Poláček Jozef

Univerzálne chápadlo manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 265761

Dátum: 14.11.1989

Autori: Poláček Jozef, Pástor Oliver, Miča Martin, Antala Lubomír, Šimo Jozef

MPK: B25J 15/00

Značky: univerzálne, manipulátora, chápadlo

Text:

...Zariadenie je vybavené hydraulickým zámkom, ktorý v pripade poruchy v hydraulickom obvode zabezpečí dostatočné upnutie súčiastky a tým zníži možnost vzniku úrazu na minimum.Prikladné prevedenie univerzálneho chápadla manipulátora podľa vynálezu je zobrazené na priložených výkresoch, kde na obr. l je znázornené dispozičné riešenie chápadla v nárysovej rovine s čeľustami pre prírubové súčiastky, na obr. 2 je znázornená chápadlo V pohľade z...

Zápäsťová jednotka manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 259245

Dátum: 17.10.1988

Autori: Poláček Jozef, Pástor Oliver, Kmeťo Vladimír, Antala Lubomír, Miča Martin

MPK: B65J 9/00, B65J 15/00

Značky: zápäsťová, jednotka, manipulátora

Text:

...kolesa 3 zasahuje sekundárne koleso 5 neotočne uložené spolu s vsčkou 1 na otočnom vretene §. Vačka 1 má na svojom čele výstredne umiestnený palec g s po časti obvodu má vytvorené zaoblenie lg, ktorým zasahuje do vybrsnia lg maltézskeho kríža g uloženého neotočne na výstupnom hrisdeli §. Na koncovej časti vretens Q je umiestnená clonka lg bezkontaktněho snímača ll nastaveného tak, aby snímačAll vyslal impulzy blokovanie pohonu počas...

Klasifikátor pohybových funkcií číslicovo riadeného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 259229

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ivánka Peter, Máriássy Gustáv, Poláček Jozef

MPK: G05B 19/18, G06F 11/00

Značky: klasifikátor, stroja, pohybových, číslicovo, funkcií, riadeného

Text:

...blok 3 tvorby príznakov, blok Q pamati etalonu, komparátor § a výstupný blok Q sú s radičom 3 postupu klasifikácie prepojené konzultatívne, teda s obojsmerným tokom siqnálov. Týmto spôsobom je radič A postupne prepojený kanálom gł riadenia výberu vstupných údajov s blokom l vstupných údajov, kanálem 23 riadenia postupnej tvorby príznakov s blokom 3 tvorby príznakov, kanálom gg riadenia manipulácie s etalonmi a blokom 3 pamäti etalonov,...

Elektrické manipulátorové chápadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254902

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pástor Oliver, Poláček Jozef, Šamko Vladimír, Minárik Milan, Antala Lubomír, Miča Martin, Šimo Jozef

MPK: B23Q 7/04

Značky: elektrické, chápadlo, manipulátorové

Text:

...jednej z dvojice zverných ústrojenstiev, obr. 3 zobrazuje hokorys manipulátorového chápadla so znázornenou úkosovou lištou na indikáciu polohy čeľusti a tiež so znázornenými dvojicami mäkkých narážok upevnených na jednotlivých čelustiach.V tuhom ráme 1 manipulátorového chápadla sú rovnomerne rozmiestnene na kruhovej rozstupnej osi dve sady hnacích elektromotorov 2. Hrladele elektromotorov 2 sú rozoberatelne, ale neotočne spojené s primárnymi...

Zariadenie na ochranu vodiacej skrutky sústruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252852

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dužek Pavol, Poláček Jozef, Stanik Stefan, Baco Miloslav

MPK: B23Q 11/08

Značky: ochranu, zariadenie, vodiacej, sústruhu, skrutky

Text:

...isúčaenéiho» etaivu odstraňuje ziairiaidienie nie ~oichirainu voidilaicej eikrurtiky -súetriuihu podľa vynálezu, kitioiréno ipioidsŕriaitiom je, že oichraimný .plášť je vytvorený z muihéłro neuziaitvoirenélmo tirmbkovehio tslegmenitu, krtioirý prekrý-via~ vodiaicu rslorultku v celej jej dĺžke iai je svojim jediným koncom uchyitený -v pirirube a idrulhý-m koncom je iucihytený vkionziolie ložiska, pričom plášť je .prieibeižine prieclroldlzí...

Stavebnicový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 251522

Dátum: 16.07.1987

Autori: Antala Lubomír, Miča Martin, Poláček Jozef, Skoupa František, Ivánka Peter

MPK: B25J 11/00

Značky: stavebnicový, manipulátor

Text:

...ramena a obr. 4 znázorňuje .priklad uloženia hnacej tylče v ložiska vo vylože-nom konci primárneho ramena manipulátora.Základ Stavebnicové-ho manipulátora tvorí stĺvp 2, primárne rameno 3 a sekundárne rameno 4. Stĺp 2 je vytvorený kombináciou spojenia rôznych fdĺžok .násntałvcov 21. jeden koniec stĺpa 2 je pevne spojený s ,podstavou 1 .a druhý ikoniec stlpa 2 je opatrený vprírubou 5.Podstava 1 je .vytvorená z dosky obdĺžnikového alebo...

