Podešva Milan

Dvojzložkový samovulkanizujúci butylkaučukový tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268569

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pejchal Jiří, Podešva Milan, Obernauer Jozef

MPK: C09K 3/12, C09K 3/10

Značky: butylkaučukový, samovulkanizujúci, dvojzložkový

Text:

...médií. Ako plaatikačnó prísady možu byř použitá napriklad minerálne pnrnfinickó oleja n oatory diknrboxylovýoh kyselín. Prídavok vyuýohnvého rastlinného oleja posobi priaznivo nu zaaýohnnie povrchovej vrstvy tmelu u znižuje Jeho počiatočná lepivoaĺ. Ako plnivá sú vhodné látky anorsnniokej povahy, nnpr. uhliöitun Vápenntý s veikosľou častíc 0,2 až h /um, oxid titaničitý ąnataaovóho typu e veikosľou častíc 0,2 až 0,6 /um, nzboat a dĺžkou...

Zvuková izolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 268263

Dátum: 14.03.1990

Autori: Podešva Milan, Smělý Zdeněk, Postava Miroslav

MPK: C08L 23/02, C08L 9/00

Značky: zvuková, hmota, izolační

Text:

...stálost fólie je nutná zejména pro výrobu předtvarovaných zvukoizolačních dílů, které jsou v praxi kombinovány s textilními zvukopohltivými materiály. Pro zvláště extrémní požadavky na tvarovou stálost fólie a zároveň pro tepelnou odolnost je výhodné kombinovat použitý kaučuk s regenerovaným kaučukem nebo s pryžovou drtí, s výhodou do průměru částic 0,5 mm. Průřez částic drtě nad 0.5 mm je vhodný u tlustších vrstev zvukoizolační fólie....

Způsob přípravy asfaltokaučukové lepicí a hydroizolační hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 266160

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šesták Jiří, Podešva Milan, Bakule Karel

MPK: C09J 3/30

Značky: asfaltokaučukové, přípravy, hmoty, hydroizolační, lepicí, způsob

Text:

...se na kousky, které se dávkují ve druhém stupni do vhodného typu zařízení opatřeného míchadly obsahujícího organické rozpouäŕdlo. V počáteční fázi lze rozpouštění předsměsí provádět v menším množství rozpouštědla tak, aby docházelo k intenzivnímu roztírání a botnání směsi, po rozpuštění směsi se do míchačky dávkuje zbytek rozpouštědla, asfaltu, minerálního oleje a popřípadě plniv. Minerál ní olej je vhodné přidávat do míchačky těsně před...

Vulkanizovatelná kaučuková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 262145

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chodura Jan, Husák Vladimír, Podešva Milan

MPK: C08L 9/00, C08L 19/00, C08K 5/01...

Značky: směs, vulkanizovatelná, kaučuková

Text:

...ataktických ,poldílů nad uvedené meze vynálezu však způsob-uje prudké snížení mechanických vlastností vulzkanizártů. U produktů s vyšším obsahom lzotaktických podílů ,podle vynálezu, lze přídavkem ke lkaučukovým směsím Zvýšit mechanické vlastnosti vulkanizátů, vpropřípadě nahradit část kaučuku, .změkčo-vadel ,nebo prysąkyřic ve .směsích při zachová-ní základních vlastností pryže. Výběrem typu .produktu a kombinací všech složek kaučukové...

Ztužující plnivo pro kaučukové směsi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261187

Dátum: 12.01.1989

Autori: Podešva Milan, Postava Miroslav

MPK: C07J 5/06, C08L 21/00, C08K 7/02...

Značky: kaučukové, výroby, směsi, způsob, plnivo, ztužující

Text:

...v podmínkách našich výrobních závodu. Tuzemská řešení umožňují podstatné vyšší zpracovatelské teploty pro kaučukové směsi obsahující tento výztužný materiál, což je příznivé pro stávající výrobní zařízení, která jsou v gumárenských podnicích v současné době k dispozici. Při výhodě vyšších zpracovatelských tep 1 ot je jejich nedostatkem, že v určitých speciálních druzích pryže snižují fyzikálně-mechanické vlastnosti pryžového materiálu....

