Polák Miroslav

Výklopný dávkovací mechanizmus skriňového automatu na kusový výdaj valivých predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7353

Dátum: 02.02.2016

Autor: Polák Miroslav

MPK: G07F 11/28, G07F 11/16

Značky: výdaj, predmetov, kusový, výklopný, valivých, skříňového, mechanizmus, automatu, dávkovací

Text:

...povrchovej úpravy stavieb alebo ich okolia.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad dávkovacieho mechanizmu skriňového automatu na kusový Výdaj valivých predmetov podľa technického riešenia je schematicky znázornený na pripojenom výkrese, kde na obrázku l je zobrazený čelný pohľad na čiastočný rez jeho skrine so šikmo umiestneným rovinným pozdĺžnym vedením s osadenými valivými predmetmi.Príklad výklopného dávkovacieho mechanizmu...

Zařízení pro výměnu brousicí hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267137

Dátum: 12.02.1990

Autori: Polák Miroslav, Lorenc Vladimír

MPK: B25J 15/04, B24B 41/04

Značky: zařízení, brousící, výměnu, hlavice

Text:

...mechanického řešení bez nutnosti použití přídavného pohonu pro ovládání mechanismu pro výměnu brousicích hlavic, a v důsledku toho i snížení spotřeby energie. Samosvorné upínání brousicí hlavice prosäednictvím zarážek umožňuje úhel v rozmezí U až 30 O mezi opěrnou plochou zápichu pro zarážku a tangentou k poloměru otáčení zarážky okolo čepu. Zarážky tak nedosed267137 nou na dno drážky, ale jsou opřeny čelem o skloněnou drážku....

Myší lymfocytární hybridom IMG-CSAZ HLA-01

Načítavanie...

Číslo patentu: 244399

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kueík Stanislav, Janíeek Jan, Cacek Vladislav, Smutný Eduard, Polák Miroslav

MPK: C12N 15/00

Značky: lymfocytární, hybridom, hla-01, img-csaz, myší

Text:

...monoklonální protilátky specificky detegující polymorfní determinanty HLA komplexu výhodné pro diagnostické účely. 4vPodstatného pokroku při výběru vhodného dárce při klinických transplantacích orgánů, při posuzování paternitních sporů,při diagnostice některých onemocnění, u kterých bylo prokázáno, í že jejich výskyt je asociován s výskytem některých HLA antigenů, se dosáhne, je-li k dispozici hybridom, produkující monoklonální protilátku...

Zařízení pro programové snímání polohy brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 256545

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lorenc Vladimír, Polák Miroslav

MPK: B24B 47/22

Značky: kotouče, polohy, brousicího, snímání, programové, zařízení

Text:

...ve směru jeho posunu. Každá z tyčí je opatřena stavitelnou clonkou přířazenou k příslušnému snímači na mostu. Posuv mostu na suportu je přímo úměrný úbytku brousicíhokotouče.Zařízení podle vynálezu umožňuje provádět korekce úbytku brusného kotouće pomocí současneho posunu polohy všech snímačů o požadovanou vzdálenost. Tím, že tyče se stavítelnými clonkami zůstávají v půvndním uspořádání, nodonhází k porušení naprogramovanýchpoloh, ale...

Zařízení pro nastavení průmyslového robotu pro broušení odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256264

Dátum: 15.04.1988

Autor: Polák Miroslav

MPK: B24B 47/22

Značky: zařízení, průmyslového, robotu, broušení, odlitků, nastavení

Text:

...nebo akustického signálu, který indikuje předem zvolenou vzdálenost brusnéno kotouče od odlitku po celé programované,tj. nastavené dráze.Tímto zařízením se nastavení průmyslového robotu vel~ mi usnadní a je rychlejší asi o polownu času, oproti dřívějšímu postupu, navíc je méně namáhevé pro obsluhu. Další výhoda spočíva v tom, že je snížena nebezpečí porušení brusného kotouče. Také je zde možnost automatického nebo poloautomatického...

Zařízení pro odlučování sypkých hmot s obsahem feromagnetických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255991

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kalina Jan, Fučík Milan, Klát František, Duchoň Petr, Polák Miroslav

MPK: B03C 1/10

Značky: látek, feromagnetických, zařízení, sypkých, obsahem, odlučování

Text:

...sypkého materiálu pod otočné pláště buhnů a dále pod oddělovací přepážkou oddělující prostory skříně, v nichž jsou umístěny jednotlivé bubny,jsou umístěna magnetická stínítka.účinek vynálezu spočíva v tom, že magnetické stínítka zamezují nežádoucímu rozptylu magnetického pole, přispívají k homogenitě magnetického pole a odstraňují vzájemné ovlivňování magnetických polí jednotlivých bubnů. Tím je zamezeno shlukování tříděné směsi, její tok po...

Způsob vytvoření povrchové vrstvy a obdobných zpevněných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254588

Dátum: 15.01.1988

Autori: Polák Miroslav, Štěrba Jaromír

MPK: E01C 23/06

Značky: způsob, vrstvy, obdobných, vytvoření, povrchové, ploch, zpevněných

Text:

...vozovky se určí dle druhu a stáří této vozovky přihlížeje k mikro a makrotextuře jejího povrchu.Po kcnzolidaci provedeného postřiku tj. po jeho vyschnutí, které za příznivého počasí nastane za 2 až B hodin se provede pokládka kalového zákrytu. Provedený postřik živičným pojivem zvýši-odolnost regenerované vozovky proti oxidaci živice v regenerované vozovce azajietí dokonalé přilnutí kalového zákrytu k povrchu regenerované...

Měřič znečištění tryskacího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223769

Dátum: 01.07.1984

Autori: Vávra Bohuslav, Polák Miroslav

Značky: prostředků, tryskacího, znečištění, měřič

Zhrnutie / Anotácia:

Měřič znečištění tryskacího prostředku pro tryskací stroje, vyznačený tím, že v plášti (1) měřiče je umístěn předřazený otočný separátor (2) pod nímž jsou osově umístěny skluzy vyhodnoceného materiálu, přičemž skluz (5) písku je vyústěn do násypky (6) písku, uložené na jednom konci ramena (9) podepřeného konzolou (15) a na druhé straně ukončeného závažím (11) a skluz (7) broků je vyústěn do násypky (8) broků, uložené na jednom konci ramena (12)...