Plonka Günter

Způsob fermentační výroby nourseothricinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266367

Dátum: 13.12.1989

Autori: Müller Peter-jürgen, Ködel Juliane, Hilliger Mathias, Bocker Harald, Hess Werner, Menner Michael, Grosse Hans-helmut, Roth Martin, Plonka Günter, Bormann Ernst-joachim, Heller Ingeborg, Bergter Friedrich

MPK: C12P 19/28

Značky: fermentační, výroby, způsob, nourseothricinu

Text:

...nu 30) r Kpaxnana (nocne mapaanrxu m 3 aecTHuM aopaaon nmnoaapeunun wepnenron). KMcnoTH 0 cTb oepneHTaumonnaPu nnTnupa nunncpxmuunT nocruçmunñ na ypoaue pH 5.2 npm nonomm rwnpmokmcw annonmm. na oxouuuumu 144 ~Hacmnuň oeneuraumm c Hmcnon o 60 poTna 350 od/MMH M ckopocrun aspaumm 0.75 Úd/má/MMM unpununmnm 7.2 rHĺĺlâ/pí-lížľlTlllnlllłll-ln na JIMTP Kyntnypanbnoü JKVIZIKDCTM.npnnep No.2 Hmm Kmnou na xawanxe (2.5 n). cnnmpxamme 400 MA...

Způsob výroby nourseothricinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266366

Dátum: 13.12.1989

Autori: Meier Arnfried, Werner Wilja, Plonka Günter, Bergter Friedrich, Heller Ingeborg, Grosse Hans-helmut, Tzschoeckel Ute, Seckel Norbert, Roeder Bernd, Menner Michael, Bocker Harald, Müller Peter-jürgen, Schneider Joerg

MPK: C12P 19/28

Značky: způsob, výroby, nourseothricinu

Text:

...B UGJIHX NOILYHEŘHVIFI EIl 0 |JJVl~lł-lli× MliľľaidlľlłivlTlüüVI 21 V . ÍÄIKMGBZ KOMNJTIIBKCHNC KOMFISUO-(Cłł-ľľłzl ľIMTůTCÉ/l hNfIIñ 610025101 lłlMfäťłT ľllĺll Müľľüà NF.ľlPPĺšłlIJčIFH/łTĺüłllrřiťłñ U 6 PčlñľJľKM WGŘIÄWWFNDB CDIICGPXČIPÍVIIÄ (DÓIMWVCI OÄWĽOHTČ IJ FVüIIJÍMHPJfLÄłM łfiVłllíł MHłkłľ-KIJIW JIDCTYHPJUVJTDI). lĺůlCTb JÍDCTYUHUPÚ 0000078 MMBBTCW B OEPMÚŘŇTBUMOFCHÚŇ CPEUWJ I QÚKIYMIE PäHÍJTłJlÍIFDMMCIPÉJ OOCOGTH. ÍŠŠTO...

Způsob fermentační výroby sekundárních metabolitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264022

Dátum: 12.05.1989

Autori: Menner Michael, Plonka Günter, Bocker Harald, Müller Peter-jürgen, Pohle Hans-dieter, Hess Werner, Grosse Hans-helmut, Effenberger Vilfried, Menzel Klaus-dieter

MPK: C12N 1/20

Značky: sekundárních, fermentační, metabolitu, výroby, způsob

Text:

...osnponannn mocàawa. Benuqnua HBMGHBHHH onpeenneTcn HPHTOKOM ®ocmaTa.Hpxmoe nosnponaúne ®oc®aTaonpenenneTcn Taxme nocwnmenuen conepmannn pacwnopenuoro Kncnopoa, Mmnnuannno Heoöxonmoro no npnuunan mnsnonornuecxoro perynupoaaann.Kpome TOPO cnocoö HOHBSYETCH makwou,-qwo Bpemenuan xapaxrepucwuxa Tenna peaxunu, Bosuuxammero B ůepmeuwawope acnecwaue axwnnnocrn Muxpoopranuauoa,aTaKmeo 6 pasoBaHnn C 02, coownewcwnyew npeMeHHuM xapaxwepncwnxau...

Způsob výroby krmných směsí s obsahem antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 259012

Dátum: 16.09.1988

Autori: Forberg Wolfgang, Bocker Harald, Linde Helmut, Gräfe Udo, Loehnert Hans-jürgen, Müller Peter-jürgen, Fricke Heinz, Menner Michael, Hoffman Herbert, Grosse Hans-helmut, Thrum Heinz, Junne Wolf, Plonka Günter, Lüdke Helmut, Meixner Bernhard, Härtel Albert

MPK: A23K 1/17

Značky: krmných, výroby, obsahem, způsob, směsi, antibiotik

Text:

...ocrawxu HOYPSEOTpHHHH 00 őpa 30 BaTeHH.Bprowponnoe eücrane Hoypseorpuunna ómno ycranoaneno B peaynbrawe nposeneuHHX B npaxrnuecknx ycnonuax onmroB,KopMneHua pasnuquux cenacxoxosnňcrnenuononesnux mnaoruux. KoM 6 nKopMano 3 npymr raxun oőpasoh, qroőuoöannnenąůuoypseorpuuuu cocraannn 5 ~ 100 Mr Ha Kr cyxoro Bemecrea KoM 6 HKopMa.B nsyx onurax no orxopmy ópoňnepoa B ycnoBHnx 6 arapeůHoro conepmannx n coorBGTCTBEHHO Ha rnyóokoň noncrunxe basnuqnue...