Polášek Josef

Podlahová tabule k vytváření tzv. lamelových podlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 265118

Dátum: 13.10.1989

Autori: Brhel Ivan, Balajka Milan, Štanglica Josef, Coufal Rajmund, Polášek Josef, Martykán František

MPK: E04F 15/16

Značky: podláh, lamelových, vytváření, tabule, podlahová

Text:

...technicko-technologickým přednostem podlahové tabule podle vynálezu je třeba počitat i její složení v navzájem rovnoběžných pásu příčně v nich orientovaných lamel, což zjednodušuje technologii její výroby i vazbu jednotlivých lampl v těchto púsech i spojení těchto pasu vedle sebe širším spojovacím prouikn spoločným pro konce lnmnl stýkajícíchse v podálné spáře mezi sousedícími pásy. Vzhledem k tomu, že na vazbu lamel na jejich koncích...

Přípravek pro navlékání pružných kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261707

Dátum: 10.02.1989

Autor: Polášek Josef

MPK: B23P 19/08

Značky: přípravek, kroužků, pružných, navlékání

Text:

...je, že převlečný kužel zůetane po navlečení kroužku na součást sevřen pružnými díly a za působení tohoto sevření může být přenesen na další součást, což zmenšuje počet úkonů potřebnýoh pro užití tohoto přípravku. Princíp přípravku je použitelný pro ruční i automatizované navlékání kroužků.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení ručního přípravku pro navlékání pružných kroužků podle vynálezu, nakreslený v podélném řezu.Kroužek...

Zariadenie na zosadzovanie a podlepovanie velkoplošných lamelových parkiet

Načítavanie...

Číslo patentu: 261421

Dátum: 10.02.1989

Autori: Martykán František, Štanglica Josef, Coufal Rajmund, Polášek Josef

MPK: B27M 3/06

Značky: zariadenie, zosadzovanie, velkoplošných, podlepovanie, lamelových, parkiet

Text:

...pri montáži Ďalšou výhodou zariadenia na zosadzovanie a podlepovanie veľkoplošných lamelových parkiet je nizka energetická náročnosť na výrobu finálnych výrobkov a ich dlhšia životnost v dôsledku jednosmernej orientácie lamielNa priloženom výkrese je na obr. 1 v pohľade spredu znázornená zariadenie podľa vynálezu a na obr. 2 je pohľad zhora na predmetné zariadenie.Zariadenie na zosadzovanie a podlepovanie veľkoplošných l-amelových parkiet sa...

Kroková převodová skříň s pneumatickým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253179

Dátum: 15.10.1987

Autor: Polášek Josef

MPK: F16H 5/00, F16H 57/00

Značky: pneumatickým, kroková, skříň, převodová, pohonem

Text:

...ve vodicím kolíku gg. Vodicí kolík 33 je uloženv kulíčkovém vedení do vedení kolíku 33. Na táhle lg vačky lg je také připevněna clonkagg, která ovládá indukční snímač g, který je upevněn v držáku 1. Držák 1 je přišroubovánna horním víku 3. Dále je zde celkově osazena vačka lg a její usazení do ložiska gg.Rovněž je patrné usazení maltézskěho kříže lg do ložiska 31. Kryt gg je přišroubován z boku převodovky a slouží jenom jako zakrytování...

Zapojení pro řízení synchronizovaného filmového projektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241833

Dátum: 15.09.1987

Autori: Polášek Josef, Pauer Gustáv, Cengel Peter, Štanglica Josef

MPK: G03B 21/50

Značky: synchronizovaného, zapojení, řízení, filmového, projektoru

Text:

...kterých je uložen program řízení projektoru a paměti typu RAM.Výstup 15.1 řídícího blolku 1.1 je .spojen s povelovým vstupem 21.1 regulátoru 2.1. Regulátor 2.1 je vytvořenn z operauč-nĺch zesilovačů a z výkonové části sestavené z tranzistorovýoh zesil-ovačů. je to analogový regulátor rychlosti přiřazeného servom-otoru 3.1 pro pohon řízeného projektoru.Informační výstup 24.1 regulátoru 2.1 je spo-jen s intormačním vstrupem 14.1 řídicího bloku...

Velkoplošné nanášacie zariadenie náterových hmot a čistiacich látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249882

Dátum: 15.04.1987

Autori: Polášek Josef, Štaglica Josef

MPK: B05B 1/10

Značky: velkoplošné, látok, zariadenie, čistiacich, nátěrových, nanášacie

Text:

...a plynule regulovateľnom množstve na nanášanú plochu.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornený celkový pohľad na nanäšacie zariadenie podľa vynálezu a na obr. 2 rez nanášacím valčekom.vých hmôt .a čistiacich látok pozostáva zVeľkoplošné nanášacie zariadenie nátero nanávšacieho valčekä 1, objimky 2 opatrenejty-čotplls regulačným ventilom 13, spojo vacej hadičŘy 14 pre prívod aplikovanej látky a tlakovej nádoby 16. Spojovacie...

Drevené dvere vchodové plné a presklené s dvojitým plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223700

Dátum: 15.03.1986

Autor: Polášek Josef

Značky: plastom, dvojitým, vchodové, dveře, plně, presklené, dřevěné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie tvarovej deformácie a zaručenie stability vrchného plášťa dverí v rozdielnych klimatických podmienkach. Zdvojením plášťov dverí sa zlepšia aj tepelnoizolačné vlastnosti a zamedzí sa stratám tepla prestupom. Popísaného účinku sa dosiahne tým, že rozmery vrchného plášťa dverí umožňujú voľnú dilatáciu v obvodových profilovaných lištách, pričom nosnú konštrukciu dverí zaručí dverovka, ktorá sa skladá z rámu, výplyne a...