Polák Milan

Spôsob mapovania vybranej zložky vlastného magnetického poľa kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287557

Dátum: 10.01.2011

Autori: Polák Milan, Mozola Pavol, Ušák Pavol

MPK: G01R 15/00, G01R 33/00

Značky: mapovania, zložky, spôsob, vlastného, vybranej, poľa, kábla, magnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob podľa vynálezu spočíva v tom, že sa vybraná zložka magnetického poľa, volená pokiaľ možno kolmo na dominantnú zložku externého poľa, mapuje v dvoch na seba kolmých dráhach dvojicami Hallových sond, orientovanými vzájomne kolmo, a to tak, že po pootočení sond o 90° vzhľadom na os kábla sa zachová meranie tej istej vybranej zložky magnetického poľa (ale druhou dvojicou Hallových sond). Napríklad prvá dvojica bude mapovať vertikálne vľavo a...

Vinutie supravodivého magnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260184

Dátum: 15.12.1998

Autor: Polák Milan

MPK: H01F 7/22

Značky: magnetů, supravodivého, vinutie

Text:

...znova použiť. vložením kovových fólií sa zníži koeficient zapínanie vinutia supravodivým vodičom, tento vplyv je však prevážený tým, že sa podstatne zníži degradácia. V konečnom dôsledku je možné ls daným množstvom supravodivého vodiča dosiahnuť vyššie magnetické pole aleb-o usporiť 10 až 20 supravodivého vodiča pri výrobe magnetu s rovnakým magnetickým polom.Na prlpojenom výkrese je znázornený priklad vinutia» supravodivého magnetu s...

Spôsob výroby supravodičov z intermetalickej zlúčeniny Nb3Sn

Načítavanie...

Číslo patentu: 232364

Dátum: 01.01.1987

Autori: Polák Milan, Neuschl Jozef, Ivan Jozef, Synak Dušan

MPK: H01B 12/00

Značky: výroby, nb3sn, supravodičov, intermetalickej, zlúčeniny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstrániť závislosť parametrov difúznych Nb3Sn supravodičov na kvalite vstupnej podložky, zvýšiť priemernú úroveň týchto parametrov a súčasne zjednodušť technologický proces výroby. Uvedeného účelu sa dosiahne disociačným žíhaním povrchovo oxidovanej podložky zo zliatiny nióbu a zirkónia, počas ktorého dochádza k tepelnému rozkladu kysličníkov nióbu, ale súčasne zostáva kyslík sústredený v povrchovej vrstve podložky, kde sa...