Podhradský Dušan

Obal

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1854

Dátum: 03.06.1998

Autor: Podhradský Dušan

MPK: B65D 30/10

Text:

...a pod. Na odstránenie týchto nevýhod slúži vrece. ktore je predmetom tohtoPredmetom tohto riešenia je obal na plnenie sypkých materiálov, ktorý je vytvorený z viacvrstvoveho papierového vreca a polyetylenoveho vreca o rovnakej sirke, pričom obidve vrecia sú spojene na jednej strane zositim za pomociNa priloženom výkrese je pod označením à znázornene viacvrstvove papierové vrece, pod označením g polyetylénove vrece a na poslednom...

Zariadenie s odmeriavaním súvislej dĺžky radu, najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 266978

Dátum: 12.01.1990

Autori: Blaškovan Pavol, Petrovič Milan, Mahútová Helena, Matyas Karol, Ďurana Jozef, Podhradský Dušan

MPK: G01B 11/04

Značky: najmä, řadů, dĺžky, zariadenie, súvislej, tehál, odmeriavaním

Text:

...do chodu druhý a tretí dopravník, ktoré presunú rad na tretí dopravník. Počas presunu sa blokuje činnost prvého dopravníka a fotosnímač sa pomocou priamočiareho motora nastavuje na novú úroveň dĺžky radu. Rýchlosti dopravníkov sú rovnaké, aby sa zachoval súvislý rad predmetov.Hlavné výhody zariadenia podľa vynálezu sú, že umožňuje rýchle a jednoduché vytváranie súvislého radu predmetov Iuhovolnej dĺžky. Prestavenie úrovne dĺžky radu sa vykoná...

Zlučovacie zariadenie dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265523

Dátum: 13.10.1989

Autori: Matyas Karol, Kapolka Jozef, Mach Antonín, Podhradský Dušan, Mahutová Elena, Kavka Jaroslav

MPK: B65G 47/14

Značky: zlučovacie, zariadenie, dlaždíc

Text:

...zariadenia a znižuje opotrebenie klinových remeňov.Zlučovacie zariadenie dlaždíc podľa vynálezu je znázornená na obrázku č. 1.Zlučovaoie zariadenie dlaždíc pozostávajúce zo zdvižného môstika, valčekového dopravnĺka,dopravníka s klinovými remeñmi a zarážky je usporiadané tak, že dopravník § s klinovými remeňmi je umiestnený na zdvižnom môstiku g. Medzi klinové remene dopravníka § je vložený valčekový dopravník A a další dopravník l s...

Zariadenie pre vytváranie vrstiev dláždíc pre paletizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264830

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kapolka Jozef, Matyas Karol, Fuljer Jozef, Sliviak Peter, Podhradský Dušan, Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Ďuratný Miloslav, Ďuratný Zdeno, Velič Karol

MPK: B65G 47/14

Značky: paletizáciu, vytváranie, zariadenie, vrstiev, dlaždíc

Text:

...mostíku tesne nad valčekmi tak, že umožňujú vysúvanie s zasuvsnie roštu medzi vslčekmi mostíka.zariadenie pre vytváranie vrstiev dleždíc pre psletizáciu je znázornená na výkrese, kde na obr. 1 je púdorys a na obr. 2 podelný rez.Valčeky ł mostíka 3 sú z časti kryté nosníkmi Q. Nosníky g majú výrezy a sú upevnené na mostíku 3 tesne nad valčekmi ł mostíku 3. Medzi valčeky ł a nosník 3 mostíka 3 je vložený rošt 1. Dlaždice sa v rade dqprsvujú po...

Spôsob izolácie SH-aminokyselín, peptidov a proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258607

Dátum: 16.09.1988

Autori: Podhradský Dušan, Hunčíková Soňa, Kristian Pavol, Suchár Gejza, Krčmař Stanislav

MPK: G01N 30/00

Značky: sh-aminokyselín, proteínov, izolácie, spôsob, peptidov

Text:

...v dôsledku vysokej reaktivity ligandu je aj väzobná schopnost nosiča veľmi vysoká.prebieha však len pri vysokých hodnotách pH (cca 12, kedy väčšina SPI-skupin sa oxiduje na disulfid. Pri pröteínoch vedie takato imobilizácia k nevratným štrukturálnym zmenám a u enzýmov sa stráca aktivita. -Uvedené nevýhody V podstatnejmiere odstraňuje spôsob izolácie SH-aminokyselín,peptidov a proteínov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že...

Zariadenie na otáčanie rovinných tenkostenných predmetov o 180 stupňov s vytváraním párov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254152

Dátum: 15.01.1988

Autori: Matyas Karol, Podhradský Dušan

MPK: B65G 57/081

Značky: párov, vytváraním, predmetov, zariadenie, tenkostenných, otáčanie, stupňov, rovinných

Text:

...motor, ktorý je spojený s uchopovačom, na ktorom je upevnený otáčací element pevne spojený s čeľusťou. Uchopovač je. vytvorený priamočiarym motorom s čeľustami.Na pripojenom výkrese je jedno z možných prevedení zariadenia na otáčanie rovinných tenkostenných predmetov o 180 ° s vytváraním párov, kde obr. 1 je schematický nákres a na obr. 2 bokorys zariadenia.Zariadenie .pozostáva z rámu 1, na ktorom sú upevnené dorazy 7, 8 pre otáčaniea...

2-Nitrofenylhydrazónopropándinitrily a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250563

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kristian Pavol, Podhradský Dušan, Suchár Gejza

MPK: C07C 121/82

Značky: spôsob, 2-nitrofenylhydrazónopropándinitrily, přípravy

Text:

...reakcie prebiehajü pri pH 6,4 - 8,0.Výhodou navrhovaného spôsobu prípravy je, že umožňuje použiť rôzne substituované Z-nitroanilíny, dáva možnosť prípravy substituovaných 2-nitrofenylhydrazónpropándinitrilov s cieleným obsahom funkčných skupín v ich skeletoch, je jednoduchý a nenáročný na použité chemikálie a prístroje.K 0,69 gramov dusitanu sodného v 8 gramov koncentrovanej kyseline sírovej pri 20 C sa pridá za miešania 1,82 g...

Avivážní prostředek s antistatickým a změkčujícím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246532

Dátum: 13.03.1986

Autori: Havran Ján, Matyas Karol, Koch Ivan, Turzová Alena, Benovie Bohumil, Podhradský Dušan

MPK: D06M 13/46

Značky: účinkem, prostředek, avivážní, změkčujícím, antistatickým

Text:

...že omak pláten upravených prostředkem podle vynálezu, je srovnatelný s omakem dosaženým výše zminéným chloridem.Avivažní prostředek podle vynálezu se pripraví snadno rozmíchánim výchozích surovín při 30 až 60 °C ve vodě.Kvartérní sůl se přlpraví kvarternizací reakčního produktu mastné kyseliny a diethylaminoethanolu příp. dimtehylaminoethanolu dimethylsulfátem, diethylsulfátem či benzylchloridem.Acylpolyglykol, resp. alkylpolyglykol se...