Podstata Jiří

Způsob přípravy N-fenylmaleamových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269909

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kroupa Jaroslav, Konečný Dušan, Podstata Jiří, Matouš Vladimír

MPK: C07C 125/00

Značky: přípravy, kyselin, způsob, n-fenylmaleamových

Text:

...produktu z roztoku ve formě větších dobře filtrovatelných krystalků. Některé z použitých aminů Jsou ve vodném prostředí velmi málo rozpustné. V tom případě je nutno jich použít ve formě vodné suspenze nebo emulze, kterou lze snadno příprnvít pomocí běžných tenzidů ne bo smáčedel.llaleinanhydrid lze do reakce vnášet přímo v pevné fázi ve formě komerčné dodávaných lístku. Postup vyžaduje ovšem dobrá míchání, například vrtulovým...

Způsob přípravy N-fenylmaleinimidu a jeho substituovaných derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269846

Dátum: 14.05.1990

Autori: Podstata Jiří, Kroupa Jaroslav, Konečný Dušan, Matouš Vladimír

MPK: C07C 119/14

Značky: derivátů, přípravy, substituovaných, způsob, n-fenylmaleinimidu

Text:

...prektickćm použití nebyl nalezen zásadní rozdíl v účinku ne průběh reakce, který by mohl svädčit pro větší výhodu použití některeho z nich. O výhodnosti lze rozhodnout pouze na základě jejich dostupnosti, cenová relace, popřípadě toxicity.Způsob využívající neutralizaei reakční směsi pre výrobu vedlejšího produktu - octanu sodnáhc má výhodu v tom, že reakční směs nemusí být tak ředěna, protože solnost vznikláho roztoku stačí k vyloučeni...

Způsob přípravy di-tercbutylhydroxybenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265262

Dátum: 13.10.1989

Autori: Matouš Vladimír, Kroupa Jaroslav, Nechybová Věra, Podstata Jiří

MPK: C07C 39/08

Značky: způsob, di-tercbutylhydroxybenzenů, přípravy

Text:

...Reakce probíhá snadno i bez zahřívání při obyčajné teplotě. Jako inertní rozpouätědla se osvědČĚ ty především kapalně alifatické uhlovodíky nebo benzin, ale jechlorovaná rozpouětědla, aromatické kapalné uhlovodíky jako toluenči xylen, ale i kyselinu octovou. Reakce je katalyzována nejen ky selinou sírovou, která vzhledem k její dostupnosti a výtěžkům při reakci je výhodnú, ale lze užít i jiných kyselých katalyzátorů,jako jsou jiné...

Způsob odměrného stanovení N-substituovaných maleinimidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264678

Dátum: 14.08.1989

Autori: Podstata Jiří, Kroupa Jaroslav

MPK: G01N 31/16

Značky: odměrného, maleinimidů, stanovení, způsob, n-substituovaných

Text:

...zhydrolyzuje a případně současně i nadbytečné rozpouštědlo odpaří,a vzniklý roztok maleamátu se běžným způsobem acidímetrícky ztitruje. Obsah se stanoví výpočtem ze známého vzorceM - relativní molekulovou hmotnost stanovované látkyz - počet maleinimidových skupin v moekuleSN - objem použitého a kalického louhu na hydrolýzu vzorku v mlCN - koncentrace kyseliny chlorovodíkové při titraci v m 1a() - obsah substituovaného maleinimidu ve vzorku...

Způsob přípravy kyseliny N,N-m-fenylen-bis-maleamové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264403

Dátum: 14.08.1989

Autori: Matouš Vladimír, Pokluda Ivo, Podstata Jiří, Osoha Josef, Kroupa Jaroslav

MPK: C07C 103/68

Značky: způsob, přípravy, kyseliny, n,n-m-fenylen-bis-maleamové

Text:

...množství látek s volncu aminoskupinou.Množství vody potřebné pro reakci není rozhodující a nemá vliv na výtěžek, protože vzniklý produkt je V kyselém vodném prostředí téměř nerozpustný. Množství vody je třeba volit takové, aby postačovalo k dobrému rozpuštění m-fenylendiaminu a umožnilo při vykyselo 3 264403vání vysrážení produktu z roztoku ve formě větších krystalkü umožñujících pak snadnou filtraci, event. další promytí.Maleinanhydrid...

Způsob cyklizace arylen-bis-maleamových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260072

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kroupa Jaroslav, Matouš Vladimír, Osoha Josef, Pokluda Ivo, Podstata Jiří

MPK: C07D 207/448

Značky: kyselin, arylen-bis-maleamových, způsob, cyklizace

Text:

...báze lze pro cyklízaoí užít například tri-n-butylemín, pyrídín,trietylamín, tríetanolamín popřípadě í další dostupné látky. Pří praktíckém použití nebyl. nalezen zásadní rozdíl v účinku na průběh reakce, který by mohl svědčít pro větší výhodu použití některého z nich. O výhodností lze rozhodnout pouze na základě jejích dostupnosti,cenové relace popžípadě toxícíty.způsob využívající neutralízacl reakční směsi pro výrobu vedlejšího...

Způsob přípravy 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonoximu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252945

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kroupa Jaroslav, Podstata Jiří

MPK: C07D 211/72

Značky: přípravy, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonoximu, způsob

Text:

...s kysličníkem siřičitým, který V kyselém prostředí může rovněž reagovat s ketonem za vzniku oximu.Vzhledem k dobré reaktivitě ketoskupiny u výchozího 2,2,6,6 ~tetrametyl~ 4-piperidonu je průběh všech těchto reakcípoměrně dobrý. Přestože by tedy při technologickém provedení reakce nemělo dojít k větším či závažnějším problémům, je nedostatkem těchto oximačních metod použití poměrně drahých chemikálií a v některých případech i nutnost...

