Polanský Milan

Způsob frakcionovaného loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 258051

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vandas Jiří, Hinterholzinger Otto, Polanský Milan, Forman Miroslav, Baloun Stanislav, Martínek Konstantin

MPK: C22B 3/00

Značky: frakcionovaného, loužení, způsob

Text:

...frakoionovoného. Ioužení tak, že rozpojená ruda ve stavu vyaúäeném,v 1 hkém či ve vodné suspenzi se zavede po inteuztvní homogenizací a loúr žícímméd 1 em do loužení. Zde se vy 1 ouäí.o oevná fáze dofáze . kepalné jeden nebo několik prvků. Po doaazoní maxim jejich rozpouštění se proces 1 ouženíprudcevzagtgý 1,Axgp,1 ng fáze 3 e oddälí a její objem tvoří první fŕakcł,obsahoáíoípouzeVjeden Aprvek či několik prvků. Pevná fáze tmutu pak,...

Způsob odstraňování těžkých kovů a dezaktivace radioaktivních kapalných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253478

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bernát Vincent, Novák Luboš, Polanský Milan, Zubček Ladislav

MPK: G21F 9/04

Značky: těžkých, dezaktivace, odpadů, způsob, radioaktivních, kapalných, kovů, odstraňování

Text:

...kapalnému odpadu se přidá karbidové vápno o koncentraci aktivního oxidu vápenatého 0,1 až 30 5 hmotnostních v množství 0,001 až500 kg na m 3 kapalněho odpadu. Vzniklá pevná fáze se od kapalné fáze oddělí běžnými postupy. «Použitím karbidověho vápna k odstraňovaní těžkých kovů a desaktivaci při čištění odpadních vod, roztoků a suspenzí uranového průmyslu způsobem podle vynálezu je možno plnohodnotně nahradit běžně používaná vápna, přičemž...

Způsob směšování kyseliny se rmutem uranové rudniny při tlakových procesech a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234519

Dátum: 01.11.1987

Autori: Forman Miroslav, Polanský Milan

MPK: B01F 13/06, C22B 60/02

Značky: tlakových, rudniny, kyseliny, procesech, způsob, směšování, zařízení, provádění, uranové, způsobu, rmutem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob směšování kyseliny se rmutem uranové rudniny při tlakových procesech, zejména při tlakovém loužení uranové rudy v tlakovém reaktoru a zařízení k provádění způsobu. Zařízení sestává z trubkově směšovací komory umístěné uvnitř tlakového reaktoru, do níž ústí nátok rmutu a přívod kyseliny, opatřený vstřikovacími otvory. Ve směšovací komoře jsou vytvořeny výstupní otvory rmutu a umístěna alespoň jedna perforovaná přepážka. Do...

Způsob kyselého kontinuálního loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 234229

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fiala Petr, Baloun Stanislav, Polanský Milan

MPK: B03B 5/28

Značky: kyselého, způsob, loužení, kontinuálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kyselého kontinuálního loužení rud, zejména suspenze mleté rudy nebo suspenze jemných podílů rudy s obsahem alumosilikátů z fyzikální úpravy rud. Suspenze rudy se smísí s produktem předchozího kyselého loužení. Vzniklá směs se podrobí tlakovému loužení při teplotách 105 °C až 250 °C a kyselostech 30 g/l až 900 g/l kyseliny v kapalné fázi směsi.

Způsob kontinuálního tlakového loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 234228

Dátum: 01.03.1987

Autori: Polanský Milan, Baloun Stanislav, Fiala Petr

MPK: B03B 5/28

Značky: tlakového, loužení, způsob, kontinuálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontinuálního tlakového loužení rud a jemných podílů z fyzikální úpravy rud s obsahem jílovitých složek při tlaku vyšším než je tlak okolní atmosféry. Ve směšovacím zařízení se na suspenzi působí anorganickou kyselinou, například kyselinou sírovou, při teplotě 105 °C až 250 °C. Vzniklá směs se pak louží v autoklávu bez prováděného míchání.

Způsob kyselého tlakového loužení rud, zejména rud uranových

Načítavanie...

Číslo patentu: 234650

Dátum: 01.01.1987

Autori: Polanský Milan, Forman Miroslav

MPK: C22B 3/00

Značky: kyselého, zejména, uranových, způsob, tlakového, loužení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob kyselého tlakového loužení rud, zejména rud uranových, při němž je využito hydrolýzy některých kovů, například hliníku, železa a zirkonia. Do jemných podílů uranové rudniny, obsahující 5 až 30 % hydrolytických prvků, například hliníku, se dodají jednomocné kationty, například draselné, sodné nebo amonné. S výhodou se použijí jednomocné kationty ve formě síranu, například síran draselný. Tyto kationty se dodají v množství,...