Lepicí hmota pro stavební účely na bázi syntetického kaučuku a asfaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260894

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šesták Jiří, Blaha Vojtěch, Podešva Milan

MPK: C09J 3/30

Značky: stavební, syntetického, účely, hmota, kaučuku, lepicí, asfaltu, bázi

Text:

...rozpouštědla.Lepicí hmota může být modifikována pro zvýšení lepivosti montánními kysellnamí a jejich estery vznikajícíml jako ratinační zbytek pří čištění montanního vosku. ako antíoxidant může být použít fenyi-(í-nattylamin neho 2-merkaptobenzimidazol.Príncípem Vynálezu je skladba lepící hmoty určené pro iepení stavebních materiálů,zejména asfaltových pásů, hydroizolačních fólií na bázi kaučuku, používaných v hydroizolační techníce....

Utěsněný spoj hydroizolačního povlaku a způsob jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260875

Dátum: 12.01.1989

Autori: Petrlíčková Anna, Podešva Milan, Koželuha Jaroslav

MPK: E04D 13/14

Značky: provádění, povlaků, utěsněný, hydroizolačního, způsob

Text:

...schémata základních střešních proniků, jejichž opracování bylo dosud obtížoym problémem,na obr. 2 je svisly řez střešním prostupem s opracováním koutové části termoplastlckou kaučukovou fólií, na obr. 3 je vodorovný řez nadstřešíiím oplechovaííým tělesem s půdorysným vyznačením způsobu opracováuí termoplastickou fólií a na obr. 4 je axonometrický pohled na postup při opracovávání koutové části pruhem termoplastlcké fólie.Každé těleso 1...

Samovulkanizující kaučuková směs pro výrobu hydroizolačních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261307

Dátum: 12.01.1989

Autori: Podešva Milan, Jiříček Květoslav, Petrklíčková Anna

MPK: C08L 23/22, C08L 23/16

Značky: kaučuková, výrobu, pásu, směs, hydroizolačních, samovulkanizující

Text:

...a vyválcováni pozvolna v závislosti na teplotě prostře dí vulkanizovat. Postupnou vulkanizací folie zvyšuje svoje mechanické vlastnosti až do úrovně pryže. Rychlost vulkanizace a vlastnosti folie lze ovlivňovat kombinací použitých složek. Vzhledem k požadované vysoké rychlosti vulkanizace folie při teplotě místnostíjsou vhodné EPDM obsahující jako třetí složku etyliden-norbornen, při použití butylkauěuku pak typy s nenasyceností od 1,5 do...

Modifikovaná kaučuková směs na bázi syntetického kaučuku pro výrobu hydroizolačních folií

Načítavanie...

Číslo patentu: 261270

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jiříček Květoslav, Podešva Milan

MPK: C08L 9/06, C08L 17/00

Značky: výrobu, směs, syntetického, fólií, kaučuková, hydroizolačních, kaučuku, modifikovaná, bázi

Text:

...polyetylenu s vinylacetátem, s výhodou typy obsahující 6 až 25 hmotnostních vinylacetátu. Typ pryžové drtě čí prachu může ovlivñovat odolnost směsi proti povětrnostnímu stárnutí, vyhovující výsledky byly dosažeñy u drti na bázi SBR a NR, nejlepší výsledky pak s drtí na bázi EPDM. Jemnost pryžové drtě rovněž může ovlivñovat zpracovatelnost kaučukových směsi a kvalitu výsledné fólie, vhodná je drť s velikosti Éástic do 0,6 mm....

