Polák Josef

Zapojení měřicích a propojovacích objektů katodické ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 261252

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mrázek Josef, Březina František, Polák Josef, Rafaj Vladislav

MPK: C23F 13/02

Značky: ochrany, objektu, zapojení, katodické, propojovacích, měřicích

Text:

...elektrická schemata příkladů konkrétního provedení. obr. 2 znázorňuje zapojení pro eliminaci interference u izolačního spoje za použití měřicí sondy. Obr. 3 ukazuje způsob zapojení v měřioím a propojovacím objektu při třech podzemních ocelových potrubích v souběhu.zapojení podle vynálezu může být prakticky provedeno takto.Úložné konstrukce, např. potrubí je rozdělena na dva úseky izolačním Špojem §, k úseku potrubí 5 je přípojen kabelový...

Zapojení k eliminaci interference podzemních liniových konstrukcí při separátních systémech katodické ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 259432

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mrázek Josef, Polák Josef

MPK: C23F 13/00

Značky: ochrany, separátních, zapojení, liniových, katodické, interference, systémech, konstrukcí, eliminaci, podzemních

Text:

...separátního potrubí ke společné aktivní ochraně. Obr. 2 představuje blokové schéma konkrétního provedení vynálezu za použití vzduchového- stykače. Na obr. 3 je další příklad konkrétního provedení vynálezu s využitím polovodičové diody.Zapojení podle vynálezu pracuje taktoPodzemní liniová konstrukce 1, například ocelové potrubí s velmi kvalitní vnější izoLaci, má separátní katodickou ochranu se zdroji ochranného proudu (obvykle...

Kiosek z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258912

Dátum: 16.09.1988

Autori: Polák Josef, Březina František

MPK: C23F 13/00

Značky: kiosek, plastů

Text:

...2,0 h/š0,4 až 2,5 v daném případě 1,0 kde š je šířka dna ł, h je hloubka dna ł a V je výška přední stěny Ž a uvedené části l, 2, 3, i, 5, Q jsou navzájom vodotěsně spojený, např. svařením jednotlivých desek. Z poměrů v/š 2,0 a h/š 1,0 vyplývâ, že i v/h 2,0 takže přizvolené výšce V 2,0 m vychází h š 1,0 m. Konsrukce dveří âł včetně páskových výztuh §łł a lišt äłg jsou taktéž provedeny 2 integrovaného polypropylénu, přičemž na přední...

Způsob stanovení efektivnosti katodické ochrany kovové konstrukce ve vodném elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255554

Dátum: 15.03.1988

Autor: Polák Josef

MPK: C23F 13/02

Značky: konstrukce, efektivnosti, elektrolytu, stanovení, kovové, způsob, katodické, ochrany, vodném

Text:

...životnosti a provozní spolehlivosti. Tedy v obou případech dochází k ekonomickým ztrátám. iVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem stanovení efektívnosti katodické ochrany kovové konstrukce ve vodném elektrolytu, při němž se měří potenciálni rozdíl mezi polarizovaným kovovým povrchem a měřicí elektrodou, která je po dobu měření fixována na stejném místě. Podstatou způsobu podle vynálezu je,že se změří zapínací potenciál UZ po době...

Zapojení pro stanovení efektivnosti katodické ochrany kabelů s kovovými obaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 254406

Dátum: 15.01.1988

Autori: Polák Josef, Volf Josef, Zoulek Aleš, Bartoš Petr, Cikán Karel

MPK: C23F 13/00

Značky: zapojení, stanovení, katodické, kovovými, obaly, kabelů, ochrany, efektivnosti

Text:

...nedostatečnou protikorozní (ichraitoumožno pomocí zapojení simulovat korozní podmínky na rozhraní olovčiíý plášť - vlhký krepový papír.Vychází se tlítlc z oprúvneneht) jířetljioltladtt, že ochranný proud vstupuje do kabelu v místech porušeneht) izolaćitílít) obalu (juty) přes ocelový peincíř a vlhkými místy porezní izolace (krepoveho papíru) na povrch oloveiíelto plášte, tedy tam, kde tlochzizí k elektrocheníickć korozí, v suchých...

