Pokorný František

Zařízení pro měření otáček parní turbíny a její zabezpečení proti nadměrným otáčkám

Načítavanie...

Číslo patentu: 265641

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pokorný František, Sýkora Jindřich, Mičkalová Ludmila, Bureš Zdeněk, Brichta Zdeněk

MPK: G01P 3/44, H03K 19/00

Značky: měření, zařízení, otáček, turbiny, parní, její, zabezpečení, proti, nadměrným, otáčkám

Text:

...čidla 5 otáčok jehož výstup lg je připojen na vstup jgg prvního vstupního obvodu gg, jehož výstup lg je připojen na vstup łgg prvního převodníku 5 a současně na první vstup ggg prvního řízeného výběrového obvodu êłg impulsního signálu a výstup łgá prvního převodníku Q je připojen na vstup łgg prvního obvodu gg pro testovaní, jehož výstup jgg je spojen s prvním vstupem jgg prvního komparačního obvodu gg a současně se vstupem lłg prvního...

Regulátor teplotní diference

Načítavanie...

Číslo patentu: 264226

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bureš Zdeněk, Sluka Zdeněk, Pokorný František

MPK: F28F 27/00, G05D 23/19

Značky: regulátor, diference, teplotní

Text:

...hodnoty tlaku topné páry tlačítky více-méně z pracoviště obsluhy. Čidlo 14 tlaku páry v přírubě je tvořeno elektrickým přístroem, převádějícim tlak měřeného média (páryj na spojitý elektrický turbin při najíždění a provozu turbin a také možnost volby ručního nebo automatického řízení zadané hodnoty teplotní diference, nebo zadané hodnoty tlaku, nebo polohy regulačního ventilu na vstupu topné páry do příruby,anebo ruční nebo automatické...

Zařízení pro elektronickou regulaci parní turbiny pro pohon napájecího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263629

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pokorný František, Bureš Zdeněk, Dobias Josef, Křovina František

MPK: G05B 24/00

Značky: pohon, elektronickou, turbiny, zařízení, napájecího, regulaci, parní, čerpadla

Text:

...nebo trendu otáčok regulátoru přeběhu.Jeden příklad praktického provedení zařízení k regulaoi turbiny podle vynálezu je uveden ve formě blokového schéma na připojeném výkresu.Podle tohoto pŕíkladu provedení je základním prvkem zařízení k regulaci turbiny regulá toru l otáček. Na vstup lg tohoto regulátoru l otáček je připojen výstup łlg součtovéhočlenu ll. Na druhý vstup lłg tohoto součtového členu ll je přiveden výstupní signál 2...

Zařízení pro regulaci výkonu turbiny s omezovací funkcí při odchýlení tlaku a regulaci tlaku páry turbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261037

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rubek Jaroslav, Pokorný František, Bednařík Karel

MPK: G05D 15/01

Značky: zařízení, turbínou, omezovací, páry, turbiny, funkcí, výkonu, tlaku, regulaci, odchýlení

Text:

...za provozu bloku. Při zvětšení odchýlky tlaku nad nastavenou hodnotu je automaticky upravována žádaná hodnota výkonu dokud nedojde k ustálení tlaku na své žádané hodnotě. Tím se odstraňují ruční zásahy. Rovněž při výpadcích v odběru páry je provoz bloku ekonomičtější, protože tento parní výkon mohou převzít jedna nebo obě pracující turbiny, aniž by došlo ke zbytečnému snížení výkonu reaktoru.2. Při provozu v regulaci tlaku anebo v regulaci...

Zapojení pro řízení dynamického členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255447

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pokorný František, Pidermann Bohumil

MPK: G05B 19/02

Značky: dynamického, členu, řízení, zapojení

Text:

...na připojeném výkrese.Zdroj g signálu skutečně hodnoty tlaku páry za kotlem je připojen na vstup druhéhohladinového členu 3 a na Vstup třetího hladinového členu §. Vodič lg výstupního signáluz dynamického členu ll je připojen na vstup prvního hladinového členu l a na vstup čtvrtého hladinového členu Q. Výstup prvního hladinového členu l a výstup druhého hladinového členu3 jsou pripojeny na vstupy prvního součinového členu Q. Výstup třetího...

Spôsob úpravy odpadnej kyseliny chlorovodíkovej z výroby 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244317

Dátum: 15.11.1987

Autori: Šolc Jaroslav, Krasnický Slavomír, Pokorný František, Hájek Vladimír, Grössl Jioí, Mojžíš Vratislav, Pidermann Bohumil, Javurek Jan, Žáeek Václav

MPK: C07C 59/70, A01N 39/04, C02F 1/66...

Značky: 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, úpravy, odpadnej, výroby, spôsob, kyseliny, chlorovodíkovej

Text:

...V roztoku nadbytok Ca ionov. lndikovanie požadovanej hodnoty pH je dané bielym zákalom reakčnej zmesi a je jednoduche a lahko pozoroVateiné. V oblasti pH 6 až 8 má reakčná zmes za týchto podmienok z hladiska hodnoty pll charakter tlmivého roztoku. Do predneutralizácio je možné z reakčnej zmesi získavať fenoxyoctové kyseliny, ktoré sa použivząjú najpr. ako herbicidy. Ak V roztoku po (čiastočnej neutralizácii sú vápenaté ióny, možno s výhodou...