Zařízení k zadržování zákrutů příze při zapřádání u bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241439

Dátum: 01.02.1988

Autori: Brodský Mojmír, Hetflejš Jioí, Podešva Milan

MPK: D01H 15/02

Značky: zařízení, zákrutů, dopřádacích, zapřádání, bezvřetenových, strojů, příze, zadržování

Text:

...jednotku 1 skrývající v sobě zejména spřádací rotor, ve kterém během provozu panuje podtlak,který v důsledku pneumatického propojení působí proudění vzduchu směrem dovnitř odváděcí trubkou g příze 5. Normálně je příze A, vystupující z odváděcí trubky g, odtahována výše položenými odtahovými válečky 1 g, ll) z nichž delší je hnací a kratší svěrný. Svěrný váleček ll je přitlačován k hnacímu válečku lg pomocí neznázorněných silových prostředků....

Nevulkanizovaná kaučuková směs s vysokou lepivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254701

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jiříček Květoslav, Podešva Milan, Petrlíčková Anna

MPK: C09J 3/12

Značky: vysokou, nevulkanizovaná, lepivosti, kaučuková, směs

Text:

...při dlouhodobé exploataci - stárnutí celého systému. Bylo zjištěno, že vyšší přídavek polymerní složky do směsi (nad 10 dsk) působí naopak nepříznivě na konfekční lepivost a soudržnost nevulkanizované kaučukové směsi s pryží.Pro uvedené aplikace jsou vhodné jak emulsní, tak suspensní typy polyvinylchloridu s K hodnotou nad 60, v případě použití kopolymeru vinylchloridu s vinylacetátem jsou výhodné typy s vyšším obsahem vinylacetátu....

Polohovač podpěry ruky, zejména pro zařízení mikrochirurgie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244019

Dátum: 16.11.1987

Autor: Podešva Milan

MPK: A61B 19/00

Značky: mikrochirurgie, podpery, polohovač, zejména, zařízení, ruky

Text:

...semostatnä bez ostatních upínacích prvků jako je tomu u dosud známých polohovačů rukou. Je hmotnoetnł lehčí, dobře ovlàdatelný, co umolňuje rychlá a přesné nastavení polohy rukou chírurga při jeho praci.Polohovaö podpiry ruky je přehledně ochranný na přiloženémvýkreae, kde na obr. | je nárys polohovača na obr. 2 je jeho bokorye.Na ěepy g ramene 15 je otodnä uchvceno pousdro 1, v jeho horní časti jsou uloieny svőrná čelistí 1, svírajíoí...

Způsob těsnění a oprav spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 237152

Dátum: 01.10.1987

Autori: Podešva Milan, Pejchar Jiří, Blaha Vojtěch

MPK: C08L 95/00, E04B 1/66

Značky: oprav, těsnění, způsob, spár

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu těsnění a oprav obvodových stěn panelů vyznačený tím, že se v prvém stupni na podklad nanese asfaltoakučuková rozpouštědlová hmota o minimální sušině 15 až 70 % hmot. která tvoří současně penetrační a vyrovnávací vrstvu, do které se ve druhém stupni přilepí folie z nevulkanizované nebo samovulkanizující kaučukové směsi šíře 50 až 150 mm a tloušťky 0,5 až 4 mm, přičemž dokonalý spoj se vytvoří ihned po přitlačení folie do...

Zařízení pro stanovení obsahu uhlíku, křemíku a uhlíkového ekvivalentu tekuté litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241817

Dátum: 15.09.1987

Autori: Podešva Milan, Honzák Jioí, Staufeík Jaroslav

MPK: G01N 25/06

Značky: křemíku, tekuté, zařízení, litiny, obsahu, stanovení, uhlíku, uhlíkového, ekvivalentu

Text:

...výstupem zdroje 7 posowvacího napětí.Výstup -diferenčního stupně 6 je přiupojen na vstup převodníku A/D s, jehož výstup je.připojen na vstup mikropočítłrče 300. K rmlkropočítači 300 je připojen přepínač 700 pro Ikorevkci podle obsahu fosforu P. K mikropočítači. 30 | 1 jsou dále připojeny analogový přepínač 4 a blok .pro »vizualizaci a -ovládání 800.Příklad průběhu teploty zktušebního vzorku v. závislosti na čase je. znäzorněn na...

