Polák Karol

Teleskopická dilatační sonda pre perkutánnu nefrostómiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264809

Dátum: 12.09.1989

Autori: Polák Karol, Obšitník Milan

MPK: A61B 17/22

Značky: nefrostómiu, teleskopická, sonda, dilatační, perkutánnu

Text:

...sondy pre perkutánnu nefrostömiu podľa vynálezu, ktoré pozostáva zo sústavy do seba zapadajúcich sond tvaru rúrok s odstupňovaným priemerom a hladkým plynule zaobleným prechodom do hrotu a ktorého podstatou je, že postupne do seba zapadajúce prvky tvaru rúrok majú odstupňovaný priemer, pričom prvá sonda najmenšieho priemeru je v časti ukončená do hrotu vytvorená do tvaru elipsoidu, ktorého vonkajšie plochy majú po obvode osadenie,...

Spôsob hydrodynamického kalibrovania dutín a otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264152

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kulíšek Jaroslav, Polák Karol

MPK: B21J 5/00

Značky: spôsob, kalibrovania, otvorov, dutin, hydrodynamického

Text:

...či čistoplastickej hmoty sa pôsobí mechanickým razom pri zvýšených rýchlostiach rázu väčších než 0,3 ms 1 s nastavením požadovanej výšky hydraulického stĺpca.Predmetom vynálezu je aj zariadenie naprevedenie spôsobu, ktoré obsahuje základné konštrukčné pnvky s konštrukčným prevedením pre zmenu a výmenu tvárniacich nástrojov alko aj s doplnením konštrukčného prvku pre nastavovanie výšky hydraulického stĺpca.Výhodou spôsobu podľa...

Železobetónové nástroje s plastovaným povrchom pre plošné tvárnenie veľkorozmerových súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239177

Dátum: 15.05.1987

Autori: Polák Juraj, Polák Karol, Šulová Viera

MPK: B22C 23/00

Značky: železobetónové, plošné, povrchom, velkorozměrových, nástroje, súčastí, tvárnenie, plastovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka železobetónových nástrojov s plastovaným povrchom pre plošné tvárnenie veľkorozmerových súčiastok najmä výbuchom, ktoré sú konštrukčne prevedené vo forme laminovaného kompozitu, pozostávajúceho z prvej vrstvy z epoxidovej živice, nanesenej na základný sadrový model potretý separátorom, na ktorú je nanesená ďalšia vrstva kompozitu na báze epoxidovej živice s obsahom 50 % koloidného prášku Al2O3 rozptýleného v základnej zložke,...

Spôsob hydrodynamického dopredného pretlačovania a zariadenie na jeho prevedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233298

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kulíšek Jaroslav, Podolský Michal, Polák Karol

MPK: B21D 26/08

Značky: prevedenie, zariadenie, pretlačovania, hydrodynamického, dopredného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu hydrodynamického dopredného pretlačovania, ktorého podstatou je, že na polotovar, plný alebo dutý, uložený na tŕni a ustavený do redukčnej časti nástroja v prostredí tlakovej kvapaliny alebo čistoplastickej hmoty sa pôsobí združeným mechanickým rázom cez vysokotlakové vysokorýchlostné médium a cez čelnú oporu pri zvýšených rýchlostiach rázu väčších ako 0,3 ms-1, po predchádzajúcom nastavení zvolenej výšky hydraulického...

Spôsob hydrodynamického objemového tvárnenia materiálov a zariadenie na prevedenie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233296

Dátum: 01.04.1987

Autori: Strýček Oliver, Kulíšek Jaroslav, Polák Karol

MPK: B21D 26/08

Značky: spôsobu, zariadenie, hydrodynamického, prevedenie, materiálov, spôsob, objemového, tvárnenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu hydrodynamického objemového tvárnenia materiálov, ktorého podstatou je, že na tvárnený polotovar, umiestený v tlakovej kvapaline, prípadne uložený v prostredí čistoplastickej hmoty obklopujúcej daný polotovar zo všetkých strán sa pôsobí synchronne tlakom a mechanickým rázom pri rýchlostiach väčších než 0,3 ms-1 až do rýchlostí 100 ms-l uvažujúc lineárnu deformačnú dráhu. Predmetom vynálezu je aj zariadenie na prevedenie...

Spôsob plošného stríhania a dierovania polotovarov a zariadenie k prevádzaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237847

Dátum: 15.03.1987

Autori: Polák Karol, Polák Juraj, Kulíšek Jaroslav

MPK: B21D 26/08

Značky: polotovarov, plošného, tohoto, spôsob, zariadenie, stríhania, dierovania, prevádzaniu, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka plošného strihania a dierovania polotovarov, ktorého podstatou je, že na polotovar umiestnený spolu s protiľahlým kovovým, priestorovo tvarovaným tvárniacim nástrojom v uzavretom priestore v tlakovom médiu alebo v prostredí čistoplastickej hmoty sa pôsobí synchronne tlakom, rýchlosťou a zrýchlením daného výstrižku pri vystrihovaní alebo odpadu pri dierovaní a to prostredníctvom mechanického rázu uskutočneného do daného tlakového...

