Polívka Jiří

Zapojení pro bezdotykové měření útlumu prostředí a objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260205

Dátum: 15.12.1998

Autor: Polívka Jiří

MPK: G01R 29/08

Značky: objektu, měření, zapojení, bezdotykové, útlumu, prostředí

Text:

...k výstupu mikrovľnného radiometrm.g,přičemž indikátor § útluu je spojen e druhým výstupom zeslav bovaěe Q.V zapojení znázorněném na obr. 3 je vyaílací zařízení tvořeno širokopáemovým generátorem ł, k jehož výstupu je přes první zeelabovaě Q připojena trychtýřová vyeílaoí anténa 3. Proti ní je upravena trychtýřová přijímací anténa Q. která je pŕtpejena k prvnímu vstupu druhého zeelabovače §, jehož první výstup je připojen ke vstupu...

Zařízení pro odstranění zejména vody a námrazy ze zářičů mikrovlnných antén

Načítavanie...

Číslo patentu: 266653

Dátum: 12.01.1990

Autor: Polívka Jiří

MPK: H01Q 1/02

Značky: námrazy, odstranění, antén, zářiču, zejména, mikrovlnných, zařízení

Text:

...vibrační zařízení.NPři výhodném provedení vynálezu je vibraůní zařízení tvoře~ no elektromagnetíckým nebo pneumatiekým vibrátorom.Hlavní výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že proti dosud známým řešením, u kterých je použito pouze dielektrických krytů, zajištuje správnou funkci záŕiče a tím i anténního systému za všech klimatických podmínek bez nutnosti ručního odstraňování námrazy, vody, ledu nebo sněhu, čím přispívá k zvýšení...

Zařízení pro odstranění zejména vody a námrazy ze zářičů mikrovlnných antén

Načítavanie...

Číslo patentu: 266652

Dátum: 12.01.1990

Autor: Polívka Jiří

MPK: H01Q 1/02

Značky: zářiču, námrazy, antén, mikrovlnných, zejména, zařízení, odstranění

Text:

...v tom. že zářič mikrovlnné antény je opatřen dielektrickým krytom, vytvořeným z pružné dieloktrické folia, a vstupom tlakového plynu, ke kterému je připojen zdroj tlakového plynu.Hlavní výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že proti dosud známým řešením, u kterých je použito pevných dio 1 ek~ trických krytů, zajištuje správnou funkci zářiče a tím i anténního systému za všech klimatických podmínek bez nutností ručního odstraňování...

Zařízení k zbavení reflektorů mikrovlnných antén zejména námrazy a ledu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265664

Dátum: 14.11.1989

Autor: Polívka Jiří

MPK: H01Q 1/02

Značky: zejména, zbavení, mikrovlnných, antén, zařízení, námrazy, reflektoru

Text:

...jsou zcela nebo z větší části odstranény zařízením podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že alespoň vnitřní činnâ plocha rerlektoru antény je opetřenn dieà lektričkou fälií a rerlektor antény je opatřen vstupom tlakového plynu, ke kterému je připojen zdroj tlakového plynu.Hlavní výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že proti dosud známým řešením. u kterých je použito-pevných dielekš triokýoh krytu. zajištuje správnou funkci...

Plošné snímající vlnovodový aplikátor, zejména pro lékařské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 237079

Dátum: 01.10.1987

Autor: Polívka Jiří

MPK: A61B 10/00

Značky: snímající, vlnovodový, účely, lékařské, aplikátor, zejména, plošné

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká plošně snímacího vlnovodového aplikátoru, zejména pro lékařské účely, opatřeného vlnovodem, jehož vstupní plocha je tvořena vstupním ústím vlnovodu a k ní protilehlá plocha je spojena s radiometrem. Podstata plošně snímajícího aplikátoru spočívá v tom, že je tvořen vlnovodovým svazkem (1), obsahujícím nejméně dva vlnovody (2), uspořádané vstupními ústími (3) vlnovodů (2) do vstupní plochy (5) vlnovodového svazku (l) a výstupními...

Mikrovlný oscilátor s tranzistorem MESFE

Načítavanie...

Číslo patentu: 252420

Dátum: 17.09.1987

Autor: Polívka Jiří

MPK: H03B 5/00

Značky: oscilátor, tranzistorem, mesfe, mikrovlný

Text:

...provedení mikrovlnného oscilátoru podle vynálezu,na obr. 2 je schematicky znázorněn příklad elektrického zapojení mikrov 1 nného.oscilátoru podle vynálezu.V Mikrovlnný oscilátor podle vynálezu je vytvořen na základà ni desce l, která je bud v celém svém průřezu, nebo alespoň na své horní p 1 oše.e 1 ektricky vodivá. Je opatřen.párem rozobiraő telnýoh držáků É. ve kterých je svým zřídlem 3 vyjímatelně ná pevněn tranzistor 3. Vývod § hradla...

Zapojení pro fixaci referenční úrovně napětí s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223788

Dátum: 01.07.1984

Autor: Polívka Jiří

Značky: referenční, fixaci, zapojení, úrovně, pamětí, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro fixaci referenční úrovně napětí s pamětí, které má operační zesilovače s paměťovým kondenzátorem, spínač referenční úrovně a potenciometr zdroje referenčního napětí pro nastavení této úrovně, vyznačené tím, že ke vstupní svorce (6) zdroje vstupního napětí je připojen neinvertující vstup (+) prvního operačního zesilovače (1) s nižším ziskem, k jehož invertujícímu vstupu (-) je připojen výstup druhého operačního zesilovače (2) s...