Podešva Milan

Dvojzložkový samovulkanizujúci butylkaučukový tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268569

Dátum: 14.03.1990

Autori: Podešva Milan, Pejchal Jiří, Obernauer Jozef

MPK: C09K 3/10, C09K 3/12

Značky: samovulkanizujúci, dvojzložkový, butylkaučukový

Text:

...médií. Ako plaatikačnó prísady možu byř použitá napriklad minerálne pnrnfinickó oleja n oatory diknrboxylovýoh kyselín. Prídavok vyuýohnvého rastlinného oleja posobi priaznivo nu zaaýohnnie povrchovej vrstvy tmelu u znižuje Jeho počiatočná lepivoaĺ. Ako plnivá sú vhodné látky anorsnniokej povahy, nnpr. uhliöitun Vápenntý s veikosľou častíc 0,2 až h /um, oxid titaničitý ąnataaovóho typu e veikosľou častíc 0,2 až 0,6 /um, nzboat a dĺžkou...

Zvuková izolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 268263

Dátum: 14.03.1990

Autori: Postava Miroslav, Smělý Zdeněk, Podešva Milan

MPK: C08L 9/00, C08L 23/02

Značky: izolační, zvuková, hmota

Text:

...stálost fólie je nutná zejména pro výrobu předtvarovaných zvukoizolačních dílů, které jsou v praxi kombinovány s textilními zvukopohltivými materiály. Pro zvláště extrémní požadavky na tvarovou stálost fólie a zároveň pro tepelnou odolnost je výhodné kombinovat použitý kaučuk s regenerovaným kaučukem nebo s pryžovou drtí, s výhodou do průměru částic 0,5 mm. Průřez částic drtě nad 0.5 mm je vhodný u tlustších vrstev zvukoizolační fólie....

Způsob přípravy asfaltokaučukové lepicí a hydroizolační hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 266160

Dátum: 13.12.1989

Autori: Podešva Milan, Bakule Karel, Šesták Jiří

MPK: C09J 3/30

Značky: hmoty, způsob, hydroizolační, přípravy, lepicí, asfaltokaučukové

Text:

...se na kousky, které se dávkují ve druhém stupni do vhodného typu zařízení opatřeného míchadly obsahujícího organické rozpouäŕdlo. V počáteční fázi lze rozpouštění předsměsí provádět v menším množství rozpouštědla tak, aby docházelo k intenzivnímu roztírání a botnání směsi, po rozpuštění směsi se do míchačky dávkuje zbytek rozpouštědla, asfaltu, minerálního oleje a popřípadě plniv. Minerál ní olej je vhodné přidávat do míchačky těsně před...

Vulkanizovatelná kaučuková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 262145

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chodura Jan, Husák Vladimír, Podešva Milan

MPK: C08L 19/00, C08K 5/01, C08L 9/00...

Značky: směs, vulkanizovatelná, kaučuková

Text:

...ataktických ,poldílů nad uvedené meze vynálezu však způsob-uje prudké snížení mechanických vlastností vulzkanizártů. U produktů s vyšším obsahom lzotaktických podílů ,podle vynálezu, lze přídavkem ke lkaučukovým směsím Zvýšit mechanické vlastnosti vulkanizátů, vpropřípadě nahradit část kaučuku, .změkčo-vadel ,nebo prysąkyřic ve .směsích při zachová-ní základních vlastností pryže. Výběrem typu .produktu a kombinací všech složek kaučukové...

Ztužující plnivo pro kaučukové směsi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261187

Dátum: 12.01.1989

Autori: Podešva Milan, Postava Miroslav

MPK: C08K 7/02, C08L 21/00, C07J 5/06...

Značky: výroby, kaučukové, směsi, plnivo, způsob, ztužující

Text:

...v podmínkách našich výrobních závodu. Tuzemská řešení umožňují podstatné vyšší zpracovatelské teploty pro kaučukové směsi obsahující tento výztužný materiál, což je příznivé pro stávající výrobní zařízení, která jsou v gumárenských podnicích v současné době k dispozici. Při výhodě vyšších zpracovatelských tep 1 ot je jejich nedostatkem, že v určitých speciálních druzích pryže snižují fyzikálně-mechanické vlastnosti pryžového materiálu....

