Poli Gregory

Proliečivá [4-[4-(5-aminometyl-2-fluórfenyl)piperidín-1-yl]-(1H- pyrolopyridinyl)metanónov a ich syntéza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16812

Dátum: 21.12.2010

Autori: Choi-sledeski Yong Mi, Poli Gregory

MPK: C07D 401/06, A61K 31/454, A61P 29/00...

Značky: syntéza, proliečivá, pyrolopyridinyl)metanónov, 4-[4-(5-aminometyl-2-fluórfenyl)piperidín-1-yl]-(1h

Text:

...aktivuje prostromelyzín, ktorý následne aktivuje kolagenázu, čímsa zaháji deštrukcia chrupavkového a periodontálneho spoj ivového tkaniva.Preto môžu byť tryptázové inhíbítory užitočné pri liečení alebo prevencii artritídy, periodontálneho ochorenia, diabetickej retinopatie a nádorového rastu (W. J. Beil et al, Exp.Hernatol., (1998) 26, strany 158-169). Tiež môžu byť tryptázové inhíbítory užitočné prialebo heteroaryl)metanón, ako...

Substituované 1H-pyrolo[3,2-b, 3,2-c a 2,3-c]pyridín-2-karboxamidy a príbuzné analógy ako inhibítory kazeínkinázy 1 epsilon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5741

Dátum: 01.12.2004

Autori: Giovanni Andrew, Dutruc-rosset Gilles, Harnish Stephen, Huang Bao-guo, Fink David, Hurst William, Poli Gregory, Gamboa Juan, Doerflinger Gilles, Tsay Joseph, Metz William, Choi-sledeski Yong Mi, Roehr Joachim, Halley Frank, Chiang Yulin, Gelormini Ann Marie, Camacho Fernando

MPK: A61K 31/4353, C07D 471/00

Značky: epsilon, kazeínkinázy, inhibitory, substituované, 1h-pyrolo[3,2-b, príbuzné, 3,2-c, 2,3-c]pyridín-2-karboxamidy, analogy

Text:

...hmyzieho PER. Úrovne všetkých Per mesengerov kyseliny RNA (mRNAs) a proteínov oscilujú v priebehu cirkadiármeho dňa a sú bezprostredne zapojené ako vpozitívnej tak negatívnej regulácii biologických hodín, ale len mPERl a mPER 2 oscilujú V odozve na svetlo(Zy 1 ka, MJ. et al. (1998) Neuron 20, 1103-1110. Albrecht, U. et al., (1997) Cell 91, 10551064 Shearman, L.P. et al. (1997) Neuron 19, 1261-1269). Cicavčí homológ génu Drosophíla tím bol...