Upínací valec pre silovo ovládané skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 248973

Dátum: 12.03.1987

Autori: Baco Miloslav, Pástor Tibor, Poláček Jozef, Dužek Pavol, Stanik Stefan

MPK: B23B 31/30

Značky: skľučovadlo, válec, upínací, silovo, ovládané

Text:

...tesniaci veniec, pričom vymedzovanie radíálnej polohy regulačného zámku je zabezpečené skrutkami a proti radiálnemu pootočeniu piesta je v čelnej stene valca nepriebežný závitový otvor, v ktorom je umiestnená zävitová časť čapu, ktorého valcová čxast je najmenej 1,2 násobku maximálneho zdvihu piesta vo valci.Výhodou riešenia je konštrukčná jednoduchosť, zníženie možnosti poškodenia valca vplyvom obrusovanía nečistatomi, upevnenie čapu do...

Zapojenie pre automatické preraďovanie viacstupňovej hydraulicky ovládanej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232634

Dátum: 15.12.1986

Autori: Prno Jozef, Hladký Viktor, Ivánka Peter, Poláček Jozef

MPK: F16H 5/50

Značky: viacstupňovej, zapojenie, preraďovanie, automatické, hydraulický, převodovky, ovládanej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia zabezpečujúceho bezproblémové automatické preraďovanie prevodových stupňov vo viacstupňovej hydraulickej ovládacej prevodovke. Jeho podstatou je signál informácie o požadovanom prevodovom stupni, ktorý sa porovnáva so signálom informácie o skutočnom prevodovom stupni zaradenom v prevodovke. V prípade nezhody týchto informácií je aktivovaný cyklus zabezpečujúci pootáčanie ozubených kolies a správne zaradenie prevodového...

Suport obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230006

Dátum: 15.09.1986

Autori: Michalec Josef, Galantič Kosťa, Poláček Jozef, Horák Jiří, Müller Karel

MPK: B23Q 11/08

Značky: obraběcího, suport, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Suport obráběcího nebo jiného výrobního stroje vybaveného přívodem chladicí kapaliny, osvětlením, pohyblivými kabely a hadicemi, případně skříní řízeni stroje a krytem místa řezného procesu, vyznačený, tím, že je pevně spojen s vertikální konzolou (5), která je umístěna za krycí stěnou (6) a je spojena s horizontální konzolou (4), na které je připevněn přívod chladicí kapaliny (11), osvětlovací těleso pevné (9) a pohyblivé (10) a skříň (1)...

Zariadenie pre polohovanie a kotvenie nástrojovej hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228322

Dátum: 15.09.1986

Autori: Poláček Jozef, Šatka Augustín

Značky: polohovanie, kotvenie, hlavy, zariadenie, nástrojovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia zabezpečujúceho jednoduché, presné polohovanie a kotvenie nástrojovej hlavy v mechanických sústruhoch malých rozmerov. Jeho podstatou je, že polohovanie aj kotvenie nástrojovej hlavy sa vykonáva jednou pákou, ktorá je upevnená na hriadeli vybavenom zámkou a hnacím pastorkom. Pastorok je v zábere s ozubeným hrebeňom, na ktorom je otočne vložená západka tlačená do zárezov venca na obvode nástrojovej hlavy. Spätný chod...

Spevňovací maticový komplet

Načítavanie...

Číslo patentu: 220971

Dátum: 15.03.1986

Autori: Poláček Jozef, Laco Vojtech, Hladký Viktor

Značky: maticový, spevňovací, komplet

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu sa týka spevňovacieho maticového kompletu pre poistenie polohy rozličných telies uložených na rotačných súčiastkách. Jeho podstatou je, že pozostáva z dvoch valcových prstencov opatrených stredovými závitovými otvormi. Prstence sú navzájom spojené skrutkami tak, že je medzi ich stykovými čelami vytvorená medzera. Uťahovaním skrutiek sa vytvorí v závitovom spoji oboch prstencov a nosného čapu predpätie, spôsobujúce trenie, ktoré...

Zariadenie pre mazanie hybných častí koníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231089

Dátum: 01.03.1986

Autori: Stanik Stefan, Poláček Jozef, Baco Miloslav

MPK: B23Q 11/12

Značky: zariadenie, koníka, částí, hybných, mazanie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie zabezpečujúce optimálne mazanie hybných častí koníka obrábacieho stroja. Jeho podstatou je, že v hornej časti telesa koníka je umiestnená nádrž prepojená výhodným rozvodom s mazacou knotovou sústavou hybných častí koníka. Medzi nádržou a mazacím rozvodom je vradený mechanický ventil zabezpečujúci reguláciu spotřeby mazacieho prostriedku. Otvorením ventilu sa samospádom naplní rozvod mazacím prostriedkom a ventil...

Zariadenie pre impulzné zapínanie spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226629

Dátum: 15.02.1986

Autori: Poláček Jozef, Šatka Augustín

Značky: impulzné, spojky, zariadenie, zapínanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre impulzné zapínanie spojky, pozostávajúce z motora spojeného cez remenicu s hriadeľom, zo spínacieho systému hnanej a hnacej časti spojky, vyznačujúce sa tým, že vo vŕtaní hriadeľa (2) je posuvné tiahlo (1), ukončené tvarovým vybraním (14), ktorého povrch je v bodovom styku s oblým koncom presuvne hybného čapu (9), pričom druhý koniec čapu (9) svojim zúženým ukončením dosadá na šikmú stenu tlačného krúžku (4), ktorý je vo styku s...