Lepicí hmota pro stavební účely na bázi syntetického kaučuku a asfaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260894

Dátum: 12.01.1989

Autori: Blaha Vojtěch, Šesták Jiří, Podešva Milan

MPK: C09J 3/30

Značky: asfaltu, lepicí, bázi, syntetického, stavební, hmota, účely, kaučuku

Text:

...rozpouštědla.Lepicí hmota může být modifikována pro zvýšení lepivosti montánními kysellnamí a jejich estery vznikajícíml jako ratinační zbytek pří čištění montanního vosku. ako antíoxidant může být použít fenyi-(í-nattylamin neho 2-merkaptobenzimidazol.Príncípem Vynálezu je skladba lepící hmoty určené pro iepení stavebních materiálů,zejména asfaltových pásů, hydroizolačních fólií na bázi kaučuku, používaných v hydroizolační techníce....

Utěsněný spoj hydroizolačního povlaku a způsob jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260875

Dátum: 12.01.1989

Autori: Petrlíčková Anna, Podešva Milan, Koželuha Jaroslav

MPK: E04D 13/14

Značky: utěsněný, provádění, způsob, povlaků, hydroizolačního

Text:

...schémata základních střešních proniků, jejichž opracování bylo dosud obtížoym problémem,na obr. 2 je svisly řez střešním prostupem s opracováním koutové části termoplastlckou kaučukovou fólií, na obr. 3 je vodorovný řez nadstřešíiím oplechovaííým tělesem s půdorysným vyznačením způsobu opracováuí termoplastickou fólií a na obr. 4 je axonometrický pohled na postup při opracovávání koutové části pruhem termoplastlcké fólie.Každé těleso 1...

Samovulkanizující kaučuková směs pro výrobu hydroizolačních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261307

Dátum: 12.01.1989

Autori: Petrklíčková Anna, Podešva Milan, Jiříček Květoslav

MPK: C08L 23/16, C08L 23/22

Značky: výrobu, hydroizolačních, pásu, kaučuková, směs, samovulkanizující

Text:

...a vyválcováni pozvolna v závislosti na teplotě prostře dí vulkanizovat. Postupnou vulkanizací folie zvyšuje svoje mechanické vlastnosti až do úrovně pryže. Rychlost vulkanizace a vlastnosti folie lze ovlivňovat kombinací použitých složek. Vzhledem k požadované vysoké rychlosti vulkanizace folie při teplotě místnostíjsou vhodné EPDM obsahující jako třetí složku etyliden-norbornen, při použití butylkauěuku pak typy s nenasyceností od 1,5 do...

Modifikovaná kaučuková směs na bázi syntetického kaučuku pro výrobu hydroizolačních folií

Načítavanie...

Číslo patentu: 261270

Dátum: 12.01.1989

Autori: Podešva Milan, Jiříček Květoslav

MPK: C08L 17/00, C08L 9/06

Značky: syntetického, hydroizolačních, kaučuku, fólií, kaučuková, bázi, výrobu, směs, modifikovaná

Text:

...polyetylenu s vinylacetátem, s výhodou typy obsahující 6 až 25 hmotnostních vinylacetátu. Typ pryžové drtě čí prachu může ovlivñovat odolnost směsi proti povětrnostnímu stárnutí, vyhovující výsledky byly dosažeñy u drti na bázi SBR a NR, nejlepší výsledky pak s drtí na bázi EPDM. Jemnost pryžové drtě rovněž může ovlivñovat zpracovatelnost kaučukových směsi a kvalitu výsledné fólie, vhodná je drť s velikosti Éástic do 0,6 mm....