Způsob přípravy 3-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydrobenzo-h-chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250092

Dátum: 15.04.1987

Autori: Podstata Jiří, Kroupa Jaroslav

MPK: C07D 221/12

Značky: způsob, přípravy, 3-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydrobenzo-h-chinolinu

Text:

...způsobu syntézy podle toh-Dtovynálezu oproti postupům známým, spočíva V tom, že je velmi jednoduchý a dosahuje se .při .něm vyšších výtěžlků produktu. Publikovamé postupy, které dosahují srovnatelných výtěžků, jsou velmi komplikovaná extrakcenri nebo izolacemi meziproduktů,nebo jsou .neúměirně zdlouhavé.Při postu-pu podle tohoto vynálezu se získá jako produkt hyd-rochloriud B-hydroxy-1,2,Sgirtetrahy-dnobenz-ohjchinolinu, který má upřímé...

Způsob přípravy 3-alylrhodaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232342

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pirkl Jaromír, Podstata Jiří

MPK: C07C 161/02, G03C 1/08

Značky: způsob, 3-alylrhodaninu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy alylrhodaninu vzorce I tak, že se vaří směs alylbromidu či alylchloridu s ekvivalentním či až o 10 % sníženým množstvím thiokyanatynu draselného, sodného či amonného v prostředí vodného etanolu až do ukončení reakce, přilije se ekvivalentní nebo až o 50 % zvýšené množství thioglykolové kyseliny, směs se vaří do ukončení reakce, produkt se izoluje zahuštěním reakční směsi, vyloučením produktu ochlazením do krystalizace, odsátím,...

Způsob přípravy 2-metyl-4,5-difenylthiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232961

Dátum: 15.07.1986

Autori: Podstata Jiří, Pirkl Jaromír

MPK: C07D 277/02

Značky: přípravy, 2-metyl-4,5-difenylthiazolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-metyl-4,5-difenylthiazolu vzorce tak, že se benzoin chloruje v prostředí chloroformu nebo jiného neaktivního s vodou nesouvisícího rozpustidla s teplotou varu v rozmezí 30 až 100° C, potom přikape ekvimolární nebo až dvojnásobné množství thionylohloridu s výhodou za přídavku 0,1 až 10 % dimetylformamidu, po ukončení reakce se získaný roztok neutralizuje, vysuší se, přidá se k němu ekvimolární nebo až o 50 % zvýšené množství...

Způsob přípravy 2-metyl-4,5difenylthiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232954

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pirkl Jaromír, Podstata Jiří

MPK: C07D 277/22

Značky: způsob, přípravy, 2-metyl-4,5difenylthiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Bromací desoxybenzoinu a kondenzací jeho bromderivátu s thioacetamidem tak, že se bromace provádí v prostředí chloroformu nebo jiného neaktivního a s vodou se nemísícího rozpustidla s teplotou varu v rozmezí 30 až 100 °C, získaný roztok bromderivátu se neutralizuje, přidá se k němu thioacetamid, směs se míchá při teplotě 10 až 50 °C a pak pří teplotě varu reakční směsi do ukončení reakce, přidá se koncentrovaná kyselina chlorovodíková, po...

Způsob přípravy p-toluensulfonátů složitých alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227782

Dátum: 01.11.1985

Autori: Pirkl Jaromír, Podstata Jiří

Značky: způsob, alkoholů, složitých, p-toluensulfonátů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy p-toluensulfonátů složitých alkoholů vzorce kde R značí 2-fenoxyetyl, 2(p-terc.butylfenoxy)etyl či 2-benzyl-oxyetylskupinu reakcí 2-fenoxyetanolu, 2(p-terc. butyl)etanolu či 2-benzyloxyetanolu s p-toluensulfochloridem za udržování alkalické reakce vodným roztokem alkalických hydroxidů až do ukončení kondenzace tak, že se reakce provádí v prostředí při teplotě 0 až 60 °C s výhodou kolem 25°C a vzniklý produkt se izoluje. Získají...

Způsob přípravy o-kyanbenzylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214156

Dátum: 15.02.1985

Autori: Pirkl Jaromír, Podstata Jiří

Značky: o-kyanbenzylchloridu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nový způsob přípravy o-kyanbenzylchloridu chlorací o-tolunitrilu za ozařováni účinným světlem tak, že se chloruje při 155 až 160 (C, chlorace se přeruší po aborbování poloviny ekvivalentního množství chloru, chlorační směs se po vyfoukání zbytků chlorovodíku podrobí rektifikaci v vakuu, pak se o-kyanbenzylchlorid oddělí a přední frakce zbývajícího o-tolunitrilu se nasazuje do další chlorace a mezifrakce obsahující zbytky o-tolunitrilu a...

Způsob přípravy 1,3-diarylpyrazolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217893

Dátum: 15.11.1984

Autori: Podstata Jiří, Pirkl Jaromír

Značky: přípravy, 1,3-diarylpyrazolinů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 1,3-diarylpyrazolinů reakcí směsi 2-chlorethyl-4-chlorfenyl ketonu s fenylhydrazin-N-sulfokyselinou v prostředí metanolu či etanolu za přídavku 0,1 až 1 dílu hm. koncentrované kyseliny sírové na hmotnost použitého ketonu. Uvedená látka je účinným meziproduktem pro přípravu opticky zjasňujících přípravků pro zjasňování polyamidových, acetátových a triacetátových vláken.