Dvousložkový samovulkanizující tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 252212

Dátum: 13.08.1987

Autori: Birklen Radomír, Mižďoch Oldřich, Vícha Bronislav, Podešva Milan

MPK: C09D 5/34, C09K 3/10, C08L 23/16...

Značky: dvousložkový, samovulkanizující

Text:

...EPDM vyznačujiciho se vysokou rychlostí vulkanizace při teplotě místnosti. Vysoké účinnosti bylo dosaženo výběrem polymeru obsahující jako třetí složku etylidennorbornen V množství 3,5 až 7 hmot. a skladbou vulkanizačního systému, který se skládá z kyseliny stearové, kysličniku zinečnatého, dietylenglykolu, trietanolaminu, p-chinondioximu a kysličniku olovičitého. Přídavek látky polárního charakteru trietanoaminu zrychluje rychlost...

Způsob spojování dopravních pásů s textilní výztuží vulkanizací za zvýšené teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251561

Dátum: 16.07.1987

Autori: Krejcar Miloš, Podešva Milan, Postava Miroslav

MPK: B29D 29/00

Značky: teploty, pásu, textilní, zvýšené, výztuží, způsob, spojování, vulkanizací, dopravních

Text:

...kdy se nejprve připraví směs pastotvorného polyvinylchloridu s estery dikarbonových kyselín, popřípadě s dalšími přísadami nebo plnivy a touto směsi, mající charakter kapaliny až pasty, se vyplní nerovnoměrně opotřebená krycí vrstva pásu V místě spoje, který se potom uzavře do Vulkanizačního lisu a zvyšováním teploty topných desek vulkanizačního lisu se provede želatinace polyvinylchloridu před dosažením vlastní vulkanizační teploty, čímž...

Plastický tmel pro pružné utěsňování konstrukčních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250917

Dátum: 14.05.1987

Autori: Janík Ján, Podešva Milan

MPK: C09J 3/14

Značky: plastický, konstrukčních, utěsňování, materiálů, pružné

Text:

...vhodné pro PVC jako Řapř. stearan vápenatý, epoxídové pryskyřice, organické slou čeniny čtyřmocného cínu apod. Z ekonomických důvodů lze tmel plnit anorganickými plnivy.Püsobenim monomerního změkčovadla např. dibutylftalátu dojde za teploty mĺstnosti během 24 hodin k solvataci a nabotnání směsi pastotvorného polyvinylchloridu s kopolymerem vinylchloridu s vinylacetátem do hustá pastovité konzistence. Je výhodné, jestliže obsah...

Vulkanizovatelná kaučuková vysoce ztužená směs na bázi krátkých, chemicky upravených celulózových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 237729

Dátum: 15.04.1987

Autori: Podešva Milan, Vaš Karel, Krejcar Miloš

MPK: C08L 23/16, C08L 11/00, C08L 1/02...

Značky: upravených, celulózových, chemicky, ztužená, kaučuková, vulkanizovatelná, vláken, bázi, krátkých, vysoce, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Vulkanizovatelná, kaučuková, vysoce ztužená směs na bázi chemicky upravených celulózových vláken, obsahující kaučuk butadienový nebo jeho kopolymer se styrenem nebo akrylonitrilem, blend NBR/PVC, kaučuk polyizoprenový, butylkaučuk, halogenovaný butylkaučuk, regenerovaný kaučuk, vulkanizační činidla, přísady a plniva i další gumárenské přísady, vyznačená tím, že obsahuje na 100 hmotnostních dílů kaučuku 5 až 70 hmotnostních dílů celulózových...

