Poláček Bohumil

Dvoustupňové hydrostatické servořízení vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259755

Dátum: 15.11.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: hydrostatické, dvoustupňové, vozidel, servořízení

Text:

...dvojici rohatek se západkamí,elektromagnety, míkrospínače, třccí spojku, neumožňuje zvládnout výše uvedené rozmanité dynamické stavy řízení. zejména kloubových pobbzků s hmotnými polorámy. Proto i zde při velké rychlosti řízení může docházet k tvrdým nárazům polorámů na sebe a při malé rychlosti řízení k zastavení polorámů před koncovými polohami.Výše uvedené nedostatky odstraňuje dvoustupnové hydrostatícké servořízení podle vynálezu,...

Sdružený ventil s pojistnou a obtokovou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257647

Dátum: 16.05.1988

Autori: Peňáz Stanislav, Poláček Bohumil, Poláček Luboš

MPK: B62D 5/08

Značky: pojistnou, sdružený, obtokovou, ventil, funkcí

Text:

...K omezení zdvihu šoupátka 3 slouží narážka lg.Sdružený ventil má signální hrdlo É spojene signální větvi gg s výtlačnou větví l v místě signalizace 23 mezi základním hydrogenerátorem 3 a jednosměrným ventilem gg,odpadní hrdlo § má spojeno odpadní větví 3 s nádrží gg a přivodní hrdlo lg má spojeno odbočkou gl s výtlačnou větví 31 v místě mezi nouzovým hydrogenerátorem gg a jednosměrným ventilem gg. Přitom obě výtlačné větve gł, gl se za...

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256421

Dátum: 15.04.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: zařízení, hydraulické, servomotoru, dvoustupňové, ovládací

Text:

...střed zesilovače průtoku lg. ovládací zařízení ll je napájeno dvěma hydrogenorátory gg. äg,-přičemž hydrogenerátor gg je spojen s přívodní větvi lg zesilovače průtoku lg přímoa hydrogenerátor šg prostřednictvím děličo průtoku äg « coho príoárního výstupu 3) Holíč průtoku ää, standardního provedaní, má škrtící průřaäy gg, §, kterými děli průtok hydrogenarátoru äg mezi primární výstup Š spojený přívodní větví lg s dvoustupňovým ovládacím...

Zařízení pro řízení směru vozidel z několika stanovišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 254563

Dátum: 15.01.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: řízení, stanovíšť, několika, směru, vozidel, zařízení

Text:

...servořízení l ovládá z kabiny podvozku volantem É a pákovým mechanismem §. zdrojem energie je hydrogenerátor g poháněný spalovacím motorem vozidla. Ctyřcestný třípolohový rozvaděč lg se přitom nachází ve střední poloze (D),ve které spojuje vstupní otvor ll s výstupním otvorem lg a odpadní otvor lg s výstupním otvorem lg a signální otvor lg s odpadním otvorem lg, takže přídavné jednočinné přestavnéústrojí 1 je tlakově odlehčeno a rozváděč Ä...

Hydraulické servořízení vozidel ovladatelné z více stanovišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 254562

Dátum: 15.01.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: vozidel, hydraulické, servořízení, stanovíšť, ovladatelné, více

Text:

...je hydrogenerátor g tlakově odlehčen. Třípolohovy řídící rozvaděč lg jn opatřen elektromagnetickým přestavným ústrojím 5 elektromaqnety lg, ll, ale může být též opatřen mechanickým nebo pneumatickým nebo kombinovaným přestavným úst 2 n 1 ím. spínače eloktrnmagnetů jsou umístčny na pracovním stanovišti, kterýchmůže být libovolný počet.Pokud je tŕuba ovladat řízení ze stanoviště mimo vozidlo, je možno na kratší vzdálenost použít spojovnního...