Zařízení k zadržování zákrutů příze při zapřádání u bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241439

Dátum: 01.02.1988

Autori: Podešva Milan, Brodský Mojmír, Hetflejš Jioí

MPK: D01H 15/02

Značky: zapřádání, zadržování, strojů, zařízení, příze, zákrutů, dopřádacích, bezvřetenových

Text:

...jednotku 1 skrývající v sobě zejména spřádací rotor, ve kterém během provozu panuje podtlak,který v důsledku pneumatického propojení působí proudění vzduchu směrem dovnitř odváděcí trubkou g příze 5. Normálně je příze A, vystupující z odváděcí trubky g, odtahována výše položenými odtahovými válečky 1 g, ll) z nichž delší je hnací a kratší svěrný. Svěrný váleček ll je přitlačován k hnacímu válečku lg pomocí neznázorněných silových prostředků....

Nevulkanizovaná kaučuková směs s vysokou lepivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254701

Dátum: 15.01.1988

Autori: Podešva Milan, Petrlíčková Anna, Jiříček Květoslav

MPK: C09J 3/12

Značky: nevulkanizovaná, vysokou, směs, lepivosti, kaučuková

Text:

...při dlouhodobé exploataci - stárnutí celého systému. Bylo zjištěno, že vyšší přídavek polymerní složky do směsi (nad 10 dsk) působí naopak nepříznivě na konfekční lepivost a soudržnost nevulkanizované kaučukové směsi s pryží.Pro uvedené aplikace jsou vhodné jak emulsní, tak suspensní typy polyvinylchloridu s K hodnotou nad 60, v případě použití kopolymeru vinylchloridu s vinylacetátem jsou výhodné typy s vyšším obsahem vinylacetátu....

Polohovač podpěry ruky, zejména pro zařízení mikrochirurgie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244019

Dátum: 16.11.1987

Autor: Podešva Milan

MPK: A61B 19/00

Značky: ruky, mikrochirurgie, polohovač, zařízení, zejména, podpery

Text:

...semostatnä bez ostatních upínacích prvků jako je tomu u dosud známých polohovačů rukou. Je hmotnoetnł lehčí, dobře ovlàdatelný, co umolňuje rychlá a přesné nastavení polohy rukou chírurga při jeho praci.Polohovaö podpiry ruky je přehledně ochranný na přiloženémvýkreae, kde na obr. | je nárys polohovača na obr. 2 je jeho bokorye.Na ěepy g ramene 15 je otodnä uchvceno pousdro 1, v jeho horní časti jsou uloieny svőrná čelistí 1, svírajíoí...

Způsob těsnění a oprav spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 237152

Dátum: 01.10.1987

Autori: Blaha Vojtěch, Podešva Milan, Pejchar Jiří

MPK: E04B 1/66, C08L 95/00

Značky: způsob, těsnění, spár, oprav

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu těsnění a oprav obvodových stěn panelů vyznačený tím, že se v prvém stupni na podklad nanese asfaltoakučuková rozpouštědlová hmota o minimální sušině 15 až 70 % hmot. která tvoří současně penetrační a vyrovnávací vrstvu, do které se ve druhém stupni přilepí folie z nevulkanizované nebo samovulkanizující kaučukové směsi šíře 50 až 150 mm a tloušťky 0,5 až 4 mm, přičemž dokonalý spoj se vytvoří ihned po přitlačení folie do...

Zařízení pro stanovení obsahu uhlíku, křemíku a uhlíkového ekvivalentu tekuté litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241817

Dátum: 15.09.1987

Autori: Podešva Milan, Staufeík Jaroslav, Honzák Jioí

MPK: G01N 25/06

Značky: zařízení, křemíku, litiny, uhlíku, obsahu, stanovení, uhlíkového, tekuté, ekvivalentu

Text:

...výstupem zdroje 7 posowvacího napětí.Výstup -diferenčního stupně 6 je přiupojen na vstup převodníku A/D s, jehož výstup je.připojen na vstup mikropočítłrče 300. K rmlkropočítači 300 je připojen přepínač 700 pro Ikorevkci podle obsahu fosforu P. K mikropočítači. 30 | 1 jsou dále připojeny analogový přepínač 4 a blok .pro »vizualizaci a -ovládání 800.Příklad průběhu teploty zktušebního vzorku v. závislosti na čase je. znäzorněn na...