Dopravní pás s ocelovými lany vyztužený krátkými celulózovými vlákny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250192

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mosorjak Štefan, Postava Miroslav, Taraba Vladimír, Podešva Milan

MPK: B29D 29/06

Značky: krátkými, vyztužený, ocelovými, vlákny, dopravní, celulózovými

Text:

...pásů s ocelovými lsny je možno zabezpečit dezorientaci vláken až v průběhu konfekce pryžového jádro pásu, kdy dochází k obtékání lan kaučukovou směsí při navalovávání nebo nalisovávání adhezimích kaučukových vrstev na nepnutou nesneu kostru lan.Tokem kaučukové směsi se poruěí původní orientnce vláken, která se vytvořils při válcování adhezivních kaučukovýoh vrstev a doaáhne se požadovaná dezorientace vláken v prylovém jádře...

Způsob přípravy chlorovaných derivátů nitrodifenyléterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239491

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fiedler Alfréd, Iuriš Štefan, Podešva Milan

MPK: C07C 135/00, C07C 131/105

Značky: derivátů, chlorovaných, přípravy, nitrodifenyléterů, způsob

Text:

...a 1 a 2 ü výše chlorovaných renolů, přičemž můie obsahovat do 2 S hmot. níže vroucích látek, pl-ičemi se získa eměs chlorovených derivátů nitrodifewleteru, ktere je za normální teploty pevná a. její tavenine snadno kryetaluje ą nebo je snadno grenulevatelna.Výše uvedenon eměs chlorovarxých fenolů lae pripravu. obvyklým epůeol-om e výhodou přímo v reakłmí nádobě, v níž bude provedena její reakce s aroaatickou nitroldtkou rovnlłlze k výše...

Samovulkanizující vrstvená fólie pro opravy pryžových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233263

Dátum: 01.04.1987

Autori: Maček Augustin, Podešva Milan, Talaša Ladislav

MPK: B32B 25/18

Značky: samovulkanizující, vrstvená, pryžových, fólie, opravy, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je skladba samovulkanizující vrstvené fólie pro opravy pryžových materiálů, která je tvořena z nosné výztužné tkaniny, opatřené na lícní nebo lícní i rubové straně zvulkanizovanou vrstvou kaučukové směsi a z kaučukové samovulkanizující směsi nanesené na rubovou stranu výztužné tkaniny sestávající z 20 až 50 hmot. % butylkaučuku, 10 až 60 hmot % ztužujících plniv, 0,1 až 5 hmot. % změkčovadel nebo látek usnadňujících...

Nevulkanizovaná fólie pro hydroizolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 235164

Dátum: 15.02.1987

Autori: Maleček Jiří, Skopálek Antonín, Šesták Jiří, Podešva Milan, Blaha Vojtěch

MPK: C08J 5/18, E04B 1/62, C08L 21/00...

Značky: nevulkanizovaná, hydroizolační, účely, fólie

Zhrnutie / Anotácia:

Nevulkanizované fólie pro hydroizolační účely na bázi pryžové drti použitelné ve stavebnictví, sestávající z 20 až 50 % hmot. pryžové drti nebo prachu, 1 až 5 % hmot. butadien-styrenového kaučuku, 1 až 5 % hmot. drti ze syntetické usně na bázi polyuretanu, 20 až 45 % hmot. korkové drti obsahující kopolymer etylén-vinylacetát, 3 až 10 % hmot. minerálního plniva, popřípadě 3 až 15 hmot. % přísad zvršujících rozměrovou stabilitu fólie. Přísadou...

Kombinovaná hydroizolační fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237564

Dátum: 15.01.1987

Autori: Peremský Pavel, Podešva Milan

MPK: B32B 25/04

Značky: kombinovaná, fólie, hydroizolační

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je kombinovaná hydroizolační fólie, sestavená ze dvou vrstev, z nichž spodní je citlivá na teplo. Vynález řeší stavbu fólie a způsob jejího spojení s podkladovým materiálem. Hydroizolační fólie je tvořena horní krycí a zároveň nosnou vrstvou, vyrobenou na bázi kaučuků, odolných proti povětrnostnímu stárnutí a spodní lepivou termoplastickou vrstvou, která zajišťuje adhezi k podkladovým materiálům a je opatřena snímatelnou...