Zapojení pro nastavení žádané hodnoty tlaku páry na výstupu z kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 253013

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pidermann Bohumil, Pokorný František

MPK: F22B 35/00

Značky: kotle, zapojení, tlaku, nastavení, výstupu, žádané, hodnoty, páry

Text:

...vlechcoy zbývsjící mam bloky a vodní olektrex-ny. Vyuiití vynilezu bude proto s rozvoje elektrizaaní souaťàvy 341. pozrennaąss.Príklad zapojení žédané hodnoty tlaku páry na výstupu a kotle je nakraslen v blokovám sche/matu na pŕipojenâm výkrese.Na první vstup prvního komparatoru 2 maxim je přes generátor 1 funkce videné hodnoty tlaku páry sa kotlem podle parního výkonu zepojens svorka jj skutečně hodnoty parního výkonu. Na jeho druhý...

Způsob výroby výlisků z plastických hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244703

Dátum: 14.08.1987

Autori: Pokorný František, Veinfurt František

MPK: B29D 7/01

Značky: způsobu, způsob, tohoto, provádění, zařízení, výroby, výlisků, plastických

Text:

...vzájemnou kombinací přetlaku a vakua. U čs. autorského osvědčení č. 166 636 se provádí tvarování výrobků známým způsobem, předně předtvarováním výrobků prostřednictvím trnů a dále dotvarování s ostřižením výrobků pomocí vačkového a klouboveho mechanismuNevýhodou těchto uvedených známých způsobů tvarování a předtvarování je to, že tvárníky mají u výrobků, které se vyznačují nepříznivým poměrem výšky k šířce, snahu při chodu zpět,deformovat...

Inkrementální čidlo polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243034

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hyža Gustáv, Pokorný František, Poláeek Josef

MPK: G01P 3/36, G02B 27/10, G02B 26/10...

Značky: čidlo, inkrementální, polohy

Text:

...světlovodných vláken lze zvyäovet počet inkrementd, přičemž třída zůstává gřejná. Veškeré prdběhy, tzv. inkrementy jednotlivých světlovodů se nestevují vně přizachování předem zvolených vzdálenosti mezi evětlovody e bez demontáže čidle a to pouhým netočenim držáku světlovodů ne jednu či druhou stranu o předem zvolený úhel.Praktický priklad nového inkrementálniho ćidle je schematicłw znázorněn ne obr. 1 e na obr. 2 je upravená veriente...

Zapojení převodníku pro jednosměrné proudové impulsy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242968

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pokorný František, Bureš Zdenik, Žežulka Jaroslav

MPK: H02M 7/145

Značky: převodníku, impulsy, zapojení, proudové, jednosměrně

Text:

...a druhá vstupní svorka 3. Paralelně k sekundárnímu vinutí 1 proudového transformátoruá je připojen vybíjeoí odpor Ě, ke kterému je paralelné připojena sériová kombinace diody 3 a měřicího odporu łg, přičemž spojení anody diody g s jedním pőlem vybíjecího odporu g a jedním koncem sekundárního vinutí 1 proudového transformátoru 5 tvoří prvníuzel gł, spojení druhého konce sekundárního vinutí 1 proudového transformátoru 3 s druhým pőlem...

Zařízení k řízení přepouštěcích armatur parních turbin v povrchových stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 250479

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pokorný František, Bureš Zdeněk

MPK: F01D 17/24

Značky: stavech, zařízení, povrchových, turbin, přepouštěcích, řízení, armatur, parních

Text:

...oleje je připojen k prvnímu vstupu 401 komparátoru 4. K jeho druhému vstupu 402 je připojen výstup 501 členu 5 mezní hodnoty. Výstup 303 logického součtového členu 3 je připojen ke třetímu vstupu 203 logického součinového členu 2 a výstup 403 komparátoru 4 je připojen ke čtvrtému vstupu 204 logického součinoveho členu 2. Výstup 205 tohoto logíckeho součlnového členu 2 je připojen ke druhému vstupu 102 klopného obvodu 1, k jeh-ož prvnímu...

Zařízení pro regulaci teploty vody a tlaku páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 238775

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Pokorný František, Sluka Zdeněk

MPK: G05D 23/19

Značky: tlaku, teploty, páry, regulaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro současnou regulaci tlaku páry v odběru, nebo protitlaku a teploty vody na výstupu z ohříváků topné vody u protitlakových a odběrových parních turbin. K jeho regulátoru tlaku páry je přes člen regulační odchylky tlaku připojeno čidlo tlaku a obvod zadaného tlaku. Dále je spojen s výstupní autonomní dynamickou vazbou, která má výstup pro další regulační obvody a přes první součtový člen je spojen i se vstupní autonomní...