Dvousložkový samovulkanizující tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 252212

Dátum: 13.08.1987

Autori: Podešva Milan, Vícha Bronislav, Birklen Radomír, Mižďoch Oldřich

MPK: C09K 3/10, C08L 23/16, C09D 5/34...

Značky: samovulkanizující, dvousložkový

Text:

...EPDM vyznačujiciho se vysokou rychlostí vulkanizace při teplotě místnosti. Vysoké účinnosti bylo dosaženo výběrem polymeru obsahující jako třetí složku etylidennorbornen V množství 3,5 až 7 hmot. a skladbou vulkanizačního systému, který se skládá z kyseliny stearové, kysličniku zinečnatého, dietylenglykolu, trietanolaminu, p-chinondioximu a kysličniku olovičitého. Přídavek látky polárního charakteru trietanoaminu zrychluje rychlost...

Způsob spojování dopravních pásů s textilní výztuží vulkanizací za zvýšené teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251561

Dátum: 16.07.1987

Autori: Krejcar Miloš, Podešva Milan, Postava Miroslav

MPK: B29D 29/00

Značky: textilní, způsob, vulkanizací, teploty, spojování, výztuží, pásu, zvýšené, dopravních

Text:

...kdy se nejprve připraví směs pastotvorného polyvinylchloridu s estery dikarbonových kyselín, popřípadě s dalšími přísadami nebo plnivy a touto směsi, mající charakter kapaliny až pasty, se vyplní nerovnoměrně opotřebená krycí vrstva pásu V místě spoje, který se potom uzavře do Vulkanizačního lisu a zvyšováním teploty topných desek vulkanizačního lisu se provede želatinace polyvinylchloridu před dosažením vlastní vulkanizační teploty, čímž...

Plastický tmel pro pružné utěsňování konstrukčních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250917

Dátum: 14.05.1987

Autori: Janík Ján, Podešva Milan

MPK: C09J 3/14

Značky: materiálů, utěsňování, pružné, konstrukčních, plastický

Text:

...vhodné pro PVC jako Řapř. stearan vápenatý, epoxídové pryskyřice, organické slou čeniny čtyřmocného cínu apod. Z ekonomických důvodů lze tmel plnit anorganickými plnivy.Püsobenim monomerního změkčovadla např. dibutylftalátu dojde za teploty mĺstnosti během 24 hodin k solvataci a nabotnání směsi pastotvorného polyvinylchloridu s kopolymerem vinylchloridu s vinylacetátem do hustá pastovité konzistence. Je výhodné, jestliže obsah...

Vulkanizovatelná kaučuková vysoce ztužená směs na bázi krátkých, chemicky upravených celulózových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 237729

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krejcar Miloš, Vaš Karel, Podešva Milan

MPK: C08L 23/16, C08L 1/02, C08L 11/00...

Značky: vulkanizovatelná, upravených, ztužená, vysoce, směs, kaučuková, bázi, chemicky, vláken, celulózových, krátkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vulkanizovatelná, kaučuková, vysoce ztužená směs na bázi chemicky upravených celulózových vláken, obsahující kaučuk butadienový nebo jeho kopolymer se styrenem nebo akrylonitrilem, blend NBR/PVC, kaučuk polyizoprenový, butylkaučuk, halogenovaný butylkaučuk, regenerovaný kaučuk, vulkanizační činidla, přísady a plniva i další gumárenské přísady, vyznačená tím, že obsahuje na 100 hmotnostních dílů kaučuku 5 až 70 hmotnostních dílů celulózových...