Sposob združeného plátovania vrstvami polotovarov kovových práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248964

Dátum: 12.03.1987

Autori: Polák Karol, Minárik Roman, Polák Jozef, Podolský Michal, Šujan Ivan

MPK: B21C 23/22

Značky: plátovania, spôsob, združeného, polotovarov, kovových, práškov, vrstvami

Text:

...plátovania je, že sa tieto vyznačujú širokou, alebo nerovinnou prechodovou oblasťou so snížen-ou plasticitou a zvýšenou trhlinuovitostĺou. Neumožňujú získat dvojrozrnerné rovinné a úzke prechodové oblasti krov plát, s požiadavkami na mechanické vlastnosti prechodu v mieste spoja základného materialu súčiastky a platu,najmä u polotovarov z kovových práškov.Uvedené nevýhody odstraňuje a technický problém rieši združené plátovanie...

Spôsob komulatívneho povrchového tepelného tvárnenia a zariadenie na vykonávanie spôsoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 230137

Dátum: 01.05.1986

Autori: Adamka Jozef, Polák Karol, Polák Jozef, Podolský Michal

MPK: B21J 5/00

Značky: vykonávanie, povrchového, komulatívneho, spôsoba, zariadenie, spôsob, tepelného, tvárnenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kumulatívneho povrchového tepelného tvárnenia predohriatych vrstiev povrchu polovýrobku vyznačujúci sa tým, že po postupnom tvarovo diferencovanom ohreve polovýrobku /4/ sa najprv predhreje nízkofrekvenčným ohrevom tvarový termopevný kaliber /2/ a potom induktorom /l/ sa ohreje povrchová vrstva /3/ polovýrobku /4/, pričom sa súčasne ohrieva tvarový termopevný kaliber /2/ a potom povrchová vrstva /3/ polovýrobku /4/ sa tvaruje...

Spôsob zápustkového kovania s krutom a zariadenie na vykonavanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229237

Dátum: 01.03.1986

Autori: Podolský Michal, Adamka Jozef, Polák Karol, Murgaš Marian

MPK: B21J 5/02

Značky: spôsob, vykonávanie, krutom, kovania, tohto, spôsobu, zápustkového, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti tepelnotechnologického spracovania kovov a týka sa spôsobu a zariadenia pre zápustkové kovanie s krutom. Účelom vynálezu je zvýšenou pohyblivosťou zŕn, z ktorých sa polovýrobok skladá, odstrániť póry a necelistvost a strhnúť oxidické povlaky zo zŕn, čím sa intenzívnejšie prejavia adhézne a difúzne prepojenia jednotlivých zrń, mikroobjevov a komponentov viaczložkovej sústavy. Tým sa dosiahne vysoká hustota výkovkov so...

Spôsob ohýbania tenkostenných uzavretých profilov, napr. rúrok a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 217496

Dátum: 15.05.1984

Autor: Polák Karol

Značky: uzavretých, rúrok, tenkostenných, napr, ohýbania, spôsob, zariadenie, profilov, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ohýbania tenkostenných uzavretých profilov, napr. rúrok, vyznačujúci sa tým, že sa ohýbaný profil jednostranne zaslepí a expanziou uvoľnených stlačených plynov sa pri vnútornom pretlaku väčšom ako medza klzu materiálu ohýbaného profilu a menšom ako medza porušenia materiálu sa zo zásobníka lisovnice cez ohybnicu vytlačí rýchlosťou deformácie 10 až 103 s-1.

Spôsob výroby blokov z triedeného oceľového odpadu, vhodných najmä pre formy na tlakové liatie a zariadenie k prevádzaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216276

Dátum: 15.05.1984

Autori: Proksa Miloslav, Polák Karol, Žitňanský Marcel

Značky: spôsob, spôsobu, triedeného, prevádzaniu, blokov, liatie, výroby, ocelového, formy, odpadů, tohto, tlakově, zariadenie, najmä, vhodných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby blokov z triedeného oceľového odpadu, vhodných najmä pre formy na tlakové liatie, pri ktorom sa oceľový odpad najprv pretaví v indukčnej peci vo vákuu alebo v ochrannej atmosfére, potom sa usmernene odleje a po vybratí z delenej kovovej kokily sa tvárni kovaním v tuhom stave pri teplote 900 až 1300 °C pri konštantnej rýchlosti deformácie rovnej 102 až 104 m. s-1, vyznačujúci sa tým, že pri kovaní sa oceľový blok tvárni postupným...

Zariadenie na združené kontinuálne tvárnenie za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278382

Dátum: 14.05.1984

Autori: Podolský Michal, Adamka Jozef, Žitňanský Marcel, Polák Karol

MPK: B21J 9/08

Značky: kontinuálně, tvárnenie, tepla, združené, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie tvorí lisovník (1) a lisovnica (2), pevne uložená v stole lisu, medzi ktorými sú vložené odsúvacie čeľuste (3) s vnútornou dutinou (4) zodpovedajúcou negatívu predlisku, s vôľou 0,01 až 1 mm, a v osi odsúvacích čeľustí (3) sú kanáliky (8) na prívod plynu ústiace pod uhlom 45° až 90°, vzhľadom na ich vstupnú časť, do spodnej plochy dutiny (4). Odsúvacie čeľuste (3) sú ohrevné telesá pripojené pomocou samosvorného kužeľového ukončenia...