Zařízení pro omezovací regulaci tlaku páry před turbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234181

Dátum: 01.04.1987

Autori: Sluka Zdeněk, Pokorný František

MPK: G05D 16/20

Značky: před, omezovací, páry, regulaci, tlaku, turbínou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro omezovací regulaci tlaku páry před turbínou a řeší zlepšení statické charakteristiky "výkon-frekvence" pří regulaci frekvence elektrizační sítě a dále řeší zvýšení stability provozu bloku při regulaci výkonu parní turbínou, zvláště při poruchových stavech (výpadek mlýnů apod.). Podstatou vynálezu je takové zapojení regulátoru tlaku parní turbíny, omezovače, komparátorů a logického členu, které zajistí co...

Způsob prohřívání parních turbin s regulovaným odběrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248405

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Veinfurt František, Pokorný František

MPK: F01D 25/10

Značky: odběrem, turbin, regulovaným, parních, způsob, prohřívání

Text:

...prakticky tak, že pro prohřev přísluänőho dílu turbiny byly využity přepouštěoí amatury, které po nafázování slouží k regulaoi tlaku v regulovenén odběru. Při naJíždění na otáčky byly tyto armatury v pevné vezbä se vstupníni regulaöními amaturemi, které zaJištuJí regulaci otáčok.Uvedené nevýhod značč onezuje způsob prohřívúní parníoh turbin s regulovanýn odbčre podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v ton, že se po dosažemí prohřívaoíeh...

Zapojení pro řízení parní turbiny podle teplotního namáhání

Načítavanie...

Číslo patentu: 227473

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pokorný František, Veinfurt František, Bureš Zdeněk

Značky: parní, teplotního, namáhání, řízení, turbiny, podle, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení parní turbiny podle teplotního namáhání, obsahující alespoň dvě porovnávací členy, alespoň dvě relé s přepínači a alespoň dva nelineární členy vyznačené tím, že výstupy (11, 12) zařízení (1) pro vyhodnocováni teplotního namáhání jsou spojeny se vstupy (21, 22, 31, 32) porovnávacích členů (2, 3), tak, že první výstup (11) zařízení (1) pro vyhodnocováni teplotního namáhání je spojen s prvním vstupem (21) prvního porovnávacího...

Kompaktní přístroj pro vyhodnocení teplotního namáhání kovu turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227963

Dátum: 15.04.1986

Autori: Walter Karel, Sluka Zdeněk, Veinfurt František, Žežulka Jaroslav, Pokorný František

Značky: namáhání, prístroj, teplotního, vyhodnocení, turbiny, kompaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Kompaktní přístroj pro vyhodnocení teplotního namáhání kovu turbiny tvořený pevným obalem s prvky pro upevnění, se síťovým vypínačem a kabelovými vývodkami jehož součástí jsou vstupní obvody kompaktního přístroje, korekční obvody, model teplotního namáhání, obvody vyhodnocení mezních hodnot, obvody vyhodnocení měřené veličiny a měřicí přístroj, vyznačené tím, že vstupní obvody (1) kompaktního přístroje jsou svým výstupem (1.1) připojeny na...

Zapojení regulace elektrického výkonu a tlaku páry v odběru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221120

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kotrba Vladimír, Pokorný František, Bureš Zdeněk

Značky: páry, výkonu, zapojení, regulace, tlaku, elektrického, odběru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru parních turbin a v něm kondenzačních odběrových parních turbin. Řeší problém pružnosti přizpůsobení vzájemného poměru mezi regulací výkonu a tlaku páry v odběru, zejména při změně jmenovitých parametrů páry. Podstatou vynálezu je nahrazení mechanické odběrové páky elektronickým obvodem, v němž jsou vzájemně spojeny vyhodnocovací obvod regulátoru výkonu s obvodem zadané hodnoty tlaku v odběru a vyhodnocovací obvod...

Zapojení pro řízení parní turbiny při poruše v elektrizační soustavě

Načítavanie...

Číslo patentu: 220120

Dátum: 15.10.1985

Autori: Veinfurt František, Pokorný František, Bureš Zdeněk

Značky: elektrizační, parní, zapojení, soustavě, poruše, řízení, turbiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru parních turbin a v něm automatizace jejich řízení. Je řešen problém omezení ztrát z výpadku v elektrizační soustavě tak, aby jejich dopad na ekonomiku spotřebitele i výrobce energie byl co nejmenší. Podstatou vynálezu je zapojení, v němž jsou vzájemně spojeny čidlo poruchy přes relé a přepínač jednak s nelineárním členem s reléovou charakteristikou a s členem výběru minima a jednak přímo s tímto členem výběru minima, který...

Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 213744

Dátum: 01.04.1984

Autori: Weinfurt Václav, Pokorný František

Značky: smyčky, regulační, elektronické, sytou, regulace, turbin, zapojení, páru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru, sestávající z korektoru tlaku, alespoň jednoho spínače a jednoho přepínače, z logického členu a z tlakového analyzátoru vyznačené tím, že k výstupu (50) tlakového analyzátoru (5) je připojen vstup (10) korektoru (1) tlaku, jehož výstup (11) je připojen ke spínači (2), jehož kontakt (13) je spojen s prvním součtovým členem (6) smyčky regulace výkonu, kdežto spínač (2) je...