Dopravní pás s ocelovými lany vyztužený krátkými celulózovými vlákny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250192

Dátum: 15.04.1987

Autori: Podešva Milan, Taraba Vladimír, Mosorjak Štefan, Postava Miroslav

MPK: B29D 29/06

Značky: dopravní, vyztužený, krátkými, vlákny, celulózovými, ocelovými

Text:

...pásů s ocelovými lsny je možno zabezpečit dezorientaci vláken až v průběhu konfekce pryžového jádro pásu, kdy dochází k obtékání lan kaučukovou směsí při navalovávání nebo nalisovávání adhezimích kaučukových vrstev na nepnutou nesneu kostru lan.Tokem kaučukové směsi se poruěí původní orientnce vláken, která se vytvořils při válcování adhezivních kaučukovýoh vrstev a doaáhne se požadovaná dezorientace vláken v prylovém jádře...

Způsob přípravy chlorovaných derivátů nitrodifenyléterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239491

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fiedler Alfréd, Podešva Milan, Iuriš Štefan

MPK: C07C 131/105, C07C 135/00

Značky: způsob, derivátů, přípravy, chlorovaných, nitrodifenyléterů

Text:

...a 1 a 2 ü výše chlorovaných renolů, přičemž můie obsahovat do 2 S hmot. níže vroucích látek, pl-ičemi se získa eměs chlorovených derivátů nitrodifewleteru, ktere je za normální teploty pevná a. její tavenine snadno kryetaluje ą nebo je snadno grenulevatelna.Výše uvedenon eměs chlorovarxých fenolů lae pripravu. obvyklým epůeol-om e výhodou přímo v reakłmí nádobě, v níž bude provedena její reakce s aroaatickou nitroldtkou rovnlłlze k výše...

Samovulkanizující vrstvená fólie pro opravy pryžových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233263

Dátum: 01.04.1987

Autori: Maček Augustin, Talaša Ladislav, Podešva Milan

MPK: B32B 25/18

Značky: materiálů, opravy, vrstvená, pryžových, samovulkanizující, fólie

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je skladba samovulkanizující vrstvené fólie pro opravy pryžových materiálů, která je tvořena z nosné výztužné tkaniny, opatřené na lícní nebo lícní i rubové straně zvulkanizovanou vrstvou kaučukové směsi a z kaučukové samovulkanizující směsi nanesené na rubovou stranu výztužné tkaniny sestávající z 20 až 50 hmot. % butylkaučuku, 10 až 60 hmot % ztužujících plniv, 0,1 až 5 hmot. % změkčovadel nebo látek usnadňujících...

Nevulkanizovaná fólie pro hydroizolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 235164

Dátum: 15.02.1987

Autori: Podešva Milan, Šesták Jiří, Maleček Jiří, Skopálek Antonín, Blaha Vojtěch

MPK: C08L 21/00, C08J 5/18, E04B 1/62...

Značky: nevulkanizovaná, účely, fólie, hydroizolační

Zhrnutie / Anotácia:

Nevulkanizované fólie pro hydroizolační účely na bázi pryžové drti použitelné ve stavebnictví, sestávající z 20 až 50 % hmot. pryžové drti nebo prachu, 1 až 5 % hmot. butadien-styrenového kaučuku, 1 až 5 % hmot. drti ze syntetické usně na bázi polyuretanu, 20 až 45 % hmot. korkové drti obsahující kopolymer etylén-vinylacetát, 3 až 10 % hmot. minerálního plniva, popřípadě 3 až 15 hmot. % přísad zvršujících rozměrovou stabilitu fólie. Přísadou...

Kombinovaná hydroizolační fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237564

Dátum: 15.01.1987

Autori: Podešva Milan, Peremský Pavel

MPK: B32B 25/04

Značky: kombinovaná, hydroizolační, fólie

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je kombinovaná hydroizolační fólie, sestavená ze dvou vrstev, z nichž spodní je citlivá na teplo. Vynález řeší stavbu fólie a způsob jejího spojení s podkladovým materiálem. Hydroizolační fólie je tvořena horní krycí a zároveň nosnou vrstvou, vyrobenou na bázi kaučuků, odolných proti povětrnostnímu stárnutí a spodní lepivou termoplastickou vrstvou, která zajišťuje adhezi k podkladovým materiálům a je opatřena snímatelnou...

