Pojman Pavel

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270365

Dátum: 13.06.1990

Autori: Stejskal Pavel, Šebela Miroslav, Pojman Pavel, Chaloupka Zdeněk, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 29/46, H01L 29/54

Značky: výkonová, polovodičová, součástka

Text:

...eoucdetko podle vynálezu jehož podetete epoěivá v too, že druhe etrone diletečni elektrody je opetřenevretvou etřibre e druhú etrene polovodiöove deeky je opetřene kontekteo tvořenýn vretvou kovu ze ekupiny etřibre, hliník. titen.Dále je e výhodou uezi pokovenou polovodiöovou doeku I poniklovenou mödänou elektrodu kluznč uložene diletečni nolybdenovi elektrode e drenoeti povrchu 0,1 ež.0,4 un.výhodou vynelezu je oniženi technologické...

Způsob leptání hliníkového kontaktu Al výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269214

Dátum: 11.04.1990

Autori: Andrš Vladimír, Říčařová Daniela, Zamastil Jaroslav, Kačer Jan, Pojman Pavel

MPK: H01L 21/28

Značky: výkonových, polovodičových, kontaktů, součástek, leptání, hliníkového, způsob

Text:

...nedoleptají celé části motívu, která je nutné mechanicky odetraňovet, jinak vodou ke zkratom na kontaktovans etruktuře.Uvedená nevýhody odstraňuje způsob leptání hliníkového kontaktu A 1 výkonových polovodičových součáatek podle vynálezu, jehož podstate spočíva v ton, že povrch polovodičoveho systemu opatřený hliníkovou kontaktní vrstvou se selektívně loptá přes fotorezis~ tovou masku ve směsi kyselín orthofosforečne, dusíćné s octovó v...

Ochranný prvek fázky křemíkové desky s polovodičovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268946

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stejskal Pavel, Šebela Miroslav, Zamastil Jaroslav, Baloun Vladimír, Pojman Pavel

MPK: H01L 23/24

Značky: strukturou, prvek, desky, křemíkové, ochranný, polovodičovou, fázky

Text:

...zejména snížení zàvěrných a blokovacich napětí a zhoršovàní stability elektrických vlast ností.Uvedené nevýhody odstraňuje řešení ochranného prvku fàzky výkonového polovodíčového modulu podle vynâlezu, jehož podstata spočíva v tom, že mědêná dílatační podložka je v horní částí, přílěhající ke křemíkové desce osazena na průměr menší, než je průměr křeníkové desky a přes obvod křemíkové desky a spodní část měděné dilatační podložky je nasazen...

Polovodičová součástka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266521

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Pojman Pavel, Stejskal Pavel, Venhoda Emil, Plíva Jiří

MPK: H01L 23/10, H01L 25/00

Značky: součástka, polovodičová, výroby, její, způsob

Text:

...z konstrukce součástky vůbec nebo je možno použít jedné dilatační podložky podstatné slabší a s menší hmotností a tím se zjednodušuje a zhospodárňuje výroba výkonových polovodičových součástek a snižuje spotřeba deficitnich kovových materiálů včetně drahých kovů.Způsob výroby výkonové polovodičové součástky podle vynálezu spočíva v tom, že se polovodičcvý systém opatřený deponovanou kontaktní vrstvou ve složení dle vynálezu zapouzdří...

Pomocný zdroj polovodičového usmerňovača, najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244588

Dátum: 15.01.1988

Autori: Malý Ladislav, Urban Pavel, Pojman Pavel

MPK: B23K 9/10

Značky: najmä, usmerňovača, polovodičového, pomocný, zváranie, zdroj, oblúkové

Text:

...zdroja. Ďalšou výhodou zdroja podľa vynálezu je,že tou istou kapacitou sa docieli trojnásobne vyšší prúd, nakoľko frekvencia na medzifázovom transformátore je trojnäsobkom frekvencie siete, čiže pri pomerne nízkych nákladoch sa docieli výrazná kompenzácia vstupného prúdu, odľahčenie výstupného vi 4nutia zváracleho tnansformatora a tyristorov, čiže pri súčasnom zvýšení účinnosti a účinníka vytvoria sa aj podmienky pre použitie tyristorov na...