Kaučuková směs s vysokou odolností proti tečení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237458

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jiříček Květoslav, Pertlíčková Anna, Podešva Milan

MPK: C09J 3/12, C09K 3/10

Značky: tečení, proti, kaučuková, směs, vysokou, odolností

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nevulkanizované kaučukové směsi s vysokou odolností proti tečení, vhodné pro výrobu těsnicích pásků a fólií, uplatňujících se zejména ve stavebnictví. Předmětem vynálezu je skladba kaučukové směsi, sestávající z 20 až 50 % hmot. butylkaučuku nebo jeho směsi s přírodním kaučukem, 20 až 70 % hmot. minerálních plniv, 0,1 až 4 % hmot. látek usnadňujících zpracovatelnost nebo změkčovadel a O,1 až 5 % hmot. syntetických pryskyřic nebo...

Kaučuková směs na bázi přírodního butadienstyrénového kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232274

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mosorjak Štefan, Postava Miroslav, Podešva Milan

MPK: C08L 9/06, C08L 7/00

Značky: butadienstyrénového, směs, bázi, kaučuku, kaučuková, přírodního

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou kaučukové směsi, umožňující po jejich zvulkanizování za zvýšené teploty dosáhnout vysokou adhezi k zinku, pozinkovanému a nebo zinek obsahujícímu povrchu. Směs obsahuje kromě adhezivních přísad a obvyklých gumárenských chemikálií i termoreaktivní fenolformaldehydovou pryskyřici, která podstatně zvyšuje odolnost spoje pryže s kovem proti tepelnému stárnutí. Vynález je možno použít při výrobě dopravních pásů s...

Reflexní hydroizolační pružná hmota na bázi kaučuku, asfaltu a hliníkového prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230819

Dátum: 15.06.1986

Autori: Podešva Milan, Blaha Vojtěch, Vícha Bronislav, Birklen Radomír

MPK: C09D 5/10, C09D 3/36

Značky: hydroizolační, asfaltu, kaučuku, reflexní, hmota, bázi, hliníkového, pružná, prášků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem reflexní hydroizolační hmoty na bázi kaučuku, asfaltu a hliníkového prášku je vytvoření pružného, reflexního, ochranného nátěru povlakových krytin na plochých střechách, jakož i dalších částí stavebních konstrukcí. Podstatou vynálezu je reflexní hydroizolační hmota na bázi kaučuku, asfaltu a hliníkového prášku, vyznačená tím, že sestává z 3 až 15 % hmotnostních butadien-styrenového kaučuku nebo butylkaučuku, 30 až 50 % hmot. asfaltu, 2,0...

Kaučuková směs se zvýšenou ozonuvzdorností a zlepšenou zpracovatelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 226977

Dátum: 01.01.1986

Autori: Podešva Milan, Kobalíček Josef

Značky: ozonuvzdorností, kaučuková, zpracovatelností, zlepšenou, směs, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Kaučuková směs se zvýšenou ozonuvzdorností a zlepšenou zpracovatelnosti pro výrobky z technické pryže vyznačená tím, že obsahuje 20 až 55 hmot. % kaučuku a 10 až 70 hmot. % kopolymeru vinylchloridu s vinylacetátem, přičemž směs obsahuje plniva, přísady a síťující činidla používané v gumárenské prxi.

Samolepící vrstvená folie pro opravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222332

Dátum: 01.12.1985

Autori: Perenský Pavel, Podešva Milan, Talaša Ladislav, Maček Augustin

Značky: vrstvená, samolepicí, opravy, fólie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skladby samolepící vrstvené folie vhodné pro opravy poškozených pryžových materiálů jako např. prasklých hadic, pogumovaného textilu a pod., vyznačené tím, že folie sestává z nosné výztužné tkaniny opatřené na lícní straně zvulkanizovanou vrstvou kaučukové směsi, přičemž lepivá vrstva z nevulkanizované nebo samovulkanizující kaučukové směsi je nanesena a rubové straně tkaniny a je opatřena separační folií. Nosná výztužná tkanina...