Kaučuková směs s vysokou odolností proti tečení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237458

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pertlíčková Anna, Jiříček Květoslav, Podešva Milan

MPK: C09J 3/12, C09K 3/10

Značky: kaučuková, směs, vysokou, odolností, tečení, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nevulkanizované kaučukové směsi s vysokou odolností proti tečení, vhodné pro výrobu těsnicích pásků a fólií, uplatňujících se zejména ve stavebnictví. Předmětem vynálezu je skladba kaučukové směsi, sestávající z 20 až 50 % hmot. butylkaučuku nebo jeho směsi s přírodním kaučukem, 20 až 70 % hmot. minerálních plniv, 0,1 až 4 % hmot. látek usnadňujících zpracovatelnost nebo změkčovadel a O,1 až 5 % hmot. syntetických pryskyřic nebo...

Kaučuková směs na bázi přírodního butadienstyrénového kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232274

Dátum: 15.06.1986

Autori: Podešva Milan, Postava Miroslav, Mosorjak Štefan

MPK: C08L 7/00, C08L 9/06

Značky: bázi, butadienstyrénového, směs, kaučuková, kaučuku, přírodního

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou kaučukové směsi, umožňující po jejich zvulkanizování za zvýšené teploty dosáhnout vysokou adhezi k zinku, pozinkovanému a nebo zinek obsahujícímu povrchu. Směs obsahuje kromě adhezivních přísad a obvyklých gumárenských chemikálií i termoreaktivní fenolformaldehydovou pryskyřici, která podstatně zvyšuje odolnost spoje pryže s kovem proti tepelnému stárnutí. Vynález je možno použít při výrobě dopravních pásů s...

Reflexní hydroizolační pružná hmota na bázi kaučuku, asfaltu a hliníkového prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230819

Dátum: 15.06.1986

Autori: Podešva Milan, Vícha Bronislav, Birklen Radomír, Blaha Vojtěch

MPK: C09D 3/36, C09D 5/10

Značky: hliníkového, reflexní, hmota, hydroizolační, asfaltu, prášků, pružná, kaučuku, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem reflexní hydroizolační hmoty na bázi kaučuku, asfaltu a hliníkového prášku je vytvoření pružného, reflexního, ochranného nátěru povlakových krytin na plochých střechách, jakož i dalších částí stavebních konstrukcí. Podstatou vynálezu je reflexní hydroizolační hmota na bázi kaučuku, asfaltu a hliníkového prášku, vyznačená tím, že sestává z 3 až 15 % hmotnostních butadien-styrenového kaučuku nebo butylkaučuku, 30 až 50 % hmot. asfaltu, 2,0...

Kaučuková směs se zvýšenou ozonuvzdorností a zlepšenou zpracovatelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 226977

Dátum: 01.01.1986

Autori: Podešva Milan, Kobalíček Josef

Značky: kaučuková, ozonuvzdorností, zvýšenou, zpracovatelností, zlepšenou, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Kaučuková směs se zvýšenou ozonuvzdorností a zlepšenou zpracovatelnosti pro výrobky z technické pryže vyznačená tím, že obsahuje 20 až 55 hmot. % kaučuku a 10 až 70 hmot. % kopolymeru vinylchloridu s vinylacetátem, přičemž směs obsahuje plniva, přísady a síťující činidla používané v gumárenské prxi.