Tlakově kompenzované hydraulické rozváděcí zařízení, nejméně dvou spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238171

Dátum: 01.05.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: hydraulické, rozváděcí, zařízení, tlakově, nejméně, spotřebičů, kompenzované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlakově kompenzovaných hydraulických rozváděcích zařízení, pracujících nezávisle na zatížení, zásobujících z jednoho zdoje několik spotřebičů, napájených jedním zdrojem - hydrogenerátorem. Každý spotřebič je opatřen rozváděčem vytvořeným jako dvoustupňový zesilovač průtoku, obsahující řídicí člen a zesilovač průtoku. Zesilovač průtoku může být vytvořen jako šoupátko, posuvné v tělese rozváděče, s primárními a sekundárními...

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250524

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: F15B 11/16

Značky: ovládací, hydraulické, servomotoru, dvoustupňové, zařízení

Text:

...ze sekundárního výstupu 38 k seklwnldárnímu spotřeblči 31. Otačí-li se volantem. 4 s řídicím stupněm 1, přichází z něho řídící proud q do zesilovače průtoku 10, v něm-ž se zesiluje HIH celkový proud QM a jednou ze spotřebních větví 22, 22, podle směru otáčení volantu 4, postupuje do servomotoru 24. Přebýtek proudu kapaliny jde z děliče piňt-oku 35 sekundárním výstupom36 k sekundárnímu spotřebiči 31. ovládání servo-motoru 24 dalším řĺidicĺm...

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249709

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: hydraulické, zařízení, servomotoru, dvoustupňové, ovládací

Text:

...přestavným~ústrojím §§, spojeným ovládací větví §§ se sígnální větví gg.Přestavné ústrojí §§ je propojeno uvnítř hydrogenerátoru gg s přívodní větví lg a externé s ovládací větví âá.Předmět vynálezu v provedení podle obr. 1 pracuje takto Není-li dvoustupňové ovládací zařízení ll v činností, klesne tlak v pružinovém ovládaním prostoru 59 únikom kapaliny přesmalou tryeku 11 až na odpadní tlak. V přívodní větví lg panuje předepínací tlak, který...

Přepouštěcí ventil nouzového hydrogenerátoru servořízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249010

Dátum: 12.03.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: ventil, servořízení, nouzového, přepouštěcí, hydrogenerátoru

Text:

...lg ee za jednosměrným ventilem g spojuje s výtlačnou větví lg vstupující do rozváděcího zařízení gg servomotoru gg, které schematicky reprezentují celá servořizení.249 010 Pružinový prostor gg vyúsřuje navenek výetupním otvorem ggepojeným odpadní větví gg s nádrží gz. V pružínovém prostoru gg může být narážka gg omezující posuv diferenciálního šoupátka 2směrem dolů. V dolním nákružku 5 diferenciálniho šoupátka 2 mo Vhou být zářezy gg....

Dvoustupňové, tlakově kompenzované hydraulické ovládací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234924

Dátum: 15.01.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: hydraulické, ovládací, tlakově, dvoustupňové, kompenzované, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je dvoustupňové, tlakově kompenzované hydraulické ovládací zařízení několika spotřebičů, napájené ze společného hydrogenerátoru, které může plnit funkci jak proporcionálního rozváděče, tak i servomechanismu. Toho se dosahuje odlišným provedením řídicího stupně, který může být proveden buďto jako povelový řídicí člen, nebo jako odměrný objemový člen. Ovládací zařízení podle vynálezu umožňuje výrazně zjednodušit hydraulické...

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení sevromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235845

Dátum: 01.12.1986

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: hydraulické, zařízení, ovládací, dvoustupňové, sevromotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení sevromotoru, určené zvláště k řízení vozidel, napájené společně s dalším hydromotorem ze společného hydrogenerátoru. Všechny funkce: usměrnění, zesílení průtoku a brzdění negativní zátěže jsou zabezpečeny malým počtem součástí, s relativně malými ztrátami škrcením kapaliny a s maximální provozní spolehlivostí. Toho je podle vynálezu dosaženo tím, že rozváděč, násobič průtoku a...