Způsob těsnení detailů a provádění hydroizolačních povlaků a oprav poškozených krytin pomocí fóliových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227219

Dátum: 15.11.1985

Autori: Blaha Vojtěch, Podešva Milan

Značky: detailů, těsnění, provádění, fóliových, povlaků, pomocí, hydroizolačních, způsob, krytín, materiálů, poškozených, oprav

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu těsnění detailů a provádění hydroizolačních povlaků a oprav poškozených krytin pomocí fóliových materiálů, vyznačený tím, že se v prvém stupni nanese na podklad asfaltokaučuková hmota o minimální sušině 20 až 50 % hmot, která tvoří současně penetrační a vyrovnávací vrstvu, do které se ve druhém stupni přilepí fólie z nevulkanizované nebo samovulkanizující kaučukové směsi šíře 30 až 1 500 mm, tloušťky 0,5 až 4 mm, přičemž...

Dvousložkový samovulkanizující tmel na bázi etylen-propylenového terpolymeru s vysokou tepelnou a chemickou odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 225283

Dátum: 01.07.1985

Autori: Birklen Radomír, Vícha Bronislav, Podešva Milan, Mižďoch Oldřich

Značky: vysokou, dvousložkový, chemickou, samovulkanizující, etylén-propylénového, tepelnou, bázi, odolností, terpolymeru

Zhrnutie / Anotácia:

Dvousložkový samovulkanizující tmel na bázi etylen-propylenového terpolymeru s vysokou tepelnou a chemickou odolností, vyznačený tím, že sestává z 1,5 až 8 hmot. % etylen-propylenového terpolymeru obsahující jako třetí složku etyliden-norbornen, 3 až 15 hmot. % oxidovaného asfaltu, 20 až 50 hmot. % minerálního oleje, 20 až 60 hmot. % minerálních plniv, 2,0 až 15 hmot. % kysličníku olovičitého, 0,2 až 1 hmot. % kysličníku zinečnatého, 0,25 až 3...

Plastický tmel pro těsnění spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 219036

Dátum: 15.06.1985

Autori: Podešva Milan, Musil Adolf, Birklen Radomír, Vícha Bronislav

Značky: spár, těsnění, plastický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plastického tmelu pro těsnění spár obvodových stěn betonových a železobetonových dílců panelových budov vyznačený tím, že sestává z 2 až 8 hmot. % nenasyceného kaučuku dienového, popřípadě jeho kopolymeru nebo ve směsi s etylén-propylen-dienovým terpolymerem, 0,2 až 5 hmot. % oxidovaného asfaltu, 20 až 50 hmot. % minerálního oleje, 20 až 60 hmot. procent minerálních plniv. Je výhodné, jestliže kaučukovou složku tvoří směs...

Samolepicí hydroizolační pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 218999

Dátum: 15.06.1985

Autori: Podešva Milan, Blaha Vojtěch

Značky: samolepicí, hydroizolační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skladby samolepicího hydroizolačního pásu s možností využití v hydroizolační technice zejména ve stavebnictví. Samolepicí hydroizolační pás je vyznačen tím, že lepivá vrstva nanesena na fólii z kovu, plastu, pryže nebo asfaltovaného pásu, sestává z 40 až 80 hmot. % asfaltu, 2 až 30 hmot. % syntetického kaučuku, 0,1 až 8 hmot. vysokotlakého polyetylénu nebo amorfního polypropylenu, 2 až 20 hmot. % anorganických plniv. Lepivá...