Samolepící vrstvená folie pro opravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222332

Dátum: 01.12.1985

Autori: Podešva Milan, Maček Augustin, Talaša Ladislav, Perenský Pavel

Značky: vrstvená, samolepicí, fólie, opravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skladby samolepící vrstvené folie vhodné pro opravy poškozených pryžových materiálů jako např. prasklých hadic, pogumovaného textilu a pod., vyznačené tím, že folie sestává z nosné výztužné tkaniny opatřené na lícní straně zvulkanizovanou vrstvou kaučukové směsi, přičemž lepivá vrstva z nevulkanizované nebo samovulkanizující kaučukové směsi je nanesena a rubové straně tkaniny a je opatřena separační folií. Nosná výztužná tkanina...

Způsob těsnení detailů a provádění hydroizolačních povlaků a oprav poškozených krytin pomocí fóliových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227219

Dátum: 15.11.1985

Autori: Blaha Vojtěch, Podešva Milan

Značky: detailů, poškozených, provádění, materiálů, krytín, fóliových, těsnění, oprav, pomocí, způsob, povlaků, hydroizolačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu těsnění detailů a provádění hydroizolačních povlaků a oprav poškozených krytin pomocí fóliových materiálů, vyznačený tím, že se v prvém stupni nanese na podklad asfaltokaučuková hmota o minimální sušině 20 až 50 % hmot, která tvoří současně penetrační a vyrovnávací vrstvu, do které se ve druhém stupni přilepí fólie z nevulkanizované nebo samovulkanizující kaučukové směsi šíře 30 až 1 500 mm, tloušťky 0,5 až 4 mm, přičemž...

Dvousložkový samovulkanizující tmel na bázi etylen-propylenového terpolymeru s vysokou tepelnou a chemickou odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 225283

Dátum: 01.07.1985

Autori: Birklen Radomír, Vícha Bronislav, Mižďoch Oldřich, Podešva Milan

Značky: tepelnou, chemickou, etylén-propylénového, bázi, terpolymeru, dvousložkový, vysokou, odolností, samovulkanizující

Zhrnutie / Anotácia:

Dvousložkový samovulkanizující tmel na bázi etylen-propylenového terpolymeru s vysokou tepelnou a chemickou odolností, vyznačený tím, že sestává z 1,5 až 8 hmot. % etylen-propylenového terpolymeru obsahující jako třetí složku etyliden-norbornen, 3 až 15 hmot. % oxidovaného asfaltu, 20 až 50 hmot. % minerálního oleje, 20 až 60 hmot. % minerálních plniv, 2,0 až 15 hmot. % kysličníku olovičitého, 0,2 až 1 hmot. % kysličníku zinečnatého, 0,25 až 3...

Plastický tmel pro těsnění spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 219036

Dátum: 15.06.1985

Autori: Musil Adolf, Birklen Radomír, Podešva Milan, Vícha Bronislav

Značky: plastický, těsnění, spár

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plastického tmelu pro těsnění spár obvodových stěn betonových a železobetonových dílců panelových budov vyznačený tím, že sestává z 2 až 8 hmot. % nenasyceného kaučuku dienového, popřípadě jeho kopolymeru nebo ve směsi s etylén-propylen-dienovým terpolymerem, 0,2 až 5 hmot. % oxidovaného asfaltu, 20 až 50 hmot. % minerálního oleje, 20 až 60 hmot. procent minerálních plniv. Je výhodné, jestliže kaučukovou složku tvoří směs...

Samolepicí hydroizolační pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 218999

Dátum: 15.06.1985

Autori: Blaha Vojtěch, Podešva Milan

Značky: hydroizolační, samolepicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skladby samolepicího hydroizolačního pásu s možností využití v hydroizolační technice zejména ve stavebnictví. Samolepicí hydroizolační pás je vyznačen tím, že lepivá vrstva nanesena na fólii z kovu, plastu, pryže nebo asfaltovaného pásu, sestává z 40 až 80 hmot. % asfaltu, 2 až 30 hmot. % syntetického kaučuku, 0,1 až 8 hmot. vysokotlakého polyetylénu nebo amorfního polypropylenu, 2 až 20 hmot. % anorganických plniv. Lepivá...