Vyhodnocovací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 243861

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ubiková Marie, Pojman Pavel

MPK: G01R 17/02, G01F 23/00, G01F 23/26...

Značky: vyhodnocovací, obvod

Text:

...zpětnovazebním odporem g, na druhý nabíjecí vstup lg pracovního monostabilního klopného obvodu lg.Vyhodnocovací obvod podle vynálezu pracuje tak, že oba monostabilní klopné obvody lg,gg jsou při změně společného vstupního spouštěcího signálu z úrovně log 1 na úroveň log 0 překlopeny do stavu, kdy na jejich přímých výstupech li jsou úrovně log 1. Hodinový vstup âł prvního klopného obvodu gg typu D je v tomto okamžiku na úrovni log 0. Po...

Výkonová polovodičová součástka pro vysoká závěrná a blokovací napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232182

Dátum: 01.04.1987

Autori: Homola Jaroslav, Pojman Pavel, Pína Bohumil, Muller Ilja, Hartman Jan, Školník Václav

MPK: H01L 21/02

Značky: napětí, blokovací, polovodičová, vysoká, výkonová, závěrná, součástka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky pro vysoká závěrná a blokovací napětí, ve které je vysokonapěťový přechod PN vytvořen ve dvou stupních. První je umístěn v hloubce větší než 30 um uvnitř plochy polovodičové součástky. Druhý stupeň přechodu PN je umístěn na obvodu v okrajové části plochy polovodičové součástky v hloubce 5 až 20 um. Povrchová koncentrace mělkých příměsí ve druhém stupni je nižší než 2.1015 atomů cm-3.

Způsob vytvoření katodového kontaktu výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248397

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pojman Pavel, Zamastil Jaroslav, Stejskal Pavel

MPK: H01L 21/28

Značky: způsob, katodového, kontaktů, výkonových, součástek, polovodičových, vytvoření

Text:

...intermetalických fází a křemíkem (nikl).Tento problém řeší způsob vytvoření katodového kontaktu výkonových polovodičových součástek podle vynálezu, jeho podstata spočívá v tom, že křemíková doske se po běiněm očiětění nepaři ve vakuu vrstvou stříbra tlouätky maximálně l pm, dále vrstvou hliníku tlouětky maximálně 1 (um s následným zeaílením vrstvou stříbra případně hliníku tlouštlty maximálněS výhodou se až 95 š tlouätky třetí vrstvy...

Způsob výroby vícevrstvých polovodičových součástek rozčleněním z velkoplošné křemíkové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227619

Dátum: 01.09.1985

Autori: Pojman Pavel, Šimko Timotěj, Homola Jaroslav, Čumpelíková Jana, Malý Ladislav

Značky: křemíkové, vícevrstvých, způsob, rozčleněním, výroby, desky, polovodičových, součástek, velkoplošné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vícevrstvých výkonových polovodičových součástek rozčleněním z velkoplošné křemíkové desky vyznačený tým, že křemíková deska s vytvořenými polovodičovými vrstvami se proleptá trojsložkovým leptadlem, jehož složení je v trojúhelníkovém trosložkovém diagramu vymezeno čarou 0,5 objemových dílů kyseliny dusičné, 2 objemových dílů kyseliny fluorovodíkové a 0 až 2 objemových dílů kyseliny octové, při teplotě 25°C po dobu 4 až 20 minut...

Způsob výroby plošného nebo vertikálně-plošného členění hliníkových kontaktů výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219118

Dátum: 15.07.1985

Autori: Homola Jaroslav, Stejskal Pavel, Pojman Pavel, May Jan, Šváb Petr

Značky: polovodičových, členění, výkonových, způsob, vertikálně-plošného, hliníkových, součástek, kontaktů, plošného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby plošného nebo vertikálně-plošného členění hliníkových kontaktů výkonových polovodičových součástek, opatřených wolframovou nebo molybdenovou dilatační elektrodou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že povrch křemíkové destičky pokovený hliníkovou vrstvou o tloušťce 4 až 10 ?m metodou vakuového napaření při teplotě substrátu 200 ± 30 °C s časovou prodlevou 15 až 30 min. se selektivně leptá přes fotorezistovou...