Zapojení rozváděče kapaliny prostorově odlehlých, nezávisle činných spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228339

Dátum: 15.09.1986

Autor: Poláček Bohumil

Značky: rozváděče, činných, prostorové, zapojení, spotřebičů, kapaliny, odlehlých, nezávisle

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení rozváděče, jehož podstata spočívá v tom, že ke každému vstupnímu kanálu rozváděče, do něhož je přiváděna kapalina výtlačnými větvemi z hydrogenerátorů, je přiřazena dvojice výstupních kanálů, kterými je kapalina odváděna prostřednictvím výstupních větví k rozváděčům nezávisle činných spotřebičů. Liché výstupní větve jsou přitom spojeny s rozváděči jedné skupiny nezávisle činných spotřebičů a sudé výstupní větve jsou...

Rozváděč hydraulického servořízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221469

Dátum: 15.02.1986

Autor: Poláček Bohumil

Značky: servořízení, hydraulického, rozvaděč

Zhrnutie / Anotácia:

Rozváděč hydraulického servořízení podle vynálezu je charakterizován tím, že ve střední výchozí poloze je dvojice odpadních kanálů uzavřena oproti přívodnímu kanálu středním nákružkem a dvěma vnějšími nákružky je uzavřena dvojice spotřebních kanálů. V jedné z pracovních poloh je přitom jeden ze spotřebních kanálů spojen jedním z kruhových vybrání a prostřednictvím jedné podélné dutiny a radiálními otvory s pří vodním kanálem, zatímco druhý ze...

Hydrostatické servořízení s náhradním zdrojem pro řízení mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219025

Dátum: 15.06.1985

Autor: Poláček Bohumil

Značky: prostředků, zdrojem, řízení, hydrostatické, náhradním, mobilních, servořízení

Zhrnutie / Anotácia:

Servořízení je tvořeno základním a pomocným okruhem. Řidicí jednotka, která je spojená řídicími větvemi s pracovními prostory přímočarých hydromotorů, je napojena odbočkou a výtlačnou větví základního okruhu k primárnímu zdroji a další odbočkou výtlačné větve je řídicí jednotka napojena i k náhradními zdroji. Současně je rozváděč, který je spojen výkonovými větvemi s pracovními prostory přímočarých hydromotorů, spojen výtlačnou větví základního...

Zařízení k řízení průtoku z jednoho zdroje ke dvěma spotřebičům

Načítavanie...

Číslo patentu: 218206

Dátum: 15.02.1985

Autor: Poláček Bohumil

Značky: řízení, spotřebičům, průtoku, zařízení, jednoho, zdroje, dvěma

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k řízení průtoku z jednoho zdroje ke dvěma spotřebičům, primárnímu a sekundárnímu, spojeného vstupní větví s hydrogenerátorem a výstupními větvemi se spotřebiči, vyznačující se tím, že je tvořeno voličem průtoku (3) a děličem průtoku (2), zařazeným mezi vstupní větev (4), spojenou s hydrogenerátorem (5), primární výstupní větev (6) spojenou s primárním spotřebičem (7) a sekundární výstupní větev (10), spojenou se sekundárním...

Náhradní zdroj energie hydraulického servořízení směru jízdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215305

Dátum: 31.05.1984

Autor: Poláček Bohumil

Značky: náhradní, jízdy, směru, energie, hydraulického, servořízení, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká náhradního zdroje pro servořízení mobilních strojů a to využitím jiného hydraulického zařízení, které se nachází na tomto stroji a je v činnosti zároveň se servořízením. Takovým zařízením je hydrostatický pohon pojezdu, sestávající nejméně z jednoho spalovacího motoru a nejméně jednoho rotačního hydromotoru, spojeného s mechanismem pohánějícím pojezdová kola. Samotný náhradní zdroj pak sestává z hydraulického pohonu pojezdu a...