Způsob výroby indolizinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240963

Dátum: 13.06.1985

Autori: Mrlík Bohumil, Podešva Milan

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, indolizinových, výroby, derivátů

Text:

...dodávky kyslíku do myokardu v případech, že je přítomen spasmus koronárních arterií.- beta-blokátory mohou zpüsohit spssmus, zatímco antagonistyvápníku preventivně brání před spasmem,- beta-blokátory snižují prokrvení myokardu v oblastech za stenosou cévy, zatímoo antagonisty vápníku zvyšují prokrvení myokardu jak v normálních oblastech, tak V oblastech za stenosou,- léčení beta-blokátory je omezeno u pacientů s poruchou myokardu, astma,...

Způsob experimentálního zjišťování důsledků vstřiků vody nebo páry do teplosměnných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239271

Dátum: 15.05.1985

Autori: Voznica Karel, Matijka Miroslav, Vosnica Marian, Podešva Milan

MPK: F22B 1/06

Značky: trubek, způsob, teplosměnných, páry, důsledku, vstřiku, zjišťování, experimentálního

Text:

...trubkami.Výhoda tohoto způsobu tkví v tom, že experimentální článek je již při výrobě ve výrobním závodě uzpůsoben na požadovaný počet experimentů, takže během vlastního ověřování není potřeba zasahovat do tlakové části sestavy modelu, model je po dobu ověřovacích prací celistvý a je tedy možno experimenty provádět při plných parametrech obou médií.Přitom je možno jednotlivé vstřiky opakovat při prakticky stejných podmínkách, což...

Jednosložkový samovulkanizující tmel na bázi etylén-propylénového terpolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224835

Dátum: 01.11.1984

Autor: Podešva Milan

Značky: jednosložkový, samovulkanizující, terpolymeru, etylén-propylénového, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Jednosložkový samovulkanizující tmel na bázi etylen-propylenového terpolymeru s vysokou chemickou odolností používaný pro těsnění spár ve stavebnictví a chemických provozech sestávající z 1,5 až 8 hmot. % etylen-propylenového terpolymeru obsahující jako třetí složku etyliden-norbornen, 3 až 15 hmot. % asfaltu, 20 až 50 hmot. % minerálního oleje, 20 až 60 hmot. % minerálních plniv, 0,01 až 0,8 hmot. % síry, 0,02 až 0,8 hmot. % kysličníku...

Penetrační kaučukový roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: 224141

Dátum: 01.11.1984

Autori: Vícha Bronislav, Podešva Milan, Birklen Radoslav

Značky: penetrační, kaučukový, roztok

Zhrnutie / Anotácia:

Penetrační kaučukový roztok na bázi derivátů kaučuku a organického rozpouštědla pro vytváření základních nátěrů při tmelení silikátových spár obvodových panelů a jiných podkladů samovulkanizujícími tmely na bázi etylen-propylenového terpolymeru, vyznačený tím, že sestává z 1,5 až 15 % hmotnostních butadienstyrenového kaučuku, 0,1 až 5 % hmotnostních minerálního oleje charakterizovaného hodnotou viskozitně-hustotní konstanty od 0,75 do 1,0 a 80...

Samovulkanizující kaučuková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 224599

Dátum: 01.10.1984

Autori: Jiříček Květoslav, Pertlíčková Anna, Podešva Milan

Značky: samovulkanizující, směs, kaučuková

Zhrnutie / Anotácia:

Samovulkanizující kaučuková směs pro hydroizolační folie, vyznačená tím, že obsahuje 18 až 45 hmot. % etylen-propylenového terpolymeru nebo jeho kombinace s kaučukem butadienstyrenovým a butylkaučukem o molekulové hmotnosti 100 000 až 700 000, 4 až 35 hmot.% polyetylenu nebo jeho kopolymeru s vinylacetátem o molekulové hmotnosti 20 000 až 50 000, 15 až 50 hmot. % anorganických plniv, 0,05 až 2 hmot. % kyseliny stearové, 0,1 až 5 hmot. %...