Zařízení pro stanovení polarizačního potenciálu vnitřních povrchů nádrží a aparátů obsahujících elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 250281

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hašlarová Marie, Polák Josef

MPK: C23F 13/00

Značky: zařízení, elektrolyt, nádrží, stanovení, vnitřních, potenciálu, obsahujících, aparátu, povrchu, polarizačního

Text:

...použije kovové měřicí elektrody,která je součástí měřicí sondy. současně sev měřicím objektu měří proud vstupujici na povrch pomocné elektrody a stanoví se závislost polarizačního posunu potenciálu na hustotě ochranného proudu v průběhu času. Takto lze s vyšší přesností než tomu bylo dosud, stanovit efektivnost katodickě ochrany.Na pripojených výkresech jsou znázorněny dva příklady prvedełní zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je nakreslen...

Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 227288

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hašlarová Marie, Polák Josef, Nechvátal Stanislav

Značky: katodické, elektrolytický, zařízení, pomocná, kovových, vodních, ochrany, staveb, anoda, rozpustná

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb, vyznačená tím, že je tvořena podélnou elektrodou (4) z elektrolyticky rozpustného kovu, k níž jsou mechanicky i elektricky vodivě připojeny jednak nejméně dvě nosné konstrukce (5) z téhož materiálu jako podélná elektroda (4), spojená s přívodem elektrického proudu (7) a jednak nezávisle na nosné konstrukci (5) nejméně dvě tyče (6) ze stejného materiálu...

Měřicí elektroda pro katodickou ochranu kovových nádob, obsahujících elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 227574

Dátum: 01.06.1986

Autori: Polák Josef, Hašlarová Marie

Značky: ochranu, katodickou, kovových, elektroda, nádob, elektrolyt, obsahujících, měřicí

Zhrnutie / Anotácia:

Měřicí elektroda pro katodickou ochranu kovových nádob, obsahujících elektrolyt, vyznačená tím, že kovová elektroda (1) má tvar desky, která je zapuštěna do dielektrického pouzdra (2) a vyhovuje vztahům 0,1 < 0,1, v nichž (d) znamená délku, případně průměr desky, (t) je tloušťka desky a (b) je převýšení desky nad dielektrickým pouzdrem (2).

Soustava pomocných anod katodické ochrany vodních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 227570

Dátum: 01.06.1986

Autori: Flíček Jan, Hašlarová Marie, Nechvátal Stanislav, Polák Josef

Značky: ochrany, katodické, soustava, staveb, vodních, pomocných

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava pomocných anod katodické ochrany vodních staveb, vyznačená tím, že jednotlivě, elektrolyticky rozpustné anody (3) soustavy jsou nejméně na dvou místech (21) upevněny na nejméně dva nosiče (2) z elektricky nevodivého materiálu, nezávisle na sobě a každá elektrolyticky rozpustná anoda (3) soustavy má vlastní přívod (4) ochranného elektrického proudu, nezávislý na přívodu (4) ostatních elektrolyticky rozpustných anod (3).

Způsob stanovení průměrné vodivosti izolace pomocí měření zemního odporu potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223406

Dátum: 15.03.1986

Autori: Veleta Pavel, Polák Josef, Novotný Tomáš

Značky: průměrné, izolace, zemního, vodivosti, odporu, způsob, stanovení, pomocí, měření, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká korozního průzkumu v terénu, tj. zjištění kvality izolačního povlaku podzemního potrubí pro účely katodické ochrany a řeší problém stanovení průměrné vodivosti izolace pomocí měření zemního odporu potrubí. Pracovní postup spočívá v tom, že se změří postupně zemní odpor potrubí ve vzdálenostech maximálně 2 km podél trasy v místech vybudovaných standardních měřicích objektů, načež se stanoví hodnota průměrné vodivosti izolace...

Způsob stanovení efektivnosti svodových metod při ochraně podzemních kovových konstrukcí proti korozi bludnými proudy a zapojení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226462

Dátum: 15.11.1985

Autori: Badouček Jiří, Polák Josef

Značky: korozi, způsobu, metod, způsob, tohoto, zapojení, proudy, efektivnosti, stanovení, konstrukcí, svodových, kovových, bludnými, provádění, ochraně, proti, podzemních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení efektivnosti svodových metod při ochraně podzemních kovových konstrukcí proti korozi bludnými proudy, vyznačený tím, že se vytvoří detekční obvod podzemní kovová konstrukce-vodič-vysokoohmický voltmetr-vodič-pomocná kovová elektroda-země a změří se napětí dUA mezi podzemní kovovou konstrukcí a kovovou pomocnou elektrodou při vypnutém zařízení pro odvod bludných proudů, načež se změří napětí dUA´ mezi podzemní kovovou konstrukcí...

