Pobanz Mark Andrew

Amidofenoxyindazoly na použitie ako inhibítory c-MET

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11713

Dátum: 15.07.2009

Autori: Zhong Boyu, Li Tiechao, Yang Wei Jennifer, Pobanz Mark Andrew, Wu Zhipei, Shih Chuan

MPK: C07D 401/12, A61K 31/4412, A61P 35/00...

Značky: použitie, amidofenoxyindazoly, inhibitory, c-met

Text:

...tiež poskytuje farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu zlúčeninu vzorcal alebo jej farmaceuticky prijateľnú sol a farmaceuticky prijateľný nosič, riedidlo alebo excipient.0008 Tento vynález tiež poskytuje zlúčeninu vzorca I alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ na použitie ako liečivo. Ďalej tento vynález poskytuje použitie zlúčeniny vzorca | alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli pri výrobe liečiva na liečbu rakoviny. Konkrétne sú tieto...

N-(5,7-Dimetoxy[1,2,4]-triazol[1,5-a]pyrimidin-2-yl)arylsulfónamidové zlúčeniny, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286484

Dátum: 29.10.2008

Autori: Walker David Keith, Pobanz Mark Andrew, Ouse David George, Vanheertum John Cord, Arndt Kim Eric, Johnson Timothy Calvin

MPK: C07B 61/00, A01N 43/90, C07D 487/00...

Značky: zlúčeniny, použitie, n-(5,7-dimetoxy[1,2,4]-triazol[1,5-a]pyrimidin-2-yl)arylsulfónamidové, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané N-(5,7-dimetoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)arylsulfónamidové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby z 2-amino-5,7-dimetoxy[1,2,4]triazolopyrimidínu a príslušne substituovaného benzylchloridu a pyridínsulfonylchloridových zlúčenín. Opísané zlúčeniny sú účinné ako herbicídy.

Inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8969

Dátum: 25.10.2006

Autori: Bastian Jolie Anne, Pobanz Mark Andrew, Li Tiechao, Myers Michael Ray, Hudziak Kevin John, Blas De Blas Jesus Andres, Zhong Boyu, De Dios Alfonso, Lopez De Uralde Garmendia Beatriz, Mader Mary Margaret, Shih Chuan

MPK: C07D 401/14, A61K 31/497, A61K 31/44...

Značky: kinázy, inhibitory

Text:

...prijateľná sol.0005 Prediožený vynález tiež prináša farmaceutickú formuláciu obsahujúcu zlúčeninu všeobecného vzorca l alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, v kombinácii s farmaceutický prijateľným excipientom, nosičom alebo riediacim0006 Prediožený vynález tiež prináša použitie zlúčeniny všeobecného vzorca l alebo jej farmaceutický prijateľnej soli na prípravu lieku na inhibíciu p 38 kinázy. Navyše predložený vynález prináša...

Inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4033

Dátum: 15.06.2005

Autori: Pobanz Mark Andrew, Li Tiechao, Martin Cabrejas Luisa Maria, Lopez De Uralde Garmendia Beatriz, De Dios Alfonso, Blas Jesus Andres, Zhong Boyu, Wang Yong, Shih Chuan

MPK: A61K 31/415, A61K 31/4427, C07D 231/00...

Značky: kinázy, inhibitory

Text:

...tumor nekrotizujúci faktor o (TNF-a). Ako taký sa vynález tiež týka zlúčeniny vzorca I alebo jej farmaceuticky prijateľnejsoli na použitie pri potláčaní produkcie tumor nekrotízujúceho faktora a (TNF-o).0007 Predkladaný vynález tiež poskytuje zlúčeninu vzorcal alebo jejfarmaceuticky prijateľnú soľ na použitie pri inhibícii rastu citlivých nádorov.0008 Predkladaný vynález tiež poskytuje zlúčeninu vzorcal alebo jej farmaceuticky prijateľnú sol...