahujúcich antokyaníny, ktore majú vysoký fyziologický a preventívny účinok na rozvoj arterosklerotických cievnych ochorení aPodstatou technického riešenia je koncentrát antokyanínových farbív z výliskov modrých odrôd hrozna, ktorý obsahuje 3 až 30 hmotn. antokyanínových farbív, 22 až 52 hmotn. sacharidov, 5 až 17 hmotn. kyselín a 7 až 15 polyfenolov....

Koncentrát antokyanínových farbív z výliskov plodov bazy čiernej

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1927

Dátum: 09.09.1998

Autori: Šilhár Stanislav, Kováč Milan, Kintlerová Anna, Polívka Ľudovít

MPK: B01D 11/04

Značky: plodov, koncentrát, farbív, antokyanínových, výliskov, čiernej

Text:

...farbív.Antokyaníny okrem využitia V potravinárstve nachádzajú stále väčšie uplatnenie v medicíne. Na trhu s liečivami je celý rad prípravkov obsahujúcich antokyaníny, ktoré majú vysoký fyziologický a preventívny účinok na rozvoj arterosklerotických cievnych ochorení aPodstatou technického riešenia je koncentrát antokyanínových farbiv z výliskov plodov bazy čiernej, ktorý obsahuje 6 až 40 hmotn. antokyaninových farbív, 15 až 45 hmotn....

Spôsob teplej stabiliácie aktivity enzýmu alfa-amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267799

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zemek Jiří, Považanová Viera, Polívka Ľudovít, Kočan Jozef

MPK: C12N 9/28

Značky: spôsob, teplej, alfa-amylázy, enzymů, stabiliácie, aktivity

Text:

...z technických alebo ekonomických dôvodov.V prípade tepelnej stabilizácie aktivity a 1 ľa~amylázy produkovanej mezofilnýni zástupcami rodu Bacillus, uvedené nedostatky odstraňuje postup podĺa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že enzýmový proteín a 1 fa~amylÁzy 0 aktivite 0,5 /ukat až ímkat ga rozpustí vo vodnom roztoku o objeme 1 dm 3 organických di- alebo trihydroxy- zlúčenin, napr. glykolu, dietylénglykolu, trietylénglykolu,...

Spôsob izolácie alfa-amylázy z biologických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265540

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sova Oto, Polívka Ľudovít, Haas Imrich, Dobránsky Tomáš

MPK: C12N 9/28

Značky: izolácie, biologických, spôsob, alfa-amylázy, materiálov

Text:

...- amylázovú aktivitu. Obsah bielkovín sa upraví na 10 až 30 g.l-1 riedením tlmivým roztokom. Takto upraveným roztokom sa naplní autofokusačná aparatúra s počtom komôrok 20 a po uzatvorení sa aplikuje jednosmerný elektrický regulovaný prúd o napätí 200 až 1 000 V regulovanom tak, aby súčin prúdu a napätia neprekročil 3 W. Autofokusácia prebieha pri chlade do 4 OC. Proces autofokusácie je ukončený, ked pri napätí 1 000 V klesne prúd na nulu....

Sposob delenia bielkovinovo-škrobovej suspenzie z kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265535

Dátum: 13.10.1989

Autori: Smelík Andrej, Polívka Ľudovít, Zajac Peter

MPK: G01N 33/10

Značky: kukurice, bielkovinovo-škrobovej, suspenzie, delenia, spôsob

Text:

...tvoria záverečnú fázu delenia škrobu od glutenu niektorými 2 uvedených spôsobov.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje spôsobom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že bielkovinovo-škrobová suspenzia sa po úprave hustotý na hodnotu 1 035 až 1 090 kg.m 3 podrobí frakčnej sedimentácií počas 30 až 50 minút, pričom sa oddelí spodná škrobová frakcia s 0,2 až 0,4 -ným obsahom zvyškového gluténu, stredná gluténová frakcia s 30 až...

Frakčno-sedimentačné zariadenie na delenie škrobovo-bielkovinovej suspenzie z kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264723

Dátum: 12.09.1989

Autori: Levčík Pavol, Zajac Peter, Polívka Ľudovít, Smelík Andrej

MPK: A23L 1/195

Značky: škrobovo-bielkovinovej, frakčno-sedimentačné, delenie, suspenzie, zariadenie, kukurice

Text:

...procesu deleniahškrobu od ostatných zložiek, jednoduchosť obsluhy,čistá a zdraviu neškodná, nehlučná, rovnomerné prevádzka, získanie mimoriadne čistého finálneho škrobového produktu s obsahom 0,2 až 0,4 zvyškového qluténu v sušine s možnosťou jeho lepšej aplikácie vo forme suroviny pre dalšie výrobky.Na priloženom výkrese je schematicky znázornený priklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu v pozdlžnom reze. Zariadenie podľa vynálezu, ako...

Způsob výroby kyseliny glukónové vedle fruktózy v submerzní kultuře Aspergillus niger

Načítavanie...

Číslo patentu: 262168

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šturdík Ernest, Baláž Štefan, Pápayová Iveta, Rosenberg Michal, Polívka Ľudovít

MPK: C13K 1/00

Značky: kultuře, glukonové, způsob, aspergillus, kyseliny, výroby, fruktózy, vedle, submerzní, niger

Text:

...v 1 ml media Vegetautivní inoku~ 111 m .so získa 12 .až Bholdinvovým nnaklíčením spor v ,jíodmínkzíloh snížené aerace a, dáv.kííje so do formenbačttího níédia v množství od 1 »do l 0/9 (telkoveho objemu. Po provedeno lermtelílćíttl se hzíněčííá línie-tla mikroorg ano oddčli od ĺlłľlľllłllläčlľlĺhĺ) Inédia a n 1 použít v~ novém ľerníentŕrčnim cyklu. tento zpüraob vevdeui lormentalce je uxtlžne .použít i opakovane.FBTITI-ľšlľlĺĺkĺilllĺł se...