Kontrolní trn

Načítavanie...

Číslo patentu: 225675

Dátum: 01.07.1985

Autori: Beneš Stanislav, Polák Josef

Značky: kontrolní

Zhrnutie / Anotácia:

Kontrolní trn k zařízení pro ustředění obráběného hřídele do osy obráběcího vřetene, po dle vynálezu dle čs. autorského osvědčení č. 225 053, vyznačený tím, že je výměnný a zasahuje do otvoru (2) tělesa (3) zařízení a na jeho konci, přivráceném k prizmatické čelisti (4), je vytvořen zploštělý výstupek (5), případné čelní zářez (8), přičemž šířkový rozměr zploštělého výstupku (5) je menší než šířka drážky (6) kontrolovaného hřídele (7), zatím co...

Zařízení pro ustředění obráběného hřídele do osy obráběcího vřetene

Načítavanie...

Číslo patentu: 225053

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kinzel Karel, Polák Josef

Značky: ustředění, vřetene, obraběcího, obráběného, zařízení, hřídele

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ustředění obráběného hřídele do osy obráběcího vřetene s prismatickou čelistí a číselníkovým úchylkoměrem, vyznačené tím, že prismatická čelist (1) přechází v prismatické těleso (2), v jehož horní části je vytvořen otvor (3), v němž je umístěn otočně čep (4), který, je pevně spojen s hranolovitým tělesem (5), dále je ke spodní části prismatického tělesa (2) připojen držák (6) číselníkového úchylkoměru (7), který je s ním pevné...

Pomocná anoda elektrochemické ochrany kovových zařízení obsahujících elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 214438

Dátum: 01.07.1984

Autori: Polák Josef, Piller Květoslav, Svoboda Emil

Značky: anoda, obsahujících, ochrany, kovových, elektrochemické, pomocná, elektrolyt, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocná anoda elektrochemické ochrany kovových zařízení obsahujících elektrolyt, vyznačená tím, že elektrolyticky inertní nebo poloinertní elektroda (l) protáhlého tvaru o délce aktivní části elektrody L a průměru d, je pomocí nejméně dvou dielektrických přídržných sloupků (2) připevněna ke kovovému připevňovacímu prvku (3) ve vzdálenosti b/d›3 d, s výhodou b = 5 až 20 d, kde b je nejbližší kolmá vzdálenost povrchu elektrody (l) od kovového...

Zařízení pro vodotěsné a elekricky nevodivé uzavření prostoru mezi kovovým ochranným pláštěm a kovovou liniovou konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214649

Dátum: 30.03.1984

Autor: Polák Josef

Značky: kovovou, uzavření, elekricky, pláštěm, konstrukcí, ochranným, prostoru, nevodivé, vodotěsné, zařízení, kovovým, liniovou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vodotěsné a elektricky nevodivé uzavření prostoru mezi kovovým ochranným pláštěm a kovovou liniovou konstrukcí sestávající z izolační zálivky mezi dvěma zátkami a fixované na povrch kovového ochranného pláště a na povrch izolačního povlaku pomocí základního nátěru, vyznačené tím, že na izolačním povlaku (1) liniové kovové konstrukce (2) je nerozebíratelné připojen po celém obvodu nejméně jeden izolační prstenec (3) vytvořený z...

Přetlakové dielektrické utěsnění prostoru mezi kovovým ochranným pláštěm a kovovou liniovou konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213564

Dátum: 01.03.1984

Autori: Litomiský Miloslav, Polák Josef

Značky: kovovou, dielektrické, utěsnění, přetlakové, prostoru, pláštěm, ochranným, liniovou, kovovým, konstrukcí

Zhrnutie / Anotácia:

Přetlakové dielektrické utěsnění prostoru mezi kovovým ochranným pláštěm a liniovou konstrukcí, vyznačené tím, že mezi nejméně dvěma zarážkami (1,2) ve vzdáleností 15 mm až 600 mm, připevněnými k vnitřní ploše kovového ochranného pláště (3) nejméně na třech různých místech jsou upevněny dvě dielektrické zátky (4, 5), mezí nimiž je elektroizolační prstenec (6) o šířce 30 mm až 150 mm, vytvořený ze hmoty stejného nebo blízkého chemického složení...