Způsob výroby indolizinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240963

Dátum: 13.06.1985

Autori: Podešva Milan, Mrlík Bohumil

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, indolizinových, výroby, způsob

Text:

...dodávky kyslíku do myokardu v případech, že je přítomen spasmus koronárních arterií.- beta-blokátory mohou zpüsohit spssmus, zatímco antagonistyvápníku preventivně brání před spasmem,- beta-blokátory snižují prokrvení myokardu v oblastech za stenosou cévy, zatímoo antagonisty vápníku zvyšují prokrvení myokardu jak v normálních oblastech, tak V oblastech za stenosou,- léčení beta-blokátory je omezeno u pacientů s poruchou myokardu, astma,...

Způsob experimentálního zjišťování důsledků vstřiků vody nebo páry do teplosměnných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239271

Dátum: 15.05.1985

Autori: Vosnica Marian, Matijka Miroslav, Voznica Karel, Podešva Milan

MPK: F22B 1/06

Značky: teplosměnných, trubek, páry, způsob, důsledku, experimentálního, vstřiku, zjišťování

Text:

...trubkami.Výhoda tohoto způsobu tkví v tom, že experimentální článek je již při výrobě ve výrobním závodě uzpůsoben na požadovaný počet experimentů, takže během vlastního ověřování není potřeba zasahovat do tlakové části sestavy modelu, model je po dobu ověřovacích prací celistvý a je tedy možno experimenty provádět při plných parametrech obou médií.Přitom je možno jednotlivé vstřiky opakovat při prakticky stejných podmínkách, což...

Jednosložkový samovulkanizující tmel na bázi etylén-propylénového terpolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224835

Dátum: 01.11.1984

Autor: Podešva Milan

Značky: terpolymeru, samovulkanizující, bázi, etylén-propylénového, jednosložkový

Zhrnutie / Anotácia:

Jednosložkový samovulkanizující tmel na bázi etylen-propylenového terpolymeru s vysokou chemickou odolností používaný pro těsnění spár ve stavebnictví a chemických provozech sestávající z 1,5 až 8 hmot. % etylen-propylenového terpolymeru obsahující jako třetí složku etyliden-norbornen, 3 až 15 hmot. % asfaltu, 20 až 50 hmot. % minerálního oleje, 20 až 60 hmot. % minerálních plniv, 0,01 až 0,8 hmot. % síry, 0,02 až 0,8 hmot. % kysličníku...

Penetrační kaučukový roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: 224141

Dátum: 01.11.1984

Autori: Vícha Bronislav, Birklen Radoslav, Podešva Milan

Značky: kaučukový, roztok, penetrační

Zhrnutie / Anotácia:

Penetrační kaučukový roztok na bázi derivátů kaučuku a organického rozpouštědla pro vytváření základních nátěrů při tmelení silikátových spár obvodových panelů a jiných podkladů samovulkanizujícími tmely na bázi etylen-propylenového terpolymeru, vyznačený tím, že sestává z 1,5 až 15 % hmotnostních butadienstyrenového kaučuku, 0,1 až 5 % hmotnostních minerálního oleje charakterizovaného hodnotou viskozitně-hustotní konstanty od 0,75 do 1,0 a 80...

Samovulkanizující kaučuková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 224599

Dátum: 01.10.1984

Autori: Pertlíčková Anna, Podešva Milan, Jiříček Květoslav

Značky: směs, kaučuková, samovulkanizující

Zhrnutie / Anotácia:

Samovulkanizující kaučuková směs pro hydroizolační folie, vyznačená tím, že obsahuje 18 až 45 hmot. % etylen-propylenového terpolymeru nebo jeho kombinace s kaučukem butadienstyrenovým a butylkaučukem o molekulové hmotnosti 100 000 až 700 000, 4 až 35 hmot.% polyetylenu nebo jeho kopolymeru s vinylacetátem o molekulové hmotnosti 20 000 až 50 000, 15 až 50 hmot. % anorganických plniv, 0,05 až 2 hmot. % kyseliny stearové, 0,1 až 5 hmot. %...